35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Mads Vestergaard

Filosof, forfatter og foredragsholder.
Mads Vestergaard forsker i politiske bobler og miljøet for politisk meningsdannelse på Center for Information og Boblestudier CBIS ved Københavns Universitet.
Herudover vejleder han specialer på Filosofi og Økonomi ved CBS og underviser i filosofi og er kursusleder på sommer- og julekurser på Krogerup Højskole.
Mads Vestergaard afholder kurser og indgår i samarbejder med en lang række aktører vedr. diverse filosofiske og idéhistoriske projekter, herunder Folkeuniversitetet og Det Danske Filminstitut
Mads Vestergaard har arbejdet med filosofi i grundskolen som underviser på projektet Filosofi og tæsk og senest i form af en række foredrag om bl.a. Kierkegaard, Sartre og eksistensfilosofi for 8. – 10. klasser.
Han er uddannet cand.mag. i filosofi ved Københavns Universitet og PhD-studerende ved Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet.

Forespørg på foredrag med Mads Vestergaard

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Mads Vestergaard

FAKE NEWS

Politik og medier oversvømmes af fordrejninger, fortielser, forglemmelser og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, "alternative kendsgerninger" og "fake news". Det er nu et faktum, at misinformation er noget man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan gør man så det?
Det handler om at få opmærksomheden. Omtale i de gængse medier og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfordringer, vi står over for. FAKE NEWS giver et første sammenhængende billede af hvordan opmærksomhedsøkonomien kan ende i det postfaktuelle demokrati: Eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning. Et monster, som de færreste vil have, men som har vist sit ansigt på det seneste og som bliver fodret af politikere, journalister og borgere. Første skridt til at stoppe med at fodre monsteret og dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den. Det forsøger denne bog at bidrage til.

“Enten – Eller”: Æstetisk distance eller etisk autenticitet?

I værket “Enten – Eller” behandler Søren Kierkegaard en æstetisk og en etisk livsanskuelse. Han stiller i subtil litterær form spørgsmål til læseren:
Hvis livet alligevel ikke har mening, hvorfor så ikke bruge det på at jage sanselig nydelse og morskab?
Hvorfor forpligte sig til noget så kedsommeligt som ægteskab frem for at leve livet som forfører?
Spørgsmålene stilles af de såkaldte “æstetikere” i “Enten-Eller”, og den såkaldte “etiker” forsøger i samme værk at give et svar: Kun ved at tage ansvar for sig selv og vælge at leve etisk kan man leve i overensstemmelse med sig selv, leve autentisk, og blive det, man er. Foredraget præsenterer – på baggrund af teksteksempler – udfordringen og vurderer, om svaret er tilfredsstillende.

Nihilisme: Krise eller frigørelse?

Hvordan skal et moderne sekulariseret menneske orientere sig etiskog moralsk uden at have religionen som et fundament for sine moralske værdier? Moderniteten og oplysningens frigørelse af mennesket fra traditionelle religiøse værdinormer har en skyggeside; nihilismen, som udfordrer vores moral.

Hvis ikke Gud eksisterer, er alt så tilladt? Uden en religion som fundament er alle vores etiske værdier så ligegyldige? Kan der findes et værdigrundlag i fornuften, historiens fremskridt eller fælleskabet? Bør vi?
Nietzsche svarer nej. For ham er opgaven efter “Guds død” ikke at finde ny, fast grund for moralen, men selv aktivt at skabe nye livsbekræftende værdier.
Foredraget præsenterer nihilismens idehistoriske spor fra dens opståen i 1800-tallet og frem til i dag, hvor det såkaldt postmoderne er blevet beskrevet som “Nietzsches hævn”.

Religion, etik og værdier

Religion spiller igen en tiltagende rolle i det offentlige rum, og et stigende antal mennesker orienterer sig både etisk og eksistentielt ud fra en religiøs tilgang. Det lader til, at religion altså er kommet for at blive. I dette foredrag diskutterer Mads Vestergaard forbindelsen mellem religion, etik og værdier. Han reflekterer over, hvorvidt værdier som demokrati, ytringsfrihed, lighed o.a. har deres oprindelse i den kristendommen – eller stammer fra oplysningstidens sekulære tanker og idealer.

Eksistentialisme: Frihed, ansvar og autenticitet

Den moderne eksistentialisme reflekterer over menneskets grund-vilkår:
Hvad indebærer det nærmere at leve som menneske, når vi selv står med frihed til og ansvaret for at finde formålet i tilværelsen og meningen med vores liv?
Eksistentialismen er blevet en modefilosofi. I dag gennemsyrer eksistentialismens slagord og begreber vores kultur i alt fra Hollywoodfilm til selvudviklingskurser. Selv et dagligdags råd som “vær dig selv” har rødder i eksistens-filosofien. I dette foredrag præsenterer Mads Vestergaard den filosofiske baggrund for nutidens populæreksistentialisme og vil komme ind på temaer som menneskets frihed og ansvar, valget, autenticitet og det berygtede spørgsmål om “meningen med livet”.

Fra Guds skabning til Guds skaber

Nutidens, til tider skingre, religionskritik dækker over en kompleks og interessant idéhistorisk udvikling, hvor mennesket overtager Guds rolle som skaber. Traditionelt blev mennesket forstået som Guds skabning, men i løbet af 1800-tallet bliver det omvendt Gud og religionen, der betragtes som menneskets værk. Mennesket overtog selv ansvaret for samfundets indretning, historiens gang og verdens ulykker, hvilket samtidig forandrede opfattelsen af Gud og gav religionen en ny rolle.
Er der plads til Gud i et videnskabeligt og rationelt verdensbillede eller må religionen, efter Darwin, afskrives som en irrationel overtro? Når Gud enten ikke kan eller vil gribe ind og forhindre lidelse og ondskab, er det så op til os? Er religionen ideologi, efter Marx, opium for folket, som legitimerer den herskende klasses privilegier? Er religion viljen til magt, eller en anden praktisk foranstaltning?

Hvad er virkelighed?

Udtryk som “i virkeligheden”, der ofte bruges ureflekteret, dækker over et filosofisk spørgsmål: Hvad vil det egentligt sige, at noget er virkeligt og ikke fiktion?
Descartes stillede spørgsmålet om hvorvidt det, som vi regner for virkeligheden, ikke blot kunne være en illusion eller en drøm og formulerer dermed det moderne skel mellem fiktion og fakta – mellem dels de forestillinger, som repræsenterer noget virkeligt og dels de forestillinger, som ikke refererer til noget reelt. I dag er skellet mellem fakta og fiktion imidlertid kommet under angreb. F.eks. repræsenterer medierne ikke kun virkeligheden, men skaber også selv (medie)virkelighed, hvor fiktioner behandles som var de virkelige; den såkaldte hyperrealitet.

Vær dig selv! Autenticitetens filosofi

Længslen efter det ægte, det naturlige og det oprindelige, som kommer til udtryk i alt fra TV-programmer, reklamer til rejsekataloger, madkultur og selvudviklingskurser, er altsammen en del af den samme tendens: Jagten på autenticitet! Nutidens populære og til tider misbrugte begreb om det autentiske har imidlertid dybe rødder i filosofien, hvor autenticitetsidealet er blevet debatteret siden midten af 1700-tallet og har spillet en central og væsentlig rolle især i den moderne eksistensfilosofi.
At være autentisk vil overordnet sige at være sig selv. Men hvad betyder det egentlig, at noget eller nogen er sig selv? Er det i det hele taget muligt? Eller er der noget paradoksalt i autenticitetsidealet som sådan?

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Mads Vestergaard holder.

Der er ingen relaterede foredragsholdere.

Har du spørgsmål? Stil dem her:


Kunderne udtaler:

”Det var rart med den direkte kommunikation i forbindelse med booking. Der var hurtig respons og styr på detaljerne.”

Sanne Majgaard - Nordea, APS DK

"God service hele vejen igennem."

Jonna Hollensen, Business College Syd

”Jeg er tilfreds med den måde service der har været ifm. med arrangering af foredraget, nemt og let at få arrangeret, uden problemer.”

Preben Schunck - Københavns Fængsler - Afdeling 1

”God service, både ved bestilling og spørgsmål omkring regning som blev modtaget længe før foredraget. Vi kommer igen!”

Mette Rasmussen - HK Klub Mariagerfjord

” Yderst professionel behandling fra start til slut!
Meget hurtig til at svare på mine mails.”

Gitte Barsøe - Riis Retail A/S

”God service. Der var hurtig svar på mine mails og fleksibilitet ift. aftalerne omkring kontrakten”

Vinni Vanting Johansen - Lundby Samråd

Kontakt forfatterforedrag

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere