Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter

Givende foredrag om nye digitale teknologier og sociale mediers indflydelse på vores liv

Mads Vestergaard

Forfatter, ph.d., og fagkonsulent. Engageret fokuserer han på nutidens sikkerhedsudfordringer.

Uforpligtende forespørgsel på Mads Vestergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Mads

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Mads Vestergaard holder foredrag om nye digitale teknologier og sociale mediers indflydelse på vores liv, fællesskab og samfund med særligt fokus på de nye udfordringer, der følger med digitaliseringen. I foredragene stilles der skarpt på eksempelvis fake news og digital misinformation, på konsekvenserne af den datadrevne opmærksomhedsøkonomi og det, som for nyligt er blevet døbt “overvågningskapitalismen”.

Et foredrag med Mads Vestergaard giver jer:

  • Viden om hybride trusler såsom cyberangreb og desinformation
  • Strategier til at styrke digital sikkerhed og robusthed i organisationer
  • Forståelse for digital dannelse og navigation i en digital verden

Digital Modstandsdygtighed

Mads Vestergaard har en ph.d.-grad i digitale medier, digitalisering og demokrati fra Københavns Universitet, Institut for Kommunikation. Mads har også en kandidatgrad i filosofi.

Mads leverer også forskningsbaserede og gennemtestede bud på, hvordan vi konkret kan imødegå udfordringerne i praksis og gennem digital dannelse og uddannelse – for personer i alle aldre – kan styrke vores digitale modstandsdygtighed, sikkerhed og tryghed.

Mads er forfatter til flere bøger og artikler om digitaliseringen og dens udfordringer. I 2017 udkom bogen “FAKE NEWS – Når virkeligheden taber”, der behandler spredning af forskellige former for digital misinformation, populistiske os-og-dem-fortællinger og konspirationsteorier, samt den psykologi, økonomi og teknologi, der ligger bag. Derudover er han også forfatter til den anmelderroste bog “Digital totalitarisme”.

Som fagkonsulent har Mads bidraget til undervisningsmateriale i digital dannelse til Undervisningsministeriet og har forfattet flere artikler og bogkapitler til dette bl.a. “Like – Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like”, som anvendes i undervisning i digital dannelse i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Book Mads Vestergaard til et oplysende foredrag, og gør jeres organisation klogere på digitale teknologier og sociale mediers indflydelse på vores liv, og de nye udfordringer, der følger med.

Se foredrag med Mads Vestergaard
Mads Vestergaard Foredrag

Sådan styrkes modstandsdygtigheden overfor hybride trusler

Vi er vågnet op til en ny sikkerhedspolitisk virkelighed og må erkende, at vi i Danmark er yderst sårbare over for hybride trusler som cyberangreb. Der er derfor behov for, at myndigheder, offentlige institutioner og virksomheder – især dem der varetager vores kritiske infrastruktur – opruster den digitale sikkerhed og modstandsdygtighed.

I dette foredrag sætter Mads Vestergaard fokus på, hvordan man styrker sin digitale sikkerhed og robusthed over for hybride trusler såsom desinformation, påvirkningskampagner og cyberangreb. De konkrete hybride trusler mod forskellige virksomheder og institutioner er forskelligartede. Derfor skræddersyes foredraget på baggrund af dialog med jer til jeres specifikke virksomhed eller institution og fokuserer på de mest relevante sikkerhedsmæssige udfordringer og hvordan modstandsdygtigheden styrkes netop dér.

Mads Vestergaard Foredrag

FAKE NEWS OG MISINFORMATION I DEN DIGITALE TIDSALDER

I den nye medievirkelighed oversvømmes vi af populistiske fortællinger, konspirationsteorier og fake news. Det kan betyde, at eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger og forskning som grundlag for meningsdannelse, beslutninger og lovgivning og vi således mister grebet om den virkelige verdens udfordringer.

Første skridt til at dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den. Det bidrager foredraget til ved at give jer et sammenhængende billede af, hvordan jagten på opmærksomhed, nye digitale teknologier og menneskets psykologi tilsammen kan trække i retning af et postfaktuelt samfund.

Mads Vestergaard Foredrag

Fri fra mobilen

Et foredrag til skoler, der overvejer at blive mobilfri eller allerede er blevet det.

Skærme og mobiltelefoner har i høj hast gjort deres indtog i grundskolen og har ændret betingelserne for både undervisningen og det sociale samvær. Nu viser ulemperne sig.  Nye forskningsresultater peger også på sammenhæng mellem højt forbrug af sociale medier og mistrivsel. Hvad er den psykologiske, forretningsmæssige og teknologiske baggrund for skadevirkningerne? Og hvordan kan vi som lærere, forældre og fagpersoner bedst imødegå de negative konsekvenser ved de digitale teknologier og sociale medier?

Foredraget kan målrettes så det passer til jer. Det henvender sig især til lærere, skoleledelse og forældre og giver et forskningsbaseret input til overvejelser om skolens mobilpolitik og danne basis for samtaler i derhjemme om, hvilken rollen skærmen og smartphonen bør spille i dagligdagen. Foredraget kan også målrettes direkte til eleverne selv på mellemtrinnet eller i udskolingen. Hvis eleverne enten står overfor at blive mobilfrie i skoletiden eller allerede er blevet det, kan det bidrage til at skabe mere forståelse for beslutningen. Fagligt bidrager foredraget til elevernes teknologiforståelse.

Mads Vestergaard Foredrag

Digital dannelse – Uddannelse til medborgerskab og demokrati i den digitale tidsalder

Digital dannelse handler om mere digitale kompetencer og IT-færdigheder. At være digitalt dannet indebærer også – uanset alder – at kunne begå sig sikkert og trygt såvel som etisk, socialt og med kritisk omtanke i den digitale virkelighed.

Mads Vestergaard foredrag

Digital totalitarisme

I foredraget, som bygger på Mads Vestergaards egen bog af samme navn, belyser han den mørke side af den digitale revolution. Vi er nødt til at kende til truslerne mod det frie og demokratiske samfund, hvis vi skal bekæmpe dem.

Kina er et eksempel på alt det, vi med god grund frygter. Deres sociale kreditsystem, som er under udvikling, står som et skræmmeeksempel på en statsmagt, der udfører social kontrol af borgerne uden fortilfælde ved hjælp af de nye teknologier. Men Kina er ikke alene. I USA er der også åbnet nye markeder og muligheder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel. Det truer friheden for den enkelte borger, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter får modstand fra befolkning og politikerne.

I Danmark har vi så travlt med at vinde det internationale digitaliseringskapløb og implementere nye overvågningsteknologier, at de danske borgeres retsstilling, tillid og demokrati er kommet under pres.

Mads Vestergaard foredrag

FAKE NEWS - Når virkeligheden taber

Foredraget “Fake news – Når virkeligheden taber” er baseret på bogen af samme titel, og giver et sammenhængende billede af, hvordan jagten på opmærksomhed, digitale teknologier og menneskets psykologi tilsammen kan trække i retning af et postfaktuelt samfund. Et samfund hvor eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger og forskning som grundlag for meningsdannelse, beslutninger, adfærd og lovgivning. Den tendens undergraver både vores evner til at løse de udfordringer, vi står over for som klima eller sygdomsbekæmpelse, vores fællesskab og sociale sammenhængskraft og udgør i sidste ende en trussel mod demokratiet selv. Første skridt til at dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den, og det bidrager foredraget til.

Referencer

Ud over en både kompetent og klartskuende faglighed og kundskab indenfor filosofien, er Mads Vestergaard en sjældent begavet underviser med en stor personlig gennemslags-kraft. Vores elever havde en fantastisk eftermiddag, og det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Mads Vestergaard gæster Gefion Gymnasium.

Sarah Nehammer

Gefion Gymnasium

Tak for en fremragende indførsel i, hvordan fiktion og autenticitet smelter sammen i samfundets mediebillede. På levende og meget raffineret vis stillede Mads Vestergaard spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når vores referenceramme bliver fiktiv, og følelsen af ægthed basseres på tekstforfatteres maleriske persongallerier. Med konkrete eksempler fra TV 2’s programarkiver blev der kastet nyt lys over klassiske filosoffer som Decartes og Kirkegaard. Mads’ levende formidling og intelligente referencer lagde op til spændende diskussioner om det ansvar og de tendenser, der følger, når fiktive karakterer udvikler sig til forbilleder og rettesnore for det liv, vi lever.

Lotte K. Lindegaard

TV2

Mads Vestergaard holdt et utroligt skarpt, inspirerende og relevant oplæg ved Københavns Kommunes konference om Styrket Borgerkontakt den 15. december 2015. Han formåede på humoristisk vis at koble Kierkegaards tanker med problemstillinger fra de ansattes hverdag og det ansvar, der altid er til stede i mødet mellem bureaukratiet og samfundets borgere. Oplægget fungerede særdeles godt som en påmindelse om vigtigheden af at nedbryde den distance, der kan opstå mellem borgeren og det offentlige system samt det etiske ansvar, der altid ligger i at balancere mellem autenticitet og professionalisme i kontakten med borgeren. Til de workshops, der forløb resten af dagen, blev der flere gange refereret til Mads Vestergaards pointer, som tydeligt havde gjort et indtryk på konferencedeltagerne. Oplægget tilførte således dagens program nye interessante indsigter og faglig tyngde.

Line Nissen

Københavns Kommune

"Mads holdt tematisk og didaktisk differentierede oplæg for hhv. vores 6., 7., 8. og 9. årgang i forbindelse med vores opdaterede Mobilfri Skole. Foredragene var informative, veloplagte, velforberedte og i en konstant vekselvirkning mellem oplæg, baggrundsviden og udveksling med børnene, der deltog aktivt. Mads er en blændende formidler, der formår at knytte historiske facts til børnenes nutid og sætte dagligdags almindeligheder i en kontekst, som tvinger publikum til at tage stilling og forholde sig til det, vi måske alle kommer til at gøre automatisk og uden omtanke. Det faglige niveau er højt og vi vil gerne have Mads som fast oplægsholder for børn og forældre hvert år, når en ny årgang ruller ind i vores udskoling. Kan klart anbefales!" -

Nina Ramer, viceskoleleder på Skovgårdsskolen, Charlottenlund.

Forespørg på Mads Vestergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99