35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

John Engelbrecht

Filosof, underviser og foredragsholder. Foredrag om humor og kreativitet.
John Engelbrecht kan pt ikke bookes.

John Engelbrecht er kendt som et legende menneske, og er tilmed blevet kaldt “Humorens Robin Hood”, der stjæler fra de vittige og gir’ til de kedelige. John ser sig selv som den poetiske klovn, filosofiske humorist og åndelige sørøver med inspiration fra diverse kulturer. John er en glødende idealist med interesse for økologi, nytænkning og spiritualitet, hvilket han også belyser i sine humoristiske, eftertænksomme og livsbekræftende foredrag, som han holder for alt lige fra erhvervslivet og ministerier til kommuner og skoler.

Gennem sin store viden og humor formår John i sine foredrag at tale til både hjernen og hjertet, hvor publikum uden tvivl vil gå beriget hjem; både på det personlige og faglige plan.

John er uddannet Mag.art. i filosofi i 1977. Han har undervist på universiteter, gymnasieskoler, sygeplejerskeskoler, i sundhedssektoren, på folkeuniversitet, aftenskoler, forvaltningshøjskolen og ved et utal af landets højskoler.

Forespørg på John Engelbrecht og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af John Engelbrecht

Humor og livsmod

Foredraget ”Humor og livsmod” er et mentalt kurbad fyldt med humor, hvor John Engelbrecht vil belyse humorens mangfoldighed og forskellighed. Hvordan kan man for eksempel bruge humoren som en kompetence og som livsmod? Hvordan kan en positiv tilgang til livet ændre os?

John vil i dette foredrag forny publikums livssyn gennem humor og et positivt livsmod.
Forspørg på dette foredrag

Humor og livsglæde i de frivillige ildsjæles arbejde

De frivillige ildsjæle bliver stadig vigtigere medspillere i formgivning af fremtiden og skabelsen af mening og sammenhængskraft. Ildsjælene brænder på en særlig måde – hvorfor er deres arbejde så vigtig, og hvordan holdes ilden ved lige? At finde humoren, livsglæden og visdommen i hverdagen – hvordan og hvorfor?

Positiv tænkning. Lykkefilosofi handler om ideer til at fremme sundhed, livsglæde og godt humør i hverdagen. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er livsglæden sorgløs klar. Når vi tænder et lys for andre, falder dets genskin tilbage på os selv. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der, med udgangspunkt i positiv tænkning, kan ændre mismod til livsmod og være med til at løsne op for hverdagens genvordigheder.

Ildsjælene er med til at give livsmod og ild i øjnene, så blodet ruller raskere i årerne. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv ved at bruge flere af de ubrugte ressourcer. Målet er at få det bedre med sig selv, med andre og det, man går og laver.
Forspørg på dette foredrag

Kreativitet og innovation; fremtidens vigtigste konkurrenceparameter

Fremtiden tilhører de kreative. Hvordan får man en lys idé? Hvordan bliver man åndeligt gravid? Kom og hør om kreativitetsteorierne bag de mest kreative lysende genier. F.eks. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Niels Bohr, Picasso, Poul Henningsen og om komplementaritet som evnen til at være kvik og naiv på samme tid og forbinde leg og disciplin med hinanden, fantasi og rodfæstet realitetssans, det skarpe og dybe, så vi lærer at drømme med vågne øjne og får sømandsblik som polarforskeren Knud Rasmussen.

Det hele menneske er fællesnævneren bag flow-teorier, teori U og andre kreativitetsteorier og viser sig i evnen til en tertiær procestænkning, en slags neuromuskulær fleksibilitetstræning eller kognitiv fitness, som jeg kalder quick, slow, flow. Det flertidige eller polykrone fremtidsmenneske kobler fortid, nutid og fremtid på en aldrig før set historisk måde, og muliggør dermed menneskets innovative og optimale kreativitetspotentiale.
Forspørg på dette foredrag

Opdragelsens endeligt eller endelig opdragelse

Kunsten i opdragelse er at sætte grænser og opdrage til frihed – men hvordan? Foredraget tager temperaturen på familien Danmark og giver sit bud på det hele menneske samt opskriften på en lykkelig barndom og ungdom. Det legende menneske, barndommens kvaliteter, om fantasi, følelse og fornuft – og om nutidens patchwork-familier.

Skolen, som udfordrer alle. Værdier, ligeværd, tolerance, dialog, respekt og debat. Hvordan undgår vi, at børnene kommer ind i skolen som store spørgsmålstegn og forlader den igen som store punktummer?
Forspørg på dette foredrag

Børn og leg: Hvordan bliver børn kreative, musiske og hele mennesker?

På vej ind i den kreative tidsalder bliver fantasi fremtidens vigtigste ressource. Kreativiteten er skolens egentlige formål og fagligheden et middel dertil. Hvad giver næring til læring? Den ny viden om barndommen som kreativitetspotentiale viser, at man kun kan lære i samme grad, som man evner at lege. Eftersom industri samfundets videns- og dannelsesbegreb i stigende grad er forældet, må vi åbne porten til en genfortryllelse af vidensbegrebet, så informations-overflod og værdi-vakuum erstattes af innovation og en kreativ drømmelogik. På vej ind i følelses-, oplevelses-, og drømmesamfundet er legen i læringen et centralt begreb. Det legende menneske er vor tids vigtigste konkurrece-parameter.

Men når uddannelsessektoren skamrider videnskapaciteten på bekostning af forbavselseskompetencen, så tørrer kreativitetens kilder ud med det til følge, at de fleste uddannelsessteder står med ryggen til fremtiden og uddanner til fortid. De nye læreprocesser og fortællemåder viser, at man skal være grebet for at kunne begribe. Derfor tilhører fremtiden de kreative, legende, eksperimenterende og nysgerrigt undersøgende. Medbring gerne spørgsmål. Kun den, der har spørgsmål, har fremtid. Måske får du svar. I hvert fald ansvar.
Forspørg på dette foredrag

Mænd og kvinder i medspil, modspil og samspil.

- Om mænds og kvinders kommunikation - den største gave og opgave. Hvordan kan mænd og kvinder bedre forstå hinanden? Hvad skal der til for at at mænd og kvinder bliver hinandens bedste udfordring i stedet for hinandens største begrænsning?

Foredraget handler om at lære mænd og kvinder at se hinanden og forstå, at vi er hinanden gensidigt overlegne. Hvilke kærlighedsgaver og frugter skal høstes, når man når op omkring 50 års alderen? Hvordan kan vi fremme kærlighed, livsglæde og godt humør i hverdagen, og løsne op for genvordighederne? Kom og få et godt grin, noget at tænke over og noget at glæde sig over. Foredrag med filosof John Engelbrecht, manden bag drivtømmerudstillinger med langsomheds-ord og forundrings-ord og Fortællerskibet jagten nordstjernen fra 1872 i middelfart og en bog, der lige er udkommet om livsmod og langsomhed.
Forspørg på dette foredrag

Langsomhedens visdom

Bliv millionær på fri tid; tidsforståelse, sygdom og livsstil. Nu er tid ikke længere penge. Nu er tid vigtigere end penge. Tidens største problem er – tiden. Vi lever i en tid uden tid, og det bliver man utidig af. Hvordan kan vi få et liv med tid til livet, ja, blive millionærer på fri tid? Langsomhed er en ny global modkultur til højnelse af livsglæde, eftertænksomhed, fællesskab, humor og visdom. Langsomhedsfilosofien handler om, at vi skal være reflektive, hvis vi vil være effektive.

Vi må gå fra hurtigere og billigere til langsommere og bedre og forstå, at det er ikke for lidt tid, vi har, men for meget tid, vi ikke bruger rigtig. Hvordan bekæmper vi stress med omtanke, humor og livglæde? Ved at få tre gear i vores gearkasse: Quick, slow, flow! Børn tænker ikke på den tid, som er gået, eller den tid, som kommer. De nyder øjeblikket. Men når vi voksne presser vor tidsforståelse ned over børn og glemmer, at tid er liv, så bliver børn syge. På grund af mangel på nærvær bliver de i stigende grad stressede og opmærksomhedskrævende. Stress rammer bredt og koster det danske samfund 10 milliarder om året, og mindst en million danskere er direkte eller indirekte ramt af stress. Slow food, travel slow og citta slow handler om at opmærksomhed og nærvær vinder stadig mere frem som en ny livsstil.
Forspørg på dette foredrag

At finde humoren, livsglæden og visdommen i hverdagen

Sæt noget ind på din glædeskonto! Om humor som åndens solskin og svømmebæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som en elastik af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, og selvom vi alle er ramte på forskellig måde, så er det vigtigt at finde livsglæden. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift.

Om livsglædens nødvendighed, om livsmod og langsomhed. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv. Kom og hør Humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gir til de kedelige.Kom og hør filosof John Engelbrecht, Vejle, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord og fortællerskibet jagten "Nordstjernen" fra 1872 i Middelfart, og en bog der lige er udkommet om "Livsmod og langsomhed".
Forspørg på dette foredrag

Fra barndommens gade til alderdommens serenade…

Et foredrag om livsrejsens betydning, om visdomsalderen, om gaver og frugter, der skal høstes i den tredje alder. Med andre ord et foredrag, der går langt uden om ord som krumbøjet og ældrebyrde. Det handler om sorg og smerte, om smil og lykke, om at finde den røde tråd. Ethvert menneskes liv er en fortælling værd.

