35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Aydin Soei

Sociolog og journalist. Foredrag om integration og radikalisering.
Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende foredragsholdere, når det kommer til medborgerskab, radikalisering, integration og minoriteter. Aydin har forfattet flere bøger og artikler til antologier om unge i udsatte boligområder; heriblandt bøgerne "Skyld – historien bag mordet på Antonio Curra" og "Vrede unge mænd – optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark" og senest "Forsoning - fortælling om en familie", der bygger på hans egen historie, som i anmeldelser er blevet kaldt "et fortællemæssigt mesterværk", og ifølge tidsskriftet Social Kritik får "en fremtid som klasikker" og "bør læses af alle, som beskæftiger sig med immigration i Danmark."

I sit forfatterskab og som foredragsholder inddrager Aydin emner som negativ social arv, konflikter og ikke mindst udsatte boligområder.

Aydin er selv vokset op i et udsat boligområde som en af de drenge, der konstant kom op af slås ude på den københavnske vestegn, og der er et tematisk sammenfald mellem hans egen biografi, og de bøger han har skrevet om børn og unge fra disse områder.

Aydin er kandidat i sociologi fra Syddansk Universitet med speciale i udsatte unge, medborgerskab og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og nærområder. Han har været journalist, vært og redaktør for henholdsvis Information, Danmarks Radio og Radio24syv. Endvidere har han undervist på Krogerup Højskole, C:NTACT Fonden, stiftet foreningen Ansvarlig Presse og anmeldt bøger i Weekendavisen.

Ved siden af foredrag rådgiver og faciliterer Aydin Soei kommuner, helhedsplaner og boligselskaber i spørgsmål vedrørende unge i udsatte områder og fungerer som sociologisk sparringpartner på byudviklingsprojekter, og han var med projektet ‘Nørrebrosjælen’ i 2016 med til at vinde den hidtil største nordiske byudviklingskonkurrence, som Nordisk Ministerråd står bag.

Han arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om risikoadfærd i udsatte områder, er med i styregruppen for ‘Baba - fædre for forandring’ og fungerer som næstformand i Københavns Kommunes ekspertgruppe til bekæmpe af social kontrol.

Forespørg på Aydin Soei og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Aydin Soei

Forsoning – Fortælling om en familie

Foredraget er baseret på Aydin Soeis autentiske og biografiske roman ”Forsoning – Fortælling om en familie”, og undervejs inddrager forfatteren nogle af sine erfaringer fra ti års arbejde med udsatte børn og unge. Der er nemlig et stort sammenfald mellem Aydin Soeis egen biografi og hans to forrige bøger om unge fra udsatte boligområder.
Aydin fortæller om sin opvækst, flugten fra Iran til Danmark, opvæksten i Avedøre, ballademageridentiteten i skolen, pletterne på straffeattesten og det mord Aydins far endte med at begå på en anden iransk mand. Livet i skyggen heraf og hvordan Aydin indtil for nylig har været bange for at blive stemplet som ”moderens søn”.
Men foredraget handler også om, hvordan Aydin på grund af sin søn fik modet og motivationen til at forsøge at håndtere og forlige sig med fortiden.

Dette foredrag kan skræddersys, så der sættes særligt fokus på integration af nyankomne flygtninge og indvandrere (og hvordan vi undgår at gentage fortidens fejl), på efterkommere og risikofaktorer i forhold til unges kriminalitet og manglende uddannelse, eller det kan holde sig tæt op ad bogen og dens form.
Forspørg på dette foredrag

Fra modborgerskab til medborgerskab

Hvordan vender vi unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?
Sociolog og forfatter Aydin Soei forsøger at besvare disse spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder fra slutningen af 90’erne og frem. Undervejs tager Aydin Soei livtag med de stigende problemer med afbrændinger og organiserede bander i udsatte boligområder og kommer med bud på, hvordan vi kan bryde den tendens, hvor mange unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund udvikler sig til vor tids pjalteproletariat og mens deres søstre på den anden side synes at klare sig stadigt bedre.
Forspørg på dette foredrag

Modborgerskab og radikalisering

Aydin Soei introducerede med bogen ”Vrede unge mænd” begrebet ”Modborgerskab”, der dækker over det ekstra gebyr, som især unge etniske minoritetsmænd i udsatte boligområder føler, at de skal betale i forhold til de fleste andre jævnaldrende unge i Danmark. Oplevelsen af modborgerskab og uretfærdighed er alfa og omega, når det drejer sig om unge, der radikaliseres udi at bruge vold som skræmme- og udtryksmiddel.

I dette foredrag gennemgår og sammenligner Aydin unge, der tiltrækkes af bandekriminalitet, optøjer og ildspåsættelser og radikaliserede mennesker, der er villige til at lade livet i Syrien og i Europa. Samtidig stiller og besvarer han spørgsmålet, hvordan vi kan vende unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?
Forspørg på dette foredrag

Medier og medborgerskab i et multietnisk Danmark

Aydin Soei kaster i dette foredrag et kritisk blik på, hvad mediernes dækning af etniske minoriteter betyder for integrationsprocessen og følelsen af med- og modborgerskab i et stadig mere multietnisk Danmark.

Som medstifter og medlem af foreningen Ansvarlig Presse har Aydin Soei fået iværksat udarbejdelsen af rapporterne "Nydanskere i nyhedsbilledet" og "Dem vi taler om" (2011 og 2017), som er de to hidtil største undersøgelser herhjemme af repræsentationen af etniske minoriteter i det danske nyhedsbillede. Undersøgelserne viser, at etniske minoriteter er voldsomt underrepræsenterede som kilder i de danske medier, og at de næsten udelukkende optræder i nyhedsreservater omhandlende kriminalitet, integrationsproblemer og religion.

På baggrund af erfaringerne fra disse undersøgelser, interviews med en lang række unge etniske minoriteter og de mere end 500 workshops, som Ansvarlig Presse har afholdt i særligt indvandrerrige skoleklasser giver Aydin Soei er indblik i, hvorfor 70 procent af etniske minoritetsborgere ikke føler tillid til medierne, og hvordan dette truer følelsen af medborgerskab på tværs af sociale og etniske skel. Undervejs peger Soei på nogle af tidens største integrationsudfordringer og mediedækningen heraf.
Forspørg på dette foredrag

Ordstyrer / Moderator

Aydin Soei har stor erfaring i at styre debatter, og kan desuden hjælpe jer med at binde også længere dagsarrangementer sammen. Med sin værts- og interviewerfaring er han både i stand til at spørge kritisk ind samt hjælpe panel, foredragsholdere og publikum med at fiske de bedste argumenter frem og skabe en levende debat.

Aydin har været ordstyrer i alt fra debatter om asylpolitik, det gode børneliv, bandedannelser og kriminalitetsforebyggelse til dyrevelfærd, litteratur og EU-politik og markerer sig som en vidende og humoristisk moderator, der forbereder sig minutiøst uanset emnet. Aydin har bl.a. været ordstyrer på Antidiskriminationsenhedens internationale seminar om ”Metoder til måling af etnisk diskrimination” afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder i oktober 2014 og konferencier på Antidiskriminationsenhedens konference ”Diskriminationsdøgnet” afholdt i november 2014.
Forspørg på dette foredrag

Antiskolekultur og drenge der falder udenfor

Hvorfor bliver især drengene tabt i folkeskolen, og hvordan vender vi den antiskolekultur, der særlig opstår på de indvandrerrige skoler i de større byer og i de af landdistrikterne, hvor arbejdspladserne og middelklassen er forsvundet?
Risikoen for at havne i bunden af samfundet er større end nogensinde, når de gælder især drenge der slutter skoletiden uden funktionelle læsekompetencer, da de ufaglærte mandejob stort set er forsvundet sammen med industrisamfundet. I det her oplæg ridser Aydin Soei de alvorlige konsekvenser op ved, at vi i Danmark har den mest opdelte folkeskole i norden, og han giver et indblik i sammenhængen mellem de machoidealer der dominerer på gaden i de udsatte boligområder og den modkultur, som tages med ind i klasselokalet. Heri inddrager han også sin egen skolehistorie som en af dem, der kæmpede med at følge med og var tæt på at blive smidt ud af sin skole på den københavnske vestegn på grund af slåskampe i de tidlige skoleår. Oplægget bygger desuden på forfatterens egne interviews med unge, forskning på området og en lang række workshops i de ældste skoleklasser
Forspørg på dette foredrag

Udsathed og social immobilitet blandt udsatte unge

Hvordan kan det være, at den sociale mobilitet ikke er større, når det gælder unge mænd fra uddannelsesfremmede familier, og hvorfor skal vi passe på med at fokusere ensidigt på negativ social arv, når det gælder unge mænd, der føler sig som modborgere i samfundet, og som risikerer at fylde op i kriminalitets- og ledighedsstatistikker? Aydin Soei beskriver i dette foredrag, hvorfor et fokus social arv fra forældrene bør suppleres med et større fokus på ungdomssubkultur, risikoadfærd og modkultur i folkeskolen, hvis vi ønsker at bryde mønsteret, hvor drenge siden 1970'erne er sakket stadig mere bagud i forhold til pigerne.

På baggrund sine bøger og møder med udsatte unge gennem mere end et årti giver Aydin Soei et indblik i sager, hvor det er gået galt i såvel hjemmet som i mødet med folkeskolen, sagsbehandlere mv. på trods af bunkevis af indberetninger. Aydin Soei beskriver desuden en udvikling, hvor særlig tosprogede drenge overtager den ballademageridentitet, som arbejderklassens drenge tidligere påtog sig i skolen.
Forspørg på dette foredrag

Tillid og medborgerskab i et nyt Danmark

Helvede er de andre, skrev Satre, og forskning peger på, at desto større sociale afstande borgerne imellem, desto sværere er det at opretholde tillid. Danmark scorer gang på gang i top, når det gælder internationale tillidsmålinger, og sociolog Aydin Soei argumenterer for, at tillid er den værdi, der kendetegner Danmark og danskerne allermest. Tillid reducerer verdens kompleksitet og bidrager til dansk økonomi samtidig med, at den skaber tryghed og øger vores overskud til at skabe det gode liv for os selv. Men tilliden borgerne imellem og mellem individ og stat er truet af, at de sociale afstande mellem os er stigende, af ghettoisering på boligmarkedet, og særligt blandt unge mænd i udsatte boligområder suppleres mistilliden af en stærk fortælling om modborgerskab. Som Aydin har vist i sine bøger, kan dette bl.a. bidrage til afbrændinger, bandedannelse og radikalisering.
I den sammenhæng står Danmark overfor en radikal udfordring, hvor de negative konsekvenser for sammenhængskraften ved bl.a. kontanthjælpsloft og integrationsydelser og et uddannelsessystem, hvor særligt drengene falder uden for meget vel først viser sig med 10-20 års forsinkelse. Hør Aydin Soei give sine bud på, hvordan vi opretholder tilliden og skaber en en positiv medborgerskabsfortælling i et Danmark, der bliver stadig mere delt og multietnisk.
Forspørg på dette foredrag

Mere information om Aydin Soei

Referencer: 

"Aydin er en fantastisk foredragsholder. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra flere i sognet."
- Vivian Linnebjerg, Velling Kirke

"Aydin er en engageret og levende ordstyrer og konferencier med evne til at motivere og engagere andre med sin uhøjtidelige og personlig tilgang.
- Nina Svanborg, Leder af Antidiskriminationsenheden, Ankestyrelsen

"Vi havde samlet 200 mennesker - ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores boligorganisationer i Bo i Aalborg. Det var en fantastisk oplevelse. Meget spændende og godt fortalt, og det gav stof til eftertanke i vores samfund. Kan varmt anbefales."
- Laila Thomsen, Bo i Aalborg

"Super foredrag. Udover sin relevante viden på området, var Aydin rigtig god til at til målrette foredraget til tilhørerne. Der var desuden en rigtig god dynamik og uformel tone"
- Rekha Larsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen 

"Virkelig godt - Aydin er en super god formidler/fortæller!"
- Gert Korvig, AKB Taastrup


"Aydin Soei´s viden på området er meget stor og hans lidt uformellem form med variation af formidling af viden, eksempler fra det virkelige liv og hans eget, analyser og statistikker, er meget ideal. Alt i alt et meget tilfredsstillende foredrag, hvor inddragelse af deltagerne og deres erfaringer fungerede rigtig godt."
- Jørgen Christensen, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne og Ungeforvaltningen i København

 

 - 48,7 KB


 - 63,5 KB 

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Aydin Soei holder.

Jeppe Søe

I sin lange karriere har Jeppe Søe været ansat på TV2, DR og TV3, men er i dag debattør, medierådgiv...

Nagieb Khaja

Nagieb Khaja er en international anerkendt og prisvindende journalist og dokumentarinstruktør, hvis ...

Rasmus Alenkær

Rasmus Alenkær er bedst kendt for sit omfattende arbejde med inklusion i institutioner, og optræder ...

Janus Nabil Bakrawi

Janus Nabil Bakrawi har en polsk mor og en palæstinensisk far. Som 7-årig blev han bortført til Jord...

Anna Bjerre

Anna Bjerre realiserede sin drøm og har i dag hjulpet tusindsvis af unge piger gennem non-profit-org...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere