Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Leon Lerborg

Magister i filosofi og statskundskab. Foredrag om offentlig ledelse og styring.
Leon Lerborg har gennem tre årtier arbejdet med ledelse og styring af den offentlige sektor; I Finansministeriet, som direktør i en innovationsenhed og som konsulent. I dag er han forsker ved CBS og direktør i Institut for Offentlig Ledelse. Leon er magister i filosofi og statskundskab – og især filosofien stikker ofte hovedet frem under foredragene. Han er forfatter til flere bøger, heriblandt ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor” og "Kommunikation på tværs". Han har desuden skrevet en lang række artikler i antologier og tidsskrifter - samt et væld af rapporter.
Normalt plejer Leon ikke at fortryde det, han siger og gør, men i en kronik i Politikken ”Undskyld – vi vidste ikke hvad vi gjorde” har han været med til at sige undskyld for sine synder i Finansministeriet.

Som foredragsholder er han tankevækkende, underholdende og mange mener også provokerende – på den gode måde! Først og fremmest er han konkret og anvendelsesorienteret. Leon skræddersyer gerne sine foredrag, så længe der er en klar rød tråd til offentlig ledelse og styring i den offentlige sektor eller enkelte styringskoncepter. Han har for eksempel også holdt foredrag om ytringsfrihed, tilsynværdibaseret ledelse og samarbejde i MED-udvalg.

Forespørg på Leon Lerborg og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Leon Lerborg

Den vise organisation

De fleste mennesker vil gerne være lidt vise. Men de færreste mener, at de er lige så vise som fx Sokrates eller Dalai Lama. Men hvad vil det egentlig sige at være vis? Er der forskel på at være en vis medarbejder eller en vis leder? Kan en organisation være vis? Kan visdom gradbøjes? Er der flere forskellige former for visdom? Leon Lerborg har som filosof og forsker en del meninger om dette - herunder at visdom gør en pokker til forskel! De fleste kan blive mere vise, end de allerede er, og det får alting til at glide og fungere bedre på arbejdet. Dette foredrag handler om visdom - og om hvordan man bliver visere, end man allerede er.
Forespørg på dette foredrag

Styringsdesign

Styring er i stigende grad kommet på dagsordenen. Det handler ikke om ledelse ELLER styring, men ledelse OG styring. Men hvad er det egentlig, man bør styre på? Og hvordan? Hvordan får man de mange styringssystemer, styringskoncepter, principper, modeller og teorier til at hænge sammen? Det får man et bud på i dette foredrag. Det baserer sig på Leon Lerborgs seneste forskning, som netop handler om styringsdesign. Foredraget er fyldt med nyttige modeller, aktuelle eksempler og konkrete råd.
Forespørg på dette foredrag

Effektivisering i den offentlige sektor

Hvad enten man kan lide det eller ej er effektivisering for alvor kommet på dagsordnen i den offentlige sektor de senere år. Riget fattes penge – og det nemmeste er at skære ned på serviceydelserne. Det svære er at få de samme ydelser for færre penge eller flere ydelser for de samme penge. Hvordan gør man?! Der er ingen nemme løsninger! Men foredraget tager fat i centrale strategiske, organisatoriske og psyko-sociale forhold, som man skal overveje i effektiviseringsprocesser. Undervejs bliver der sagt flere politisk ukorrekte ting og slagtet et par hellige køer. Måske er det dét, der skal til, hvis man vil effektivisere?
Forespørg på dette foredrag

Ledelse i den offentlige sektor

Foredraget tager afsæt i de forskellige ledelsesopfattelser, der hersker i den offentlige sektor. Hvorfor opstår de? Hvad er deres fordele og ulemper? Kan de sameksistere? Hvad skal en leder i det hele taget lave? Beslutte, reflektere, prioritere, organisere, styre – og hvad mere? Slipper man fri for ledelse, hvis alle leder sig selv? Skal medarbejderne holde af deres chef?
Forespørg på dette foredrag

Fremtidens styring af den offentlige sektor

Dette foredrag diskuterer forskellige bud på fremtidens offentlige styring. Kommer der noget efter New Public Management og bureaukratiet? Der vil blive tegnet fire moderniseringsstrategier for fremtiden, som alle indrammer de eksisterende styringsteknologier på en ny måde.
Forespørg på dette foredrag

Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Udgangspunktet er seks forskellige styringsopfattelser, der eksisterer i den offentlige sektor og de forskellige værktøjskasser, der hører til. Hvori består deres fordele og mulige ulemper? Hvorfor bekriger de ofte hinanden? Hvordan kan de kombineres? De seks styringsparadigmer er: Det bureaukratiske styringsparadigme, det professionelle paradigme, New Public Management i en markeds- og en kontraktversion, det humanistiske paradigme og det relationelle styringsparadigme. Foredraget baserer sig på bogen ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor”.
Forespørg på dette foredrag

Innovation

Innovation har været på dagsordnen i den offentlige sektor i et stykke tid. Men er der sket noget? Hvad er innovation i det hele taget? Hvad skal der til for at skabe innovationer og har den offentlige sektor det, der skal til? Der tages afsæt i Edisons diktum: Innovation består i 10 pct. inspiration og 90 pct. perspiration! Innovation er altså hårdt arbejde – men hvordan skal man arbejde for at innovere?
Forespørg på dette foredrag

Skal vi lede med hjernen eller hjertet?

Hvilke egenskaber er de vigtigste eller de grundlæggende hos en leder? Er det vigtigste menneskesynet? Intelligensen? Empatien? Den politiske næse? Fagligheden? En blanding af det hele? Varierer det med ledelsesniveau eller de opgaver, man er leder for? Mange spørgsmål – og i foredraget nogle mulige svar!
Forespørg på dette foredrag

Værdier og ledelse – er det noget?

Betyder værdier noget for styring af en organisation? Helt sikkert! Men hvad? Kan man styre eller skabe værdier? Måske! Og hvordan gør man så det? Er nogle værdier bedre end andre? Kan der siges andet om værdier end det, vi kender fra Værdibaseret ledelse? Helst sikkert!
Forespørg på dette foredrag

New Public Management – skal det dø?

Der er mange, der kritiserer Public Management. Ikke mindst for målemani og bureaukratisk dokumentation. Men hvad er Public Management egentlig? Er det en entydig størrelse? Hvorfor opstod den? Hvori består retningens styringsprincipper? Har de slet ikke ført noget godt med sig? Er tiden løbet fra retningen? Hvad skal afløse New Public Management? Forfatteren har været med til at indføre New Public Management som embedsmand i Finansministeriet – og har en del meninger om ovenstående spørgsmål!
Forespørg på dette foredrag

Anerkendelse og inklusion

Systemisk teori, anerkendelse, socialkonstruktionisme, autopoiese – og dén slags ting har været på mode gennem et stykke tid. Hvorfor har de det? Er det ren mode eller virker det? Er det banebrydende ideer, sund fornuft, banaliteter eller ny religion? Foredraget sætter fænomenerne ind i en samfundsmæssig og filosofisk ramme – kritisk, filosofisk og anerkendende!
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Leon Lerborg

Referencer: 

"Leon Lerborg leverer en god model til at forstå begrebet styring, som ellers fremstår som et kompliceret felt på en underholdende måde. Hans realistiske argumenter og perspektiver virker overbevisende og hans historiske fortællinger om udviklingen af styring fra startfirserne til et fremtidsperpektiv åbner mulighed for et fælles grundlag for at tale om styring blandt chefer."
- Hans Lundsgaard, Forsvarsakademiet

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Leon Lerborg holder.

Foredrag med Rane Willerslev

Rane Willerslev

Rane Willerslev er en af landets absolut mest efterspurgte foredragsholdere, der med sin jordnære ti...
Foredrag med Mette Villemoes Ponty

Mette Villemoes Ponty

Mette Villemoes Ponty har mere end 20 års erfaring med at holde foredrag og workshops for virksomhed...
Foredrag med Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft, født 1946, uddannet cand.polit. 1971 og blev i 1981 valgt ind som socialdemokratis...
Foredrag med Søren Pind

Søren Pind

Søren Pind er som forhenværende politiker kendt for sine kontante holdninger og synspunkter, og ikke...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere