Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Keld Holm

Foredrag om innovation og fremtiden

Keld Holm

Formand i Selskabet for Fremtidsforskning og tidl. cheføkonom

Uforpligtende forespørgsel på Keld Holm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Keld

Lecture icon

Foredrag

Keld Holm har mange års erfaring med rådgivning, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde i en række mindre og mellemstore virksomheder og erhvervsdrivende fonde. Han er tidligere cheføkonom og analysechef i en række danske og internationale banker samt CSR-chef i Nykredit. Han har desuden været bestyrelsesmedlem og adm. direktør for institut for fremtidsforskning. I dag er han fremtidsforsker og formand i Selskabet for Fremtidsforskning.

Desuden er Keld Holm forfatter til bogen ”Lottosamfundet – den nye virkelighed”, der beskriver drivkræfter bag de seneste års udvikling, og hvorfor den vestlige verden er ved at forlade industrisamfundet, og hvad der vil afløse det.

Keld Holm er en meget erfaren foredragsholder, som har afholdt mere end 300 foredrag på dansk og engelsk. Hans foredrag er inspirerende og giver anledning til refleksion og debat blandt tilhørerne.

Har din virksomhed brug for at vide, hvordan fremtiden ser ud i innovationssamfundet, og hvordan I skal tackle det? Så er et foredrag med Keld Holm det oplagte valg. Det er muligt at kombinere de forskellige foredrag så de skræddersyes til specifikke behov.

Se foredrag med Keld Holm
Keld Holms foredrag

Fra industrisamfundet til innovationssamfundet - hvad er det for et samfund vi er på vej ind i?

Vi befinder os midt i et paradigmeskift, som grundlæggende ændrer den måde, som vi ser verden på, og hvordan vi skaber værdi. Forskydningen i værdiskabelsens gør, at vi i de kommende år vil gennemgå et paradigmeskift svarende til skiftet fra landbrugssamfund til industrisamfund. Det bliver ensbetydende med meget voldsomme forandringer, stor omfordeling af ressourcerne og stigende ulighed.

Foredraget gennemgår de fundamentale forandringer, der er sket og vil ske i den nærmeste fremtid og sætter dem i perspektiv.

Keld Holms foredrag

Hvad bliver afgørende for fremtidens værdiskabelse?

Værdiskabelse er under fundamental forandring. Standardprodukter og -tjenester bliver billigere og billigere, mens det nye og unikke stiger i pris. Udviklingen har medført, at ideer og innovation er blevet de dominerende produktionsfaktorer frem for kapital og maskiner. Selvom vi allerede er langt inde i innovationssamfundet, så er vores institutter og mind-set endnu ikke fulgt med.

Foredraget beskriver årsagen til forandringerne og hvilke fremtidige forandringer, man må indstille sig på, hvis man skal udnytte fremtidens mange nye muligheder. Der er et adfærds- og holdningsskifte undervejs – hvorfor?

Keld Holms foredrag

Der er et adfærds- og holdningsskifte undervejs – hvorfor?

Der er et opgør på vej mod nutidens materialisme, vores kortsigtet fokus og grådighed. Vi og især virksomhederne har behov for at blive mere bæredygtigt, langsigtet, eftertænksom og bedre moral. Hvad er det for drivkræfter, der dikterer udviklingen, og hvad bliver fremtidens normer og værdier?

Keld Holms foredrag

Hvordan kommer arbejdsmarkedet til at være i fremtiden?

Arbejdsmarkedet er under voldsom forandring. Den tidligere hierarkiske struktur, loyalitet og faste rammer er under opløsning. Arbejde får et markant anderledes indhold og betydning i fremtiden. Vi kommer muligvis til at arbejde længere og ikke korte tid i fremtiden. Til gengæld bliver arbejdet langt mere interessant, inspirerende og fleksibelt.

Foredraget giver et indblik i, hvad fremtidens arbejdsmarkedet kræver, og hvilke muligheder det giver.

Keld Holms foredrag

Hvordan bliver vi mere innovative?

Innovation er helt afgørende for fremtidens værdiskabelse, men de fleste virksomheder har store udfordringer med at blive tilstrækkelig innovativ. Hvorfor og hvad er løsningen?

Keld Holms foredrag

Fremtidens dannelse – hvordan skal vores børn danne sig?

Den vestlig verden er under forandring og opløsning. I dag er der langt færre rammer, begrænsninger og autoriteter end tidligere, hvilket gør det svært for unge mennesker at
forme/danne en egen identitet. Digitalisering gør, at man hele tiden får inspiration, men også at der konstant stilles spørgsmål ved vores valg.

Dette kombineret med utallige valgmuligheder og de manglende rammer skaber usikkerhed og stress. Vi mangler et fundament til at håndtere udviklingen og undgå at bliver stresset.

Foredraget giver et bud på hvordan dannelse og uddannelse vil se ud i fremtiden og hvordan vi kan støtte vores børn.

Keld Holms forespørg

Fremtidens uddannelse – hvordan skaber vi sult i paradis

Uddannelsen vil ændre sig markant i fremtiden. Digitalisering giver nye muligheder og fleksibilitet. Uddannelse handler i fremtiden ikke om at forbedre sine svagheder men om at forbedre sine styrker og udfylde sine potentialer og talent. Uddannelse handler ikke om at fylde et kar, men om at tænde en ild. Uddannelse skal først og fremmest inspirere og den enkelte til at forfølge sin nysgerrighed. Uddannelsessystemer skal reformeres radikalt, hvis det skal leve op til fremtidens behov.

Keld Holms foredrag

Fremtidens samfundsfortælling og fællesskab

Der er behov for en ny samfundsfortælling, der kan forløse innovationssamfundets og den enkeltes potentiale og talent. Selvom innovationssamfundet på en række områder kan virke egoistisk og understøtte større individualisering, så bygger innovation på tæt samarbejde mellem komplementerende viden, tænkemåder og kompetencer.

Foredraget giver et bud på fremtidig samfundsfortælling og sammenhængskraft, der er mere inkludere end den nuværende.

Referencer

Forespørg på Keld Holm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99