35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Niels Jægerum

Organisationskonsulent, lektor, cand.mag. i dansk og psykologi. Foredrag til børn og voksne.
Niels Jægerum er uddannet lærer i 1973, cand.mag. i dansk og psykologi i 1993 og proceskonsulent i organisationsudvikling og konflikthåndtering i 2000.

Niels har tidligere været lektor ved Aalborg og Hjørring seminarium og proceskonsulent og coach ved CVU i Nordjylland fra 2005 til 2007. I dag arbejder Niels som organisationskonsulent og lektor ved Professionshøjskolen University College i Nordjylland.

Niels har en lang international erfaring, hvor han bl.a. har undervist i og arbejdet med organisationsudvikling på Grønland, i Norge, Letland og Portugal. Herudover har han holdt en række foredrag på Færøerne.

Niels er forfatter og medforfatter på ikke færre end 12 bøger om indlæring, kommunikation, samspil, arbejdsglæde og læring blandt børn som voksne. Af bøger kan bl.a. nævnes "Myter og modstand i læringskulturen", "En anden måde – ledelsesteoretisk poesi", "Det metaforiske lederskab" og "Ledelse gennem organisationsbilleder".

Forespørg på Niels Jægerum og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Niels Jægerum

En finger i jorden - et lystigt og tankevækkende personaleforedrag om jeres arbejdsplads på godt og ondt!

Foredraget bygger på ideerne bag Niels Jægerums kommende bog om ”Pygmalion - metaforisk strategisering” UCN 2017

Seniorkonsulent Niels Jægerum vil forud for foredraget STIKKE FINGEREN I JORDEN og aflægge jer et udforskende besøg og lægge øre til de udbredte fortællinger i jeres kultur, og ved selvsyn kigge på jeres rutiner og hverdagsmønstre, når I planlægger , arbejder, implementerer og hygger jer med kantinesladder.
Dette er en helt ny foredragsstil, som går dybt og humoristisk ind i jeres kulturelle isbjerg og åbner til det, ingen kan se i det daglige. Niels vil lugte til savsmulden i jeres egen manege og tolke det, han sanser med sin egen vendelbolune og erfaringer med organisationsudvikling.
Man kan ikke se skoven for bare træer; men Niels Jægerum kan løfte sløret for det, man er blind over for.
Foredraget vil omhandle modstand mod forandring og vise veje til nye tanker og handlinger i hverdagen! Prøv dette personaleforedrag, hvis I tør hive jer selv op ved håret og give medarbejderne noget at grine af og tænke over, når de går hjem.
Foredraget krydses med billeder og visesang undervejs . Sådan har I aldrig fået det før!


Foredraget skræddersys til den enkelte virksomhed og omhandler:
Vi ved hvad vi har, men ikke hvad vi får!
Kontrol og fejl
Vi kan ikke se skoven for bare træer!
Tillid og psykologisk klima
Over og under isbjerget
Tryghed og angst
Brok og knibeøvelser
Vandrør og spøgelser
Stolthed og udfordringer
Lederskab og ejerskab
Fjendebilleder og klubber
Tabuer og skyggelagte temaer
Arbejdsglæde og trivsel
Frustrationer, stresstegn og sygefravær
Forholdet mellem formulerede teorier og de levede teorier
…og meget mere afhængig af øjnene, der ser
Forspørg på dette foredrag

Billedbaseret trivsel - metaforiske perspektiver på skabelsen af den ønskværdige organisation

Foredraget er et møde med de bagvedliggende billeder, der styrer vore tanker og guider vore handlinger. Vi konstruerer selv den virkelighed, som bliver det, vi underlægger os. Denne indsigt fører til at kunne bryde med de mentale lænker, vi er fanget i og skabe muterende metaforer for tiden før fremtiden. Foredraget vil afsløre forskellen på det, du ønsker dig på arbejdet og det ønskværdige for organisationen. En gennemgang af udbredte myter, metaforer og symboler vil vise, hvordan vi som organisationsmedlemmer er bundet sammen af sproget!

*Etik på arbejdspladsen
*Hvis vi definerer situationer som virkelige, så følger det, at de er det (William Thomas 1947)
*At trække på samme hammel og at skabe kultur
*Klods Hans og de Kloge Brødre
*Mange af vore vaner er levn fra fortiden som langsomt forfalder
*Det man ønsker sig og det ønskværdige for organisationen
*Splitting og fjendebilleder
*Kraft og saft i arbejdsglæden
*Fra egocentrisme til empati og social kapital på arbejdspladsen
*Om troværdighed og legitime handlinger i hverdagslivet
*Om kejserens nye klæder
*Når skyerne trækker sammen
*Solsikker og meningsskabelse

Foredraget er velegnet til landsmøder, seminarer , konferencer , personalemøder og som oplæg på lederforum
Forspørg på dette foredrag

Det sammensatte børnelivs lyse og mørke sider

Foredraget vil være en tankevækkende rejse ind i barndommens hemmeligheder, børnenes venskaber og fjendebilleder, angst og tryghed i relationer, de store filosofiske spørgsmål i små hoveder, opmuntring og livsmod, betydningen af voksenmodeller og tillidsskabende oplevelser, børns dannelsesprocesser, når de er ude af syne og tæt på, sorg og glæde, drømme og virkelighed og eventyret i et godt børneliv.
Niels har i sit lange lærerliv og som rådgiver i socialforvaltningen og kriminalforsorgen et bredt kendskab til børns forskellige kontekster, og til de dilemmaer de kan stå ansigt til ansigt med. Foredraget vil være en indføring i såvel de dunkle såvel som de lyse sider af det eksperimenterende børneliv og en masse eksempler på mødet mellem voksne og børn, når det går godt, og når det går skidt. En dannelsesproces er ikke en lige vej og Niels vil fortælle om børnelivets op- og nedture med et glimt i øjet ved brug af sin fortællekuffert og sin sang og guitar.
Velegnet til store og små forsamlinger, der er interesseret i børns livsmod og dannelse.

Emner der belyses:
Bag enhver frustration er der en drøm – drømmen kom først
Fantasien som en ventil og motor i børnelivet
Et barn har 100 sprog men frarøves de 99
Et barn der kritiseres lærer at fordømme
Et barn der opmuntres lærer tillid til sig selv
Børns møde med døden
En tid til at hade – en tid til at elske
Børnene skal igennem det hele forfra
Robuste børn og børn med empati
Forspørg på dette foredrag

Robuste børn

Niels Jægerum vil i dette foredrag bruge alvoren og den forløsende humor til at dykke ned i grundlaget for et godt børneliv. Foredraget er en indre biograftur til kæde af fortællinger om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i modsætningen mellem de voksenstyrede børn og de fritgående eksperimenterende børn uden overvågning. Efter dette foredrag tør du noget mere med dine egne og andres børn. ”Der skal nemlig mod til opdragelse” ifølge Niels. (Foredraget varer ca. 50 minutter, hvorefter der er pause).

Foredraget slutter med nye fortællinger om børn og unge, der er på vej ud i livet for at lære sig selv at kende. Om børn, der sultent kaster sig over hverdagens fænomener, og opdager tingenes sammenhæng. Niels fortæller også om de modsætningsfyldte følelser, der findes hos forældrene, når børn slippes, og går løs på livet. Der skal mod til opdragelse!
Forspørg på dette foredrag

En mønt har to sider (personaleforedrag)

Foredraget omhandler arbejdslivets mange facetter i organisationer, som konstant er under forandringsprocesser og nye kvalitetskrav, hvor vi måske til tider glemmer at anerkende den fantastiske indsats, medarbejderne udfører i hverdagen.

I foredraget behandler Niels Jægerum det daglige miks mellem relationer og de individuelle oplevelser, der sætter dagsordenen for virksomhedskulturen. Han vil bl.a. kigge kritisk på de mange ”selvfølgeligheder”, der florerer i virksomhederne, samtidig med at han vil komme med et væld af gode ideer til at tackle det, vi ønsker at gøre mere af, og om hvordan vi kommer af med det, der ødelægger stemningen i hverdagen. ”Ansvaret er dit og mit” – sådan lyder det fra Niels, som har skrevet bogen: ”Myter og modstand i læringskulturen”.

Et festligt og ikke mindst tankevækkende personaleforedrag som enhver virksomhed vil få glæde af! Foredraget skræddersyes til den enkelte virksomhed.
Forspørg på dette foredrag

Ledelsesbaseret coaching

Lektor Niels Jægerum holder her et illustrativt foredrag om, hvordan coaching kan indgå i organisationsudvikling med fokus på medarbejdernes ressourcer og de opgaver, der skal løses. Når en leder coacher egne medarbejdere, vil det altid være i et asymmetrisk forhold og denne relationelle magt vil også blive belyst i foredraget. Coaching er ikke en skjult intimteknologi, når bare vi italesætter, at vi alle er en del af noget større nemlig det organisatoriske system. Kontrakten mellem lederen og fokuspersonen eller det team, der coaches skal derfor forhandles, så alle ved, hvad der skal ske i forhold til lytte- og talepositioner. Lederen skal lede såvel processen som være undersøgende i forhold til det team, der coaches på.

Foredraget henvender sig til såvel ansatte som ledelse på forskellige niveauer og kan skræddersys til den konkrete organisation, og tager udgangspunkt i:

Historien om coaching
Hjælpekunst i organisationslivet
Kontraktering og time-out-regler
Hvilke spørgsmålstyper indgår i coachingen?
Symboler i coachingen
Fortid, nutid og fremtid i coachingsamtalen
Om at skifte perspektiv i coachingen
Når coaching omsættes til strategisering
Forspørg på dette foredrag

Fremtidens rødder i fortidens jord

Velegnet til lederkonferencer på alle niveauer!

Dette foredrag er en rejse ind i fremtidens ledelsesformer med udgangspunkt i eksempler fra billedbaseret organisationsudvikling, som Niels Jægerum har gennemført sammen med en gruppe af offentlige private ledere. Den antagelse, som ligger under dette forskningsbaserede foredrag er at ”al vores tænkning af billedbaseret og metaforisk”. Vi har ikke adgang til virkeligheden som den er i sig selv, men som vi har lært at ”se” den i vores kultur. Det kan derfor være dybt problematisk at tænke ”frit” om fremtiden, når vi kan påvise, at fremtidens rødder er plantet i fortidens jord. Vort sprog og vore tankestrukturer er omgivet af de erfaringer, vi og andre har gjort, og skal vi mod nye horisonter, må vi arbejde hårdt på at nedbryde de gamle vaner og arbejde med udvikling af fagprofessionel troværdig ledelse. Foredraget vil vise, hvordan ledere styrer gennem organisationsbilleder og hvordan man metodisk kan få fremtiden til at åbne sig i ledelsen i det 21.årh.

Foredragets overskrifter:
*En mønt har to sider – det har myter også
*Kejserens nye klæder – om meningsskabelse i hverdagen
*At lære at være sammen i vores forskellighed
*Den kogte frø og vore blinde pletter
*Den fagprofessionelle ledelse og udfordringer heri
*At finde tråden og tale vore fag ”op”
*At skabe troværdige billeder af det sted vi gerne vil hen sammen
* Hvordan fastholder vi en god proces og sprænger de gamle metaforer?
*Klods Hans og de kloge brødre – om at nå det umulige
*En vandring mod nye ledelsesbilleder
Forspørg på dette foredrag

"Myte-eftersyn"

”Alt forandrer sig hele tiden. Vi kan ikke længere nøjes med at gøre, som vi plejer, men alligevel er det som om, at vi gentager de gamle tanker på nye problemer. Hvorfor gør vi det? Hvordan slipper vi af med alle de gamle spøgelser i organisationen? Hvordan skaber vi en fælles læring og arbejdsglæde, når gulvtæpper skrider hele tiden? Hvilke kræfter kan vi mon finde til at tackle presset?

Et foredrag som kan anvendes til et gå-hjem-arrangement, en kickstarter til et arbejdsseminar eller en procesdag, hvor der arbejdes med virksomhedskulturens hverdagshistorier. Niels vil bl.a. se på billeder af virkeligheden, modstand mod læring, blinde pletter og hvordan man får skabt nye myter i virksomheden.
Forspørg på dette foredrag

Det gode barneliv

Lektor Niels Jægerum vil holde et foredrag, hvor alvoren og den forløsende humor bliver brugt til at dykke ned i grundlaget for et godt børneliv. Der findes en del færdige opskrifter på, hvordan man kan måle børn og unges liv, men der findes også en række alternative tilgange, som kan inddrages til belysning af relationer og meningsdannelse i opvæksten og dannelsen.

Ved hjælp af eksempler, visesang og billeder vil Niels Jægerum belyse emnet ud fra følgende overskrifter:

- Når nutiden afgives til fordel for den fiktive og målelige fremtid
- Når usikkerhed bliver til en spændetrøje
- Børn under overvågning
- Når børn presses ud af barndommen
- Dansen om vor tids guldkalv: synlighed
- De stressede programbørn
- Voksne i et konstant krydspres
- Skub ej til floden; den flyder af sig selv
- De langsomme glæder og hændernes fred
- Fra mangelsyn til ressourcesyn

Niels' foredrag varer ca. 50 minutter, hvorefter der er pause. Aftenen slutter med nye fortællinger om børn og unge, der er på vej ud i livet for at lære sig selv at kende på passende afstand af de voksne. Niels fortæller også om de modsætningsfyldte følelser, der findes hos de voksne, når der på samme tid skal leves i nuet og dokumenteres ud fra fremtidige mål.
Forspørg på dette foredrag