At fortælle er at stykke erindringsstykker sammen til et større billede, som viser hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi er. I fortællingen bliver vi mindet om det, der giver livsmod og ild i øjnene og får blodet til at rulle raskere i årerne. Kom og få idéer til hvordan man kan fremme sundhed og livsglæde og godt humør i den tredje alder.
Forspørg på dette foredrag

Livsmod i modvind

Livsrejsens og skyggens betydning set i lyset af filosofi, kunst og religion. Om livsglædens og smertens filosofi. Om modgangens betydning, sorgens og smertens gave. Hvorfor kaste lys på skyggen, vreden og den knuste barndoms visdom? Hvordan kan man lære at lade masken falde og begynde rejsen hjem til et ægte jeg? Mellem Las Vegas og Bethlehem på vej til Ithaka! Om himlen, havet og humoren. Med eksempler fra H.C. Andersens eventyr “Skyggen”, Victor Borges liv, terapeuter som John Bradshaw, Debbie Ford, kognitiv terapi, positiv tænkning og lykkeforskning. At kunne rumme sit liv, finde sig selv og sin mening og befri sit indre sårede barn. At lappe på sorgen med ord, så livsmodet vokser og gror.
Forspørg på dette foredrag

Englenes betydning for det moderne nutidsmenneske

- En ny fordybelseskultur - Englene set i kulturhistoriens lys over Grundtvigs og Ingemanns englesyn frem til moderne kunstnere som Paul Klee og Adi Holzer m.fl. via nyreligiøsitet mellem forførelse og frigørelse. Det moderne højhastighedsmenneske mellem Las Vegas og Bethlehem på vej til Ithaka. Fordybelse er nødvendig for at forstå kristendom, og humor er nødvendig for at indsmelte tilgivelsens ånd i mennesket. Hvordan kan visdommen om englene være en vejviser i hverdagen? Hvordan kan poesien give vinger i hverdagen for mennesket, som er halvt dyr og halvt engel?
Kom og hør om humorens, stilhedens og de mange andre engle!
Forspørg på dette foredrag

Mere information om John Engelbrecht

Referencer: 

"Hører fra kolleger, at det var sjovt med en stor del viden. Det var både til hjertet og hjernen."
- Sussi Paris, Anæstesiafdeling på Roskilde Sygehus 

"En helt forrygende aften"
- Lone Kaad Sørensen, Cafe Solskin 

"Rigtig fin til en stærk sammensat forsamling."
- Elsebeth Thomsen, plejehjemmet RYETBO

”Sprudlende og varieret. At fange et personale op en lørdag formiddag efter en hård og lang fredag klarede JE super fint!”
- Per Lyngberg-Andersen, Skipper Clement Skolen

”John Engelbrecht formåede det nærmest umulige, nemlig at gøre Skarridshus’ foredragssal til en veritabel festsal indhyllet i deltagernes latterorkaner hin lørdag formiddag…”
- Aalborg Lærerforenings blad Bidsken

”John Engelbrecht besidder en kolossal viden, han er en sjælden begavelse, som altid tørster efter nye, skæve udfordringer. John Engelbrecht var derfor heller ikke et sekund i tvivl, da han blev spurgt, om han kunne tænke sig at åbne H.J. Hansens Genvindingskonference med et både morsom og tankevækkende causeri om genvindingens filosofi.”
- Genvindingsvirksomheden H.J. Hansen, særudgivelse ved konference

”Det er de færreste foredragsholdere, der evner at holde tilhørerne i ånde i en stiv time. Men John Engelbrecht havde ingen problemer i den henseende."
- Mogens Weinreich, journalist, Grundejerbladet

”Af berigende oplevelser, ja, da kommer dit fornemme, eftertænksomme, livsbekræftende, humoristiske og muntre foredrag hos os ved Rambøll, helt sikkert ind på en ubetinget 1. plads.”
Rambøll, Anette Quist Busk

”Han bruger sproget, som en kunstmaler bruger penslen, og det synes som om, den sproglige malerbøttes indhold ikke bare indeholder alle regnbuens farver, men også er uudtømmelig.”
- Femina, Lisbet Holst, 1997

"Det var rigtig godt - de fremmødte havde en god eftermiddag hvor lattermusklerne blev rørt. John var et behageligt menneske så vidt jeg kan bedømme og meget imødekommende."
- Doris Hildebrandt, Seniorrådet Køge

"Jeg havde en meget fin dialog inden selve foredraget med John Engelbrecht og vi fik alletiders herlige foredrag."
- Marlene Toftegaard, Allerup- Davinde Husholdningskreds

 

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere