35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Mads Vestergaard

Filosof, forfatter og foredragsholder.
Mads Vestergaard forsker i opmærksomhedsøkonomi, politiske bobler, fake news og postfaktuelt demokrati på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. Han er forfatter til 'Digital totalitarisme' og medforfatter til bogen ‘FAKE NEWS - Når virkeligheden taber’. Tidligere har han undervist i filosofi og eksistentialisme på Krogerup Højskole, hvor han også har arrangeret og været kursusleder på kortere sommer- og julekurser, samt på Folkeuniversitetet, hvor han har afholdt kurser og forelæsningsrækker i filosofi og idéhistorie.

Mads Vestergaard er en engageret og underholdende formidler, som evner at hive komplekse og sværtilgængelige tanker, teorier og pointer ned på jorden og gøre dem forståelige og vedkommende uden at gå på kompromis med indholdet. I sine foredrag, som hver gang skæres til efter målgruppen, indrager han mange konkrete, illustrative og ofte overraskende og morsomme eksempler fra hverdagen, populærkulturen og aktuelle debatter til at kaste lys over filosofien eller forskningen.

Tidligere har Mads Vestergaard anvendt filosofien i mere utraditionelle, kunstneriske kontekster - for eksempel som stifter og leder af satireprojektet Nihilistisk Folkeparti, i konceptudvikling af musikvideoer for bl.a. bandet Suspekt og arrangementer i samarbejde med Det Danske Filminstitut.

Han har desuden arbejdet med formidling af filosofi i grundskolen som underviser på projektet ‘Filosofi og Tæsk’ og senest i form af en række foredrag om Kierkegaard og digital dannelse for 8. – 10. klasser. Mads Vestergaard er uddannet cand.mag. i filosofi ved Københavns Universitet og PhD-studerende ved Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet.

Forespørg på Mads Vestergaard og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Mads Vestergaard

Digital totalitarisme

Den digitale revolution har fundet sin vej frem i samfundet på baggrund af løfter om demokratisering og frigørelse. Men virkeligheden for den digitale revolution er blevet en anden.

Kinas situation er et eksempel på alt det, vi frygter. Deres sociale kreditsystem, som er under udvikling, står netop som et skræmmeeksempel på en statsmagt, der udfører social kontrol af borgerne uden fortilfælde ved hjælp af de nye teknologier. Men Kina er ikke et enkeltstående tilfælde. I USA begynder det også at stå skidt til. Her er der åbnet nye markeder og muligheder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel. Det truer friheden for den enkelte borger, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter oplever modstand og protest fra befolkning og politikerne.

I Danmark er alarmsignalerne også begyndt at vise sig. Vi har så travlt med at vinde det internationale digitaliseringskapløb, at de danske borgeres retsstilling, tillid og demokrati er under pres.

I foredraget, som bygger på Mads Vestergaards egen bog af samme navn, ligger han fokus på den mørke side af den digitale revolution. Vi er nødt til at kende til truslerne mod det frie og demokratiske samfund, hvis vi skal bekæmpe dem.
Forespørg på dette foredrag

FAKE NEWS - Når virkeligheden taber

Den offentlige debat oversvømmes af løse påstande, fordrejninger og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, "alternative kendsgerninger" og "fake news". Det er nu et faktum, at misinformation er noget man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan?

Det handler om at få opmærksomheden. Omtale i de gængse medier og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfordringer, vi står over for. FAKE NEWS giver et første sammenhængende billede af hvordan opmærksomhedsøkonomien kan ende i det postfaktuelle demokrati: Eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning. Et monster, som de færreste vil have, men som har vist sit ansigt på det seneste og som bliver fodret af politikere, journalister og borgere. Første skridt til at stoppe med at fodre uhyret og dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den. Det forsøger foredraget, som er baseret på den aktuelle bog ‘FAKE NEWS - Når virkeligheden taber’, at bidrage til.
Forespørg på dette foredrag

Eksistentialismen i populærkulturen

Den moderne eksistentialisme reflekterer over menneskets grundvilkår: Hvad indebærer det at leve som menneske, når vi selv står med frihed til og ansvaret for at finde formålet i tilværelsen og meningen med vores liv? Eksistentialismen er imidlertid blevet en modefilosofi. I dag gennemsyrer eksistentialismens slagord og begreber vores kultur i alt fra Hollywoodfilm og sangtekster til reklamer og selvudviklingskurser. Selv et dagligdags råd som “vær dig selv” og et udtryk som "Det, som ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere" har rødder i eksistensfilosofien. I dette foredrag præsenterer Mads Vestergaard den filosofiske baggrund for nutidens populæreksistentialisme og inddrager, sammen med nutidige popkulturelle fænomener, tænkere som Kierkegaard, Sartre og Nietzsche og behandler temaer som menneskets frihed og ansvar, valget, autenticitet og det berygtede spørgsmål om “meningen med livet”.
Forespørg på dette foredrag

Politiske bobler, substansløshed og symbolpolitik

Når der opstår bobler på finansielle markeder som Boligboblen i 2008 eller It-boblen i 1999 kan det beskrives som en kollektiv afvisning af virkeligheden, hvor realitetssansen forsvinder til fordel for fortællinger om hurtige sikre gevinster. Når aktiver handles til priser som langt overstiger det, de egentligt er værd, kan der være tale om en boble, hvor der betales meget høje priser for meget lidt eller slet ingenting. Fænomenet begrænser sig dog ikke til pengenes verden. Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi, hvor de nyheder, historier og den information der modtages, byttes for modtagerens opmærksomhed. Opmærksomhed er prisen for information og opmærksomheden er begrænset.

Politiske bobler opstår når sager, fortællinger og standpunkter får langt mere opmærksomhed end deres egentlige politiske substans retfærdiggør. Især historier og sager, som fremkalder indignation, har potentiale til at gå viralt, få meget opmærksomhed og sætte dagsordenen - uafhængigt af om de afspejler virkeligheden eller repræsenterer et reelt samfundsproblem. Det gør det muligt at spekulere politisk i opmærksomhed. Men resultatet er, at politik bliver til underholdning og substansen forsvinder ud af debatten, imens der bruges store mængder af den begrænsede opmærksomhed på symbolske sager, der ikke har meget at gøre med at løse samfundsproblemer og lave forbedringer på længere sigt. Foredraget inddrager en række både danske og internationale eksempler på politiske bobler fra bl.a. ‘Frikadellekrigen’ og stormen om Dovne Robert til spørgsmålet - eller konspirationsteorien - om Obama reelt er amerikansk statsborger, som var Donald Trumps vej ind i politik.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Mads Vestergaard

Referencer:

“Ud over en både kompetent og klartskuende faglighed og kundskab indenfor filosofien, er Mads Vestergaard en sjældent begavet underviser med en stor personlig gennemslags-kraft. Vores elever havde en fantastisk eftermiddag, og det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Mads Vestergaard gæster Gefion Gymnasium.”
- Sarah Nehammer, lærer ved Gefion Gymnasium

 

“Tak for en fremragende indførsel i, hvordan fiktion og autenticitet smelter sammen i samfundets mediebillede. På levende og meget raffineret vis stillede Mads Vestergaard spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når vores referenceramme bliver fiktiv, og følelsen af ægthed basseres på tekstforfatteres maleriske persongallerier. Med konkrete eksempler fra TV 2’s programarkiver blev der kastet nyt lys over klassiske filosoffer som Decartes og Kirkegaard. Mads’ levende formidling og intelligente referencer lagde op til spændende diskussioner om det ansvar og de tendenser, der følger, når fiktive karakterer udvikler sig til forbilleder og rettesnore for det liv, vi lever.”
- Lotte K. Lindegaard, Kanalchef, TV2

 

“Mads Vestergaard holdt et utroligt skarpt, inspirerende og relevant oplæg ved Københavns Kommunes konference om Styrket Borgerkontakt den 15. december 2015. Han formåede på humoristisk vis at koble Kierkegaards tanker med problemstillinger fra de ansattes hverdag og det ansvar, der altid er til stede i mødet mellem bureaukratiet og samfundets borgere. Oplægget fungerede særdeles godt som en påmindelse om vigtigheden af at nedbryde den distance, der kan opstå mellem borgeren og det offentlige system samt det etiske ansvar, der altid ligger i at balancere mellem autenticitet og professionalisme i kontakten med borgeren. Til de workshops, der forløb resten af dagen, blev der flere gange refereret til Mads Vestergaards pointer, som tydeligt havde gjort et indtryk på konferencedeltagerne. Oplægget tilførte således dagens program nye interessante indsigter og faglig tyngde.”
- Line Nissen, AC-fuldmægtig, Københavns Kommune

 

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere