Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Aydin Soei

Vidende foredrag og fortællinger om debat, kriminalitet, social arv og forældreskab

Aydin Soei

Fortællinger og debat om kriminalitet, social arv og forældreskab

Uforpligtende forespørgsel på Aydin Soei

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Aydin

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende foredragsholdere, når det kommer til medborgerskab, bandefællesskaber, antiskolekultur og udsatte områder. Oplev et spændende foredrag, hvor disse emner tages op til refleksion.

Aydin Soei er kandidat i sociologi fra Syddansk Universitet med speciale i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet.

Han har forfattet fem bøger om etniske minoriteter og unge i udsatte boligområder; heriblandt bøgerne “Fædre”, “Skyld” og “Forsoning.”

I bogen “Vrede unge mænd – optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark”, introducerede han begrebet modborgerskab, der beskriver oplevelsen af at skulle betale et ekstra “gebyr” i kampen for at skabe det gode liv – særligt blandt unge beboere i udsatte områder.
Soei udbyggede begrebet modborgerskab i bogen “Omar – og de andre” (2018), hvori han sammenligner udfordringerne med radikalisering, bander og optøjer i den danske, amerikanske og franske ‘ghetto’ samtidig med, at han følger op på nogle af de unge, som han har mødt gennem årene. I bogen beskrives, hvordan en af dem, Omar el-Hussein, i sidste ende valgte at agere som en ekstrem modborger, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København.

I forbindelse med en femstjernet anmeldelse af “Omar – og de andre” karakteriserede dagbladet Politiken Aydin Soei som en “usædvanlig solosociolog, som uden forskningsinstitut står frem med kvalificerede analyser af et af vort samfunds mest komplekse problemer.”

Aydin Soei har bl.a. modtaget Finn Nørgaard Foreningens Ildsjælepris og Martin Andersen Nexøs pris for sit samlede forfatterskab.
I anledning af Martin Andersen Nexøs 150 års fødselsdag i 2019 modtog han således Nexø Prisen med ordene: “Aydin Soei er med sine sociologiske studier en flittig og personlig stemme i integrationsdebatten, og hans insisterende saglighed og humanisme tænder ofte et fornuftens lys i den symbolladede og populistiske danske indvandrerdebat. Aydin Soei får prisen for “Skyld – historien bag mordet på Antonio Curra (2007), ”Vrede unge mænd” (2011), ”Forsoning”, hvor han fortæller og fortolker sin egen integrationshistorie (2016) og for ”Omar – og de andre”, hvor han undersøger radikaliseringens sociologi (2018).”

Sidenhen har han også afsøgt forældreskabets væsen i bogen “Fædre” (2020), hvori han tegner et portræt af den nye generation af fædre med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark. Fortællingerne i bogen illustrerer forskelle i opdragelse mellem forskellige generationer og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.

Forfatteren er selv vokset op i et udsat boligområde som en af de drenge, der ofte kom op af slås på den københavnske vestegn, og der er et tematisk sammenfald mellem hans egen biografi, og de bøger han har skrevet om børn og unge fra disse områder. Dette fremgår bl.a. i hans selvbiografiske bog “Forsoning – fortælling om en familie”, som ifølge tidsskriftet Social Kritik får “en fremtid som klassiker” og “bør læses af alle, som beskæftiger sig med immigration i Danmark.”

Ved siden af sit forfatterskab beskæftiger Aydin Soei sig med undersøgelser af risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse blandt børn og unge i udsatte områder.
Sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg er han i gang med en treårig undersøgelse af unges risikoadfærd og antagelser om hinanden i en række udsatte områder. Studiet er det største af sin art herhjemme og er en opfølgning på “Tingbjergundersøgelsen”, som viste at synet på 14-15-åriges opførsel i bydelen Tingbjerg var præget af myter og overdrivelser.

Sideløbende med dette har han gennem snart halvandet årti været involveret i at afholde over 500 workshops i særligt indvandrerrige udskolingsklasser rundt om i landet gennem foreningen Ansvarlig Presse samtidig med, at han rådgiver kommuner og boligselskaber i spørgsmål om forebyggelse, uddannelse og trivsel.
Det samme gør han i en række bestyrelser, foreninger og styregrupper, der arbejder for fremme af medborgerskab og trivsel. Han har bl.a. været en del af formandskabet i ekspertgrupper, der har udarbejdet anbefalinger til at bekæmpe social kontrol i både Odense og Københavns Kommune.

Inden Aydin Soei helligede sig sociologien og forfattergerningen på fuld tid, arbejdede han som underviser og som reporter og vært på bl.a. Information, DR og Radio24syv. Han er derfor også en populær ordstyrer og moderator og er særligt kvalificeret indenfor de emner, hans forfatterskab kredser om.

Se foredrag med Aydin Soei
Foredrag af Aydin Soei

Fædre og forældreskab

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til, og hvilken arv ønsker man at give videre til sine egne børn?

Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei i bogen Fædre, hvori han gennem fem fædres personlige beretninger tegner et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark.
Ved at stille skarpt på de medvirkendes udviklingshistorier, fortæller Aydin Soei i dette oplæg en universel historie om arv, miljø, drømme, og forældreskabets betydning, når det handler om børns chancer i livet.

Fortællingerne illustrerer forskelle i opdragelse mellem forskellige generationer – og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod – og giver samtidig et indblik i forestillinger om køn, børn og ligestilling.

De medvirkende i bogen er Nagieb Khaja (journalist, forfatter og dokumentarist), Janus Bakrawi (skuespiller og coach), Asim Latif (leder af ‘Baba – fordi far er vigtig’), Tarek Ziad Hussein (jurist, forfatter og debattør) og Niddal El-Jabri (stifter og direktør i den minoritetspolitiske organisation Mino Danmark).

Oplægget stiller skarpt på de medvirkendes elementært spændende historier, men for fagfolk der arbejder med børn og unge kan foredraget skræddersys til i højere grad at omhandle forældreskabets betydning i forhold til uddannelse, kriminalitet og oplevelsen af mod- og medborgerskab.

Foredrag af Aydin Soei

Fra modborgerskab til medborgerskab – vrede unge mænd og udsatte områder

Aydin Soei er formentlig den sociolog i Danmark, der har beskæftiget sig mest indgående med unge i områder, der jævnligt stemples som “ghettoer” i den offentlige debat.
I dette oplæg giver han bl.a. sine bud på, hvordan vi vender unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab? Og hvordan vi kan arbejde for, at unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund ikke udvikler sig til vor tids pjalteproletariat.

I bogen “Vrede unge mænd” introducerede Soei begrebet modborgerskab, og et årti senere geninterviewede han til bogen “Omar – og de andre” en række af de unge, han tidligere har talt med. Side om side med nye stemmer giver de et indblik i udviklingen i landets udsatte områder på godt og ondt.
Nogle har været bandekriminelle og Syrienkrigere, mens andre har valgt en anden vej og i dag forsøger at gøre en positiv forskel for ‘lillebrorgenerationen’ i deres barndomskvarterer. En enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København.

Oplægget giver et bredere indblik i udsatte områder samt uddannelses- og kriminalitetsmønstre men fokus kan også drejes hen imod den mest risikoprægede del af ungdommen, der opfører sig som modborgere i bander og/eller i militante, ekstreme fællesskaber.

Foredrag af Aydin Soei

Risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse i “ghettoen”

“Huller i Danmarkskortet” og “parallelsamfund”, der er kendetegnet ved “lovløse tilstande”. Sådan er den danske “ghetto” gang på gang blevet portrætteret på Christiansborg.
Men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærd, fritidsliv, skole og uddannelse, når det handler om børn og unge i udsatte områder? Og er vores forventninger retvisende til de unge i landets gamle arbejderkvarterer?

I dette foredrag gennemgår Aydin Soei perspektiverne i nogle af de undersøgelser, han har været med til at udarbejde, hvori han sammenligner den faktiske adfærd blandt børn og unge i udsatte områder med de antagelser og forventninger, som gør sig gældende blandt både de voksne og de unge selv.

Soei har bl.a. sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg i “Tingbjergundersøgelsen” for første gang herhjemme undersøgt kløften mellem faktisk adfærd og antagelser om børn og unge i et område, der befinder sig på statens ghettoliste.
Han er i skrivende stund involveret i flere undersøgelser, der ydermere dykker ned i fritidsliv, gadeorienteret adfærd og oplevelsen af støtte og forventninger fra omgivelserne, når det handler om unge i udsatte områder.

I oplægget fokuserer han bl.a. på, om man kan påvirke børn og unge i en mere en positiv retning ved at stille mere retvisende forventninger og ved at indlemme dem i positive fællesskaber.
Derudover giver han et indblik i konsekvenserne ved den danske ghettopolitik og oplevelsen af modborgerskab blandt beboere i udsatte områder.

Foredrag af Aydin Soei

Forsoning – fortælling om integration, eksil og flugt

Foredraget er baseret på Aydin Soeis biografiske bog ”Forsoning – Fortælling om en familie”.

Aydin fortæller om flugten fra Iran til Danmark, opvæksten på den københavnske vestegn, ballademageridentiteten i skolen, og det drab hans far endte med at begå, som fik ham udvist af Danmark.

Undervejs inddrager forfatteren nogle af sine erfaringer fra halvandet årtis arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. Der er nemlig et stort sammenfald mellem Aydin Soens egen biografi og hans øvrige bøger om henholdvis unge fra udsatte boligområder og forældreskab.

Foredraget kan for fagfolk skræddersys, så der er særligt fokus på integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, på forældreskab eller på efterkommere og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og manglende uddannelse.

Foredrag af Aydin Soei

Medborgerskab, tillid og strukturel racisme i et multietnisk Danmark

Vi ser i stigende grad fremvæksten af en ung etnisk middelklasse, der er højere uddannet og kræver at blive mødt med anerkendelse og respekt i langt større grad, end tilfældet var blandt den første generation af indvandrere og flygtninge. Den unge generation kræver bl.a. et opgør med diskrimination og strukturel racisme.

Hvordan oplever etniske minoriteter racisme og diskrimination i hverdagen, og hvilke konsekvenser har det for oplevelsen af medborgerskab i et stadig mere multietnisk Danmark? Og hvordan ser det ud med den sociale integration og det høje tillidsniveau borgerne imellem i et Danmark, der bliver stadig mere multietnisk?
I dette oplæg kortlægger Aydin Soei betingelserne for medborgerskabet i dag, og hvordan strukturel racisme kommer til udtryk på arbejdsmarkedet, i boligpolitikken, i medierne og på Christiansborg.

Aydin Soei tager udgangspunkt i egne bøger og interviews, men også i hans mangeårige virke i foreningen Ansvarlig Presse, som han har været medstifter af. Foreningen har siden midten af nullerne afholdt mere end 500 workshops i indvandrerrige skoleklasser og har fået udarbejdet de to hidtil største undersøgelser af repræsentationen af etniske minoriteter i danske nyhedsmedier.

Foredrag af Aydin Soei

Antiskolekultur og koder i uddannelsessystemet

Hvorfor bliver især drengene tabt i folkeskolen, og hvordan vender vi den antiskolekultur, der særlig opstår på indvandrerrige skoler i de større byer og i de af landdistrikterne, hvor arbejdspladserne og middelklassen er forsvundet? Og hvorfor kæmper særligt mange unge fra uddannelsesfremmede familier med at knække koderne for, hvad der forventes af dem i både grundskolen og på ungdomsuddannelser mv.?

I dette foredrag inddrager Aydin Soei både interviews og forskning og deler sin egen skolehistorie som en af dem, der kæmpede med at følge med og bryde koderne i skole- og uddannelsessystemet.

Risikoen for at havne i bunden af samfundet er større end nogensinde, hvis man går i stå efter grundskolen. I oplægget giver Aydin imidlertid bud på, hvordan vi kan øge de unges uddannelseschancer med bedre forældreinddragelse og rådgivning, deltagelse i sunde fællesskaber og ved at stille mere positive, retvisende forventninger.

Foredrag af Aydin Soei

Ordstyrer / Moderator

Aydin Soei har stor erfaring i at styre debatter og kan desuden hjælpe jer med at binde længere dagsarrangementer sammen.
Med kombinationen af både faglig viden og omfattende interviewerfaring udmærker han sig i at kunne stille de rigtige spørgsmål og skabe en levende og saglig debat i selskab med panel, foredragsholdere og publikum.

Aydin været ordstyrer i alt fra debatter om det gode børneliv, bandeproblematikker og kriminalitetsforebyggelse til litteratur og EU-politik, og han markerer sig som en vidende, humoristisk og velforberedt moderator.

Referencer

Det var en stor fornøjelse at høre et Aydin Soei foredrag i Familiecafeen i Frelsens Hær Nørrebro. Aydin var nærværende og fortalte medlevende om hans personlige fortælling samtidig med, at han fik flettet sin faglige ekspertise ind i emnet omkring de unges tillid til samfundet og risiko for modborgerskab. Aydin var meget åben og venlig i sin dialog med familierne. Vi gik alle beriget fra mødet med Aydin, hans fortælling og hans store viden.

Mona Viborg

Frelsens Hær Nørrebro

Det var meget relevant og medrivende for de frivillige sprogtrænere. Aydins evne til at kombinere eget liv med en teoretisk sociologisk ramme, blev i høj grad bemærket. Personligt skete følgende: Min mand og jeg er netværk for en flygtning Seltan på 19 år. To dage efter foredraget skulle han op i 9. klasse samfundsfag. Han havde opgivet en artikel om bandekriminalitet, men pludselig torsdag formiddag fik han besked på at finde en artikel mere. Jeg gik med ham på biblioteket og vi fandt en fin artikel af Aydin. Seltan strøg hjem og læste. Fredag fik han 12 i samfundfag. Til jul ønskede han sig Forsoning - noget af en moppedreng for en ung flygtning der har været i DK 2 1/2 år. Tak

Ki Aabenhus

Ki Aabenhus

Aydin er en fantastisk foredragsholder. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra flere i sognet.

Vivian Linnebjerg

Velling Kirke

Aydin er en engageret og levende ordstyrer og konferencier med evne til at motivere og engagere andre med sin uhøjtidelige og personlig tilgang.

Nina Svanborg - Leder

Antidiskriminationsenheden, Ankestyrelsen

Super Aydin Soei foredrag. Udover sin relevante viden på området, var Aydin rigtig god til at til målrette foredraget til tilhørerne. Der var desuden en rigtig god dynamik og uformel tone

Rekha Larsen

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Virkelig godt Aydin Soei foredrag - Aydin er en super god formidler/fortæller!

Gert Korvig

AKB Taastrup

Aydin Soei´s viden på området er meget stor og hans lidt uformellem form med variation af formidling af viden, eksempler fra det virkelige liv og hans eget, analyser og statistikker, er meget ideal. Alt i alt et meget tilfredsstillende foredrag, hvor inddragelse af deltagerne og deres erfaringer fungerede rigtig godt.

Jørgen Christensen

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne og Ungeforvaltningen i København
Forespørg på Aydin Soei

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99