Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Niels Jægerum

Foredrag om organisationsudvikling og indlæring, kommunikation, samspil, arbejdsglæde og læring blandt børn som voksne

Niels Jægerum

Organisationskonsulent, foredragsholder, forfatter og lektor, cand.mag. i dansk og psykologi

Uforpligtende forespørgsel på Niels Jægerum

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Niels

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Niels Jægerum er uddannet lærer i 1973, cand.mag. i dansk og psykologi i 1993 og proceskonsulent i organisationsudvikling og konflikthåndtering i 2000.

Niels har tidligere været lektor ved Aalborg og Hjørring seminarium og proceskonsulent og coach ved CVU i Nordjylland fra 2005 til 2007. I dag arbejder Niels som organisationskonsulent og lektor ved Professionshøjskolen University College i Nordjylland.

Niels har en lang international erfaring, hvor han bl.a. har undervist i og arbejdet med organisationsudvikling på Grønland, i Norge, Letland og Portugal. Herudover har han holdt en række foredrag på Færøerne.

Niels er forfatter og medforfatter på ikke færre end 12 bøger om indlæring, kommunikation, samspil, arbejdsglæde og læring blandt børn som voksne. Af bøger kan bl.a. nævnes “Myter og modstand i læringskulturen”, “En anden måde – ledelsesteoretisk poesi”, “Det metaforiske lederskab” og “Ledelse gennem organisationsbilleder”.

Se foredrag med Niels Jægerum
Niels Jægerum foredrag

Billedbaseret trivsel - metaforiske perspektiver på skabelsen af den ønskværdige organisation

Foredraget er et møde med de bagvedliggende billeder, der styrer vore tanker og guider vore handlinger. Vi konstruerer selv den virkelighed, som bliver det, vi underlægger os. Denne indsigt fører til at kunne bryde med de mentale lænker, vi er fanget i og skabe muterende metaforer for tiden før fremtiden. Foredraget vil afsløre forskellen på det, du ønsker dig på arbejdet og det ønskværdige for organisationen. En gennemgang af udbredte myter, metaforer og symboler vil vise, hvordan vi som organisationsmedlemmer er bundet sammen af sproget!

• Etik på arbejdspladsen
• Hvis vi definerer situationer som virkelige, så følger det, at de er det (William Thomas 1947)
• At trække på samme hammel og at skabe kultur
• Klods Hans og de Kloge Brødre
• Mange af vore vaner er levn fra fortiden som langsomt forfalder
• Det man ønsker sig og det ønskværdige for organisationen
• Splitting og fjendebilleder
• Kraft og saft i arbejdsglæden
• Fra egocentrisme til empati og social kapital på arbejdspladsen
• Om troværdighed og legitime handlinger i hverdagslivet
• Om kejserens nye klæder
• Når skyerne trækker sammen
• Solsikker og meningsskabelse

Foredraget er velegnet til landsmøder, seminarer , konferencer , personalemøder og som oplæg på lederforum.

Niels Jægerum foredrag

Det sammensatte børnelivs lyse og mørke sider

Foredraget vil være en tankevækkende rejse ind i barndommens hemmeligheder, børnenes venskaber og fjendebilleder, angst og tryghed i relationer, de store filosofiske spørgsmål i små hoveder, opmuntring og livsmod, betydningen af voksenmodeller og tillidsskabende oplevelser, børns dannelsesprocesser, når de er ude af syne og tæt på, sorg og glæde, drømme og virkelighed og eventyret i et godt børneliv.
Niels har i sit lange lærerliv og som rådgiver i socialforvaltningen og kriminalforsorgen et bredt kendskab til børns forskellige kontekster, og til de dilemmaer de kan stå ansigt til ansigt med. Foredraget vil være en indføring i såvel de dunkle såvel som de lyse sider af det eksperimenterende børneliv og en masse eksempler på mødet mellem voksne og børn, når det går godt, og når det går skidt. En dannelsesproces er ikke en lige vej og Niels vil fortælle om børnelivets op- og nedture med et glimt i øjet ved brug af sin fortællekuffert og sin sang og guitar.
Velegnet til store og små forsamlinger, der er interesseret i børns livsmod og dannelse.

Emner der belyses:
• Bag enhver frustration er der en drøm – drømmen kom først
• Fantasien som en ventil og motor i børnelivet
• Et barn har 100 sprog men frarøves de 99
• Et barn der kritiseres lærer at fordømme
• Et barn der opmuntres lærer tillid til sig selv
• Børns møde med døden
• En tid til at hade – en tid til at elske
• Børnene skal igennem det hele forfra
• Robuste børn og børn med empati.

Niels Jægerum foredrag

En mønt har to sider (personaleforedrag)

Foredraget omhandler arbejdslivets mange facetter i organisationer, som konstant er under forandringsprocesser og nye kvalitetskrav, hvor vi måske til tider glemmer at anerkende den fantastiske indsats, medarbejderne udfører i hverdagen.

I foredraget behandler Niels Jægerum det daglige miks mellem relationer og de individuelle oplevelser, der sætter dagsordenen for virksomhedskulturen. Han vil bl.a. kigge kritisk på de mange ”selvfølgeligheder”, der florerer i virksomhederne, samtidig med at han vil komme med et væld af gode ideer til at tackle det, vi ønsker at gøre mere af, og om hvordan vi kommer af med det, der ødelægger stemningen i hverdagen. ”Ansvaret er dit og mit” – sådan lyder det fra Niels, som har skrevet bogen: ”Myter og modstand i læringskulturen”.

Et festligt og ikke mindst tankevækkende personaleforedrag som enhver virksomhed vil få glæde af! Foredraget skræddersyes til den enkelte virksomhed.

• Om at leve ”fejlfantastisk” og turde risikere noget
• Kejserens nye klæder
• At lære at være sammen i vores forskellighed
• Den grimme ælling og svanen
• Vi går ikke rundt i en organisation men i et billede af en sådan
• Den størst mulige opmærksomhed til det vi tillægger betydning i dagligdagen
• Hverken fugl eller fisk – hvad gør vi så?
• Klods Hans og de kloge brødre – om at nå det umulige.

Niels Jægerum foredrag

Ledelsesbaseret coaching

Lektor Niels Jægerum holder her et illustrativt foredrag om, hvordan coaching kan indgå i organisationsudvikling med fokus på medarbejdernes ressourcer og de opgaver, der skal løses. Når en leder coacher egne medarbejdere, vil det altid være i et asymmetrisk forhold og denne relationelle magt vil også blive belyst i foredraget. Coaching er ikke en skjult intimteknologi, når bare vi italesætter, at vi alle er en del af noget større nemlig det organisatoriske system. Kontrakten mellem lederen og fokuspersonen eller det team, der coaches skal derfor forhandles, så alle ved, hvad der skal ske i forhold til lytte- og talepositioner. Lederen skal lede såvel processen som være undersøgende i forhold til det team, der coaches på.

Foredraget henvender sig til såvel ansatte som ledelse på forskellige niveauer og kan skræddersys til den konkrete organisation, og tager udgangspunkt i:

• Historien om coaching
• Hjælpekunst i organisationslivet
• Kontraktering og time-out-regler
• Hvilke spørgsmålstyper indgår i coachingen?
• Symboler i coachingen
• Fortid, nutid og fremtid i coachingsamtalen
• Om at skifte perspektiv i coachingen
• Når coaching omsættes til strategisering.

Niels Jægerum foredrag

Fremtidens rødder i fortidens jord

Velegnet til lederkonferencer på alle niveauer!

Dette foredrag er en rejse ind i fremtidens ledelsesformer med udgangspunkt i eksempler fra billedbaseret organisationsudvikling, som Niels Jægerum har gennemført sammen med en gruppe af offentlige private ledere. Den antagelse, som ligger under dette forskningsbaserede foredrag er at ”al vores tænkning af billedbaseret og metaforisk”. Vi har ikke adgang til virkeligheden som den er i sig selv, men som vi har lært at ”se” den i vores kultur. Det kan derfor være dybt problematisk at tænke ”frit” om fremtiden, når vi kan påvise, at fremtidens rødder er plantet i fortidens jord. Vort sprog og vore tankestrukturer er omgivet af de erfaringer, vi og andre har gjort, og skal vi mod nye horisonter, må vi arbejde hårdt på at nedbryde de gamle vaner og arbejde med udvikling af fagprofessionel troværdig ledelse. Foredraget vil vise, hvordan ledere styrer gennem organisationsbilleder og hvordan man metodisk kan få fremtiden til at åbne sig i ledelsen i det 21.årh.

Foredragets overskrifter:
• En mønt har to sider – det har myter også
• Kejserens nye klæder – om meningsskabelse i hverdagen
• At lære at være sammen i vores forskellighed
• Den kogte frø og vore blinde pletter
• Den fagprofessionelle ledelse og udfordringer heri
• At finde tråden og tale vore fag ”op”
• At skabe troværdige billeder af det sted vi gerne vil hen sammen
• Hvordan fastholder vi en god proces og sprænger de gamle metaforer?
• Klods Hans og de kloge brødre – om at nå det umulige
• En vandring mod nye ledelsesbilleder.

Niels Jægerum foredrag

Myteeftersyn

”Alt forandrer sig hele tiden. Vi kan ikke længere nøjes med at gøre, som vi plejer, men alligevel er det som om, at vi gentager de gamle tanker på nye problemer. Hvorfor gør vi det? Hvordan slipper vi af med alle de gamle spøgelser i organisationen? Hvordan skaber vi en fælles læring og arbejdsglæde, når gulvtæpper skrider hele tiden? Hvilke kræfter kan vi mon finde til at tackle presset?

Et foredrag som kan anvendes til et gå-hjem-arrangement, en kickstarter til et arbejdsseminar eller en procesdag, hvor der arbejdes med virksomhedskulturens hverdagshistorier. Niels vil bl.a. se på billeder af virkeligheden, modstand mod læring, blinde pletter og hvordan man får skabt nye myter i virksomheden.

• At lægge øre til myterne
• Billeder af virkeligheden
• Modstand mod læring
• Blinde pletter og skyklapper
• Når gulvtæppet skrider konstant
• Organisationens spøgelser
• Kraften til forandring
• Sporskifte for voksne
• At skabe nye myter

Niels Jægerum foredrag

Jagten på kerneopgaven

Dette foredrag bygger på observationer af en ledelsespraksis, som er fyldt med dilemmaer og paradokser i en tid med voldsomme strukturændringer. Velfærdsstaten er under pres af konkurrencestaten, og mange ledere forsøger at finde en vej fremad ved at støve kerneopgaven af og gennem stædig fastholdelse af den mission, de er grebet af. Ledere kan ikke automatisk dresseres til at tilpasse sig golde ensretningssystemer, men kæmper mod lineære strategier og tåbelige mekaniske beslutninger. Frigørende og frisættende ledelse er at gøre sit relationelle professionelle arbejde ordentligt med fokus på kerneopgaven. Dette kræver ledere med evnen til at tydeliggøre det, som andre forsøger at forplumre. Foredraget pakker det ud, som en ensidig New Public Management har indhyllet i effektivisering, standardisering og resultatmåling. Der gives eksempler på hvilke strategiseringsprocesser, der kan anvendes i New Public Governance (samskabelse med borgere og brugere).

Foredragets overskrifter:
• At vide hvad man er ansat til
• Hvordan finder vi vores kerneopgave?
• Billeder på kerneopgaven
• At sætte ord på kerneopgaven
• Brugere, borgere og kerneopgaven
• Kerneopgaven på tværs af siloer
• Hvordan lede samskabelse af kerneopgaven?
• Kerneopgaven og det bedst mulige liv
• Nye vinde og kampen om ordentlighed
• At være rodfæstet under pres

Niels Jægerum foredrag

Livets dessert

Dette foredrag er en minderig rejse ind i mødet mellem bedsteforældre og børnebørn. Foredraget viser gennem fortællinger og eksempler, hvad der gensidigt rører os, når børnebørnene fortæller om og undersøger verden sammen med bedsteforældrene. Livets dessert er at have tid til sine børnebørn og øse af sin kærlighed, erfaringer og opmærksomhed i samvær med disse. Bedsteforældre kan grave efter guld sammen med de små i skoven, ved stranden, i haven og finde nerven i en god bog, når den lille sidder på knæet og putter sig ind til den ”søde” bedstefar eller bedstemor. Børnebørnene kan man ikke give for meget kærlighed, og de har godt af at mærke, at livet hos bedsteforældrene er anderledes end dagligdagen derhjemme.

• Et barn, der er elsket, lærer at føle kærlighed i verden
• De langsomme glæder og hændernes fred
• Klap hesten og kast 1000 sten i vandet
• Når bedsteforældre tager en stille stund
• Farfar du er sød – om at snøre de gamle
• At gå på opdagelse gennem ild, vand, jord og luft sammen med barnebarnet
• Den sanselige selvbevidsthed og hygge på skødet
• Børnebørn på ferie hos bedsteforældrene
• Gamle sange, fortidens fortællinger og børns livsmod
• Bedstefar må jeg se dine tænder?

Niels Jægerum foredrag

Det gode barneliv

Lektor Niels Jægerum vil holde et foredrag, hvor alvoren og den forløsende humor bliver brugt til at dykke ned i grundlaget for et godt børneliv. Der findes en del færdige opskrifter på, hvordan man kan måle børn og unges liv, men der findes også en række alternative tilgange, som kan inddrages til belysning af relationer og meningsdannelse i opvæksten og dannelsen.

Ved hjælp af eksempler, visesang og billeder vil Niels Jægerum belyse emnet ud fra følgende overskrifter:

• Når nutiden afgives til fordel for den fiktive og målelige fremtid
• Når usikkerhed bliver til en spændetrøje
• Børn under overvågning
• Når børn presses ud af barndommen
• Dansen om vor tids guldkalv: synlighed
• De stressede programbørn
• Voksne i et konstant krydspres
• Skub ej til floden; den flyder af sig selv
• De langsomme glæder og hændernes fred
• Fra mangelsyn til ressourcesyn

Niels’ foredrag varer ca. 50 minutter, hvorefter der er pause. Aftenen slutter med nye fortællinger om børn og unge, der er på vej ud i livet for at lære sig selv at kende på passende afstand af de voksne. Niels fortæller også om de modsætningsfyldte følelser, der findes hos de voksne, når der på samme tid skal leves i nuet og dokumenteres ud fra fremtidige mål.

Referencer

Som jeg sagde til dig, så var dit oplæg bare ’spot on’, og du er en fantastisk oplægsholder. Sjældent oplever jeg en oplægsholder, der kan være så nærværende og ramme så plet med de metaforer og symboler du bruger, og jeg er i det hele taget meget inspireret af din måde at bruge sproget på, OG så elsker jeg den sang, du sang.

Mathilde Nyvang Hostrup, Lektor og uddannelseskonsulent

UCN

Niels er en fantastisk historiefortæller. Han fanger alle med hans preformance. Vi kender alle hans eksempler, lige præcis derfor er hans budskab meget rammende. Han fortæller det på en rigtig humoristisk måde således, at vi både griner sammen, ad os selv og med hinanden. Fantastisk.

Dorte Hansen

Dagtilbudsdistrikt Engskov Holbæk Kommune

Mega godt foredrag. Personalet havde en fantastisk pædagogisk dag. Niels fik alle de ting med i foredraget som vi havde talt om inden.

Louise Mathiasen

Dagtilbuddet Øst
Forespørg på Niels Jægerum

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99