35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Teresa Clausen

Cand.pæd., familieterapeut og forfatter
I sine foredrag sætter Teresa Jakubczyk Clausen særligt fokus på: fakta, tegn/symptomer, børnenes behov, samt de relevante pædagogiske arbejdsmetoder. Hun tager udgangspunkt i sine tre bøger: Traumatiserede flygtningebørn i pædagogisk praksis (2012), Usynlige børn i risikozonen (2014 - fokus på 12 udsatte grupper i daginstitutioner fx børn af psykisk syge, alkoholiker, ludomaner, købemani, stress, skilsmisse, etc.) og Pædagogiske arbejdsmetoder med udsatte børn (udkommer november 2016). I den sidste bog offentliggør Teresa Jakubczyk Clausen desuden sin egen pædagogiske arbejdsmetode, som hun har brugt i sin praksis med børn med autisme, ADHD og trauma.

Som pædagog, familieterapeut og censor ved pædagoguddannelsen ser Teresa Jakubczyk Clausen store mangler i forhold til området. På baggrund af disse mangler bliver mange børn fejlafkodet og fejldiagnosticeret. Mange pædagoger mangler de konkrete kompetencer og redskaber, som er afgørende for et kvalificeret pædagogisk arbejde. Derfor anbefaler Teresa Jakubczyk Clausen sine foredrag til daginstitutioner, skoler og studerende, ligesom de tre emner også er meget relevante i forhold til samfundsdebatter og problematikker.

Forespørg på Teresa Clausen og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Teresa Clausen

Usynlige børn i risikozonen

Når barnet vokser op under socialt belastede vilkår, øges risikoen for forringede livschancer i uddannelsesmæssigt, kulturelt og økonomisk perspektiv. Den pædagogiske opgave er derfor at hjælpe med at bryde denne arv og give barnet nye relevante kompetencer, så det kan opnå tilfredsstillende livsvilkår og leve op til de eksisterende samfundsmæssige krav. Desværre er det vanskeligt at bryde konsekvenser af en social arv gennem daginstitutioners almindelige praksis i hverdagen. Det forklares ved, at de pædagogiske redskaber, som man bruger i forhold til almindeligt fungerende børn, ikke gavner de udsatte børn, fordi de ikke fokuserer på udsatte børns behov.

Foredraget tager afsæt i Teresa Clausens bog af samme navn. Bogen således som foredraget beskriver på en konkret og overskuelig måde de 12 mest oversete og udsatte grupper børn, som man møder i dag i daginstitutioner og skoler. Den henvender sig til pædagogerne, lærere, studerende og familiemedlemmer. Formålet er at støtte de professionelles faglighed og udvikle de underprioriterede kompetencer, fordi de professionelle tit er de eneste, der kan spotte og afhjælpe de udsatte børn.

I foredraget kommer Teresa Clausen ind på de tre vigtige elementer i arbejdet med usynlige børn: Problemets omfang, barnets signaler og de anvendelige arbejdsmetoder. Det vedrører også tre forskellige indfaldsvinkler: familien, undervisningsperspektivet og pædagogikken, som på hver deres måde giver et bidrag til forståelsen af, hvordan og under hvilke betingelser det pædagogiske arbejde med disse børn skal forstås.
Forspørg på dette foredrag

Traumatiserede flygtningebørn

”Krig er det mest triste ord, som kan komme over mine læber. Det er en ond fugl, som ødelægger vores hjem og stjæler vores barndom. Krig er den ondeste af alle fugle. Den farver gaderne røde af blod og gør verden til et helvede.” (Zapp 1996:3) Der er desværre mange millioner børn i verden, som lever deres hverdag i en krigszone. Børnene har ikke trygge rammer, som de fleste danske børn har. I stedet har de oplevet krig enten indirekte eller direkte. For dem er krig alt andet end leg! De risikerer at miste livet eller deres forældre.

Pædagoger i Danmark kommer på et eller andet tidspunkt i forbindelse med flygtningebørn, som ikke har haft mulighed for at bearbejde deres traumatiske oplevelser. Det er utroligt vigtigt for barnet, at de voksne omkring det har kendskab til de forskellige signaler. Desværre er det ofte sådan, at de personer, der har kendskabet til børnenes oplevelser og symptomer, ikke har anvendelige arbejdsmetoder. Traumatiserede flygtningebørn er både et aktuelt og stærkt undervurderet område i Danmark. I sin bog Traumatiserede flygtningebørn og ligeledes i dette foredrag bidrager Teresa Clausen med et pædagogisk redskab og væsentlige teorier, egnede arbejdsmetoder og giver samtidig et godt indblik i den virkelige verden. Hun behandler temaerne: fakta om børn i krig, flygtningebørn i Danmark, krigens indflydelse på barnet, kultur og sprog og det mere metodiske arbejde; konventionen om børns rettigheder, pædagogisk kompetencer, psykoterapi og horisontsammensmeltning med uddannelse i kultur. Et tankevækkende og inspirerende foredrag!
Forspørg på dette foredrag

Pædagogiske arbejdsmetoder med udsatte børn

I dette tankevækkende og inspirerende foredrag tager Teresa Clausen afsæt i sin bog "Pædagogiske arbejdsmetoder med udsatte børn" og giver et vigtigt indblik i teori og konkrete praktiske redskaber i arbejde med udsatte, samt normalfungerende børn.

Foredraget er en kombination af teori, så tilhørerne får en basisviden i forhold til forståelsesmekanismer og kommunikationsprocesser, før man forsøger at behandle et problem, og så en række konkrete visuelle indlæringsmetoder og nonvisuelle reguleringsteknikker.

I foredraget anvender Teresa deusden sin egen metode: billedsocialisering og forklarer hvordan den kan anvendes i arbejdet med udsatte børn. Foredraget såvel som metoderne henvender sig både til små konflikter og store problemstillinger og professionelle såvel som forældre. Det handler om at hjælpe barnet med at tilegne sig nye sociale, personlige og sproglige kompetencer.

Teresa Clausen giver konkrete råd til de professionelle, så de kan skabe et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til hvert enkelt og mulighed for at bidrage og deltage, og til forældren, så de kan skabe en bedre struktur, danne mere værdifulde relationer og få en mere rolig dagligdag.
Forspørg på dette foredrag

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere