Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Aydin Soei

Fortællinger og debat om kriminalitet, social arv og forældreskab
Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende foredragsholdere, når det kommer til medborgerskab, radikalisering, bandefællesskaber, integration og antiskolekultur. Oplev et spændende Aydin Soei foredrag, hvor disse emner tages op til refleksion.

Han har forfattet fire bøger om unge i udsatte boligområder; heriblandt bøgerne "Skyld – historien bag mordet på Antonio Curra" og "Vrede unge mænd – optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark”. Her introducerede Aydin Soei begrebet modborgerskab, der i stigende grad i løbet af 10’erne er blevet indskrevet i kommunale handleplaner og indgår i den offentlige debat om kriminalitetstruede unge fra udsatte områder. Hør meget mere om hans samfundsdebatterende forfatterskab i et Aydin Soei foredrag.

Aydin Soei er kandidat i sociologi fra Syddansk Universitet med speciale i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og unge på kanten. Læs mere...

Forespørg på Aydin Soei og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Aydin Soei

Fædre og forældreskab

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til og gerne vil undgå at gentage fortidens fejl? Og hvordan klæder man børnene bedst muligt på til at navigere i verden? Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei i forordet til Fædre, der er en universel fortælling om fædre og sønner, og om den arv og de værdier, vi ønsker at give videre til vores børn.

I dette oplæg tegner han et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark og illustrerer forskellene i opdragelse mellem forskellige generationer. Og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.

Han giver samtidig et indblik i forestillinger om køn og ligestilling, og hvilken betydning faderskabet kan have, når det handler om barnets uddannelses- og livschancer.

De medvirkende i bogen er Nagieb Khaja (journalist, forfatter og dokumentarist), Janus Bakrawi (skuespiller og coach), Asim Latif (leder af ‘Baba - fordi far er vigtig’), Tarek Ziad Hussein (jurist, forfatter og debattør) og Niddal El-Jabri (stifter og direktør i den minoritetspolitiske organisation Mino Danmark).

Dette oplæg findes i 3 versioner.
1. Tæt på bogen hvor der stilles skarpt på de medvirkendes udviklingshistorier.
2. Fokus på farens og forældres rolle som en risikofaktor, når det handler om børns fremtid i forhold til uddannelse, kriminalitet og medborgerskab. Særligt relevant for SSP og præventive medarbejdere.
3. Et oplæg med fokus på eksistentielle overvejelser om, hvordan vi sammenstykker vores identitet, død og udødeliggørelse, og hvad vi gerne vil huskes for, når vi ikke længere er her.
Forespørg på dette foredrag

Omar - og de andre. Vrede unge mænd og modborgerskab

”Så skete der det, at min gamle dødsfjende, som jeg kalder ham, skød mod mig. Og jeg blev ramt af et fragment. Og den vrede, der kom op i mig lige dér, var nærmest ubeskrivelig. Det var kulmination på et helt livs vrede. Vreden over mine forældres skilsmisse og deres forhold, vreden over at jeg blev set som en fremmedarbejder, der larmede i skolen, vreden over at min mor modtog julehjælp. Vreden over alting i livet. Og jeg kanaliserede det hele henimod min dødsfjende. Mit eneste mål i livet blev at få hævn (…) Mit hævntogt varede i tre år.”

Sådan fortæller Abdi, der tidligere har ageret som fredsmægler i den københavnske bandekonflikt, og som i bogen "Omar - og de andre" beskriver sig selv som tidligere ‘storkriminel’.

‘Omar - og de andre’ er sociologen Aydin Soeis fjerde bog om kriminalitetstruede unge i landets udsatte områder. Nogle har været bandekriminelle og Syrienkrigere, mens andre har valgt en anden vej og i dag forsøger at gøre en positiv forskel for ‘lillebrorgenerationen’ i deres barndomskvarterer. En enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København. I dette Aydin Soei foredrag opridses fortællingen om kriminalitetstruede unge, som Aydin Soei har mødt gennem årene. Undervejs i oplægget vil Soei give bud på både udfordringer og løsninger, når det handler om kriminalitetstruede unge i den danske ‘ghetto’. I forbindelse med foredraget vil det være muligt at købe bogen til nedsat pris.
Forespørg på dette foredrag

Risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse i “ghettoen”

"Sorte huller i Danmarkskortet" og parallelsamfund præget af "lovløse tilstande”. Sådan lyder karakteristikken gang på gang i den politiske debat om “ghettoen”, men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærden, lovovertrædelserne og holdningen til skole og uddannelse, når det handler om børn og unge i udsatte områder? Og hvordan går det med den sociale integration og oplevelsen af modborgerskab i de udsatte områder i velfærdsstatens gamle arbejderkvarterer?

I dette Aydin Soei foredrag giver han særligt et indblik i drenge og unge mænd i disse områder, samtidig med at han også gennemgår perspektiverne i det første studie herhjemme, hvor risikoadfærden og holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge i et område på statens ghettoliste er blevet undersøgt.

I “Tingbjergundersøgelsen” har Aydin Soei sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg også for første gang testet alle de voksne, der omgiver børnene for, hvorvidt deres forestillinger om børnene hashforbrug, medlemskab af bander, opbakning til ekstreme grupper, vold og andre former for risikoadfærd hænger sammen med børnenes faktiske risikoadfærd.

I undersøgelsen indgår også naboskoledistriktet, der er domineret af middelklassens børn, og konklusionen er klar: Selvom risikoadfærden er næsten ens i de to skolegrupper, overdriver særligt forældre, lærere, pædagoger og kriminalpræventive medarbejdere Tingbjergbørnenes lovovertrædelser, hashforbrug mv., mens de undervurderer deres lyst og motivation for skole og uddannelse. Hvad er konsekvenserne, og hvordan kan man ved at aflive myterne om kriminelle og skoletrætte “ghettobørn” påvirke dem i en positiv retning?
Forespørg på dette foredrag

Forsoning – Fortælling om en familie

Foredraget er baseret på Aydin Soeis autentiske og biografiske roman ”Forsoning – Fortælling om en familie”, og undervejs inddrager forfatteren nogle af sine erfaringer fra ti års arbejde med udsatte børn og unge. Der er nemlig et stort sammenfald mellem Aydin Soeis egen biografi og hans to forrige bøger om unge fra udsatte boligområder.

Aydin fortæller om sin opvækst, flugten fra Iran til Danmark, opvæksten i Avedøre, ballademageridentiteten i skolen, pletterne på straffeattesten og det mord Aydins far endte med at begå på en anden iransk mand. Livet i skyggen heraf og hvordan Aydin indtil for nylig har været bange for at blive stemplet som ”moderens søn”. Men foredraget handler også om, hvordan Aydin på grund af sin søn fik modet og motivationen til at forsøge at håndtere og forlige sig med fortiden.

Dette Aydin Soei foredrag kan skræddersys, så der sættes særligt fokus på integration af nyankomne flygtninge og indvandrere (og hvordan vi undgår at gentage fortidens fejl), på efterkommere og risikofaktorer i forhold til unges kriminalitet og manglende uddannelse, eller det kan holde sig tæt op ad bogen og dens form.
Forespørg på dette foredrag

Fra modborgerskab til medborgerskab

Hvordan vender vi unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?

Sociolog og forfatter Aydin Soei forsøger at besvare disse spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder fra slutningen af 90’erne og frem. Undervejs i dette foredrag tager Aydin Soei livtag med de stigende problemer med afbrændinger og organiserede bander i udsatte boligområder og kommer med bud på, hvordan vi kan bryde den tendens, hvor mange unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund udvikler sig til vor tids pjalteproletariat, og mens deres søstre på den anden side synes at klare sig stadigt bedre.
Forespørg på dette foredrag

Modborgerskab og radikalisering

Aydin Soei introducerede med bogen ”Vrede unge mænd” begrebet modborgerskab, der dækker over det ekstra gebyr, som især unge etniske minoritetsmænd i udsatte boligområder føler, at de skal betale i forhold til de fleste andre jævnaldrende unge i Danmark. Oplevelsen af modborgerskab og uretfærdighed er alfa og omega, når det drejer sig om unge, der radikaliseres ud i at bruge vold som skræmme- og udtryksmiddel.

I dette Aydin Soei foredrag gennemgår og sammenligner han unge, der tiltrækkes af bandekriminalitet, optøjer og ildspåsættelser, og radikaliserede mennesker, der er villige til at lade livet i Syrien og i Europa. Samtidig stiller og besvarer han spørgsmålet, hvordan vi kan vende unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?
Forespørg på dette foredrag

Tillid og medborgerskab i et nyt Danmark

Helvede er de andre, skrev Satre, og forskning peger på, at desto større sociale afstande borgerne imellem, desto sværere er det at opretholde tillid. Danmark scorer gang på gang i top, når det gælder internationale tillidsmålinger, og sociolog Aydin Soei argumenterer for, at tillid er den værdi, der kendetegner Danmark og danskerne allermest. Tillid reducerer verdens kompleksitet og bidrager til dansk økonomi samtidig med, at den skaber tryghed og øger vores overskud til at skabe det gode liv for os selv. Men tilliden borgerne imellem og mellem individ og stat er truet af, at de sociale afstande mellem os er stigende, af ghettoisering på boligmarkedet, og særligt blandt unge mænd i udsatte boligområder suppleres mistilliden af en stærk fortælling om modborgerskab. Som Aydin har vist i sine bøger, kan dette bl.a. bidrage til afbrændinger, bandedannelse og radikalisering.

I dette Aydin Soei foredrag får du hans bud på, hvordan vi opretholder tilliden og skaber en en positiv medborgerskabsfortælling i et Danmark, der bliver stadig mere delt og multietnisk.
Forespørg på dette foredrag

Ordstyrer / Moderator

Aydin Soei har stor erfaring i at styre debatter og kan desuden hjælpe jer med at binde længere dagsarrangementer sammen. Med sin værts- og interviewerfaring er han både i stand til at spørge kritisk ind samt hjælpe panel, foredragsholdere og publikum med at fiske de bedste argumenter frem og skabe en levende debat.

Aydin har været ordstyrer i alt fra debatter om asylpolitik, det gode børneliv, bandedannelser og kriminalitetsforebyggelse til dyrevelfærd, litteratur og EU-politik og markerer sig som en vidende og humoristisk moderator, der forbereder sig minutiøst uanset emnet. Aydin har bl.a. været ordstyrer på Antidiskriminationsenhedens internationale seminar om ”Metoder til måling af etnisk diskrimination” afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder i oktober 2014 og konferencier på Antidiskriminationsenhedens konference ”Diskriminationsdøgnet” afholdt i november 2014.
Forespørg på dette foredrag

Antiskolekultur og drenge der falder udenfor

Hvorfor bliver især drengene tabt i folkeskolen, og hvordan vender vi den antiskolekultur, der særlig opstår på de indvandrerrige skoler i de større byer og i de af landdistrikterne, hvor arbejdspladserne og middelklassen er forsvundet?

Risikoen for at havne i bunden af samfundet er større end nogensinde, når de gælder især drenge, der slutter skoletiden uden funktionelle læsekompetencer, da de ufaglærte mandejob stort set er forsvundet sammen med industrisamfundet. I det her foredrag ridser Aydin Soei de alvorlige konsekvenser op ved, at vi i Danmark har den mest opdelte folkeskole i norden, og han giver et indblik i sammenhængen mellem de machoidealer der dominerer på gaden i de udsatte boligområder og den modkultur, som tages med ind i klasselokalet. Heri inddrager han også sin egen skolehistorie som en af dem, der kæmpede med at følge med og var tæt på at blive smidt ud af sin skole på den københavnske vestegn på grund af slåskampe i de tidlige skoleår. Dette Aydin Soei foredrag bygger desuden på forfatterens egne interviews med unge, forskning på området og en lang række workshops i de ældste skoleklasser
Forespørg på dette foredrag

Medier og medborgerskab i et multietnisk Danmark

Aydin Soei kaster i dette foredrag et kritisk blik på, hvad mediernes dækning af etniske minoriteter betyder for integrationsprocessen og følelsen af med- og modborgerskab i et stadig mere multietnisk Danmark.

Som medstifter og medlem af foreningen Ansvarlig Presse har Aydin Soei fået iværksat udarbejdelsen af rapporterne "Nydanskere i nyhedsbilledet" og "Dem vi taler om" (2011 og 2017), som er de to hidtil største undersøgelser herhjemme af repræsentationen af etniske minoriteter i det danske nyhedsbillede. Undersøgelserne viser, at etniske minoriteter er voldsomt underrepræsenterede som kilder i de danske medier, og at de næsten udelukkende optræder i nyhedsreservater omhandlende kriminalitet, integrationsproblemer og religion.

På baggrund af erfaringerne fra disse undersøgelser, interviews med en lang række unge etniske minoriteter og de mere end 500 workshops, som Ansvarlig Presse har afholdt i særligt indvandrerrige skoleklasser giver Aydin Soei er indblik i, hvorfor 70 procent af etniske minoritetsborgere ikke føler tillid til medierne, og hvordan dette truer følelsen af medborgerskab på tværs af sociale og etniske skel. Undervejs peger Soei på nogle af tidens største integrationsudfordringer og mediedækningen heraf.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Aydin Soei

Referencer: 


"Det var en stor fornøjelse at høre et Aydin Soei foredrag i Familiecafeen i Frelsens Hær Nørrebro. Aydin var nærværende og fortalte medlevende om hans personlige fortælling samtidig med, at han fik flettet sin faglige ekspertise ind i emnet omkring de unges tillid til samfundet og risiko for modborgerskab. Aydin var meget åben og venlig i sin dialog med familierne. Vi gik alle beriget fra mødet med Aydin, hans fortælling og hans store viden."
Mona Viborg, Frelsens Hær Nørrebro

"Det var meget relevant og medrivende for de frivillige sprogtrænere. Aydins evne til at kombinere eget liv med en teoretisk sociologisk ramme, blev i høj grad bemærket. Personligt skete følgende: Min mand og jeg er netværk for en flygtning Seltan på 19 år. To dage efter foredraget skulle han op i 9. klasse samfundsfag. Han havde opgivet en artikel om bandekriminalitet, men pludselig torsdag formiddag fik han besked på at finde en artikel mere. Jeg gik med ham på biblioteket og vi fandt en fin artikel af Aydin. Seltan strøg hjem og læste. Fredag fik han 12 i samfundfag. Til jul ønskede han sig Forsoning - noget af en moppedreng for en ung flygtning der har været i DK 2 1/2 år. Tak." 
- Ki Aabenhus

"Aydin er en fantastisk foredragsholder. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra flere i sognet."
- Vivian Linnebjerg, Velling Kirke

"Aydin er en engageret og levende ordstyrer og konferencier med evne til at motivere og engagere andre med sin uhøjtidelige og personlig tilgang.
- Nina Svanborg, Leder af Antidiskriminationsenheden, Ankestyrelsen

"Vi havde samlet 200 mennesker - ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores boligorganisationer i Bo i Aalborg. Det var en fantastisk oplevelse. Meget spændende og godt fortalt, og det gav stof til eftertanke i vores samfund. Kan varmt anbefales."
- Laila Thomsen, Bo i Aalborg

"Super Aydin Soei foredrag. Udover sin relevante viden på området, var Aydin rigtig god til at til målrette foredraget til tilhørerne. Der var desuden en rigtig god dynamik og uformel tone"
- Rekha Larsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen 

"Virkelig godt Aydin Soei foredrag - Aydin er en super god formidler/fortæller!"
- Gert Korvig, AKB Taastrup

"Aydin Soei´s viden på området er meget stor og hans lidt uformellem form med variation af formidling af viden, eksempler fra det virkelige liv og hans eget, analyser og statistikker, er meget ideal. Alt i alt et meget tilfredsstillende foredrag, hvor inddragelse af deltagerne og deres erfaringer fungerede rigtig godt."
- Jørgen Christensen, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne og Ungeforvaltningen i København

  - 199,6 KB

 - 48,7 KB


 - 63,5 KB 

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Aydin Soei holder.

Foredrag med Jeppe Søe

Jeppe Søe

I sin lange karriere har Jeppe Søe været ansat på TV2, DR og TV3, men er i dag debattør, medierådgiv...
Foredrag med Nagieb Khaja

Nagieb Khaja

Nagieb Khaja er en international anerkendt og prisvindende journalist og dokumentarinstruktør, hvis ...
Foredrag med Rasmus Alenkær

Rasmus Alenkær

Rasmus Alenkær er bedst kendt for sit omfattende arbejde med inklusion i institutioner, og optræder ...
Foredrag med Janus Nabil Bakrawi

Janus Nabil Bakrawi

Janus Nabil Bakrawi har en polsk mor og en palæstinensisk far. Som 7-årig blev han bortført til Jord...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere