Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Massoud Fouroozandeh

Foredrag om integration og religion

Massoud Fouroozandeh

Tidligere muslim og nu kristen præst, der deler sin unikke rejse fra koransanger i Iran til en inspirerende kirkefader i Danmark. En fortælling om transformation og tro.

5 ud af 5 stjerner

Massoud's fortællinger er fascinerende og giver stof til refleksion, han leverer på passioneret vis og skaber grundlaget for dialog blandt deltagerne. Han er provokerende ærlig med afsæt i egne erfaringer og tager uhøjtideligt stilling til vor tids hotteste emner - religion og politik.

Tor Valstrøm - Conscient Systems A/S Se alle referencer

Et foredrag med Massoud Fouroozandeh giver jer:

  • En personlig rejse fra koransanger i Iran til kirkefader i Danmark
  • Teologisk indsigt i ligheder og forskelle mellem Islam og Kristendom
  • Perspektiver på integration og troens rolle i det moderne samfund
Uforpligtende forespørgsel på Massoud Fouroozandeh

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Massoud

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Massoud Fouroozandehs foredrag er inspirerende og oplysende, idet han deler sin store viden om integration og religion. Han formår desuden at give publikum stof til eftertanke gennem personlige fortællinger. Gennem engagerende fortællinger og dybdegående analyser skaber han en meningsfuld dialog og åbner døre for nye perspektiver.

Et foredrag med Massoud Fouroozandeh giver jer:

  • En personlig rejse fra koransanger i Iran til kirkefader i Danmark
  • Teologisk indsigt i ligheder og forskelle mellem Islam og Kristendom
  • Perspektiver på integration og troens rolle i det moderne samfund

Broer over tro

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i 1970. Han er tidligere muslim, men er i dag konverteret til kristendommen. Da krigen mellem Iran og Irak rasede, blev Massoud som 15-årig indkaldt til militærtjeneste, men Massoud fandt krigen både absurd og meningsløs og tog, med den ene fod i gips, flugten til Tyrkiet og kort efter til Danmark. Massoud studerede international markedsøkonomi, og startede sin egen virksomhed, som han drev i 5 år, indtil Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm og kaldte ham til tjeneste.

I 1997 blev Massoud daglig leder af missionsbevægelsen “Church of Love”, en multietnisk missionsbevægelse, som i oktober 2014 blev anderkendt af kirkeministeriet som Danmarks første migrant-valgmenighed i Folkekirken.

Massoud er uddannet cand.theol. fra Århus Universitet. I september 2011 blev han ordineret sogne- og migrantpræst med tilknytning til Sct. Hans Kirke i Odense. I dag er han indsat som valgmenighedspræst i valgmenigheden “Church of Love”, hvorfra han forsøger at bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet. Massoud har udgivet flere bøger som alle har fået mange positive anmeldelser.

Book Massoud Fouroozandeh til et inspirerende og ærligt foredrag og få større indsigt i integration og religion.

Se foredrag med Massoud Fouroozandeh
Massoud Fouroozandeh foredrag

Den forbudte frelse

Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller om barndommen i Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om den dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke mindst om livet i Danmark. Her beskrives især hans omvendelse til kristendommen og arbejdet med den iranske menighed.

I dette Massoud Fouroozandeh foredrag forener han sin personlige fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom.

Massoud Fouroozandeh foredrag

Islam

De seneste års store og nødvendige indvandring af gæstearbejder, tilstrømning af flygtninge og familiesammenføringer har ikke kun bragt duftrige krydderier med sig men også nye og duftrige kulturelle og religiøse udfordringer. Kristendommens monopol i Danmark og Europa er blevet svækket voldsomt i løbet af de sidste 40 år. Debatter omkring troen er kommet langt mere på mediernes dagsorden, end de har været tidligere. Mange nye religioner og ideologier er kommet til, og der er ingen tvivl om, at islam er den største udfordring.

Massoud vil i dette foredrag komme ind på, hvad islam siger herom. Hvad siger Koranen? Hvad er ligheder og forskelle mellem islam og kristendom?

Massoud Fouroozandeh foredrag

Kristendom

Kristendommens monopol i Danmark er blevet svækket voldsomt i løbet af de seneste 40 år. Debatter omkring troen er kommet langt mere på mediernes dagsorden, end de har været tidligere. Mange nye religioner og ideologier er kommet til, og en undersøgelse fra 2006 viser, at der i Århus kommune alene er ca. 75 religiøse trossamfund repræsenteret. Danmark er blevet et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund, og denne udvikling berører os alle og kræver stillingtagen, hvad enten vi vil det eller ej. En af de største forhindringer for en meningsfuld dialog mellem islam og kristendommen er den manglende viden på begge sider om både ens egen og ”de andres” religion. De færreste danskere har et særligt dybt kendskab til kristendommen, selv om de er medlemmer af folkekirken, og på samme måde ved mange muslimer ikke meget om, hvad der står i deres egne hellige skrifter, Koranen og Hadith. Og kendskabet til ”de andres” religion er endnu ringere. Hvis man ikke kender sig selv godt nok, bliver man ofte usikker over for ”den anden” og ser ham/hende som en trussel. Og hvis man ikke kender ”den anden” godt nok, forfalder man ofte til at skabe fjendebilleder. Derfor er religionsundervisning en vigtig forudsætning for en meningsfuld dialog. Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvor ens egne grænser går, både som menneske og som kultur, så dialogen ikke bliver et uopfyldeligt krav om at nå til enighed. Man skal vide noget om, hvornår det er frugtbart at gå i dialog, og hvornår det blot vil skabe endnu større skel.

En anden forhindring for en meningsfuld dialog med muslimerne er, at mange danske teologer – i en velmenende, men helt misforstået søgen efter ligheder mellem islam og kristendom – fuldstændig overser eller tilslører de betydningsfulde forskelle, der er mellem dem. Man gør dialogen til en jagt på enighed, og på den måde svigter man på begge fronter. For islam har ganske vist nogle overfladiske lighedspunkter med kristendommen – men i bund og grund er de to religioner så forskellige som olie og vand, og kan aldrig forenes. En alt for konsensussøgende dialog er mangel på respekt for begge religioner.

I dette Massoud Fouroozandeh foredrag tager han bl.a. fat på hvilke ligheder og forskelle der er mellem kristendom og islam.

Massoud Fouroozandeh foredrag

Integration

I den nudanske ordbog er det at integrere forklaret som, at: ”… få nogen el. noget til at indgå i noget andet så de bliver en del af en overordnet helhed.” En vellykket integration i et land må derfor kun ske på baggrund af den eksisterende helheds værdier. Det modsatte vil uden tvivl medføre et andet parallelsamfund, der enten bevist eller ubevidst tilsidesætter disse værdier som noget sekundære eller helt uvedkommende.

Men nu er det sådan, at integration altid sker på flere niveauer samtidig: på det kulturelle plan, på det sociale plan og sandelig også på det åndelige plan. Derfor er det heller ikke irrelevant, når Massoud bliver ved med at sige, at den bedste integration for en nydansker er et nyt liv med Kristus. Men hvad mener han egentlig med det? I dette Massoud Fouroozandeh foredrag kommer vi ind på spørgsmålene: Er en ikke-kristen person udelukket fra at blive integreret i Danmark? Kan vi overhovedet komme integrationsudfordringen til livs?

Massoud Fouroozandeh foredrag

Omvendelsespsykologi

De seneste års store og nødvendige indvandring af gæstearbejder, tilstrømning af flygtninge og familiesammenføringer har ikke kun bragt duftrige krydderier med sig men også nye og duftrige kulturelle og religiøse udfordringer med sig. Danmark har forandret sig fra et næsten mono-religiøst samfund til et mere multi-religiøst samfund, med “lige” muligheder for at skifte tro og omvende sig til en ny religion. Dette har efterhånden naturligt skabt en række spørgsmål: Hvad er omvendelsespsykologien? Hvem og hvor mange omvender sig? Hvorfor og hvordan sker omvendelsen i de forskellige religioner?

Referencer

Yderst oplagt og interessant foredragsholder, der på en god og inspirerende måde gav os indblik i islam - kristendom.

Torben Jørgensen

Værslev Menighedsråd

Massoud's fortællinger er fascinerende og giver stof til refleksion, han leverer på passioneret vis og skaber grundlaget for dialog blandt deltagerne. Han er provokerende ærlig med afsæt i egne erfaringer og tager uhøjtideligt stilling til vor tids hotteste emner - religion og politik.

Tor Valstrøm

Conscient Systems A/S

Foredraget var veldisponeret, godt forberedt med fejlfri brug af videoudstyr, og Massoud var veloplagt og fængslede tilhørerne med et Massoud Fouroozandeh foredrag der leverede faktuel information om islams dna, som nok var ny for mange. Mange benyttede lejligheden til at købe en eller flere af de bøger, som Massoud og medforfattere har udgivet i årenes løb.

Jørgen Christensen

Herlufsholm Sogns Menighedsråd

Massoud var i januar hovedperson i et spændende Massoud Fouroozandeh foredrag, som gav os tilhørere en ny og større viden om nogle af lighederne og forskellene på Islam og kristendom. Massoud fortalte særdeles levende om sit liv, sine oplevelser og sit forhold til Gud. Er man en forsamling hvor tingene skal pakkes ind, hvor man skal undgå at træde på ømme ligtorne eller hvor man ikke ønsker at blive udfordret – ja så skal man ikke booke et foredrag med Mossoud. Det var en sogneaften vi sent vil glemme.

Carsten Bolding

Aktivitetsudvalget i Essenbæk

Fantastisk Massoud Fouroozandeh foredrag !! Fantastisk livshistorie som man ikke lige bliver færdig med !! Stof til eftertanke!!

Birgit Bjørn Mikkelsen

Thisted Menighedsråd

Kære Massoud. Det var en stor glæde at have besøg af dig til sogneaften i Fjellerup. Du har med din baggrund store muligheder for at forkynde ind i Folkekirkelige sammenhænge. Dejligt at du tager branden fra Church of Love med ind i den stive danske folkekirke :-)

Birthe Larsen

Fjellerup Aktivitetshus

Min præst Jens Hvidtfeldt Nielsen og jeg vil sige dig rigtig mange tak for en meget inspirerende og spændende foredrag fyldt med "proteiner"og humor.Efter følgende gode spørgsmål og nogle gange tilpas provokerende svar---det fremmer forståelsen. En stor forkynder af bibelen---ren og pur.

Kirsten Tuxen

Kirsten Tuxen

Massoud formår at tale jævnt og ligetil - så alle tilhørere - unge såvel som gamle fænges af hans beretning om sin rejse fra Iran til Danmark - og fra Islam til kristendom.Massouds historie er vigtig fordi den sætter vores egen opfattelse af kristendommen såvel som af Islam i perspektiv. For os er religionsfrihed en selvfølge men for andre deriblandt Massoud har det at konvertere fra Islam til kristendommen en høj pris. Samtidig minder Massoud os også om, at kristendommen virkelig er et glædeligt budskab som sætter mennesket frit. Det er kristendommen - og ikke den oplyste og tolerante stat, der skænker frihed fra lovreligionens regler og bud, men også frihed fra menneskets evindelige kredsen om sig selv. Det er mit ønske, at Massouds fortælling fremover skal være et fast indslag i konfirmationsforberedelsen, da hans fortælling især gav stof til eftertanke for konfirmanderne.

Nana Hauge

Høve og Havrebjerg valgmenigheder

Det var meget spændende, at høre Massoud Fouroozandeh, fortælle sin historie.

Arne Jensen

Vetterslev Høm Menighedsråd

En fantastisk veloplagt Massoud fortalte levende om sin muslimske opvækst i Iran og sin omvendelse til kristendommen. Han brænder for sagen og havde mange hints til alle de naive danskere, som endnu ikke har opdaget, at islam er en totalitær ideologi. Vi skal elske muslimerne, men frygte islam, var budskabet.

Torsten Dam-Jensen

Osted-Allerslev pastorat

På alle måder et fint og udbytterigt arrangement.

Lise Herholdt

Vindum-Brandstrup menighedsråd
Forespørg på Massoud Fouroozandeh

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Massoud Fouroozandeh
Massoud Fouroozandeh

5 ud af 5 stjerner

Massoud's fortællinger er fascinerende og giver stof til refleksion, han leverer på passioneret vis og skaber grundlaget for dialog blandt deltagerne. Han er provokerende ærlig med afsæt i egne erfaringer og tager uhøjtideligt stilling til vor tids hotteste emner - religion og politik.

Tor Valstrøm - Conscient Systems A/S Se alle referencer