Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Andreas Kamm

Vidende foredrag om flygtningepolitik, udvikling, ledelse og det frivillige arbejde.

Andreas Kamm

Dansk Flygtningehjælps brogede vej til en anderkendt organisation

Uforpligtende forespørgsel på Andreas Kamm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Andreas

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Andreas Kamm blev ansat i Dansk Flygtningehjælp i 1981. I 1998 blev Andreas generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp hvilket han var frem til oktober 2017.

I løbet af de 19 år med Andreas Kamm ved roret gik Dansk Flygtningehjælp fra at være en økonomisk klemt organisation til en international anerkendt nødhjælpsorganisation med en omsætning på næsten 3 milliarder kr. i 2016.

Baggrunden for denne vækst er desværre trist, men vidner om at Dansk Flygtningehjælp i internationalt samarbejde er blevet vurderet som en pålidelig og effektiv samarbejdspartner i bestræbelserne på hjælpe nødlidende over hele kloden.

I 2016 stod Andreas Kamm i spidsen for 7000 ansatte i flere end 40 lande og et endnu større antal frivillige.

Se foredrag med Andreas Kamm
Foredrag af Andreas Kamm

Det værdige liv

Vi anvender ofte begreberne “u-værdig”, når vi diskuterer behandlingen af ældre, patienter, flygtninge og andre. Vi roser i andre sammenhænge den enkeltes adfærd for at være værdig. Det kan være når taberen roser sin overmand, når et menneske møder sin snarlige død med stoisk ro eller når kaptajnen er den sidste, som forlader sit synkende skib.

Mange institutioner og organisationer har “værdighed” som en del af deres værdigrundlag a la: “ Vi bygger på værdierne rummelighed og værdighed” eller “ Vores vision er at alle fordrevne skal have et værdigt liv”.

Men hvad er værdighed? Hvor kommer forestillingen om menneskelig værdighed fra? Hvordan definerer vi begrebet? Hvordan bruger vi det, og hvor møder vi det i virkelighedens verden?

Andreas Kamm fortæller om sit personlige møde med værdighed og det u-værdige. Han reflekterer over, hvor den menneskelige værdighed har sin oprindelse, og hvordan begrebet spiller en rolle i mange landes grundlove og internationale konventioner.

 Er Gud kilden til menneskets værdighed?
 Er værdighed en følge af den menneskelige fornuft?
 Hvordan forsvarer vi retten til en værdig tilværelse?

Foredrag af Andreas Kamm

Den store udfordring

Andreas Kamm vil i dette foredrag, der udspringer fra hans bog af samme navn, komme med en både personlig og politisk beretning om de flygtningekriser, der har udspillet sig de sidste 30 år. Fortællingen går lige fra mødet med de vietnamesiske bådflygtninge i 70’erne over til 80’ernes palæstinensiske flygtninge frem til mødet med de syriske flygtninge i 2017.

Publikum vil både opleve, at Andreas Kamm forsøger at sætte sig ind i en flygtnings situation, når han eller hun kommer fra lerhytter og klanledere, og han giver sit blik på, hvordan Danmarks flygtningepolitik har ændret sig de sidste 30 år.

Det er ingen hemmelighed, at Andreas Kamm er skuffet over, at de europæiske ledere ikke har formået at samle sig om at løse den flygtningekrise, der ikke har set sin ende endnu, og som måske vil sende 100 millioner på flugt.

Andreas Kamms erindringer i dette foredrag er en unikt indsigt i de komplekse sammenhænge i vores verden. Det er et personligt blik på, hvordan verdens krige har påvirket Danmark, og hvordan vi danskere selv forandrede os med dem, og hvordan vi i sidste ende valgte at håndtere dem. I foredraget giver Andreas Kamm et personligt bud på menneskerettighedstænkningen, et blik på vores evne og vilje til fællesskaber og på vores evne til at tænke langt.

Foredrag af Andreas Kamm

Ledelse og udvikling i forandringstid

Efter 20 år som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp ved Andreas om nogen, hvordan det er at lede og stå i spidsen for en organisation. I Dansk Flygtningehjælps tilfælde sågar for flere tusinde mennesker. I dette foredrag fortæller han om, ledelse og udvikling i relation til den forandringstid, som vi lever i. Ledelse er i følge ham i høj grad tillidsbaseret, men det handler også om et solidt strategisk planlægningsarbejde.

I foredraget tager Andreas udgangspunkt i sin egen tid som leder i en organisation, som gik fra at være lukningstruet til en omsætning på 3 mia. kr. Her fortæller han om ruten fra strategi, til implementering, til resultat – og belyser samtidig balancen mellem værdigrundlag og bundlinje.

Et lærerigt og inspirerende foredrag om professionel og værdiskabende ledelse, som kan vinkles til store og små organisationer i både det offentlige og det private.

Foredrag af Andreas Kamm

Når verden flytter sig

De seneste års indvandrer- og flygtninge-strømme mod Europa fylder meget, både i den offentlige debat, og samtalerne ved middagsbordene landet over. I dette foredrag vil Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, fortælle om flygtningeproblematikken set fra en humanitær vinkel.
Foredraget kommer også til at handle om at vurdere, hvordan fordrivelsesudfordringen med de 66 mio. flygtninge og de 250 mio. migranter vil udvikle sig i de kommende år. Herunder også betydningen af befolkningsvæksten, klimaforandringerne, fattigdommen og de meget komplekse og langvarige kriser, som vi oplever.
Hertil kommer konsekvenserne for vores værdier og den internationale retsorden. Hvad skal vi gøre?

Hør Andreas Kamm fortælle om hvorfor vi i følge ham; skal vi stå sammen, styrke fællesskaberne – FN, EU m.v. – og så må vi se i øjnene, at vi skal arbejde langsigtet, med mange sideløbende indsatser – og i meget lang tid. Derudover skal vi bruge betydeligt flere ressourcer end vi er vant til.

Andreas Kamm har arbejdet for Dansk Flygtningehjælp i mere end 30 år og har siden 1998 været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og har et indgående og nuanceret kendskab til emnet – både set fra et nationalt såvel som et internationalt perspektiv.

Foredrag af Andreas Kamm

Det frivillige arbejde

Vi har i Danmark et af de bedste samfund i verden. Et godt demokrati, et velfungerende velfærdssamfund og en høj levestandard. Det er udviklet over mange årtier – vi vil gerne have det sådan, vi vil gerne bevare det og videreudvikle det. Men ”samfundet” kan ikke passe sig selv. Vi skal som borger passe det og passe på det.

De frivillige bærer ifølge Andreas Kamm vores tids største demokratiprojekt og i løbet af sin tid hos Dansk Flygtningehjælp har Andreas været med til at opbygge et landsdækkende netværk af over 200 frivilliggrupper og en lang række frivilligrådgivninger samt adskillige samarbejder med offentlige og private organisationer på såvel lokalt som på landsplan.

Men hvordan sørger man for, at det frivillige arbejde – hvor det i høj grad er lysten der driver værket- ikke tabes på jorden pga. bureaukrati, administrative regler og krav til dokumentation? Hvilke udfordringer og roller venter de frivillige organisationer i en fremtid, som (måske) er præget af stigende individualisering, øget globalisering og migration? Det frivillige arbejde spiller en utrolig stor rolle i den sammenhæng. Hør Andreas Kamm give sit bud på hvordan vi styrker, inspirerer og videreudvikler vores frivillige organisationer.

Referencer

Jeg var inde i Dansk Flygtningehjælps hovedkvarter i går og høre Andreas Kamms foredrag om flygtningesituationen globalt (og nationalt). Jeg siger bare, hold da helt op, hvor den mand er god til at formidle - Det Andreas tegner og fortæller - knivskarpe analyser, af et rent hjerte.

Sthens Kirke

Edel Riget

Vi inviterede Andreas Kamm til at holde oplæg for vores elever, fordi vi har fokus på verdens flygtninge situation. Eleverne og Andreas fik gang i en god dialog, og man kunne mærke en dyb respekt for hans indsigt og overblik.

Olav Johannsen

Ranum efterskole

Yderst professionel optræden og meget interessant foredrag.

Birgitte Franck

Seniorklubben ved Næstved Sygehus

Andreas Kamms foredrag var fremragende formidling i et emne, der deler vandene. Andreas Kamm er humanist til fingerspidserne og deltagerne gik berigede derfra.

Sabine Skou Gøtterup

FOF Syd- og Vestsjælland

Sagligt, spændende og faktuelt

Henning Kjær Thomsen

Viborg Stift
Forespørg på Andreas Kamm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99