35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Vibeke Lunding-Gregersen

Cand.psych., specialist i psykoterapi og klinisk psykologi og foredragsholder
Menneskehjernen er fantastisk. Menneskehjernen er noget rod. Vores vigtigste ressource og største udfordring.

Netop dét paradoks er den røde tråd i Vibeke Lunding-Gregersens arbejde. Det er hendes motivation for at gøre noget så komplekst som viden om menneskehjernen og menneskets natur let forståeligt og direkte omsætteligt til nye strategier i en helt almindelig hverdag. Sammen og hver for sig. Både privat og professionelt.

Som foredragsholder og workshopleder kendetegnes Vibeke Lunding-Gregersen ved høj faglighed, stærke holdninger og praksisnære eksemplificeringer, som alt sammen bliver leveret med en passende mængde humor og nærvær. Og alle går hjem med ny indsigt i menneskets natur, og konkrete redskaber til at give menneskehjernen bedre arbejdsbetingelser. Både privat og professionelt.

Vibeke Lunding-Gregersen er autoriseret psykolog og administrerende direktør i Mindwork. Her arbejder hun med trivsel og forebyggelse i både offentlige og private organisationer, som sparringspartner for topledere og som coach for mennesker, der ønsker at genfinde balancen i hverdagen.

Vibeke har sammen med Henrik Tingleff skrevet den storsælgende ”Hjernen på overarbejde - derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund”. Den første danske bog, der bringer de psykologiske teorier og videnskabelige data om menneskets evne til compassion ud i det moderne (arbejds)liv.

Forespørg på Vibeke Lunding-Gregersen og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Vibeke Lunding-Gregersen

Hjernen på overarbejde

Med udgangspunkt i deres aktuelle bog ”Hjernen på overarbejde. Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund” præsenterer Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff årsagerne til og konsekvenserne af ubalance i menneskehjernen.

De stiller spørgsmål til, om den måde, vi sammen har indrettet vores moderne samfund på, er holdbar? Om vi er nået dertil, hvor menneskelige hjerner ikke længere kan følge med? Om vi kan blive ved med ukritisk at optimere, udvikle og forandre? Alt sammen uden at tage hensyn til den vigtigste ressource vi har: Menneskehjernen!

Foredraget beskriver, hvordan menneskehjernen er udfordret i det moderne samfund, hvordan vores trivsel, performance og balance påvirkes og hvilke omkostningerne det har både for den enkelte og for vores arbejdspladser og samfund. Deltagerne får et fælles udgangspunkt for at forstå både egne og andres reaktioner samt konkrete og genkendelige eksempler på udfordret adfærd og kommunikation.

Vibeke og Henrik beskriver med udgangspunkt i videnskabelige data, hvordan compassion er en unik menneskelig egenskab og overlevelsesstrategi, der giver os en naturlig vej til at skabe trivsel og bæredygtig performance. Privat og professionel.

Afslutningsvis præsenteres deltagerne for nogle enkelte let tilgængelige gode råd og strategier til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser i hverdagen. Sammen og hver for sig.
Forespørg på dette foredrag

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere