Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Mads Vestergaard

Foredrag om nye digitale teknologier og sociale mediers indflydelse på vores liv

Mads Vestergaard

Forfatter, foredragsholder, fagkonsulent og ph.d.

Uforpligtende forespørgsel på Mads Vestergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Mads

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Mads Vestergaard holder foredrag om nye digitale teknologier og sociale mediers indflydelse på vores liv, fællesskab og samfund med særligt fokus på de nye udfordringer, der følger med digitaliseringen.

 

I foredragene stilles der skarpt på eksempelvis fake news og digital misinformation, på nye former for svindel og manipulation online, på mobil-afhængighed og på konsekvenserne af den datadrevne opmærksomhedsøkonomi og det, som for nyligt er blevet døbt ‘overvågningskapitalismen’.

Samtidig leverer Mads også forskningsbaserede og gennemtestede bud på, hvordan vi konkret kan imødegå udfordringerne i praksis og gennem digital dannelse og uddannelse – for personer i alle aldre – kan styrke vores digitale modstandsdygtighed, sikkerhed og tryghed.

Et gennemgående budskab er, at vi ikke er magtesløse overfor de nye digitale trusler: Kender vi de tricks og metoder, der bruges til at svindle, manipulere eller misinformere os, kan vi også lettere modstå dem.

Mads er forfatter til flere bøger og artikler om digitaliseringen og dens udfordringer. I 2017 udkom han på Gyldendal – sammen med Vincent F. Hendricks – med bogen ‘FAKE NEWS – Når virkeligheden taber’, der behandler spredning af forskellige former for digital misinformation, populistiske os-og-dem-fortællinger og konspirationsteorier, samt den psykologi, økonomi og teknologi, der ligger bag.

I 2019 udkom han selv på Informations Forlag med den anmelderroste bog ‘Digital totalitarisme’, der beskriver en række af digitaliseringens faldgruber og viser, hvordan den tiltagende digitale overvågning kan undergrave den enkeltes selvbestemmelse og det frie og demokratiske samfund.

Som fagkonsulent har Mads bidraget til undervisningsmateriale i digital dannelse til Undervisningsministeriet og som del af projektet Digital Uddannelse, hvor han har forfattet artikler og bogkapitler og i samarbejde med lærere og fagpersoner deltaget i testningen af materialet i praksis. Det bl.a. blevet til bogen og undervisningsmaterialet ‘Like – Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like’, som anvendes i undervisning i digital dannelse i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Mads er erfaren taler og formidler, der har gæstet en lang række ungdomsuddannelser, biblioteker og andre institutioner landet over og har holdt foredrag og fællestimer for både mindre og større grupper. Han har også været keynote speaker til konferencer som Sorø-mødet og Årsmøde for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme såvel som til store arrangementer som KL’s Kommunalpolitiske Topmøde og Djøf Forum. Han er en engageret og underholdende foredragsholder, der formidler i øjenhøjde uden at gå på kompromis med indholdet, og som, selvom emnerne er alvorlige, kan smilet frem hos publikum.

Udover en ph.d.-grad i digitale medier, digitalisering og demokrati fra Københavns Universitet, Institut for Kommunikation, har Mads en kandidatgrad i filosofi.

Se foredrag med Mads Vestergaard
Mads Vestergaard foredrag

Digital sikkerhed - vi ikke er afmægtige

I takt med at vi bliver mere digitaliserede, bliver vi også mere sårbare over for nye digitale trusler og nye former for kriminalitet. Og i dag er vores digitale sikkerhed i høj grad udfordret. Der er en kraftig stigning i omfanget af cyberkriminalitet og flere og flere rammes af forskellige former for svindel på nettet, identitetstyveri, phishing, online-afpresning og hackerangreb. Samtidig bliver svindlerne og de cyberkriminelle hele tiden dygtigere, og man må derfor regne med, at vores digitale sikkerhed bliver endnu mere udfordret i fremtiden. Og dét gælder både for privatpersoner og familier og for virksomheder og organisationer.

Den gode nyhed er, at vi ikke er afmægtige.

Vi kan styrke vores modstandskraft over for de nye digitale trusler ved at kende bedre til dem og forstå hvilke tricks, der anvendes samt hvilke psykologiske mekanismer, der udnyttes. Kender man svindlerens tricks, kan man lettere undgå at hoppe på dem.
Samtidig kan en række simple grundregler for online adfærd og kommunikation sætte sikkerhedsniveauet markant op, så man bliver langt sværere at ramme.

I dette foredrag fortæller Mads Vestergaard, hvordan man styrker sin digitale sikkerhed ved at give indsigt i både truslerne og svindlernes tricks og levere en række konkrete grundregler og principper for onlineadfærd, der gør det muligt at færdes både sikkert og trygt i den digitale virkelighed. Foredraget er baseret på Mads Vestergaards forskning og ph.d.-afhandling om digitaliseringens udfordringer og hans konkrete erfaringer med at udarbejde og teste forskningsbaseret undervisningsmateriale i digital dannelse og modstandsdygtighed.

De konkrete trusler og den cyberkriminalitet, der ofte rammer henholdsvis firmaer og borgere er selvfølgelig ikke ens, og man sikrer sig, for eksempel, på forskellig vis mod svindel på nettet og et hackerangreb. Derfor skræddersyes foredraget også til den specifikke målgruppe og stiller skarpt på de mest presserende trusler og sikkerhedsmæssige udfordringer, som gælder netop dén.

Mads Vestergaard foredrag

Putins cyberkrig - desinformation, propaganda og cyberangreb

Det er velkendt, at sandheden er krigens første offer. Det gælder i høj grad også den russiske invasion og krigen i Ukraine, hvor den militære konflikt på jorden er kombineret med en intens informationskrig. Desinformation og propaganda flyder i en lind strøm fra statslige massemedier og spredes samtidig hastigt på online platforme og sociale medier.

Desinformation kan både vildlede om konkrete hændelser og bidrage til at påvirke den større fortælling om krigen og dens årsager, om dens helte og skurke, og miskreditere modstanderen. Som tidligere russiske desinformationskampagner har vist, kan målet også være at skabe total forvirring om hvad der er oppe og nede, sandt og falsk, og hvilke oplysninger og nyhedskilder, som man overhovedet kan stole på.

Mads Vestergaard foredrag

Digital dannelse – Uddannelse til medborgerskab og demokrati i den digitale tidsalder

Digital dannelse handler om mere digitale kompetencer og IT-færdigheder. At være digitalt dannet indebærer også – uanset alder – at kunne begå sig sikkert og trygt såvel som etisk, socialt og med kritisk omtanke i den digitale virkelighed.

De digitale teknologier, som internettet, smartphonen og sociale medier, viser nu deres skyggesider – også i skolen og på ungdomsuddannelserne. Koncentrationsbesvær, skærmafhængighed, digitale krænkelser og online mobning er fulgt med. Det samme er spredning af fake news, pseudovidenskab og konspirationsteorier, målrettet politisk eller kommerciel manipulation og digital overvågning.

Mads Vestergaard foredrag

Digital totalitarisme

Den digitale revolution har været præget af løfter om demokratisering og frigørelse. Men den digitale virkelighed har udviklet sig anderledes.

Kina er et eksempel på alt det, vi med god grund frygter. Deres sociale kreditsystem, som er under udvikling, står som et skræmmeeksempel på en statsmagt, der udfører social kontrol af borgerne uden fortilfælde ved hjælp af de nye teknologier. Men Kina er ikke alene. I USA begynder det også at stå skidt til. Her er der åbnet nye markeder og muligheder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel. Det truer friheden for den enkelte borger, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter får modstand fra befolkning og politikerne.

Mads Vestergaard foredrag

FAKE NEWS - Når virkeligheden taber

Vi oversvømmes af løse påstande, fordrejninger og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, “alternative kendsgerninger”, konspirationsteorier og “fake news”. Misinformation er noget man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan?

I den nye medievirkelighed handler det om at få opmærksomheden. Omtale i de gængse medier og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de udfordringer, vi står over for.

Referencer

Ud over en både kompetent og klartskuende faglighed og kundskab indenfor filosofien, er Mads Vestergaard en sjældent begavet underviser med en stor personlig gennemslags-kraft. Vores elever havde en fantastisk eftermiddag, og det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Mads Vestergaard gæster Gefion Gymnasium.

Sarah Nehammer

Gefion Gymnasium

Tak for en fremragende indførsel i, hvordan fiktion og autenticitet smelter sammen i samfundets mediebillede. På levende og meget raffineret vis stillede Mads Vestergaard spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når vores referenceramme bliver fiktiv, og følelsen af ægthed basseres på tekstforfatteres maleriske persongallerier. Med konkrete eksempler fra TV 2’s programarkiver blev der kastet nyt lys over klassiske filosoffer som Decartes og Kirkegaard. Mads’ levende formidling og intelligente referencer lagde op til spændende diskussioner om det ansvar og de tendenser, der følger, når fiktive karakterer udvikler sig til forbilleder og rettesnore for det liv, vi lever.

Lotte K. Lindegaard

TV2

Mads Vestergaard holdt et utroligt skarpt, inspirerende og relevant oplæg ved Københavns Kommunes konference om Styrket Borgerkontakt den 15. december 2015. Han formåede på humoristisk vis at koble Kierkegaards tanker med problemstillinger fra de ansattes hverdag og det ansvar, der altid er til stede i mødet mellem bureaukratiet og samfundets borgere. Oplægget fungerede særdeles godt som en påmindelse om vigtigheden af at nedbryde den distance, der kan opstå mellem borgeren og det offentlige system samt det etiske ansvar, der altid ligger i at balancere mellem autenticitet og professionalisme i kontakten med borgeren. Til de workshops, der forløb resten af dagen, blev der flere gange refereret til Mads Vestergaards pointer, som tydeligt havde gjort et indtryk på konferencedeltagerne. Oplægget tilførte således dagens program nye interessante indsigter og faglig tyngde.

Line Nissen

Københavns Kommune
Forespørg på Mads Vestergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99