35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Rane Willerslev

Antropolog, forfatter, professor og foredragsholder og direktør for Nationalmuseet
Rane Willerslev, f. 1971, er dansk antropolog og forfatter. Siden 1991 har han gennemført en række ekspeditioner til Sibirien; i begyndelsen sammen med sin tvillingebror, evolutionsbiologen Eske Willerslev, og senere på egen hånd.

I 1999-2000 var Rane Willerslev på et års feltarbejde i forbindelse med ph.d.-studiet ved Cambridge University. Han skulle studere et lille jægerfolk, jukagirerne, i Jakutien. Samtidig iværksatte han et idealistisk pelsprojekt, der skulle etablere en direkte handelsforbindelse mellem jægerne og pelsauktionen i Danmark.

Meningen var at gøre en ende på århundreders udnyttelse af de sibiriske zobeljægere, men Rane Willerslev kom på tværs af den russiske mafia og måtte flygte ud i den nådesløse tajga. Her levede han i flere måneder udelukkende af eget jagtbytte, og da jagtheldet svigtede, kom han helt tæt på døden. I 2009 udgav Rane Willerslev bogen På flugt i Sibirien om sine oplevelser. Hans ph.d.-afhandling, Soul Hunters, om jukagirernes åndetro udkom i 2007 på California University Press.

Rane Willerslev har været medlem af Eventyrernes Klub siden 2001. Han modtog i 2006 Det Frie Forskningsråds eliteforskerpris. Rane Willerslev er ansat som professor i antropologi på Århus Universitet, men har siden 2008 fungeret som leder af De Etnografiske Samlinger på Moesgård Museum og blev i efteråret 2011 ansat som direktør for Det Kulturhistoriske Museum i Oslo ved Oslo Universitet.

Forespørg på Rane Willerslev og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Rane Willerslev

Tænk Vildt

Vi befinder os i en langvarig og ulykkelig kreativitetskrise, som vi skal se at komme ud af. De egenskaber, som skal til for at omsætte kreativitet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bliver hverken efterspurgt eller belønnet. Vi har udviklet et nulfejlsregime og har opgivet modet til at fejle produktivt. Men det er ikke for sent, det er bare på høj tid, at vi tænker vildt.
Forspørg på dette foredrag

På flugt i Sibirien

Rane Willerslev fortæller om sine oplevelser som pelsjæger i Sibirien og om sit idealistiske pelsprojekt, der havde til formål at gøre op med århundreders udnyttelse af de sibiriske zobeljægere. Det var planen, at jægerne skulle sælge deres skind direkte til pelsauktionen i Danmark uden om de korrupte mellemmænd.

Projektet behagede imidlertid ikke den russiske mafia, der fik udstedt en arrestordre på Rane Willerslev. Han måtte flygte ud i tajgaen, hvor jagten er et spørgsmål om liv eller død, og han overlevede kun ved et lykketræf sit langvarige eksil i et af verdens koldeste områder.
Forspørg på dette foredrag

12-tals piger eller kreativitet? Hvordan vi uddanner til innovationssamfundet.

Alle siger, at Danmark skal være et innovationssamfund, og at vi kun kan klare os i den globale konkurrence, hvis vi kan få nye ideer og skabe kreative løsninger. Spørgsmålet er bare om det uddannelsessystem, vi har skabt med flere og flere tests og mere og mere fokus på korrekthed, leder frem mod mere innovation. Det mener jeg ikke, det gør. Tværtimod! Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og høje karakter. I stedet skal der faglighed, leg med ideer og en læringskultur, der tillader, at vi fejler produktivt ind i udannelsessystemet.
Forspørg på dette foredrag

Animismens væsen – ”kunsten at forføre en elg”

Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk, jukagirerne, delagtiggør Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme). Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag.

Rane Willerslev tager i sin forskning jukagirerne alvorligt og argumenterer for, at deres virkelighedsbillede er lige så gyldigt og lige så funktionelt som vores på sine egne betingelser. Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som pelsjæger i Sibirien.
Forspørg på dette foredrag

Frivillig død

Det er almindeligt kendt, at selvmord er særligt hyppigt forekommende i de arktiske egne, og det er en udbredt opfattelse, at de mange selvmord navnlig skyldes barske levevilkår. Rane Willerslev fortæller om sine feltstudier blandt folket tjukterne, der lever som rensdyrhyrder på Kamtjatka.

Her oplevede han, hvordan gamle mennesker beder deres slægtninge om at blive slået ihjel, og hvordan disse drab betragtes som en menneskeofring til forfædrene. Tjukternes forestillinger om reinkarnation og grænsen mellem liv og død stiller spørgsmålstegn ved den vestlige opfattelse af de arktiske selvmord.
Forspørg på dette foredrag

Forskningspolitik

Rane Willerslev er en ivrig samfundsdebattør på forskningens område. I foredraget gør han rede for den fundamentale værdi af grundforskning og faren ved at øremærke for stor en del af forskningsmidlerne til formål, som antages at ville lønne sig på kort sigt. Kun med frihed til at lege med ideerne kan forskeren bringe videnskaben kvantespring videre. Desuden fortæller Rane Willerslev med udgangspunkt i sit arbejde på Moesgård Museum om, hvordan vi bør nytænke museernes rolle i formidlingen af videnskabeligt arbejde.
Forspørg på dette foredrag

Mere information om Rane Willerslev

Referencer: 

"Rane Willerslev er en yderst kompetent foredragsholder. Foredraget "På flugt i Sibirien" var utrolig spændende og blev fortalt meget entusiastisk, så man tydeligt kunne fornemme hvilken situation han måtte ha' været i. Ligeledes hvordan det Sovjetiske system fungerede med mafia lignende tilstande."
- Peter Madsen, Idom/Råsted foredragsforening

"Et nærværende foredragt med et stærkt personligt touch - fedt med en foredragsholder der lader sig rive med :-)"
- Morten Krebs, Den danske Landinspektørforening

"En meget kompetent og levende foredragsholder, der gav, hvad vi havde efterspurgt og som var lydhør for vores spørgsmål."
Maja Mailund, Fredericia Gymnasium

"Vi har ikke fortrudt, at vi vovede pelsen og stak harpunen i Rane, for lige siden har lokalerne summet af refleksioner over emner som: generøsitet, transparens, tillid, give tid til vilde tanker, vove pelsen og sætte sig selv i og på spil. 
Rane er en af de allerbedste foredragsholdere, vi har haft til vores HR-netværksarrangementer i Makio - og vi har haft rigtig mange gode. Han ikke bare gav en flig af sig selv, men var i sin form også super inspirerende i forhold til at lytte, lede, motivere og forandre."
- Malene Gude, Makio

"Kommentarerne fra de studerende;
Forfriskende og motiverende med en engageret og nærværende foredragsholder; Godt, relevant sjovt; Utrolig inspirerende og hans ledelsesperspektiver og andre pointer er helt fantastisk; Super relevant; Jeg stemmer på ham som statsminister; Interessant oplæg med gode buskaber om kreativitet og innovation, der ikke altid formår at blive tydeliggjort ved lignede arrangementer; enormt inspirerende - den mand kan noget helt særligt. Han burde være undervisningsminister, hvor han kunne hjælpe med at komme konservatismen og performancekulturen til livs.....

Kommentarer fra SDU:
Rane ramte nøjagtigt det vil ønskede at formidle til de studerende. Klart, skarpt og jeg tror alle vi følte os i et magisk rum undervejs! At Rane så også blev 45 minutter ekstra ud over de 75 min og svarende på spørgsmål fra de studerende med en ærlighed og personlige erfaringer (som normalt går når tiden er ovre, men det gjorde de ikke er), som var noget de studerende virkelig lyttede til og satte meget stor pris på!!!
Selv om man har læst Tænkt vildt det er guddommeligt at fejle fik man nogle helt andre dybder og billeder ved at høre Rane selv fortælle det. Rane rammer noget i tiden med hans overførsels af viden fra jægersamfundet som synes utrolig brugbart i opbygning af nye ledelses- og (agile) organisationsformer i den verden vi er på vej over i.
Meget tilfredse herfra SDU"
- Linette Sønderby, SDU 

 

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Rane Willerslev holder.

Jeppe Søe

I sin lange karriere har Jeppe Søe været ansat på TV2, DR og TV3, men er i dag debattør, medierådgiv...

Johan Bülow

Johan Bülow er blevet kendt som lakridsproducenten og iværksætteren, der på rekordtid har fået skabt...

Jeanette Varberg

Jeanette Varberg har været museumsinspektør på Moesgaards Museum, og tiltræder som museumsinspektør ...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere