35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Storm Stensgaard

Forfatter og stressrådgiver

Storm har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til stress som livsvilkår, der har hjulpet mange mennesker, såvel foredragstilhørere som klienter. Hans eget koncept, Stressnavigation, er videnskabeligt funderet og erfaringsmæssigt afprøvet med succes. Nyttigt på organisatorisk, ledelsesmæssigt og personligt niveau. Det handler om at balancere og navigere, og ikke mindst stressøkonomisere, så vi begrænser forstyrrelserne, passer på nervesystemet og bruger kræfterne klogt, hvor det gælder.
Ligesom sundhedsmæssige livsvilkår som kost, søvn og motion, kan den rette tilgang til stress betyde forskellen mellem liv og død, mellem udbrændthed og langtidsholdbar præstationsevne. Han har i sine foredrag fokus på de mange fordele ved en konstruktiv tilgang til stress, hvad end det er sund præstation, social kapital, eller bæredygtig ledelse. Storm er dynamisk og engageret, og hans foredrag er forholdsvis videnstunge, men den viden bliver formidlet så den er forståelig og frem for alt brugbar. Det er et foredrag du skal booke, hvis tilhørerne skal have noget med hjem, der virker.
Storms foredrag egner sig til at blive udvidet med miniworkshops eller hel- og tredageskurser for udvalgte ansatte, der får indarbejdet de effektive redskaber, og bliver klædt på til at styrke organisationens arbejdsmiljø. Foredragene kan tilpasses til den enkelte organisation, og fra topledere til medarbejdere. Alle har gavn af en bedre stressøkonomi.
Storm Stensgaard er forfatter, foredragsholder og familiefar. Han er uddannet stressrådgiver ved Majken Matzau og ledelsesrådgiver ved Christian Ørsted og klassisk filolog. Han har skrevet bogen: Stressnavigation for Mænd, 2014. Derudover er han cand. mag. i klassisk filologi med speciale i heroisk ledelse og tillidskultur. Udover foredrag arbejder han til daglig med undervisning, kurser og personlig stressbehandling.

Forespørg på Storm Stensgaard og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Storm Stensgaard

Den Robuste Medarbejder: Løsninger Under Pres

Robusthed på arbejdspladsen: Løsninger under pres: Hvordan overlever og trives den enkelte, mens vi venter på den organisatoriske stressoptimering af arbejdsmiljøet?
Foredraget forholder sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Hvad kan vi rent faktisk gøre ved mistrivsel og det sygefravær, som har så store menneskelige og økonomiske omkostninger? Hvordan sikrer vi bedst mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne?
Hvordan kan vi gøre den enkelte medarbejder/mellemleder mere modstandsdygtig? – vel at mærke uden at overbebyrde med eneansvar for egen trivsel, og uden at fritage ledelsen og organisationen for ansvar. Hvad er de neurologiske spilleregler for robusthed såvel organisatorisk, som ledelsesmæssigt og individuelt?
Foredraget har fokus på virkelige eksempler og metoder som både er stressvidenskabeligt solide, effektive og forsvarlige. Deltageren får en afgørende, overordnet forståelse samt en række konkrete redskaber som erfaringsmæssigt virker; og som kan både kan bruges med det samme og til at opbygge fremtidens bæredygtige arbejdsmiljø.
Forspørg på dette foredrag

Social Kapital og Stressøkonomisk tillidskultur

Hvordan styrker vi den organisatoriske sammenhængskraft og tillidskultur på den lange bane?
Forudsætningen for store resultater er samarbejde, og samarbejde kræver social kapital. Kernen i social kapital er tillid, men hvad skaber tillid?
Foredraget belyser betingelserne for at tillid kan opstå og vokse. Hvordan kan vi have tillid til os selv og hinanden, til ledelsen og organisationen?
Med fodfæste i neurologi og stressvidenskab ser vi på hvordan den enkelte, ledelsen og organisationen kan skabe de optimale rammer for tillid mellem mennesker. Det handler blandt andet om hvordan vi begrænser ødelæggende forstyrrelser, hvordan vi skaber tydelighed og overskuelighed, og hvordan vi finder den hårfine balance mellem ansvar og indflydelse. Men det handler også om det smidige tankesæt og det ligevægtige sind som bedst egner sig til at vække og vise tillid
Perspektiveret af oldtidens tillidskulturer berøres de idealer og egenskaber som traditionelt skaber tillid. Vi ser på hvordan gamle størrelser som frihed, sandhed og retfærdighed er højrelevante for moderne organisationers arbejdsmiljø. Det handler om den mellemmenneskelige kilde til arbejdsglæde, men også om hvordan det konkurrencedygtige værdifællesskab opbygges med samhørighedsfølelse og sammenhængskraft.
Storms særlige uddannelsesmæssige baggrund giver foredraget en spændende blanding af konkrete stressvidenskabelige metoder og inspirerende kulturhistorisk viden.
Er der en brugbar sammenhæng mellem gamle dages æresbegreber og vor tids stressoptimale arbejdsmiljø? Dette foredrag giver dig et underholdende og nyttigt udgangspunkt for at øge den sociale kapital i din organisation.
Forspørg på dette foredrag

Sund Præstation

Foredraget handler om de optimale betingelser for den sunde præstation. Hvordan yder vi vores bedste og bevarer et engageret arbejdsflow dag efter dag og år efter år? Der tages udgangspunkt i neurologi, stressvidenskab og professionel rådgivningserfaring.
Hvordan balancerer vi på det tveæggede sværd af sund stimulans og giftig overbelastning? Hvordan sparer vi på kræfterne, hvordan regulerer og restituerer vi klogt, og hvordan holder vi nervesystemet sundt og stærkt, så vi kan skabe de resultater, der er brug for?
Der vil foredraget igennem være fokus på konkrete eksempler og virksomme metoder som både kan anvendes med det samme og på den lange bane. Det handler om nærvær, fordybelse, arbejdsro, begejstring og mening. Alvorlig vidensformidling leveret med humor, fortællinger og optimisme.
Forspørg på dette foredrag

Styr på stressøkonomien

Foredraget belyser sammenhængen mellem den sunde, langvarige præstationsevne og den usunde stressoverbelastning, og giver en række erfaringsbaserede metoder og løsningsforslag til at få styr på den personlige og organisatoriske stressøkonomi.
Med levende humor og praktiske eksempler gives der solide bud på hvordan vi kan begrænse de forstyrrende udgifter og få overskud på stressbalancen.
Hvad er de overordnede stressvidenskabelige regler for et sundt arbejdsmiljø, og hvad kan lederne og den enkelte gøre for at håndtere udfordringer og belastninger klogest? Hvor er de hurtige gevinster, og hvordan foretager vi de nødvendige, langsigtede investeringer? Hvordan får vi prioriteret omsorgen for det mentale helbred som en del af en sund livsstil? Hvordan kan vi ændre fortællingen så det for alvor bliver attraktivt, spændende og indbringende at beskæftige sig med forudsætningerne for den sunde præstationsevne og trivsel?
Vi ser nærmere på hvorfor og hvordan en sund stressøkonomi er en investering for livet.
Forspørg på dette foredrag

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere