Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Kirsten Dal Wellendorph

Ung i en digital tidsalder: Identitet og dannelse

Kirsten Dal Wellendorph

Dedikeret medieforsker og forfatter med dyb ekspertise i kommunikation. Rådgiver med et pædagogisk perspektiv.

Uforpligtende forespørgsel på Kirsten Dal Wellendorph

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Kirsten

Lecture icon

Foredrag

Kirsten Dal Wellendorphs foredrag belyser bl.a. børne- og ungdomslivet, de digitale mediers centrale rolle, sprogets udvikling, iscenesættelse, identitetsdannelse og selvforståelse, digital dannelse og meget mere. Kirsten har stor erfaring som foredragsholder og tovholder på workshops i organisationer, foreninger, bestyrelser samt gennem sit tidligere arbejde som underviser på universitet, og pædagoguddannelsen. 

Et foredrag med Kirsten Dal Wellendorph:

  • Strategier til at håndtere digitale livs konsekvenser for mental sundhed
  • Debat om digital dannelse, ændring i etik og moral i det offentlige rum
  • Kontrasten mellem virtuelle og fysiske oplevelser i den moderne verden

Forståelse og dannelse i en digital tidsalder

Kirsten Dal Wellendorph er medieforsker og mediepædagogisk rådgiver. Hun har været ansat på Institut for Informations og Medievidenskab ved Aarhus Universitet.

I dag arbejder Kirsten som mediepædagogiske rådgiver, hvor hun benytter en mere praktisk tilgang i sit arbejde med børne- og ungdomskultur, kommunikation, de digitale medier som et livsvilkår og kulturelt fænomen, læring, inklusion, digital mobning og digital dannelse ud fra hendes forskningsmæssige og videnskabelige baggrund.

Book Kirsten Dal Wellendorph til et spændende og bliv klogere på digitale medier.

 

Se foredrag med Kirsten Dal Wellendorph
Kirsten Dal Wellendorph foredrag

De bøjede hoveders tid

De sidste 10 år har budt på et liv med smartphones og online-liv. Vi kan nu begynde at se konsekvenserne af dette liv. Der er udfordringer omkring robusthed, fordybelse og vedholdenhed. Flere og flere børn og unge oplever ensomhed, stress, angst og lavt selvværd. Erfaringer vi ikke kan sidde overhørig. Med afsæt i de erfaringer vi har fået gennem det overstået årti, giver Kirsten nogle bud på, hvordan vi håndterer det digitale liv, så vi kan imødegå de fysiske-og psykiske konsekvenser, som vi i øjeblikket er vidner til.

Kirsten vil komme ind på følgende emner og lægger op til efterfølgende debat. Vedholdenhed og fordybelse versus overflade og hurtighed. Robusthed og arbejdet med robusthed versus mediernes glamour billeder. At tage ansvar for eget liv. Curling versus selvstændighed. Det digitale versus det analoge Stort ego og lille selvværd. Forpligtende fællesskab versus ensomhed.

Kirsten Dal Wellendorph foredrag

Digital dannelse og sociale medier

Følgende spørgsmål og mange flere besvarer Kirsten i dette foredrag eller en pædagogisk workshop, hvor der er mulighed for at diskutere de mange dilemmaer, som de digitale medier stiller os over for.

Hvorfor kan flere og flere børn ikke holde på en blyant eller cykle, når de starter i skole?

Hvorfor har mange børn og unge udfordringer med at deltage i fordybende aktiviteter eller indgå i relationer, hvor perspektivet er andres?

Hvilke konsekvenser har det, at det forventes, at man er online 24/7?

Hvordan håndterer vi, at hver 5. barn giver udtryk for, at de har oplevet mobning eller krænkelser på de sociale medier?

Hvad betyder det at være digital dannet, og hvordan kan vi arbejde med begrebet digital dannelse?

Kirsten Dal Wellendorph foredrag

Det moralske tomrum - Etik og moral på de sociale medier

De sociale medier har i dag en meget central placering i både unge og voksnes liv. De fylder i vores private liv, men også i vores arbejdsliv. I dette foredrag sætter Kirsten fokus på, hvordan etikken og moralen har ændret sig i forhold til vores måde at tale sammen, den tone vi anvender og den måde, vi er sammen på.

Følgende er nogle af de emner, Kirsten kommer ind på: Digital dannelse – hvad er det? Ændring af vores etik, moral i det offentlige rum. Kraftige verbale udtalelser mod andre, der tenderer krænkelser. Koncentration og fordybelse versus overflade og hurtighed. Straks og refleksreaktioner versus refleksion og tøven. Stor erfaring i den virtuelle verden – mindre erfaring i den fysiske verden. Stor åbenhed om alt i den digitale verden versus blufærdighed i den fysiske verden.

Kirsten Dal Wellendorph foredrag

Digital kultur, inklusion og børn med særlige behov

Inklusion er et ord, der ikke er til at komme uden om i dagtilbuddet og indskolingen. Udbredelsen af Ipads, tablets og smartphones har vist sig, at være ganske nyttige i inklusionsarbejdet.

Dette foredrag giver ideer og håndgribelige redskaber til inklusion gennem digitale medier.

– Digitale medier som læringsredskab.

– Digital literacy og multimodalitet.

– Inklusion gennem særlige digitale kompetencer.

– Inklusion gennem digital æstetisk produktion.

– Digitale medier og børn uden verbalt sprog.

Kirsten Dal Wellendorph foredrag

Krænkelser, sociale medier og kulturændringer

Dette foredrag har fokus både på de krænkelser, der finder sted på arbejdspladsen og på de krænkelser, der finder sted på de sociale medier.

Kirsten kommer ind på følgende emner og lægger op til efterfølgende debat. Hvordan håndterer man krænkelser og de følelser, der opstår?Krænkelser, mønstre og kulturen på arbejdspladsen. Hvad er baggrunden for, at nogle har en krænkende adfærd? Magt og krænkelser tæt forbundet. Hvordan kan skabe en kulturændring i forhold til krænkelser? Krænkelser og sociale medier og dobbelteffekten af brugen af de sociale medier.

Kirsten Dal Wellendorph foredrag

Tal så du bliver forstået; opnå det du gerne vil

Trods digitale hjælpemidler er der stadig brug for den personlige dialog. Men i hvor høj grad er vi klædt på til at forstå hinanden? Mange problemer opstår, fordi vi ikke får formidlet vores budskab, så det bliver forstået. Dette foredrag er en præsentation af forskellige redskaber og metoder, der styrker os i vores ønske om at tale klart og tydeligt.

Kirsten sætter fokus på følgende områder: Anerkende kommunikation. Den resultatskabende dialog. Den non-verbale kommunikation. Mennesketyper, positioner og kommunikation. Praktiske øvelser fra hverdagen.

Referencer

Forespørg på Kirsten Dal Wellendorph

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99