35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Storm Stensgaard

Forfatter og stressrådgiver
Storm har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til stress som livsvilkår, der har hjulpet mange mennesker, såvel foredragstilhørere som klienter. Hans eget koncept, Stressnavigation, er videnskabeligt funderet og erfaringsmæssigt afprøvet med succes. Nyttigt på organisatorisk, ledelsesmæssigt og personligt niveau. Det handler om at balancere og navigere, og ikke mindst stressøkonomisere, så vi begrænser forstyrrelserne, passer på nervesystemet og bruger kræfterne klogt, hvor det gælder.
Ligesom sundhedsmæssige livsvilkår som kost, søvn og motion, kan den rette tilgang til stress betyde forskellen mellem liv og død, mellem udbrændthed og langtidsholdbar præstationsevne. Han har i sine foredrag fokus på de mange fordele ved en konstruktiv tilgang til stress, hvad end det er sund præstation, social kapital, eller bæredygtig ledelse. Storm er dynamisk og engageret, og hans foredrag er forholdsvis videnstunge, men den viden bliver formidlet så den er forståelig og frem for alt brugbar. Det er et foredrag du skal booke, hvis tilhørerne skal have noget med hjem, der virker.
Storms foredrag egner sig til at blive udvidet med miniworkshops eller hel- og tredageskurser for udvalgte ansatte, der får indarbejdet de effektive redskaber, og bliver klædt på til at styrke organisationens arbejdsmiljø. Foredragene kan tilpasses til den enkelte organisation, og fra topledere til medarbejdere. Alle har gavn af en bedre stressøkonomi.
Storm Stensgaard er forfatter, foredragsholder og familiefar. Han er uddannet stressrådgiver ved Majken Matzau og ledelsesrådgiver ved Christian Ørsted og klassisk filolog. Han har skrevet bogen: Stressnavigation for Mænd, 2014. Derudover er han cand. mag. i klassisk filologi med speciale i heroisk ledelse og tillidskultur. Udover foredrag arbejder han til daglig med undervisning, kurser og personlig stressbehandling.

Forespørg på Storm Stensgaard og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Storm Stensgaard

Kunsten at brokke sig

Et sjovt og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af danskernes yndlingspassioner, nemlig brok. Vi brokker os meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive endnu bedre til det? Kan vi brokke os mindre eller på en bedre måde? Kan vi med fordel anskue brok som en kunstform og/eller gå videnskabeligt til værks?

Med en humoristisk tilgang tager Storm afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund, og ser på hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

Foredraget udformes som en underholdende skattejagt, hvor vi kommer langt omkring bl.a. smil, spejlneuroner, social kapital og kønsforskelle. En anderledes, men brugbar tilgang til den sunde arbejdskultur.

Foredraget er velegnet som: et humoristisk indslag med viden, ahaoplevelser, der kan løsne op for et vanskeligt emne, en underholdende måde at få folk til at grine ad sig selv på en konstruktiv måde, noget samlende alle kan relatere til uanset baggrund og funktion i organisationen, et anderledes indslag på en ellers faglig tung dag, noget der kan ramme meget bredt sammensatte medarbejdergrupper, et opsigtsvækkende bidrag til et kundearrangement, et sjovt indspark til en generalforsamling eller årsmøde, en kickstarter til større konferencer eller som faglig underholdning til sociale arrangementer.
Forespørg på dette foredrag

Mere succes i hverdagen: Vindermentalitet og arbejdsglæde

Hvad kan vi gøre, tænke, føle og sige til os selv og hinanden for at få mere overskud i hverdagen, mere succes? Hvordan får vi øje på og dyrker sejrene, får det bedste ud af situationen, og støtter os selv og hinanden? Hvordan begrænser vi de unødvendige forstyrrelser såvel indre som ydre, og skaber et flow der lader os klare dagen med langt større effektivitet og arbejdsglæde?

Med et underholdende og tankevækkende foredrag har Storm Stensgaard en løsningsorienteret og konstruktiv tilgang, hvor målrettet effektivitet og øget trivsel går hånd i hånd. Det kan betale sig. Der er et helhedsfokus på det optimale arbejdsmiljø, både i forhold til ledelse, den enkelte og kollegerne, men også i forhold til work-life balancen.

Storm trækker på sin omfattende stressvidenskabelige viden og praktiske erfaring som behandler, rådgiver og underviser. Metoderne er praksisnære og erfaringsbaserede, og det er noget der virker. Hvis tilhørerne skal gå opløftede derfra og have konkrete redskaber med hjem, der kan styrke enhver arbejdskultur, så er dette foredrag sagen.
Forespørg på dette foredrag

Den Robuste Medarbejder: Løsninger Under Pres

Robusthed på arbejdspladsen: Løsninger under pres: Hvordan overlever og trives den enkelte, mens vi venter på den organisatoriske stressoptimering af arbejdsmiljøet?
Foredraget forholder sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Hvad kan vi rent faktisk gøre ved mistrivsel og det sygefravær, som har så store menneskelige og økonomiske omkostninger? Hvordan sikrer vi bedst mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne?
Hvordan kan vi gøre den enkelte medarbejder/mellemleder mere modstandsdygtig? – vel at mærke uden at overbebyrde med eneansvar for egen trivsel, og uden at fritage ledelsen og organisationen for ansvar. Hvad er de neurologiske spilleregler for robusthed såvel organisatorisk, som ledelsesmæssigt og individuelt?
Foredraget har fokus på virkelige eksempler og metoder som både er stressvidenskabeligt solide, effektive og forsvarlige. Deltageren får en afgørende, overordnet forståelse samt en række konkrete redskaber som erfaringsmæssigt virker; og som kan både kan bruges med det samme og til at opbygge fremtidens bæredygtige arbejdsmiljø.
Forespørg på dette foredrag

Social Kapital og Stressøkonomisk tillidskultur

Hvordan styrker vi den organisatoriske sammenhængskraft og tillidskultur på den lange bane?
Forudsætningen for store resultater er samarbejde, og samarbejde kræver social kapital. Kernen i social kapital er tillid, men hvad skaber tillid?
Foredraget belyser betingelserne for at tillid kan opstå og vokse. Hvordan kan vi have tillid til os selv og hinanden, til ledelsen og organisationen?
Med fodfæste i neurologi og stressvidenskab ser vi på hvordan den enkelte, ledelsen og organisationen kan skabe de optimale rammer for tillid mellem mennesker. Det handler blandt andet om hvordan vi begrænser ødelæggende forstyrrelser, hvordan vi skaber tydelighed og overskuelighed, og hvordan vi finder den hårfine balance mellem ansvar og indflydelse. Men det handler også om det smidige tankesæt og det ligevægtige sind som bedst egner sig til at vække og vise tillid
Perspektiveret af oldtidens tillidskulturer berøres de idealer og egenskaber som traditionelt skaber tillid. Vi ser på hvordan gamle størrelser som frihed, sandhed og retfærdighed er højrelevante for moderne organisationers arbejdsmiljø. Det handler om den mellemmenneskelige kilde til arbejdsglæde, men også om hvordan det konkurrencedygtige værdifællesskab opbygges med samhørighedsfølelse og sammenhængskraft.
Storms særlige uddannelsesmæssige baggrund giver foredraget en spændende blanding af konkrete stressvidenskabelige metoder og inspirerende kulturhistorisk viden.
Er der en brugbar sammenhæng mellem gamle dages æresbegreber og vor tids stressoptimale arbejdsmiljø? Dette foredrag giver dig et underholdende og nyttigt udgangspunkt for at øge den sociale kapital i din organisation.
Forespørg på dette foredrag

Sund Præstation

Foredraget handler om de optimale betingelser for den sunde præstation. Hvordan yder vi vores bedste og bevarer et engageret arbejdsflow dag efter dag og år efter år? Der tages udgangspunkt i neurologi, stressvidenskab og professionel rådgivningserfaring.
Hvordan balancerer vi på det tveæggede sværd af sund stimulans og giftig overbelastning? Hvordan sparer vi på kræfterne, hvordan regulerer og restituerer vi klogt, og hvordan holder vi nervesystemet sundt og stærkt, så vi kan skabe de resultater, der er brug for?
Der vil foredraget igennem være fokus på konkrete eksempler og virksomme metoder som både kan anvendes med det samme og på den lange bane. Det handler om nærvær, fordybelse, arbejdsro, begejstring og mening. Alvorlig vidensformidling leveret med humor, fortællinger og optimisme.
Forespørg på dette foredrag

Styr på stressøkonomien

Foredraget belyser sammenhængen mellem den sunde, langvarige præstationsevne og den usunde stressoverbelastning, og giver en række erfaringsbaserede metoder og løsningsforslag til at få styr på den personlige og organisatoriske stressøkonomi.
Med levende humor og praktiske eksempler gives der solide bud på hvordan vi kan begrænse de forstyrrende udgifter og få overskud på stressbalancen.
Hvad er de overordnede stressvidenskabelige regler for et sundt arbejdsmiljø, og hvad kan lederne og den enkelte gøre for at håndtere udfordringer og belastninger klogest? Hvor er de hurtige gevinster, og hvordan foretager vi de nødvendige, langsigtede investeringer? Hvordan får vi prioriteret omsorgen for det mentale helbred som en del af en sund livsstil? Hvordan kan vi ændre fortællingen så det for alvor bliver attraktivt, spændende og indbringende at beskæftige sig med forudsætningerne for den sunde præstationsevne og trivsel?
Vi ser nærmere på hvorfor og hvordan en sund stressøkonomi er en investering for livet.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Storm Stensgaard

Referencer: 

"Det var et supergodt foredrag om Stressnavigation. Medlevende, vi var med og vi var på, selvom det var om aftenen, efter en lang arbejdsdag. Det var gode eksempler, nyttige redskaber. Vinklen var ny og meget brugbar. Dette er et meget vigtigt emne, og jeg kan varmt anbefale Storms foredrag.
- Keld Hemmingsen, Gladsaxe Kommune

"Storm Stensgaards foredrag om Stressnavigation rammer bare plet. Hvis man tror men har hørt alt om stress - så tro om igen og book Storm – aha oplevelserne står i kø. Han er troværdig, kompetent og tog deltagerne og salen med …storm . Han har en helt ny og anderledes indgangsvinkel til stress, end man før har hørt. Vi holdt en 3 dages konference hvor Storm var en af mange oplægsholdere på de tre dage. Men det var Storm alle talte om -Alle var begejstrede og helt høje resten af dagen- Hans foredrag og bidrag var emnet under middagen og efterfølgende da konferencen var slut. Storm brænder igennem og vi fik geniale, enkle og brugbare værktøjer med hjem, som vi her tre måneder efter stadig taler om. Storm får mine varmeste anbefalinger, alle får noget med hjem."
Susanne Wessel, Sekretariatskonsulent, Den Grønne Gruppe

"Tusind tak for et super inspirerende foredrag om ’Social kapital og stressøkonomisk tillidskultur’. Der er ingen tvivl om, at det tændte en gnist i personalegruppen, som jeg sjældent har oplevet før. Efterfølgende blev der arbejdet intenst, alle var deltagende i gruppearbejdet (ingen var tavse). Vi endte med at formulere fire indsatser der skal højne den sociale kapital, og var enige om at vores arbejde for alt i verden ikke må slutte her. Derudover satte du gang i tankerne i forhold til selv at have et ansvar, både for hvordan man selv agerer, men også hvordan man holder sig orienteret i forhold til hele organisationen. Et mere end fantastisk indspark."
- Merete Lund, Souschef, Rudersdal Kommune

"Storms foredrag var exceptionelt godt. Og jeg har hørt mange gennem tiden. Der var integritet, ægthed og oprigtighed. Ikke bare den købte vare, hvor en foredragsholder stod, og sagde det han troede ledelsen ville høre – men den ægte vare. En gave du kunne tage imod eller lade være. Og vi kunne virkelig bruge gaven, som var inspirerende og praktisk nyttig. Folk var i den grad med, og efterfølgende kunne jeg høre og mærke, at der havde været super god effekt. Folk havde fået nogle spilleregler, - det er sådan her det er, og så kan man tage dem til sig eller lade være. Og det gjorde vi! Kan varmt anbefales, det bedste foredrag om stress og trivsel, jeg har hørt."
- Carsten Overgaard, seniorprivatrådgiver, Nykredit

"Det var levende, troværdigt og nyttigt. Storm Stensgaards foredrag om Stressnavigation var superfint og meget givende. Jeg er fuld af begejstring over det. Alle har flere dage efter været meget positive over både indholdet og måden det blev præsenteret på. Det er fedt at Storm brænder igennem med det og virkelig tror på det. Og den personlige erfaring på egen krop giver solid troværdighed. Især var det godt at de praktiske redskaber var vedkommende og enkle at forstå. Stresshjulet eller kompasset var rigtig brugbart. Indgangen og tankegangen til stress var faktisk ny og gav en del ahaoplevelser. Det er det bedste af alle de mange stress-foredrag jeg har hørt. Det rykker."
- Lea Nydahl Lyberth, Fredericia Kommune

"Dit foredrag var fint, du kom langt omkring i forhold til hvad stress er og hvad det gør ved mennesket. Du kom også fint ind over gode løsningsforslag til hvordan man kan undgå den dårlige stress. Det kan anbefales til virksomheder og private personer i forhold til fod information om stress håndtering. Dit foredrag gav et godt billede af hvad der er den god og den dårlige stress og hvad vi kan gøre ved den."
- Anita Mortensen, Adm medarbejder, Visitationen

"Din tilgang til at aftabuisere stress var særdeles gavnlig. En strategi omkring stress, hvor det handler om at gøre oplevelser med stress til noget, man snakker om og deler, gør det muligt at få øje på problemerne i tide. Dette fik du sat fokus på, på en god måde, som let kan føres videre ud i organisationen. Endvidere var den opmærksomhed som du havde på vedvarende ubalancer mellem krav og indflydelse/ressourcer væsentlig og brugbar i det videre arbejde med en stressstrategi. Alt i alt en god måde at tilgå stress som tema. Med dit oplæg fik du sat en god stemning og et godt gruppearbejde i gang, hvilket var meget værdifuldt."
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

 

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere