35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Lars Hovbakke Sørensen

Kommentator, forfatter og foredragsholder. Foredrag om Europa, historie og politik.
Lars Hovbakke Sørensen er én af de mest anvendte kommentatorer og analytikere i både tv, radio og aviser af aktuel dansk og europæisk politik samt andre aktuelle samfundsforhold (f.eks. kongehuset i det moderne samfund). Lars har skrevet adskillige bøger og artikler, og er adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon og har tidligere også undervist ved bl.a. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Nordisk Journalistcenter og Danmarks Journalisthøjskole. I sine foredrag formår Lars at give en særlig vinkel, som passer til det aktuelle publikum.

I foråret 2014 fik: "En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag" Statens Kunstfonds pris for litteratur. De skrev bl.a. følgende om værket: "Det er en helt enestående præstation. Den giver ligeså meget plads til Yngre Bronzealder som til Valdemar d. 1 og Danmark i 2. verdenskrig. Lars Hovbakke Sørensen behersker danmarkshistorien ned til mindste detalje og med et overblik og et udblik, der imponerer. Fremstillingen er ny, derved at den søger at forklare – et yndlingsord i bogen – det, der sker i Danmark med, hvad der sker i resten af Europa."

Forespørg på Lars Hovbakke Sørensen og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Lars Hovbakke Sørensen

Dannebrog i 800 år

Ifølge sagnet er det d. 15. juni 2019 præcis 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Slaget ved Lyndanise i Estland. I virkeligheden er vores flag sandsynligvis endnu ældre og faktisk det ældste i hele verden.

I foredraget vil der blive kastet lys over, hvad der rent faktisk skete i Estland i 1219 og baggrunden for de voldsomme begivenheder, som var led i Valdemar Sejrs kamp for at skabe et dansk Østersøimperium.

Foredraget vil desuden beskæftige sig med den historiske baggrund for Dannebrogs opståen som dansk flag, og undervejs vil der blive sammenlignet med en række andre staters flag og deres historie.
Forespørg på dette foredrag

Danmarkshistoriens top-10

Med DR’s nye tv-serie er Danmarkshistorien igen sat på dagsordenen hos danskerne. I foredraget giver Lars Hovbakke sit bud på de 10 vigtigste begivenheder i Danmarks historie. Nummer 10 er: Svend Tveskægs erobring af England i 1013. Nummer 9: Dannelsen af Socialdemokratiet i 1871. Nummer 8: Tabet af Norge i 1814. Gæt selv videre og kom og hør foredraget og begrundelserne for, at netop disse begivenheder er så afgørende, interessante, dramatiske og betydningsfulde, at de fortjener en plads på Danmarkshistoriens Top-10.
Forespørg på dette foredrag

Trediveårskrigen 1618-1648

I 2018 er det 400 år siden, at Trediveårskrigen brød ud. Det var den første europæiske storkrig. Datidens verdenskrig. Nogle har også kaldt den Europas sidste religionskrig.
Den voldsomme krig kom til at vare i tre årtier og kom på mange måder til at forandre Europakortet og forme det Europa, som vi kender i dag. Samtidig med, at den krævede flere ofre end nogen tidligere krig mellem de moderne europæiske lande, blev den også startskuddet til dannelsen af et helt nyt europæisk statssystem (Det Vestfalske System).
Trediveårskrigen trækker sine spor helt frem til i dag. Både politisk, socialt, økonomisk og kulturelt fik den enorm betydning. Og det er svært at forstå Europas historie i 1700-, 1800- og 1900-tallet og frem til i dag, uden at kende til Trediveårskrigen. I foredraget vil Lars Hovbakke belyse såvel krigens årsager som dens omfattende følger. På både kort og langt sigt.
Forespørg på dette foredrag

50-året for ”1968”

I 2018 er det 50 år siden, at 1968-oprøret begyndte i Frankrig og derefter bredte sig til en række andre vestlige lande, herunder Danmark. I foredraget vil Lars Hovbakke analysere baggrunden for 1968-oprøret. Var det et ungdomsoprør? Eller et studenteroprør? Eller var det en meget bredere politisk og kulturel bevægelse, som havde klangbund i store dele af befolkningen? Og hvorfor kom oprøret netop i 1968? Hvilke tendenser i samfundets udvikling gjorde, at det netop blev 68-generationen, der kom til at gøre oprør? Sidst, men ikke mindst, vil Lars Hovbakke i foredraget fokusere på oprørets langtrækkende konsekvenser for det danske samfunds udvikling, ikke blot i 1960’erne og 1970’erne, men helt frem til i dag.
Forespørg på dette foredrag

100-året for Første Verdenskrigs afslutning

I 2018 er det 100 år siden, at 1. Verdenskrig sluttede. Tysklands ”hårde fred” havde afgørende betydning Europas og verdens videre udvikling op igennem 1920’erne og 1930’erne, hvor de økonomiske problemer, demokratiets krise, nationalismen, fascismen og nazismen kom til at sætte dagsordenen.

I foredraget fortæller Lars Hovbakke Sørensen den dramatiske historie om fredsslutningens konsekvenser for både Danmark og det øvrige Europa i tiden frem mod 2. Verdenskrig.

Kunne 2. Verdenskrig have været undgået, hvis ikke Versaillesfreden havde været så hård? Hvorfor lærte man ikke af den 1. Verdenskrig? Og hvilken betydning fik krigen og fredsslutningen for befolkningernes identitet og selvopfattelse i de følgende år?
Forespørg på dette foredrag

Første Verdenskrig og Danmark

Selv om Danmark ikke var med i Første Verdenskrig, var det en af de begivenheder, der fik størst betydning for Danmark og danskerne i det 20. århundrede. I foredraget fortæller Lars Hovbakke Sørensen, hvordan krigen fik indflydelse bl.a. på demokratiets udvikling i Danmark, på udbygningen af velfærdsstaten og – ikke mindst - på danskernes mentalitet og selvopfattelse. Første Verdenskrig kom på mange måder grundlæggende til at ændre danskernes syn på sig selv.
Krigen fik også stor betydning på vores syn på omverdenen. Den førte bl.a. til en genopblussen af den gamle danske anti-tyskhed (og i 1920 til, at Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark). Men den medførte også en ny sympati for englændere, franskmænd og amerikanere og en ny – hidtil uset – frygt for russerne. Sidst, men ikke mindst, medførte krigen en opblomstring af den nordiske fællesskabsfølelse og interessen samarbejde med vores norske og svenske ”broderfolk”. Dette skulle få indflydelse på vores forhold til både Norden og det øvrige Europa (herunder EU) helt frem til vore dage.
Forespørg på dette foredrag

Hvad sker der i Sverige?

Det svenske valg til Riksdagen d. 9. september 2018 kastede Sverige ud i en usædvanlig vanskelig politisk situation. Det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna fik en stor sejr med 18 % af stemmerne. Men ingen af de andre partier vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Derfor går svensk politik nu en meget spændende tid i møde.

Hvad sker der i Sverige lige nu? Hvorfor er de gamle partier så stærke modstandere af at samarbejde med Sverigedemokraterna? Hvilken regering skal regere landet de næste fire år? Hvad vil den kunne udrette? Og sidst, men ikke mindst: Hvad vil den aktuelle politiske situation i Sverige komme til at betyde for Danmark, Norden og Europa?
Forespørg på dette foredrag

Konsekvenserne af Brexit

Som den første suveræne stat nogensinde træder Storbritannien ud af EU i marts 2019. Storbritannien har altid været en nær samarbejdspartner og allieret for Danmark i EU, og landets udtræden af EU vil derfor få store konsekvenser for Danmark og danskerne. I foredraget vil historiker, Ph.d. Lars Hovbakke Sørensen kaste lys over følgerne af Brexit for Europa – og for Danmark. Hvilket Europa vil vi se i fremtiden? Hvad vil Brexit komme til at betyde for dansk økonomi, politik og kultur og for hele Danmarks placering i Europa? Og hvilken betydning vil Brexit få for danskernes opfattelse af sig selv og omverdenen?
Forespørg på dette foredrag

En europæisk Danmarkshistorie

Lars Hovbakke Sørensen er lige nu aktuel med en ny, stor samlet Danmarkshistorie, som adskiller sig fra tidligere danmarkshistorier ved hele tiden at forklare udviklingen i Danmark ud fra udviklingen i det øvrige Europa. Ved at anlægge denne bredere europæiske vinkel når Lars Hovbakke Sørensen frem til en række nye fortolkninger af kendte, centrale begivenheder i Danmarks historie.
Skyldtes krigen i 1864 f.eks., som hidtil antaget, fejlslagne dispositioner fra de danske politikeres side, eller skal forklaringen søges i forskydningen af magtbalancen mellem de europæiske stormagter i forbindelse med Krimkrigen knap 10 år tidligere? Skyldtes tabet af Skåne, Halland og Blekinge til Sverige i 1658 virkeligt den svenske konge Karl 10. Gustavs store militærstrategiske begavelse og den danske konges mangel på samme, sådan som mange historikere har hævdet. Eller var de indenrigspolitiske forhold i Polen, som den svenske konge gik igennem på sin vej frem imod Danmark, i virkeligheden det afgørende for, at det gik så galt for Danmark?
+ mere om
Forespørg på dette foredrag

Julens historie

Julen har været fejret på mange forskellige måder i tidens løb. Men hvornår er vores nuværende juletraditioner opstået? Og hvor mange af dem er egentlig specielt danske? Og hvor mange af dem stammer i virkeligheden fra andre lande? Og hvorfor og hvornår har vi taget de forskellige traditioner til os. Lars Hovbakke Sørensen belyser i sit foredrag en række af de vigtigste juletraditioner og deres historie: juletræet, salmerne, julekalenderen, adventskransen, gaverne, julenissen, julemanden osv. Samtidig vil han belyse, hvordan sammenhængen er mellem juletraditionernes udvikling og den generelle Danmarks- og Europahistorie.
Foredraget er velegnet til ethvert hyggeligt julearrangement i november eller december, hvor man ønsker at sætte tilhørerne i den rette julestemning og samtidig give dem en ny viden og et nyt perspektiv på vores ”gamle jul”.
Forespørg på dette foredrag

Kongehuset – fortid eller fremtid?

I løbet af seneste 100 år har de kongeliges rolle i Danmark ændret sig markant. Kongerne/dronningerne er gået fra at være politiske ledere til at være ”kransekagefigurer” i et moderne demokrati. Men har kongedømmet overhovedet nogen berettigelse i dag?
+ mere om
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Lars Hovbakke Sørensen

Referencer:

"Lars' evne til at sammenholde dansk historie (vore kolonier i Vestindien) med den Europæiske historie, magthavernes historie! Den udviling der fremmede vores kolonieventyr".
- Gunnar Petersen, Interesseforeningen afd. 18, Københavns kommunes Embedsmandsforening

"Venlig og åben foredragsholder (alvidende)".
- Lars Hune, Struer Bibliotek


Lars Hovbakke Sørensen - 319,7 KB

 

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere