35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Helle Hein

Forsker og ledelseskonsulent
Helle Hein er uddannet Cand.merc. fra Copenhagen Business School (CBS) 1998, hvorefter hun færdiggjorde en ph.d. fra CBS i 2005. Helle er selvstændig forsker, foredragsholder, ledelseskonsulent og forfatter. Hun har gennem sin forskerkarriere beskæftiget sig med motivation og ledelse i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet og senere på Det Kongelige Teater. Helle har i ca. 4 år brugt Det Kongelige Teater som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori baseret på hendes egen arketypemodel, der beskriver fire grundlæggende forskellige motivationsprofiler.

Helle har efterfølgende været beskæftiget med en række professioner i både den offentlige og private sektor. Hun er i øjeblikket engageret i forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder talentudvikling, kreativitet og rammerne for vidensarbejde.

Helle Hein er blandt andet forfatter til bøgerne "Primadonnaledelse" 2013, "Når talent forpligter" 2017 og den seneste “Ledetråde”, som udkom i 2018. Bøgerne tager ligeledes udgangspunkt i arketypemodellen, motivationsteori og forskellige ledelsesprincipper - hvoraf den seneste udgivelse er fokuseret omkring meningsskabende værdiledelse.

Forespørg på Helle Hein og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Helle Hein

Ledelse af Primadonnaer

De højtspecialiserede medarbejdere er uundværlige, men de er også besværlige.
De stiller krav til ledelsen og til organisationen, og de føler ikke tidligere generationers loyalitet over for deres arbejdsplads. Får de ikke det, de har behov for, reagerer de stærkt og søger måske nye græsgange. Samtidig er de vidt forskellige – de motiveres af forskellige ting og har forskellige ledelsesbehov. De har forskellige værdier og forskelligt forhold til arbejdet. Nogle går altid til tiden, mens andre næsten ikke kan slippe arbejdet. Nogle tænder på visioner, andre på regler og rammer. Mange af dem har fået ry for at være ledelsesresistente primadonnaer. I foredraget nuanceres billedet af de højtspecialiserede medarbejdere. Der præsenteres fire arketyper af højtspecialiserede medarbejdere, som har hver deres distinkte motivationsprofil. Én af arketyperne er Primadonnaen, som her får en helt ny betydning end den gængse opfattelse af dem. Der gives også et bud på, hvordan de forskellige arketyper motiveres, og hvordan man leder dem, så man både udfolder deres individuelle potentiale og samtidig skaber synergi imellem de forskellige medarbejdertyper. Foredraget udbydes også som workshop.

Forespørg på dette foredrag

Primadonnaer på arbejdspladsen

Hvordan skaber man en arbejdsplads med plads til forskellighed og begejstring?
Med udgangspunkt i arketypemodellen beskrives fire typer af medarbejdere, som kan genfindes på enhver arbejdsplads. Nogle går på arbejde for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Andre går på arbejde for at gøre karriere. Atter andre er nørder og ønsker mest af alt fred til at fordybe sig. Der er også dem, der ønsker klare retningslinjer og et klart skel mellem arbejde og privatliv. Og endelig er der dem, der går på arbejde for at lave mindst muligt og få mest muligt for det. De fire arketyper kan sameksistere i fred og fordragelighed, men forskellighederne i motivationsprofil, drivkræfter og behov betyder, at man ind imellem kommer til at stille sig til dommer over kollegaernes forhold til arbejdet. Det kan resultere i irritation, konflikter og misforståelser, men frem for alt resulterer det i en dårligere opgaveløsning. For de fire arketyper har hver deres unikke bidrag til arbejdspladsen og spiller hver deres centrale rolle i den samlede opgaveløsning. Men hvordan kan man som medarbejder tage medansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor man ikke uforvarende kommer til at stille sig hindrende i vejen for sine kollegaers kick? Foredraget udbydes også som workshop.
Forespørg på dette foredrag

Motivation i en præstationskultur

Præstationsmiljøer er ofte skræddersyet til den målstyrede, stålsatte, ambitiøse medarbejdertype, som er drevet af at nå sine mål og høste behørig anerkendelse.
Dem er der brug for på alle arbejdspladser, og i præstationsmiljøer er hele kulturen og strukturen på arbejdspladsen bygget op for at understøtte dem. KPI’er, bonussystemer, performance management, talentprogrammer, avancementssystemer mv. er alle tiltag, der understøtter den målmotiverede type. Men det er langt fra alle medarbejdere, der er drevet af målsætninger. Nogle er drevet af at gøre en forskel for en højere sag, og andre er drevet af at fordybe sig i en virkelig nørdet problemstilling. De er ikke de klassiske resultatskabere, men de er hele fundamentet for kreativitets- og innovationsgraden på en arbejdsplads, og derfor bør de også betragtes som helt uundværlige high performers, når det gælder det kreative og innovative bidrag, som skal sikre arbejdspladsens konkurrencekraft på langt sigt. Problemet er bare, at de indrestyrede kreative og innovative medarbejdere ikke trives med de ydre motivationsfaktorer, som virker på de målstyrede medarbejdertyper. Faktisk kan brugen af ydre motivationsfaktorer underminere de indre drivkræfter med demotivation, ringere resultater og et stort innovations- og kreativitetstab til følge. I dette foredrag får du dyb forståelse for, hvorfor nogle potentielle high performers bliver low performers, og du får viden, der sætter dig i stand til bedre at forløse potentialet hos både de målstyrede og de innovative og kreative medarbejdertyper. Foredraget udbydes også som workshop.
Forespørg på dette foredrag

Når talent forpligter

Talentlitteraturen bugner som aldrig før.
Der er skrevet side efter side om deliberate practice og nødvendigheden af at træne i 10.000 timer. Der er skrevet om hemmeligheden bag high performers, og der er skrevet om særlige talentmiljøer. Dette foredrag handler om et underbelyst emne i talentlitteraturen og i talentpraksis, nemlig motivation i talentarbejdet. Vi ved, at talent nok findes, men at talent ingen relevans har, hvis der ikke ydes en indsats for at træne talentet. Talent kræver grit. Talent kræver vedholdenhed. Men hvad er det, der giver næring til den nødvendige vedholdenhed? Vi antager ofte, at talenter er drevet af at præstere og af at vinde, men det er en alt for unuanceret antagelse. I dette foredrag får du et indblik i de mange forskellige drivkræfter, der driver talenter, og du får også en dyb forståelse for, at det, der virker for ét talent, kan være årsag til demotivation og ringere præstationer hos et andet talent. Hvordan får du det bedste ud af talenterne på din arbejdsplads? Hvad stiller talentarbejdet af krav til talentprogrammernes udformning og indhold? Og hvad stiller det af krav til både det personlige lederskab og til arbejdspladskulturen? Foredraget udbydes også som workshop.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Helle Hein

Referencer:

"Helle Hein er en vanvittig god formidler. Hun evner at forbinde masser af humor og indsigt med forskningsbaseret viden uden at overgøre nogle af delene."
- Charlotte Andersen, Center for HR, Region Hovedstaden

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Helle Hein holder.

Foredrag med Claus Buhl

Claus Buhl

Claus Buhl er forfatter, virksomhedsrådgiver og fordragsholder, og har en Ph.D fra Copenhagen Busine...
Foredrag med Jacob Palmqvist

Jacob Palmqvist

Jacob Palmqvist har i 10 år arbejdet som aktiehandler, hvilket har givet ham en stor forretningsmæss...
Foredrag med Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby holder foredrag om forskellige former for lederskab indenfor kunst, new public gove...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere