35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Bo Kristensen

Proceskonsulent, coach, underviser, foredragsholder.
I sit arbejde med at udvikle skolen har Bo Kristensen erhvervet sig konkrete erfaringer og redskaber til at orientere sig i en tid, hvor skolerne står i en tid præget af forandring. Erfaringer og redskaber han gerne deler ud af i sine inspirerende og tankevækkende foredrag.

Bo Kristensen er uddannet cand. scient. adm. og har igennem de sidste 20 år fungeret som underviser og leder i skoleverdenen, hvor han sammen med skolens øvrige aktører har arbejdet målrettet med at udvikle skolen, så den matcher det 21.århundrede. En proces hvor forandring og udvikling har været nøgleord, og en proces der ligger langt forud for den seneste og meget omtalte skolereforms indførelse.

Forespørg på Bo Kristensen og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Bo Kristensen

Skolen - en arbejdsplads under forandring

Grundskolen er altid i mediernes søgelys. Alle har en holdning til skolen, og der skydes til højre og til venstre. Alt imens dem, som står helt konkret med udfordringerne, sommetider ikke helt kan følge med. For dem, som skal realisere en reform og forandre kendte roller og vaner, er det en på én gang krævende og spændende proces. Skal en sådan proces blive en succes, kræver det mod, bl.a. til at kigge på sig selv og sin egen position.
Læring i det 21. århundrede: Hvad ved vi og hvordan kan vi anvende den viden i skolerne i dag? Vi er nødt til at udfordre det gængse og ”miste fodfæste ” for en tid. Med fokus på skolen gives der konkrete bud på de indsatsområder, hvor der kan sættes ind. Det være sig struktur, kommunikation, samarbejde og ikke mindst den måde, der tænkes skole på.
Demokratisk dannelse, hvordan etablerer vi en demokratisk hverdag, hvor vi ikke kun lærer om demokrati, men lever demokratisk. Alle de udfordringer vi står overfor, i skolen såvel som udenfor skolen, kunne indikere at vi står midt i et paradigmeskift. Hvordan kan det komme til at påvirke skolen fremover?
Fra skole til Den Lærende Virksomhed.
Forspørg på dette foredrag

Robusthed et fælles ansvar

Robusthed er en af de vigtigste karaktertræk, vi kan støtte børn og unge til at have. Robusthed betyder, at børn og unge har mod på livet, og at de kan håndtere den modstand, vi alle oplever fra tid til anden. Børn og unge skal etablere en robusthed, som de får brug for i alle livets relationer. Såvel på arbejdsmarkedet som i privatlivet. Når børn og unge oplever følelsen af robusthed, kan de lettere opleve trivsel og tilegne sig læring.
I dette foredrag stiller Bo Kristensen skarpt på, hvad der fordrer robusthed blandt børn og unge, samt hvad, der kan hindre den. Robusthed efterspørges på arbejdsmarkedet, men skal vi lære at være robuste, så kræver det, at vi også lærer det i institutionerne og i skolen.
At lære at være robust, fordrer at alle børn og unge ”bliver set” af de voksne, såvel forældre som personale, at de får afprøvet og bliver udfordret, i deres kvalifikationer og kompetencer. At alle inkluderes i et forpligtende fællesskab. Skal vores børn og unge blive robuste, skal vi minimere mobning og være opmærksomme på den sociale arvs udfordringer. Samt sikre, at der ikke sker aflæring, at vigtige kompetencer, som innovative og kreative færdigheder. Vore børn og unge tilbringer meget tid i institutioner og i skolen, og efter den seneste reform, endnu mere end tidligere. Derfor er det vigtigt, at læring og trivsel går hånd i hånd.
Fra, ansvar for egen læring, til medansvar for egen og andres læring. Fra den passive ”sammenfoldede” elev, til den aktive ”oprette” elev. Fra den lyttende til den producerende elev.
Hvad bliver udfordringerne så for institutionerne og skolerne, og hvordan indrettes en institutions- eller skolehverdag, der sikrer vores børn og unges trivsel. At sikre robusthed, forudsætter, et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, igennem involvering og information. Ligesom børns og unges robusthed fordrer forpligtende fællesskab, så fordrer det også et forpligtende samarbejde imellem forældre, institutioner og skoler.
Både forældre, institutioner og skoler vil vinde på, at se på barnet og den unge ud fra hinandens perspektiver.
Forspørg på dette foredrag

Skolen – en arbejdsplads for børn og unge

Vore børn og unge tilbringer meget tid i skolen, og efter den seneste reform endnu mere end tideligere. Derfor er det vigtigt at læring og trivsel går hånd i hånd. Robusthed efterspørges på arbejdsmarkedet, men skal vi lære at være robuste, så kræver det at vi lærer det i skolen.
At lære at være robust, fordrer at alle børn og unge ”bliver set” af de voksne, at de får afprøvet og bliver udfordret i deres kvalifikationer og kompetencer. At alle inkluderes i et forpligtende fællesskab. Skal inklusion lykkes, skal vi minimere mobning, være opmærksomme på den sociale arv og sikre at der ikke sker aflæring, at vigtige kompetencer, som innovative og kreative færdigheder.
Fra ansvar for egen læring, til medansvar for egen og andres læring. Fra den passive ”sammenfolede” elev, til den aktive ”oprette” elev. Fra den lyttende til den producerende elev.
Hvad bliver udfordringerne så for skolerne, og hvordan indrettes en skolehverdag der sikrer vores børn og unges trivsel? Skal skolen i det 21. århundrede lykkes med det, må den havde mod til at se sig selv fra andre perspektiver. Robuste børn og unge forudsætter en robust skole – eller Lærende Virksomhed.
Forspørg på dette foredrag

Skolen – inklusion og fælleskab

Når vores børn skal i skole, kommer de til at indgå i fællesskaber igennem rigtigt mange år. Det er dog værd at reflektere over, om vi tager disse fælleskaber for givet.
Rigtigt mange børn oplever, at de ikke automatisk bliver en del af disse fællesskaber. Mobning er desværre stadig en del af skoleverdenen. Faglige udfordringer, kan være en anden årsag til eksklusion fra fælleskabet.
Skolerne har pligt til at udforme værdigrundlag, men implementeres de pæne ord og hensigter, så de i højere grad gavner fællesskaberne. Undervisningsdifferentiering er et andet begreb i forbindelse med inklusion. Vi ved at alle børn ikke lærer på samme måde, og alligevel udformer vi typisk undervisningen på samme måde.
Deltagerbegrebet er centralt i forhold til stærke fællesskaber, er du ikke en aktiv deltager bliver du let tilskuer til egen læring. Ligeledes er meningsfulde fælleskaber væsentligt i forhold til at den enkelte kan se mening med sin rolle i fælleskabet. En stærk skole – hjem relation, må også være tilstede hvis alle børn skal inkluderes i fællesskaberne.
Seks ord der kan gavne et inkluderende fællesskab: medansvar – tolerence – initiativ – samarbejdsevne – beslutningsevne – vurderingsevne.
Forspørg på dette foredrag

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere