Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Anders Fogh Jensen

Filosofiske vinkler på aktuelle temaer

Anders Fogh Jensen

Filosof, forfatter, dramatiker, foredragsholder og debattør

Uforpligtende forespørgsel på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Anders Fogh Jensen (f.1973) er filosof, forfatter, dramatiker, foredragsholder og ivrig debattør i aviser, radio og TV. Han er uddannet Ph.d fra Københavns Universitet og D.E.A. fra Sorbonne, Paris.

Anders er ekspert i metaforer og giver derfor i sine foredrag altid meget konkrete eksempler, forståelige udtryk og nye begreber at tænke med fra filosofiens skattekiste. Altid med den tanke bag, at filosofi er til for at tænke bedre for at leve bedre.

Anders Fogh Jensen er bl.a. forfatter til bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket samt teaterstykket “De Danser Alene”, der er en skarp analyse af det samfund, vi lever i. Han har ligeledes skrevet “Metaforens magt – om hverdagens metaforer” samt flere bøger om fransk filosofi og en lang række essays.

Anders har holdt mere end 300 foredrag de seneste ti år og giver flere gange ugentligt sin filosofiske vinkling af aktuelle temaer i medierne.

Se foredrag med Anders Fogh Jensen
Anders Fogh Jensen foredrag

Forespørg på dette foredrag Pseudoarbejde

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge filosof Anders Fogh Jensen der sammen med antropolog Dennis Nørmark i 2018 udgiver bogen Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.

Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Fogh Jensen skarpt på alle de overflødige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan indføre for at blive fri af administrative overflødigheder. Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

Foredraget baserer sig på bogen Pseudoarbejde, som er en undersøgelse af det moderne arbejdsliv.

Anders Fogh Jensen foredrag

Hvad gør os syge i dag?

Hvad gør os stressede og syge i dag? Forstå dit liv, dit arbejde og dit samfund. Tilsyneladende bliver vi stressede og syge af ting, der kommer udefra, som inficerer os eller som presser os. Filosof Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, at det er lige omvendt: Vi presser os selv og lider af indre overbelastninger. Det betyder ikke, at det er vores egen skyld, men vi sidder selv med nøglen til at ændre situationen.

I et let tilgængeligt sprog forklarer Fogh Jensen, hvordan vi lider af opslidninger snarere end nedslidninger, og hvordan de i højere og højere grad skyldes tilgængelighed, ubestemthed og konstante pirringer. Vi lever i en kultur, hvor nej’et er forsvundet og hvor ja’et er blevet det belastende.

I dette foredrag får du igennem en samtidsdiagnose hjælp til at forstå, hvordan vores arbejdsliv og privatliv hænger sammen, og hvorfor de ord, vi bruger om vores stress er misvisende. For vi har alle for lidt tid og gør det aldrig godt nok, men hvordan hænger det sammen, og hvad kan vi gøre?

Anders Fogh Jensen foredrag

Projektsamfundet

Projekter er alle vegne. I skolen, på arbejdet, i forvaltningen og i det, der engang hed privatlivet. Der er vanskeligt ikke at have projekter.

Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Ifølge filosoffen Anders Fogh Jensen, forfatter til bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket, hænger det sammen med en forandring af samfundet og de menneskelige relationer, som inden for de sidste 40 år, har udviklet sig hen imod, hvad han kalder et projektsamfund. Fogh Jensen vil vise, hvordan midlertidige engagementer, ad hoc-løsninger, forbindelser, receptioner, fleksible organisationer, fremkomsten af projektansættelser og singlernes indtræden på banen alt sammen hænger sammen med en transformation af hele den vestlige kultur.

Det stiller nye krav til det enkelte menneske at leve i dette projektsamfund, hvor man tænker og forstår sig igennem midlertidige projekter, og hvor man hele tiden forventes at svare ’ja’ til alt. Det er noget andet, man skal kunne end førhen. Og det er andre farer der lurer og andre glæder og lidelser, der byder sig til.

Foredraget kan holdes fra en time til en hel dag eller afholdes som et kursus over flere dage.

Anders Fogh Jensen foredrag

Ledelse og styring i dag – 3 styresystemer

Hvordan organiserer vi os i dag? Filosoffen Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, hvordan vores organiseringsformer kan koges ned til tre måder at tænke styring og rammesætning af ledelse på, som han kalder styresystemer.

Ved eksempler fra både epidemibekæmpelsens historie, velfærdsstaten og den moderne liberale styring viser Fogh Jensen, hvordan disse styresystemer går på tværs af, arbejder sammen og er virksomme som skabeloner og tænkemåder i enhver organisation og virksomhed. Ikke mindst der, hvor vi ikke lægger mærke til dem.

Anders Fogh Jensen foredrag

Forandring – og mening i en tid i forandring

Vi har længe vidst, at vi ikke kunne slå søm i en solnedgang, men solnedgangen har dog det over sig, at den kommer igen på en ny måde hver morgen, og at vi på den måde godt kan give slip på den og alligevel få den tilbage.

At vores tid er i forandring betyder ikke bare, at verden er ved at blive en anden og derfor ikke kan holdes fast med søm. Det betyder også mere radikalt, at vi ikke kan belave os på gentagelsen, som vi kan med solnedgangen. Derfor bliver forsøget på at finde stabil plads i vores tid også et håbløst forehavende. Og denne håbløshed kan let følges af en meningsløshed, hvis ikke man forstår sig på forandringerne.

Foredraget vil gennemgå, hvad forandringer betyder og på hvilke måder forandringerne er accelereret, uden at det egentlig er teknologien, der er den udvirkende årsag.

For os, ledere som medarbejdere og medmennesker, kan det synes nyt det hele, men for filosofien er det gamle, velkendte problemstillinger. Filosof Anders Fogh Jensen vil hjælpe os med at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, og særligt hvilke udfordringer konstante forandringer skaber for ledere som medarbejdere i dagens arbejdsliv.

Anders Fogh Jensen foredrag

Virkelighedens firfoldighed

Man siger ofte, at virkeligheden kan beskrives på mange måder, at den er flertydig. I dette foredrag viser filosoffen Anders Fogh Jensen, hvordan virkeligheden altid kan beskrives på præcis fire måder. Ethvert fænomen opleves af mennesker, indgår i en kultur, spiller en rolle i samfundsmæssige struktur og har en objektiv form. F.eks. en hjerne, et spil, en pille, en fusion.

Foredraget udnytter filosofiens overblik. Det hjælper jer til at forstå de forskellige tilgange, der ind i mellem støder sammen i jeres virksomhed eller organisation. Og det hjælper til at forstå jeres virksomheds plads i den samfundsmæssige helhed. Foredraget kan også hjælpe jer mellem at skelne forståelse fra forklaring, sandhed fra oplevelse, virkning fra betydning og tilsvarende fænomener.

Anders Fogh Jensen foredrag

Aktivitetsregimet

Et aktivt liv er et bedre liv end et passivt liv. Og alt andet lige et sundere liv. Det er svært at betvivle. Men er aktivitet godt i sig selv? Filosoffen Anders Fogh Jensen ser på den aktivitetstrend, der går igennem en lang række forskellige felter nu. Psykiatri, sundhed, ældresektor og pædagogik er blot nogle af dem – men det spiller sig også ud i virksomheder, hvor de mest aktive skaber mere synlighed og dermed træder frem. Kommunerne vil også have os alle til at være aktive medborgere, tage del, tage initiativ og gøre noget aktivt.

Det viser sig, hævder Anders Fogh Jensen, at aktivitet bliver mere relevant for overhovedet at melde sig ind i fællesskaber, for at forblive medlem og for at blive berettiget til hjælp. Til aktiviteten knytter sig en række nye normer. Og selv om aktivitet for det meste er at foretrække, så har aktivitetsregimet også sine virkninger og bagsider: det skaber nye hierarkier mellem mennesker, nye vanskeligheder for nogle grupper, nye skrøbeligheder, nye patologier og måske også en frygt for det inaktive og for det gode, der pågår i inaktive perioder som f.eks. fordøjelse, modning, samvær eller ro.

Anders Fogh Jensen foredrag

Alle tiders myter

Det er almindeligt kendt at myter er løgn, og at beskæftigelsen med myter derfor burde gå ud på at afsløre løgne. Men det er synd, for myter er af langt vigtigere karakter; de indeholder visdom om, hvordan et menneske er skruet sammen, hvordan verden ser ud, og nogle opsparede råd til, hvordan man skal leve sit liv. Beskæftigelsen med myter handler derfor ikke om at afsløre løgne, men om at udtrække den livsvisdom, som generationer af mennesker har formidlet på fortællingens form.

Anders Fogh Jensen reetablerer mytens status for at lede efter sandheden i løgnen uden at lytte til alt, hvad myterne siger. Foredraget viser, hvordan myter hele tiden er til stede i vores liv og i de organisationer, vi fungerer i, og hvordan en viden om og et blik på myterne kan gøre os klogere på vores liv. Og måske endda få os til at handle klogere.
Alle tiders myter kan arrangeres som en temadag eller som et enkelt foredrag.

Referencer

Anders Fogh Jensen talte med "mytens virkeligheder" lige ind i Animated Learning Konferencens tema "forestillinger skaber virkeligheder". Vi takker mange gange for et godt foredrag og kan varmt anbefale Jensen som foredragsholder.

Laura Isaksen

VIA UC

Pseudoarbejde - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ikke vi skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid og begå århundredets største dumhed. Men det kræver et opgør med et af vor tids største tabuer: Pseudoarbejdet.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Forespørg på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99