Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Vincent F. Hendricks

Debattør og professor, der gør filosofien højaktuel igen
OBS: Alle Vincents foredrag kan afholdes "levende" online!

Vincent F. Hendricks foredrag bringer de filosofiske tanker i spil og gør igen filosofien højaktuel. Vincent F. Hendricks tilbyder foredrag inden for mange forskellige emner, men særligt finder du emner som sociale medier, digital dannelse, globale udfordringer og internationale såvel som danske shitstorme.

Vincent F. Hendricks, Dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger: "Infostorms", "Spræng Boblen", "Fake News", "Reality Lost" og "Kæmp for kloden".

Han er også en afholdt foredragsholder. Som foredragsholder er han ikke kun enormt vidende og oplysende men også humoristisk, når han skræddersyer sine foredrag, så de passer til målgruppen. Med Vincent F. Hendricks foredrag kan du dermed se frem til at blive videnskabeligt beriget.

Vincent F. Hendricks har vundet en række priser for sin forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og Choice Magazine Outstanding Title Award. Den 26. november 2016 fik Vincent F. Hendricks tildelt DR's store formidlingspris, Rosenkjærprisen. ”Han er utrættelig. Og fuld af overskud har han gjort filosofien relevant”. Det var blot nogle af ordene, som kanalchefen for P1, Thomas Buch-Andersen, kom med, da han afslørede, at Vincent F. Hendricks blev årets modtager af P1’s store formidlingspris, Rosenkjærprisen.

OBS: Alle Vincents foredrag kan afholdes "levende" online!

Forespørg på Vincent F. Hendricks og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Vincent F. Hendricks

Sandhedsministeriet

Internettet er en potentielt demokratisk sfære, hvor alle kan få taletid. Men de sociale platforme har stor indflydelse på det enkelte menneskes digitale adfærd, ligesom de kan ekskludere alt fra vaccinemodstandere til den amerikanske præsident.

Med analyser af fænomener som selfies, fake news og nudes viser Vincent F. Hendricks og Camilla Mehlsen i bogen, hvordan de sociale platforme administrerer tidens fakta, følelser og fortællinger og i praksis kan styre, hvad vi opfatter som sandt og falskt, rigtigt og forkert, grimt og smukt – online såvel som offline.

Det er ikke for sent at skabe et mere demokratisk internet. Hendricks og Mehlsen kalder med Sandhedsministeriet på en nytænkning af techgiganternes rolle i den digitale infrastruktur. Dette foredrag baserer sig på bogen af samme titel.
Forespørg på dette foredrag

Vend verden

Vincent F. Hendricks fortæller i dette foredrag, hvordan fire gamle dyder kan give os større handlefrihed. Han spørger ind til, hvorvidt vi er ved at miste vores myndighed og autonomi som selvstændige, tænkende mennesker. Foredraget tager udgangspunkt i Vincents bog "Vend verden" (2020).

Vi tænker om os selv, at vi er myndige borgere, der i alle situationer tager kvalificerede beslutninger. Det gælder lige fra beslutningen om, hvem der skal være statsminister, til hvilken smartphone vi skal købe. Men sandheden er, at vores autonomi er under et enormt og usynligt pres i informationstidsalderen.

Ifølge Vincent er der meget, der tyder på, at vi er blevet berøvet vores frie vilje og derimod er blevet til produkter, der står frit tilgængelige på hylderne i det evigt voksende marked for information og manipulation. Det er en skam, nu hvor vi rent faktisk er blevet givet evnen til at træffe kvalificerede beslutninger, overvejelser og handlinger.

Vincent vil gennem videnskabelige og filosofiske overvejelser og egne refleksioner argumentere for, at vi med de fire klassiske latinske dyder i kombination med at være et 'ordentligt menneske' igen kan generobre vores autonomi og vende verden.
Forespørg på dette foredrag

OS OG DEM - Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter

Ord som identitetspolitik, krænkelseskultur og politisk korrekthed er blevet en fast del af den danske offentlige debat. Men hvad er op og ned i de identitetspolitiske debatter?

Tit og ofte ender diskussionerne i et polariseret os mod dem: Mændene imod kvinderne, folket imod eliten eller ytringsfrihedsforkæmperne imod de krænkelsesparate. Enten er du med dem, eller også er du med os, og du køber altid hele pakken.

Bogen "Os og dem", skrevet af Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks, træder et skridt tilbage. Med aktuelle eksempler – både de store geopolitiske og de nære fra hverdagen – giver bogen en introduktion til identitetspolitiske kampe inden for køn, race, nationalitet og socialklasse. Hvilke positioner strides på feltet, og hvad er deres vigtigste pointer, idéer og uenigheder?
Forespørg på dette foredrag

Forenet social ansvarlighed

I dette Vincent F. Hendricks foredrag kommer han ind på de globale udfordringer, som verden står overfor, fra klimakrisen til misinformation på nettet, er der brug for handling - nu. Det er hørt før, og den eneste bæredygtige måde at gøre det på er ved at forene CSR - virksomhedernes sociale ansvar, med SSR - videnskabens sociale ansvar og PSR - politisk social ansvar - og det kan gøres lige nu i USR - forenet socialt ansvar med FN's 17 verdensmål som linse. Vores generation skal ikke gå ned i historien som den generation, der overlod en verden til vores børn, som er i være forfatning, end den vi fik af vores forældre.
Forespørg på dette foredrag

Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. ’Digital dannelse’ er et af tidens buzzwords – men der er langt fra enighed om, hvad det betyder at være digitalt dannet. I dette Vincent F. Hendricks foredrag får du et bud på, hvad det vil sige at være digitalt dannet.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af smartphones og sociale medier. Vi taler om det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Dette spørgsmål sætter Vincent F. Hendricks fokus på.

I bogen "Hvordan bliver vi digitalt dannede?" diagnosticerer Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks den digitale tids børnesygdomme og undersøger, hvordan vi med digital dannelse kan undgå, at børnesygdommene bliver til kroniske lidelser.
Forespørg på dette foredrag

FAKE NEWS - Når virkeligheden taber

Politik og medier oversvømmes af fordrejninger, fortielser, forglemmelser og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, “alternative kendsgerninger” og “fake news”. Det er nu et faktum, at misinformation er noget, man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan?

Det handler om at få opmærksomhed. Omtale i æteren og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfordringer, vi står overfor.

I foredraget her tager Vincent afsæt i sin aktuelle bog "FAKE NEWS" og giver et første sammenhængende billede af, hvordan opmærksomhedsøkonomien kan ende i det postfaktuelle demokrati: Eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning. Et monster, som de færreste vil have, men som har vist sit ansigt på det seneste, og som bliver fodret af politikere, journalister og borgere. Første skridt til at stoppe med at fodre monsteret og dæmme op for den udvikling er at forstå, hvad der forårsager den.
Forespørg på dette foredrag

Kæmp for kloden

Klodens og jordens overlevelse er et emne, som igen og igen tages op i diverse medier. Hvordan sikrer vi klodens overlevelse? Mange virksomhedsledere, politikere og forskere har allerede engageret sig i kampen for klodens overlevelse, men tiltagene virker ofte usammenhængende og tilfældige og af og til temmelig symbolske. Det er som om, at det er solooptræden uden retning.

I dette Vincent F. Hendricks foredrag tager han udgangspunkt i bogen af samme navn, som bygger på, at vi skal gå sammen om opgaven. Forfatterne Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks mener, at hvis erhvervslivet, politikerne og forskningsverden går sammen i et fælles arbejde for at løse klodens livstruende problemer, vil vi kunne efterlade en bedre verden til vores børn og børnebørn. I bogen introduceres et nyt ansvarlighedsbegreb, som de kalder for Unified Social Responsibility. Et aktuelt og tankevækkende foredrag om, at verdens problemer skal løses i fællesskab.
Forespørg på dette foredrag

Spræng boblen – Sådan bevarer du fornuften i en ufornuftig verden

Foredraget er baseret på Vincent F. Hendricks' bog "Spæng boblen", som hverken handler om de bobler, der findes i champagne, eller dem der laves af sæbe. Det handler derimod om de bobler, der dukker op i finansverdenen, som bl.a. nyere tids boligbobel i den vestlige verden, hvor vi var vidne til, at huse oversteg deres fundamentale værdi i et overophedet marked. Økonomiske bobler i finansverdenen er imidlertid ikke det eneste, der truer vores samfund. Det samme gør alt lige fra online-bobler og statusbobler til nyhedsbobler og politiske bobler.

I dette Vincent F. Hendricks foredrag vil han komme med en række underholdende og tankevækkende eksempler i forbindelse med boblernes funktioner og konsekvenser for verden. For hvad er det, der sker, og hvad kan det resultere i, når et stort antal mennesker handler ens? Undervejs vil Vincent inddrage en række af tidens mest oppustede tendenser – fra frikadeller i den danske børnehave til fankulturen om Justin Bieber.
Forespørg på dette foredrag

Klassiske dyder

Gode klassiske dyder som at gribe dagen (carpe diem), vov at vide (sapere aude), værdien af hårdt arbejde (semper ardens) og at skynde sig langsomt (festina lente). Det er gode gammeldags latinske deviser, som er uden udløbsdato. De opfattes dog ofte som lidt forældede, ikke mindst på grund af deres ordlyd, og derfor er vi ofte varsomme med at udbrede dem i dag. Det skal vi dog ikke være. Slet ikke nu, hvor vi befinder os i en digital tidsalder og måske mere end nogensinde før har brug for disse klassiske menneskelige dyder.
I dette tankevækkende foredrag giver Vincent nogle bud på, hvad der er værd at tage fra fortiden med ind i fremtiden.
Forespørg på dette foredrag

The Trouble with Bubbles

Med undtagelse af champagne forbindes bobler typisk med situationer i finansverden, hvor aktiver handles til priser, der overstiger den fundamentale værdi, da man har tiltro til, at prisen vil fortsætte med at stige. Eksempler på dette er aktier og boliger, som kan overophedes. Det samme kan meninger på nettet, social status og en lang række af andre fænomener i hverdag og videnskab.

I dette Vincent F. Hendricks foredrag vil han snakke om, hvordan bl.a. de økonomiske bobler kan punktere og efterfølgende ende ud i økonomiske nedture.
Forespørg på dette foredrag

Tal en tanke - om klarhed og nonsens i tænkning og kommunikation

"Menneskers ord og tanker fødes sammen, at tale uklart er at tænke uklart". Sådan har den svenske biskop og poet Esaias Tegnér engang udtrykt det.

I foredraget giver Vincent et lynkursus i at tænke og tale klart og i at være på vagt over for uklar tænkning og tale, hvor den end optræder. Foredraget er baseret på bogen ”Tal en tanke - om klarhed og nonsens i tænkning og kommunikation” og blev i 2007 tildelt en særpris i Lærebogspriskonkurrencen.
Forespørg på dette foredrag

Logik, argumentation og viden

"Det er jo logisk", siger man ofte uden egentligt at gøre sig det klart, hvad det er, som er så logisk. Logik betyder læren om gyldige slutninger - ikke andet. Tit og ofte forveksler man, hvad der er logisk med, hvad man synes er rimeligt, korrekt, common-sense, naturligt og sådan fremdeles. Men logik og common-sense er ikke sammenfaldende, argumentation er ikke det samme, som hvad man nu måtte mene, og viden er igen en helt anden slags kronjuvel i vor tænkning. Forholdet mellem logik, argumentation og viden tages her op med konstant og underholdende eksempler fra mediestrømmen, politik og hverdag.
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Vincent F. Hendricks

Referencer:

Fedt! Salen er glad, god energi og masser af inspiration😊
MAds Østerby, Rambøll

"Hej Vincent. Tak for i går ... Jeg kan høre på tilbagemeldingerne at du virkelig fik sat gang i tankerne og i snakken hos mine medlemmer ... Suuuper fedt ... Sorry, at jeg måtte afskære spørgetiden ... Men jeg fik lige det ønskede, nemlig oplæg til rigtig gode snakke ... Så 1000 tak"
Tim Haarbo, direktør for Business Horsens

Tak for alt det tilsendte, og tak for dit super foredrag. Det var en rigtig god oplevelse. Jeg fristet til at sige, at vi mødes på P1, men det bliver nok en ensidig oplevelse, som ikke desto mindre vil blive nydt.
Jesper Fraenkel, Undervisningsleder hos Dansk Blindesamfund

Veloplagt afslutningskeynote fra Vincent Hendricks på DI Digital årsdag i coronaens skygge. Digitalisering giver nye muligheder, men også nye udfordringer, der kræver tillid, viden og dannelse.
Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen


Tak fordi du redede hele åbningen af festivalen - og, endda med så stort overskud og power. Jeg har fået rigtig god feedback på din talk fra ALLE – og, er lige ved at tro at din session var noget af det absolut bedste, som vi havde på programmet. Det kunne faktisk ikke have været bedre.
Tina Ryoon Andersen, IDA

"1000 tak for en super performance i går. Du gjorde det rigtig godt, og fik bundet en flot sløje omkring arrangementet. Du fik ros af både mine kollegaer og af alle vores kunder for dit Vincent F. Hendricks foredrag."
- Kathrine Valentin Tærsbøl, PFA

"Tusind tak for et energifyldt og tankevækkende Vincent F. Hendricks foredrag ved Krisestyringskonference 2019. Det gav en fremragende afrunding af dagen og hang fint sammen med de foregående indlæg. Sådan oplevede vi som arrangører det, og mange af deltagerne har givet udtryk for det samme."
- Henning Thiesen, direktør, Beredskabsstyrelsen

"Vincent formår at ramme lige ind i kernen af vores målsætning for foredraget. Det bliver tilpasset nærmest undervejs, så det rammer plet. Meget levende og informativt. Oplevelse af højt fagligt niveau, samtidig med at det bliver leveret i en underholdende stil, så fokus og interesse bliver fatsholdt gennem 1,5 time."
Mette Søborg, Skolerne i Oure

"Fantastisk oplæg i øjenhøjde med vigtige budskaber leveret både med humor, alvor og ikke mindst med vanvittige eksempler fra virkeligheden, der giver stof til eftertanke. Vi er ovebeviste om, vi med Vincent Hendricks oplæg hjælper eleverne den rette vej mod at blive kritisk tænkende borger i et vidensamfund, hvor Fake News lægger slør og fakta fordrejes."
Charlotte Villefrance, Allerød Gymnasium

"Vincent F. Hendrick med foredraget "FAKE NEWS" levede i den grad op til forventningerne. Emnet var interessant - og aktuelt, og Vincent F. Hendricks er en dygtig, men også underholdende foredragsholder/underviser."
- Maria Christiansen, Folkeuniversitetet i Aalborg

"Vores opgave til Vincent var dels at levere et foredrag og være "løve" i Løvens Hule. Det gjorde han godt - han har en levende og engageret måde at fortælle på. Vi kunne høre, at deltagerne bagefter brugte det i deres ideudviklingsarbejde. Jeg vil varmt anbefale Vincent, ikke mindst fordi han også turde kaste sig ind i denne lidt anderledes opgave."
Karina Lorentzen, 
Dansk Fjernvarme

"I thoroughly enjoyed it and it gave our Department members excellent food for thought coming at things from an angle they are not used to. I have received some good feedback and it also provided a number of points both myself and the Management team, can build on."
- Bruce Willox, Orsted

"Kære Vincent, Tusind tak fordi du deltog i Løvens Hule hos os – det gjorde du til UG. Deltagerne har vurderet indlæggene fra jer utroligt positive, så det var også en god oplevelse for os. Jeg hørte også flere, der i grupperne dagen efter refererede til dig indlæg og brugte det i deres arbejde med de anbefalinger, de skulle lave til ministeren. Jeg vedlægger et foto fra dagen og takker endnu engang."
- Karina Lorentzen Dehnhardt, Dansk Fjernvarme

"Vincent F. Hendricks foredrag "Boblerne på de sociale medier" var en meget interessant, indholdsrig og lærerig oplevelse, som trak fulde huse i Tveje Merløse Kirkes foredragssal.
Mange gav udtryk for, at de virkelig var blevet klogere på de sociale mediers muligheder og svagheder, samt deres påvirkning på opinionsdannelse."
- Ib Henriksen, Tveje Merløse Kirke

"Kære Vincent. Mange tak for et helt uovertruffen godt foredrag, skarpt vidende med stærk politisk kant og mængder af stof til eftertanke – vores branche ramte du spot on – tak! Alle personalegrupper, adm., teknikere og lærere mfl. var begejstrede og å relevans ift netop deres opgave, samarbejde etc. I øvrigt foreslog flere, at vi som organisation tog udgangspunkt i dit foredrag og arbejdede sammen om og påtværs i org. – at udvikle, udforske og trimme org og ruste org. til fremtiden om lidt.Sender dig et par ord fra evalueringerne, som helt suverænt lå i meget tilfreds kategorien: Super, fornyende, et anderledes, underholdende og alligevel tankevækkende foredrag, et yderst inspirerende og tankevækkende foredrag, foredrag på alle tangenter og niveauer, fantastisk motiverende, et foredrag med humor og stor vid, et helt fantastisk foredrag på alle niveauer."
- Hanne Klit Olesen, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

"Vincent Hendricks ramte både målgruppe, tema og genre helt perfekt, og vi var meget tilfredse."
- Pernille Frøling, HTX Sukkertoppen 

”Vincent Hendricks leverede et spændende og professionelt foredrag. Vincent er i besiddelse af en faglig viden, der er imponerende. Samtidig formår han at viderebringe det til tider højtflyvende faglige niveau, så også dem uden en grad i filosofi eller økonomi forstår det og kan følge med. Vincent er en hyggelig og imødekommende person, der ikke har noget imod lidt smalltalk efter foredraget.”
- Bo Jönsson, AOF Nordsjælland

"Det var spændende og relevant for vores målgruppe - og sikke et tempo og engagement. Og en særlig tak til Hendricks, der viste sig meget hjælpsom i forhold til nogle programændringer, vi hurtigt måtte implementere."
- Karina Lorentzen, Dansk Fjernvarme

"Vincent var dygtig til at fange elevernes opmærksomhed og tale til dem på deres præmisser. Eleverne var efterfølgende meget begejstrede."
- Carsten Gløvermose Nielsen, VID Gymnasier

"Vincent Hendricks leverede et engageret, personligt og medrivende foredrag, der så afgjort manede til eftertænksomhed blandt både ældre og yndre tllhørere, herunder den digitale generation."
- Adam Pade, Københavns Malerlaug

"Meget interessant faglig og en glimrende formidler av et svært aktuelt budskap."
- Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket, Norge

"Vi var meget begejstrede for vores Vincent F. Hendricks foredrag. Vincent er en meget levende og inspirerende foredragsholder. Alle vores deltagere var meget tilfredse!"
- Ida Kjellin, Skole og Forældre København 

"Vincent gjorde det helt fænomenalt godt; han var velforberedt og veloplagt."
- Jeanette Mayland Olsen, Geomatic A/S

"Vincent var meget veloplagt og fik skubbet til vores selvforståelse med gode og velunderbyggede provokationer.
Iøvrigt også fedt at han gad blive en halv times tid bagefter og sludre med nogle af kollegerne."
- Rolf Bach Christensen, Grey Nordic

"Vincent leverede et levende, inspirerende og tilpas provokorende oplæg, som var fint målrettet gruppen af deltagere i vores arrangement (alle havde ingeniør-baggrund)."
- Jacob Jensen, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

"Vincent F. Hendrick med foredraget "FAKE NEWS" levede i den grad op til forventningerne. Emnet var interessant - og aktuelt, og Vincent F. Hendricks er en dygtig, men også underholdende foredragsholder/underviser."
- Maria Christiansen, Folkeuniversitetet Aalborg

"Vincent formår at ramme lige ind i kernen af vores målsætning for foredraget. Det bliver tilpasset nærmest undervejs, så det rammer plet. Meget levende og informativt. Oplevelse af højt fagligt niveau, samtidig med at det bliver leveret i en underholdende stil, så fokus og interesse bliver fatsholdt gennem 1,5 time."
- Mette Søborg, Skolerne i Oure

 - 35,7 KB

 - 63,9 KB

 - 17,2 KB

 - 30,7 KB

 - 36,1 KB

 - 42,4 KB

Vincent Fella Hendricks  - 59,3 KB

 - 10,1 KB

Vincent F. Hendricks - 45,8 KB

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Vincent F. Hendricks holder.

Foredrag med Rane Willerslev

Rane Willerslev

Rane Willerslev er en af landets absolut mest efterspurgte foredragsholdere, der med sin jordnære ti...
Foredrag med Nikolaj Sonne

Nikolaj Sonne

Nikolaj Sonne foredrag giver jer hele Danmarks teknologiske tænkehat. Han er kendt for sine skarpe h...
Foredrag med Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby holder foredrag om forskellige former for lederskab indenfor kunst, new public gove...
Foredrag med Thomas Bolander

Thomas Bolander

Thomas Bolander, ph.d., er professor på DTU (Danmarks Tekniske Universitet), hvor han forsker i kuns...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere