35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Lars Hovbakke Sørensen

Kommentator, forfatter og foredragsholder. Foredrag om Europa, historie og politik.
Lars Hovbakke Sørensen er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk politik samt andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund). Lars har skrevet adskillige bøger og artikler, og underviser til daglig ved bl.a. Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Handelshøjskolen i Århus. I sine foredrag formår Lars at give en særlig vinkel, som passer til det aktuelle publikum.

I foråret 2014 fik: "En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag" Statens Kunstfonds pris for litteratur. De skrev bl.a. følgende om værket: "Det er en helt enestående præstation. Den giver ligeså meget plads til Yngre Bronzealder som til Valdemar d. 1 og Danmark i 2. verdenskrig. Lars Hovbakke Sørensen behersker danmarkshistorien ned til mindste detalje og med et overblik og et udblik, der imponerer. Fremstillingen er ny, derved at den søger at forklare – et yndlingsord i bogen – det, der sker i Danmark med, hvad der sker i resten af Europa."

Forespørg på foredrag med Lars Hovbakke Sørensen

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Lars Hovbakke Sørensen

Danmarkshistoriens top-10

Med DR’s nye tv-serie er Danmarkshistorien igen sat på dagsordenen hos danskerne. I foredraget giver Lars Hovbakke sit bud på de 10 vigtigste begivenheder i Danmarks historie. Nummer 10 er: Svend Tveskægs erobring af England i 1013. Nummer 9: Dannelsen af Socialdemokratiet i 1871. Nummer 8: Tabet af Norge i 1814. Gæt selv videre og kom og hør foredraget og begrundelserne for, at netop disse begivenheder er så afgørende, interessante, dramatiske og betydningsfulde, at de fortjener en plads på Danmarkshistoriens Top-10.

Den russiske revolution 1917

I år er det præcis 100 år siden, at revolutionen fejede ind over Rusland og forandrede landet for altid. I foredraget går Lars Hovbakke bag om begivenhederne og skildrer den dramatiske historie om et gammelt adelsdiktatur, der blodigt blev væltet omkuld og erstattet af et nyt diktatur: det kommunistiske. Den russiske revolution fik store konsekvenser ikke blot for befolkningen i Rusland, men for befolkningen i hele Europa – herunder i Danmark – gennem hele det 20. århundrede. Fra 1920’ernes og 1930’ernes politiske og økonomiske krisetider over 2. Verdenskrigs opgør mellem demokrati, nazisme og kommunisme og til Den Kolde Krig. I foredraget svarer Lars Hovbakke både på spørgsmålet om, hvorfor revolutionen kom, og hvilke følger den fik. På kort og på langt sigt.

Trediveårskrigen 1618-1648

I 2018 er det 400 år siden, at Trediveårskrigen brød ud. Det var den første europæiske storkrig. Datidens verdenskrig. Nogle har også kaldt den Europas sidste religionskrig.
Den voldsomme krig kom til at vare i tre årtier og kom på mange måder til at forandre Europakortet og forme det Europa, som vi kender i dag. Samtidig med, at den krævede flere ofre end nogen tidligere krig mellem de moderne europæiske lande, blev den også startskuddet til dannelsen af et helt nyt europæisk statssystem (Det Vestfalske System).
Trediveårskrigen trækker sine spor helt frem til i dag. Både politisk, socialt, økonomisk og kulturelt fik den enorm betydning. Og det er svært at forstå Europas historie i 1700-, 1800- og 1900-tallet og frem til i dag, uden at kende til Trediveårskrigen. I foredraget vil Lars Hovbakke belyse såvel krigens årsager som dens omfattende følger. På både kort og langt sigt.

50-året for ”1968”

I 2018 er det 50 år siden, at 1968-oprøret begyndte i Frankrig og derefter bredte sig til en række andre vestlige lande, herunder Danmark. I foredraget vil Lars Hovbakke analysere baggrunden for 1968-oprøret. Var det et ungdomsoprør? Eller et studenteroprør? Eller var det en meget bredere politisk og kulturel bevægelse, som havde klangbund i store dele af befolkningen? Og hvorfor kom oprøret netop i 1968? Hvilke tendenser i samfundets udvikling gjorde, at det netop blev 68-generationen, der kom til at gøre oprør? Sidst, men ikke mindst, vil Lars Hovbakke i foredraget fokusere på oprørets langtrækkende konsekvenser for det danske samfunds udvikling, ikke blot i 1960’erne og 1970’erne, men helt frem til i dag.

Reformationen i Danmark og Europa

I 1517 indledte Martin Luther reformationen, og hans tanker spredte sig i de følgende år til store dele af Nordeuropa.
Reformationen er én af de vigtigste begivenheder i Danmarks historie. Den fik ikke kun konsekvenser for danskernes forhold til religionen, men også for deres forhold til hinanden, for den danske selvopfattelse og mentalitet og for hele indretningen af det danske samfund. Både politisk, økonomisk og kulturelt.
+ mere om

En europæisk Danmarkshistorie

Lars Hovbakke Sørensen er lige nu aktuel med en ny, stor samlet Danmarkshistorie, som adskiller sig fra tidligere danmarkshistorier ved hele tiden at forklare udviklingen i Danmark ud fra udviklingen i det øvrige Europa. Ved at anlægge denne bredere europæiske vinkel når Lars Hovbakke Sørensen frem til en række nye fortolkninger af kendte, centrale begivenheder i Danmarks historie.
Skyldtes krigen i 1864 f.eks., som hidtil antaget, fejlslagne dispositioner fra de danske politikeres side, eller skal forklaringen søges i forskydningen af magtbalancen mellem de europæiske stormagter i forbindelse med Krimkrigen knap 10 år tidligere? Skyldtes tabet af Skåne, Halland og Blekinge til Sverige i 1658 virkeligt den svenske konge Karl 10. Gustavs store militærstrategiske begavelse og den danske konges mangel på samme, sådan som mange historikere har hævdet. Eller var de indenrigspolitiske forhold i Polen, som den svenske konge gik igennem på sin vej frem imod Danmark, i virkeligheden det afgørende for, at det gik så galt for Danmark?
+ mere om

Julens historie

Julen har været fejret på mange forskellige måder i tidens løb. Men hvornår er vores nuværende juletraditioner opstået? Og hvor mange af dem er egentlig specielt danske? Og hvor mange af dem stammer i virkeligheden fra andre lande? Og hvorfor og hvornår har vi taget de forskellige traditioner til os. Lars Hovbakke Sørensen belyser i sit foredrag en række af de vigtigste juletraditioner og deres historie: juletræet, salmerne, julekalenderen, adventskransen, gaverne, julenissen, julemanden osv. Samtidig vil han belyse, hvordan sammenhængen er mellem juletraditionernes udvikling og den generelle Danmarks- og Europahistorie.
Foredraget er velegnet til ethvert hyggeligt julearrangement i november eller december, hvor man ønsker at sætte tilhørerne i den rette julestemning og samtidig give dem en ny viden og et nyt perspektiv på vores ”gamle jul”.

Kongehuset – fortid eller fremtid?

I løbet af seneste 100 år har de kongeliges rolle i Danmark ændret sig markant. Kongerne/dronningerne er gået fra at være politiske ledere til at være ”kransekagefigurer” i et moderne demokrati. Men har kongedømmet overhovedet nogen berettigelse i dag?
+ mere om

Mere information om Lars Hovbakke Sørensen

Lars Hovbakke Sørensen - 319,7 KB

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Lars Hovbakke Sørensen holder.

Der er ingen relaterede foredragsholdere.

Har du spørgsmål? Stil dem her:


Kunderne udtaler:

”God service. Der var hurtig svar på mine mails og fleksibilitet ift. aftalerne omkring kontrakten”

Vinni Vanting Johansen - Lundby Samråd

Rigtig god service og hjælpsomhed hele vejen igennem!

Malene Rasmussen - Rockwool A/S

”Fin service.”

Christian Johansen - HK

”Kontakten har været helt perfekt.”

Johnny Simonsen - Frederiksværk Gymnasium og HF

”En fin service med aftaler der kørte som på en snor.”

Carsten Gaulshøj - Udviklingscenter Esbjerg

”Der har været en meget fin dialog med jer, det gælder både op til selve bookning af foredraget og den efterfølgende kontakt med Ole vedrørende praktiske spørgsmål.”

Birgitte Bock - Region Hovedstadens Apotek

Kontakt forfatterforedrag

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere