35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Pia Søltoft

Ph.d., forfatter, sognepræst ved Marmor og Christians Kirke i Københavns Stift.
Pia Søltoft er cand.theol. og ph.d. i teologi og var fra 2000-2016 lektor i etik og religionsfilosofi ved det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Her ledede hun Søren Kierkegaard Forskningscenteret i 2010-2013 og stod desuden i spidsen for markeringen af 200 året i 2013 for Søren Kierkegaards fødsel.

Pia Søltoft har siden 2008 arbejdet som konsulent, som gennem foredrag, workshops og Master-Classes hjælper virksomheder med en konkret anvendelse af Søren Kierkegaards tanker i en erhvervsrettet kontekst med særlig fokus på det personlige lederskab og coaching. Pia Søltoft har siden 2016 tilmed været sognepræst ved Marmorkirken i Københavns Stift.

Gennem en lang årrække, hvor hun har beskæftiget sig med formidling af Kierkegaards værker og idéer har Pia Søltoft også holdt en del populærvidenskabelige foredrag og på den måde etableret en bro mellem den til tider abstrakte Kierkegaardforskning og erhvervslivet. Ved at tage Kierkegaards syn på mennesket som en opgave for sig selv kan man nemlig relatere tankegangen til moderne selvudviklingsteorier, coaching og lederudvikling.

Senest er Pia Søltoft aktuel med bogen ”Kierkegaard kabinet. En nutidig introduktion”, som udkom i 2017. Hun har tillige udgivet ”Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab” i 2015, ”Kierkegaard og kærlighedens skikkelser” i 2014 og Svimmelhedens etik i 2000. Pia Søltoft bidrager desuden til den offentlige debat om etik, dannelse og religion gennem kronikker og populærvidenskabelige indlæg og har 52 peer reviewed artikler på sit cv.

Forespørg på Pia Søltoft og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Pia Søltoft

10 ting ledere kan lære af Kierkegaard:

Idealitet, langsomhed, beslutningsdygtighed, autenticitet, handlingsorientering, forførelse, at have samvittighed, at møde den anden, at ville ét og at skelne mellem frihed og nødvendighed.
Forespørg på dette foredrag

Hvad er kærlighed?

En gennemgang af kærligheden idéhistorie fra Platon til i dag med fokus på, at kærlighed på den ene side er en længsel, et savn, der skal opfyldes af en anden. Men også en overflod, et overskud, man kan skænke en anden.
Forespørg på dette foredrag

Angsten som en eksistentiel sitren.

I dag bliver angst primært opfattet som en diagnose, der desværre sættes på flere og flere. For Kierkegaard udgør angsten omvendt et eksistentielt grundvilkår. Angsten er i os alle. Den får os til at ane muligheder og horisonter. Den viser sig særligt i overgangsperioder og kriser, men den er først og fremmest en tro og positiv følgesvend.
Forespørg på dette foredrag

Kierkegaard i dag

En nutid introduktion til Kierkegaards tanker om, hvad det vil sige at være menneske i en travl tid. Emner som genfortryllelse af verden, forholdet mellem sjæl og legeme, etik, samvittighed og misundelse tages op.
Forespørg på dette foredrag

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Pia Søltoft holder.

Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks er professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudi...

Rane Willerslev

Rane Willerslev er en af landets absolut mest efterspurgte foredragsholdere, der med sin jordnære ti...

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby holder foredrag om forskellige former for lederskab indenfor kunst, new public gove...

Erik Norman Svendsen

Erik Norman Svendsen er født i 1941 i København. Han er uddannet teolog fra Købehavns Universitet i ...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere