35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Svend Erik Schmidt

Forfatter , faglig pædagogisk konsulent, ekspert i læring, virksomhedsleder.
Svend Erik Schmidt er læringsstilsekspert, faglig konsulent og den ene af to idémænd bag TV2-serien SKOLEN – verdensklasse på 100 dage. Han var ligeledes faglig konsulent og idémand bag TV2-serien PLAN B.
Schmidt har skrevet bogen: ”Nu kan de lære det – verdensklasse på 100 dage” (Alinea, 2008).

Bogen er en redskabs bog, som primært henvender sig til forældre, men også til alle andre med interesse for, hvordan man opnår den bedst mulige indlæring, både hos sig selv og hos børn. Herudover har Schmidt skrevet adskillige artikler og bøger inden for området: ”Mange måder at lære på”.

Sammen med Hans Henrik Knoop har Schmidt udviklet et elektronisk evalueringsværktøj til evaluering af trivsel og læring i skolen (godskole.dk) Schmidt har i perioden 1996-2001 været pædagogisk afdelingsleder på Vorbasse Skole og var i denne forbindelse en af personerne bag projekt Den røde tråd i Billund Kommune. Han er stifter af Danmarks Læringsstilscenter og eksklusivt medlem af Det Internationale Læringsstilsnet-værk (ILSN) med professor Rita Dunn i spidsen.

Forespørg på Svend Erik Schmidt og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Svend Erik Schmidt

Plan B.

Svend Erik Schmidt er en af idemændende bag TV2-successen Plan B. som på humoristisk vis sættes fokus på, hvordan menneske lærer på vidt forskellige måder. I løbet af foredraget kan du genkende din egen læringsstil, partnerens læringsstil, børnenes læringsstile og de forskellige læringsstile, du møder hos kollegaer på arbejdspladsen. Nyere forskning har vist, at hvis der arbejdes bevidst med udgangspunkt i menneskers forskellige måder at lære på, bliver vi alle sammen meget klogere, ligesom tilfældet var i plan B.

Foredraget henvender sig til studerende, lærere, ledere, forældre, erhvervslivet (ledere) og alle andre der ønsker at lære noget om at lære.
Forspørg på dette foredrag

Det er verdensklasse når:

Alle klasser på 1. – 4. årgang læser væsentligt bedre end landsgennemsnittet. Alle elever på 7. årgang har tilegnet sig stoffet sikkert i matematik i forhold til en standard tekst. 8.a, som var klassen med den dårligste trivsel på skolen er steget 35 % point og har nu god trivsel. 7 elever i projekt: ”En for alle – alle for èn” rykker sig markant både fagligt og trivselsmæssigt i løbet af kun 3 uger.
Hver eneste elever på 1. – 9. årgang har opnået en bedre trivsel.

Pædagoger og lærer engagerer sig så meget i deres arbejdet med læringsstile, at Gauerslundskole er den skole i Danmark, der absolut har udviklet sig hurtigst inden for området. Legepladsudvalget har planlagt og gennemført en utrolig støttekoncert som del i arbejdet med at indsamle penge til en ny skolegård. Børnenes forældrene overtog skolen i 2 dage med udelukkende gode oplevelser for såvel børn som voksne. Skolebestyrelsen gennnemfører et fuldstændigt nyt sortiment i kantinen. Lærer og elever blev på mindre end en uge i stand til at arrangere og gennemføre en udflugt til Løveparken for hele skolen. At både elever, lærer , pædagoger og ledelse har stået distancen og fået alle med.
Forspørg på dette foredrag

”Skolen –verdensklasse på 100 dage” - mød manden bag TV2 - serien

På en opløftennde og lærerig måde fortæller læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt om projektet, som rykkede Gauerslund Skole op blandt toppen af danske skoler på bare 100 dage.

Svend Erik fortæller om, hvad der skal til, hvis andre skoler vil gøre det samme, som man gjorde på Gauerslundskole. Målgruppen for dette foredrag er primært pædagoger, lærere, ledere og forældre.

Forspørg på dette foredrag

Verdensklasse i firmaet

”Kommunikationsstile, læringsstile, arbejdsstile – 3 sider af samme sag”. I dette foredrag introducerer læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt, på en levende og humoristisk måde, principperne i Rita og Kenn Dunns læringsstilsmodel. Læringsstilsmodellen anvendes i skoler, derhjemme men kan sandelig også anvendes på arbejdspladsen.

Ved indføring i læringsstilsmodellen opnår deltaggerne en større forståelse for, hvorfor det sommetider går galt, når man vil kommunikere med sine kollegaer, og deltagerne får redskaber, så det kan blive endnu sjovere og samtidigt mere effektivt at gå på arbejde for både dem selv og deres kollegaer. Målgruppen for dette foredrag omfatter alle ansatte i virksomheden.
Forspørg på dette foredrag

Nu kan de lære det – om læringsstile i skolen

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn, når jeg ikke ved, hvordan det lærer? I dette foredrag introducerer læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt - på en levende og humoristisk måde - principperne i Rita og Kenn Dunns læringsstilsmodel. Undervejs lærer du dine børn, din partner, dine kollegaer og ikke mindst dig selv bedre at kende.

Du får en større forståelse for, hvorfor det nogle gange går så galt, når du vil hjælpe dit barn med lektierne, og du får ligeledes redskaber, så arbejdet med lektierne bliver mere lærerigt og sjovere for både dit barn og dig. Målgruppen til dette foredrag er alle forældre, pædagoger og lærere samt andre med interesse for læring.
Forspørg på dette foredrag

Mere information om Svend Erik Schmidt

Svend Erik Schmidt - 212,9 KB

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere