Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Peter Vuust

Hjerneforsker, professor, jazzbassist og komponist
Peter Vuust er jazzbassist, hjerneforsker, komponist og orkesterleder. Foruden sin medvirken i flere end 90 pladeindspilninger, heraf seks som orkesterleder, er Peter også professor på både Det Jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet. Han er desuden en internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af grundforskningscenteret Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

Med Peter Vuust får man den unikke blanding af jazzmusiker og forsker i verdensklasse. Med afsæt i sin brede praktiske og teoretiske viden om musik og hjerne ses han ofte i medierne som ekspert på området. Han er desuden en eftertragtet foredragsholder, der på skarp og underholdende vis formidler sin egen og anden relevant forskning, særligt hos virksomheder, offentlige organisationer, musikskoler, højskoler og gymnasier.

I sine foredrag tager Peter Vuust blandt andet afsæt i, hvorfor vi har musik? Hvad sker der i hjernen, når du får gåsehud af din yndlingsmusik? Hvad bestemmer vores musiksmag? Kan musik øge din intelligens? Hvad kan du som leder lære af en jazzmusiker? Hvorfor nedsætter musik vores smertefølelse? Hvad er forskellen mellem musik og sprog? Hvordan styrker du dine kreative evner? Hvad har Sting med hjerneforskning at gøre, og har musik en fremtid i sundhedssektoren?

Bemærk, at alle Peters foredrag kræver adgang til projektor, lyd og klaver.

Forespørg på Peter Vuust og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Peter Vuust

Fra solo til samspil - et foredrag om ledelse, hjernen og musik

I dette foredrag fortæller hjerneforsker, musiker og leder Peter Vuust – med udgangspunkt i den nyeste forskning og videnskab om hvordan musik påvirker hjernen. Og hvordan denne indsigt kan være særdeles brugbar, hvis man ønsker en arbejdsplads, hvor der er samspil og harmoni mellem kollegaerne.
En arbejdsplads med et ”groove”, hvor der skabes resultater og hvor medarbejderne elsker at gå på arbejde.

Foredraget baserer sig på bogen af samme titel og lærer deltagerne, at bruge en musikalsk tankegang i ledelse og arbejde. Det forudsætter ingen forhåndskendskab til hverken noder eller synapser- kun at man kan lide musik. Hør f.eks. om hvordan Miles Davis gav sine musikere lige dele frihed og opmærksomhed, eller hvordan the Beatles skiftedes til at stå forrest og bagerst i bandet. På baggrund af sin store indsigt i struktur, opbygning og udførelse i forskelligt musik, tager Peter Vuust deltagerne med på et fantastisk foredrag om musik, ledelse og samarbejde.
Forespørg på dette foredrag

Musik på hjernen

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirker musik os, fysisk og følelsesmæssigt såvel som sprogligt? Peter Vuust tager i dette tankevækkende foredrag afsæt i sin karriere som jazzmusiker og forklarer, hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner.

Hjerneforskningen kan fx fortælle os en del om musik som biologisk fænomen. Undersøgelser viser meget overraskende, at musik udløser reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes belønningssystem gør fx, at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget, der er godt for vores overlevelse, som at spise eller have sex. Musik påvirker hjernen på samme måde, selv om musik ikke har en åbenlys værdi for vores overlevelse.

I foredraget kommer Peter Vuust også ind på de aktuelle teorier om musikkens evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt. Til slut trækker Peter Vuust også perspektiver til fremtidens forskning i musik og hjerne med nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.
Forespørg på dette foredrag

Musik på recept

Kan musik helbrede? Og har det en gavnlig virkning på vores intelligens, trivsel og mentale sundhed? Peter Vuust giver i dette foredrag et overblik over de seneste års forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel. Han fortæller bl.a. om musiks virkning på vores smerteopfattelse og om hvorfor Parkinson-patienter har letter ved at bevæge sig til musik.

I foredraget bliver tilhørerne klogere på den nye viden om musik og den musikalske træningseffekt på motorik, intelligens, smerteopfattelse, sindstilstand og søvn. Peter Vuust fokuserer desuden på den øgede brug af musik i klinisk sammenhæng, med afsæt i en ny hvidbog om emnet, udgivet af hans forskergruppe Music In The Brain på Aarhus Universitet.
Forespørg på dette foredrag

Kreativitet og innovation

I dette foredrag zoomer Peter Vuust ind på kreativitet og innovation, og de grundlæggende forudsætninger for at vi kan tænke på en ny og anderledes måde. Vuust trækker på jazztrompetisten Clark Terrys koncept for, hvordan man bliver en fremragende jazzmusiker: Imitate, Assimilate, Innovate.

Det betyder kort fortalt, at man ikke kan tænke nyt, hvis man ikke lærer at ”tænke gammelt” først. Man skal imitere det, der allerede eksisterer. Derefter skal man assimilere det, dvs. få det helt ind under huden. Først når disse to forudsætninger er opfyldt, kan man skabe nyt og innovere på en meningsfuld måde. Slutteligt præsenterer Peter Vuust de syv ”bud” for personlig kreativitet og innovation: tro på dig selv, tænk stort, tænk enkelt, brug andre, stjæl fra andre, spring over hvor gærdet er lavest og øve, øve og øve….
Forespørg på dette foredrag

Lytte lære lede – foredrag om ledelse

Hvordan bliver du en god chef? Ifølge Peter Vuust handler det om tre ting: lytte, lære, lede. Du skal lytte: træn din lydhørhed, vær til stede i situationen og lyt til kritik. Du skal lære: talent er ingenting uden træning, vær god til detaljen med glem aldrig de store linjer. Du skal lede: du er komponisten, men du skal slippe kontrollen for at få et godt resultat, og du skal kunne improvisere sammen med dine medarbejdere. Foredraget henvender sig til alle ledere, der ønsker at blive rigtig dygtige til noget – både alene og sammen med andre.
Forespørg på dette foredrag

Om at øve sig

Øvelse gør mester heddet det gamle ordsprog, og vi ved godt, at vi skal blive ved, hvis vi vil være rigtig dygtig til noget. De færreste ved imidlertid, hvordan man tilrettelægger sin øvning, så man får størst muligt udbytte af sine anstrengelser. Det er hvad dette foredrag handler om: hvordan man øver sig – i at øve sig.

Peter Vuust er jazzmusiker, hjerneforsker, marathonløber og golfspiller. I dette foredrag fortæller han om optimale trænings- og øvestrategier og bruger sine mange års erfaring som musiker, musikpædagog, forsker og sportsudøver på højt niveau. Fra hjerneforskningen henter han viden om, hvad der sker med hjernen, når musikere øver sig, og fra idrætsforskningen henter han viden om øveteknikker og tidsforbrug. Desuden præsenterer han undersøgelser af musikstuderende og musikskoleelever, der klart viser, at jo flere timer eleverne øver sig, jo bedre bliver de. Her er forældrenes opbakning, økonomiske status og musikalske baggrund underordnet. Det er timerne med instrumentet, der tæller.
Forespørg på dette foredrag

Hvorfor har vi musik? – Menneskets musikalske udvikling

Med afsæt i en biologisk tankegang forklarer Peter Vuust i dette tankevækkende foredrag menneskets musikalske udvikling, og hvordan musikken har haft social betydning, især når det kommer til menneskelige følelser. Musik er ikke bare musik. Det er også et biologisk fænomen, der udløser reaktioner i hjernens belønningscenter. Samtidig synes musik at have en vigtig plads i menneskehedens udviklingshistorie. Man har f.eks. endnu ikke fundet en menneskelig kultur uden musik, og det ældste kendte musikinstrument er 40.00 år gammelt.
Forespørg på dette foredrag

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Peter Vuust holder.

Foredrag med Thomas Blachman

Thomas Blachman

Thomas Blachman er kendt og anerkendt jazzmusiker med adskillige Grammyer, som understreger Thomas’ ...
Foredrag med Peter Ettrup Larsen

Peter Ettrup Larsen

Peter Ettrup Larsen blev især et kendt ansigt i Danmark, efter han medvirkede i DR’s underholdningsp...
Foredrag med Kim Sjøgren

Kim Sjøgren

Kim Sjøgren har siden han var 3 år spillet violin, og da han var 12 år, blev han optaget på Det Jysk...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere