35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Steen Hildebrandt

Ph.D., professor i organisations- og ledelsesteori og foredragsholder. Foredrag om organisation, ledelse, samfundsforhold, FN’s verdensmål m.m.
Steen Hildebrandt er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere inden for organisations- og ledelsesområdet. Han blev i 2010 kåret til Danmarks bedste foredragsholder inden for ledelsesområdet. Steen er Ph.D. og professor i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation på Århus Universitet, hvor han ti gange er blevet kåret som årets bedste MBA-underviser. Han er adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og ved Åalborg Universitet. Derudover er han bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, foreninger, frivillige og sociale organisationer, herunder bestyrelsesmedlem i Chora Connection og Danmarks økologiske jordbrugsfond.

Steen har skrevet, redigeret og bidraget til mere end 400 bøger om ledelse, organisation og samfundsforhold, og er bl.a. forfatter og medforfatter til: "Bæredygtig ledelse", "Ledelse af forandringer", "Empati", "Introduktion til teori U", Bæredygtig global udvikling m.fl.

Ud over forskning i generel ledelses- og organisationsteori har Steen forsket inden for områder som kvalitets-, forandrings- og personaleledelse. Steen har modtaget adskillige priser for sin forskning, herunder Årets Passionspris, NOAK-prisen og Hede Nielsen-prisen.

Forespørg på foredrag med Steen Hildebrandt

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Steen Hildebrandt

Astronautens blik. Foredrag om vækst, vildveje og verdensmål.

Set med astronautens blik er alt på kloden forbundet. Der er behov for at tænke og måle vækst på andre måder end den simple, kortsigtede og økonomiske. Vi skal bort fra nogle af de vildveje, vi er inde på i den moderne og stressede konkurrencestat. Og måske kan FN’s nye 17 mål for en global bæredygtig udvikling være os til hjælp? Foredraget fokuserer på disse emner og spørgsmål, og sætter dem ind i en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenhæng.

FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling

Med udgangspunkt i sin bog, Bæredygtig global udvikling, sætter Steen Hildebrandt i dette foredrag fokus på begrebet bæredygtighed og på både den globale og nationale politiske udvikling. Han taler om menneskets tidsalder, den antropocene epoke, og om behovet for nytænkning om virksomheders og kommuners rolle og betydning for samfundenes udvikling. Han taler om FN´s17 verdensmål, som han betragter som én af de vigtigste begivenheder i verden i mange år, og sætter dem i relation til den nationale og globale udvikling. Han understreger de mange håb og potentialer, der er forbundet med det nye, og han understreger, at der også er tale om en nødvendighed for betydelige kursændringer.

Vækst og bæredygtighed – omstilling til det bæredygtige samfund

Uden bæredygtighed, ingen vækst. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Sådan lyder det fra Steen Hildebrandt, som mener, at vækst ikke kun handler om materiel og økonomisk vækst, men i høj grad også om miljø, livskvalitet, dannelse, samarbejde og menneskeligt nærvær. Vi skal respektere natur, mennesker, livet på jorden, og tænke på de næste generationer i forbindelse med de valg, vi træffer, da det får betydning. Vi skal væk fra de kortsigtede og ensidige valg om vækst, og derimod fokusere på de bæredygtige valg!

Børnene er det vigtigste – Fremtiden, skolen og barnet

I dette foredrag kommer Steen Hildebrandt ind på skolen og barnet i en globaliseret, presset og mangfoldig verden. Om at forstå og realisere potentialer. Om de mange intelligenser. Om empati – det, der holder verden sammen. Om samfunds- og erhvervsudviklingen og om hvilke krav og ønsker, denne udvikling stiller til udviklingen af den danske folkeskole.

Transformationen af industrisamfundet – fra en mekanisk til en bæredygtig ledelsestænkning

Dette foredrag tager udgangspunkt i den mekaniske verdensforståelse, som har ført til udviklingen af det nuværende industrielle samfund med specialisering, standardisering, mekanisering, automatisering, synkronisering – rationalisering og new public management til følge. Foredraget belyser desuden de mange kræfter, indsigter og pres, der virker og som (muligvis/forhåbentlig) vil trække vores organisations- og ledelsesforståelse i en stadig mere bæredygtig retning.

Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet

Ledelse har hidtil handlet om at opnå kortsigtede økonomiske resultater uanset konsekvensen, som har medført en uhørt materiel og økonomisk vækst i både samfundet og virksomheder. Denne form for vækst har haft mange utilsigtede og ikke mindst uønskede virkninger. Ifølge Steen Hildebrandt er der behov for en mere helhedsorienteret ledelsestænkning, som man kan opnå gennem bæredygtig ledelse.

Forandringsledelse – fra forandring som undtagelse til forandring som tilstand

Steen Hildebrandt vil i dette foredrag fortælle om forandringer i forbindelse med ledelse. Steen mener, at man skal have mere fokus på forandringsbegrebet, end hvad man tidligere har haft. Forandring skal ses som noget, der konstant florerer i virksomheden, og derfor også som noget medarbejdere som ledere hele tiden skal have fokus på.

Ledelse – Lederskab, ledelse, selvledelse

I dette foredrag fortæller Steen Hildebrandt om ledelse som begreb og fænomen. I daglig tale bruger vi bare ordet ledelse, men der er undertiden behov for at nuancere. Ledelse handler om at skabe resultater, men hvordan måles resultaterne og hvordan måles de ressourcer og indsatser, der sættes ind for at nå resultaterne. Tæller vi det rigtige, og tæller vi på de rigtige måder?

Globalisering – Danmark i en globaliseret verden

Vi lever i en globaliseret verden. Sådan siger vi. Men hvad betyder det? Hvordan ser den globale samfundsudvikling ud, hvad foregår der i verden, og hvordan ser Danmarks situation ud i denne globaliserede verden? Skal vi bare konkurrere med og nærmest være i krig med alle andre eller skal vi samarbejde, levere viden, indsigt, kompetencer og holdninger?

Mere information om Steen Hildebrandt

Referencer:

"Steen brugte sin mangeårige erfaring og store viden - og formåede samtidig at målrette det hele meget præcist til vores lille ledergruppe med meget grundig brug af de oplysinger, jeg havde givet ham på forhånd. Alle tilbagemeldinger har været fyldt med begejstring."
- Mette Flinker, Boligkontoret Danmark

”Steen er som sædvanligt en meget klog og vis mand - den bedste af slagsen - må han endeligt fortsætte sin gerning - også i hans nu pensionerede liv”
- Per Lund, Danmarks Skolelederforening / Valsgård Skole

Steen Hildebrandt - 117,9 KB

Steen Hildebrandt - 18,8 KB

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Steen Hildebrandt holder.

Der er ingen relaterede foredragsholdere.

Har du spørgsmål? Stil dem her:


Kunderne udtaler:

”Jeg har været MEGET tilfreds med hele forløbet og den service som jeg har modtaget i forbindelse med arrangementet.”

Susanne Quvang - Roche Diagnostics A/S

”Vi har fået en god service og har været rigtig glade for det valg vi tog.”

Hanne Marie Hammer Hansen - Haderslev Kommune

”Jeg synes vi har fået fin service. I har været lette at kontakte og har meldt hurtigt tilbage.
Jeg synes det er dejligt at vi kunne flytte foredraget fra lockout perioden til nu.”

Hanne Jensen - Kildegårdskolen, Herlev

"Dygtige, hjælpsomme og kompetente"

Anne-Grethe Rosted - Faxe Kommunes Biblioteker

” Yderst professionel behandling fra start til slut!
Meget hurtig til at svare på mine mails.”

Gitte Barsøe - Riis Retail A/S

”Forfatterforedrag har leveret en god service i forbindelse med bookning af foredraget.”

Inge Huus - Svendborg Erhvervsskole

Kontakt forfatterforedrag

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere