Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Marianne Aagaard Skovmand

Ph.d og cand.theol. med fokus på kvinders rolle i kristendommen.

Marianne Aagaard Skovmand

Ph.d og cand.theol. med fokus på kvinders rolle i kristendommen.

Uforpligtende forespørgsel på Marianne Aagaard Skovmand

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Marianne

Lecture icon

Foredrag

Marianna Aagaard Skovmands foredrag kaster lys over kvindestemmer, -roller og -historier i den tidlige kristendom. Med dybdegående indsigt og nyeste forskning udforsker hun kvinders betydning i kristendommens opkomst. Som ph.d. og forfatter har Skovmand dedikeret sit arbejde til at formidle komplekse historier og skjulte ledere i den tidlige kristendom, og hendes foredrag er en dybt engagerende og tankevækkende oplevelse.

Et foredrag med Marianna Aagaard Skovmand giver jer:

  • Ny indsigt i kvinders rolle og betydning i den tidlige kristendom
  • Perspektiver på Maria Magdalene og andre kvinder som centrale figurer
  • Forståelse for de skjulte ledere og kvindernes autoritet i kirkens historie

Kvinder i kristendommen

Marianne Aagaard Skovmand er ph.d og cand.theol. Hun er sognepræst, forfatter og foredragsholder. I en årrække har hun forsket i og formidlet viden om kirkens ældste tekster, herunder også om den koptiske kirke og mandæerne. Hun er uddannet ved Aarhus Universitet med studie- og forskningsophold i Italien, Californien og Ægypten.

I 2017 udgav Marianne en oversættelse af Mariaevangeliet med kommentarer og i 2018 udkom en ligeledes kommenteret nyoversættelse af Thomasevangeliet. Hendes bog De skjulte ledere om kvinderne i den tidlige kristendom fortæller om såvel kendte som mere ukendte kvindeskikkelser i Det Nye Testamente og den tidlige kristendom. Alle tre bøger er udkommet på Gyldendals Forlag.

Book Marianne Aagaard Skovmand til et indsigtsfuldt foredrag om religion, kvinder og meget mere.

Se foredrag med Marianne Aagaard Skovmand
Marianne Aagaard Skovmand Foredrag

Kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom.

Kristendommen har på linje med andre religioner haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde og det at være mand. Og for at kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv.

Går vi tilbage til dengang det hele begyndte i kirkens tidlige historie tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. Det gælder Jesu tolv disciple, tolv mænd, som traditionen tilskriver det, men der var snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter. Og Jesu mor Maria blev i den tidlige kristendom æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Den flittige brevskriver Paulus er nok især berømt for at have udtalt de berømte eller berygtede ord om, at kvinder skal tie i forsamlinger. Men måske har han aldrig sagt sådan, og det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder. Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst phd og forfatter til bogen De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom, fortæller i foredraget ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom.

 

Marianne Aagaard Skovmand Foredrag

De hemmelige Ord – foredrag om Thomasevangeliet

Thomasevangeliet blev fundet i 1945 i Ægypten og regnes for et væsentligt vidnesbyrd fra den ældste kristendom. Det deler både stof og i nogen grad også teologi med de bibelske evangelier, men har som en samling af Jesusord dybt påvirket af visdomslitteraturen bestemt også sit særpræg.

Dertil indeholder Thomasevangeliet hidtil ukendte tekster blandt andet lignelser. Man har siden fundet diskuteret, hvorvidt i hvert fald dele af Thomasevangeliet i alder kan måle sig med de bibelske evangelier eller hvorvidt teksten snarere er blevet til i senere måske anderledes tænkende kredse.

Marianne Aagaard Skovmand, der selv har oversat Thomasevangeliet fra græsk og koptisk fortæller i foredraget om skriftets overleveringshistorie, særegne teologi og krav om at være ord talt af Jesus;  ord som det vel at mærke, er op til os mennesker at forstå betydningen af og efterleve.

Marianne Aagaard Skovmand sognepræst, ph.d. og forfatter

Marianne Aagaard Skovmand Foredrag

Et kvinde-evangelium

Maria Magdalenes evangelium er først blevet fundet i nyere tid i Ægypten, men det gamle håndskrift går tilbage til den tidlige kirkes historie. Mariaevangeliet fortæller om Maria Magdalene, der ifølge Johannesevangeliet er den første den opstandne Jesus viser sig for. Hun træder her frem som en chefdiscipel, der ikke bryder sammen ved Jesu bortgang, men istedet trøster og formaner hun de andre disciple og fortæller om den åbenbaring, som hun har fra Jesus.

Maria Magdalene har i Mariaevangeliet og andre beslægtede skrifter en særlig status hos Jesus fremfor de mandlige disciple og hun fik altså tidligt i kirkens historie som den eneste kvinde et evangelium opkaldt efter sig. Mariaevangeliet er ikke bevaret i sin helhed, men giver alligevel et indblik i kirkens ældste historie. En tid præget af konflikter om den sande og rette lære og om hvem, der havde autoritet til at bringe den videre ud i verden. Og også om kvinders rolle i forhold til at forkynde, prædike og undervise.

Marianne Aagaard Skovmand, der selv har oversat evangeliet fra koptisk, fortæller i foredraget om Mariaevangeliets helt særlige historie og betydning i den ældste kirke og frem til i dag.

Referencer

Forespørg på Marianne Aagaard Skovmand

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99