Lederrollen: Mellem kaptajn og coach

Der findes ingen entydige forskrifter for, hvordan man hjælper andre. Men der er en række forhold, som er vigtige i samspillet mellem mennesker, når man skal finde frem til ressourcerne. I dette foredrag kommer Niels Jægerum ind på, hvordan man som leder kan være med til at forbedre sine medarbejderes performance samtidig med, at medarbejderne oplever en større glæde i deres arbejde. Foredraget kommer bl.a. ind på emner såsom: Ledelse og læreprocesser i en forandringsbølge, coachingprincipper og lydhørhed, kommunikation som eksformation og information, om at have noget på hjertet og lære nogen noget, aflæring, omlæring, myter og modstandsformer i læreprocesser.
Forspørg på dette foredrag

Arbejdsglæde i en brydningstid

I dette foredrag fortæller Niels Jægerum om, hvordan man kan sikre medarbejderes arbejdsglæde i en organisation, der konstant er i omstillingsfasen. Hvordan kan man vende forandringspresset til arbejdsglæde og engagement? Niels belyser problematikken med en række genkendelige eksempler, og giver en række praktiske og anvendelige værktøjer til, hvordan man kan vende usikkerheden til arbejdsglæde.
Forspørg på dette foredrag

Ledelse gennem organisationsbilleder

På baggrund af et 2-årigt forskningsprojekt holder Niels Jægerum et levende og visualiserende foredrag om, hvilke styrebilleder vi kan få øje på gennem vores tænkning, som er billedbaseret og metaforisk. Han vil bl.a. belyse, hvordan man fremkalder billeder bag ordene i det komplekse lederskab, hvordan vi kan lære at arbejde med billedsproget, og ikke mindst hvordan vi kan bruge de indre styrebilleder i et strategisk perspektiv.

Foredraget er især målrettet private og offentlige lederstillinger samt lederuddannelser.
Forspørg på dette foredrag

Programbørn i ulvetider

I foredraget vil Niels snakke om grundlaget for et godt børneliv under pres fra en resultatorienteret voksenkultur. Vi er ved at udvikle en tænkning om, at de stærke skal overleve ved at nå eksakte resultater så tidligt som muligt. I dag presses børn ud af barndommen, og børn skal helst blive voksne i en rasende fart. Foredraget er en fortælling om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i modsætningen mellem de voksenstyrede målsatte børn og de eksperimenterende børn i familierelationer og i pædagogiske fællesskaber.

Niels vil i sit foredrag bl.a. komme ind på følgende:

- Barndommen er vor livs morgen
- Jagten på succes
- De voksnes angst og drejebøger
- Rødhætte og Klods Hans
- Barnet og målestokken
- Se MIG! Hør MIG!
- Dannelse et det der er tilbage, når alt andet er glemt
Forspørg på dette foredrag

At bakse med læringsmiljøet

Dette foredrag omhandler læringsmiljøet på folkeskoler og ungdomsuddannelser. Niels Jægerum belyser bl.a. forholdet mellem drenge og piger, og hvilke krav forandring stiller til de pædagogiske læringsmiljøer.

Foredragets overskrifter er bl.a.:

- Akilleshælen i postmoderne indlæringsteori
- ”Den lige vej” eller slingrevalsen?
- Belæring bliver nemt til beskæring
- Lærerlivets facetter
- Tiden og de langsomme glæder
- Hadefag og kærlighedsfag
- Ikke kun lyst men også hvad de har brug for
- Jeg blev ikke det I ventede
Forspørg på dette foredrag

Mere information om Niels Jægerum

Referencer: 

"Som jeg sagde til dig, så var dit oplæg bare ’spot on’, og du er en fantastisk oplægsholder. Sjældent oplever jeg en oplægsholder, der kan være så nærværende og ramme så plet med de metaforer og symboler du bruger, og jeg er i det hele taget meget inspireret af din måde at bruge sproget på, OG så elsker jeg den sang, du sang".
- Mathilde Nyvang Hostrup, Lektor og uddannelseskonsulent UCN

"Niels er en fantastisk historiefortæller. Han fanger alle med hans preformance. Vi kender alle hans eksempler, lige præcis derfor er hans budskab meget rammende. Han fortæller det på en rigtig humoristisk måde således, at vi både griner sammen, ad os selv og med hinanden. Fantastisk.
- Dorte Hansen, Dagtilbudsdistrikt Engskov, Holbæk Kommune 

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere