Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Anders Fogh Jensen

Udforsk verden gennem en filosofisk linse og få nye perspektiver på aktuelle emner.

Anders Fogh Jensen

Multifacetteret filosof, forfatter og dramatiker. Fremtrædende foredragsholder og debattør med dybdegående indsigt i samfundets kompleksiteter.

4.75 ud af 5 stjerner

Anders var velforberedt, lyttende til spørgsmål og bemærkninger. Han formidler på en meget rolig og alligevel kraftfuld måde

Ulrik Bollerup Thomsen - UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Se alle referencer

Et foredrag med Anders Fogh Jensen giver jer:

  • Et skarpsynet perspektiv på nutidens samfundsmønstre, præsenteret gennem billedrige foredrag
  • Fængslende og stimulerende præsentationer, der udforsker relationen mellem individer og samfundet
  • En filosofisk tilgang til tidens brændpunkter
Uforpligtende forespørgsel på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Anders Fogh Jensen, en passioneret filosof, deltager aktivt i debatter på radio, i aviser og på TV, hvor han bidrager med sine skarpe synspunkter på nutidens spørgsmål. Han er kendt for sine inspirerende og reflekterende foredrag, og han besidder en unik evne til at engagere og resonere med sit publikum

Et foredrag med Anders Fogh Jensen giver jer:

  • Et skarpsynet perspektiv på nutidens samfundsmønstre, præsenteret gennem billedrige foredrag
  • Fængslende og stimulerende præsentationer, der udforsker relationen mellem individer og samfundet
  • En filosofisk tilgang til tidens brændpunkter

En filosofisk kritisk analyse af nutidens samfundsmønstre

Anders Fogh Jensen, indehaver af en ph.d., er en dygtig filosof, forfatter og foredragsholder, kendt for sin passion for debat.

Han har skrevet syv indsigtsfulde bøger, der spænder over emner som magt, styring og eksistensfilosofi. Hans populære og erfarne foredragsholderprofil er styrket af hundredvis af foredrag og to årtiers erfaring med formidling. Anders er ofte valgt som åbningsforedragsholder på konferencer, hvor hans konceptuelle indblik beriger forståelsen af efterfølgende ekspertpræsentationer.

Anders’ foredrag er dybt forankret i aktuelle og relevante emner, der berører både offentlige og private organisationer. Han tilbyder en filosofisk analyse af disse emner, altid indrammet i en nutidig kontekst for at sikre relevans for sit publikum.

book et foredrag med Anders Fogh Jensen, hvor I kan forvente en visuel og engagerende oplevelse uden tunge tekstslides. Med sin brug af billeder og metaforer klarlægger han nutidens dynamik og udfolder, med sin faglige baggrund, tidens nye tendenser samt de tanker, der har eksisteret længe.

Se foredrag med Anders Fogh Jensen
Anders Fogh Jensen foredrag

Fastholdelse og rekruttering i projektsamfundet

For stadig flere offentlige og private arbejdspladser, er manglen på arbejdskraft et problem. Skoler, hospitaler, daginstitutioner, men også private arbejdspladser som restauranter, IT-virksomheder og alskens andre brancher oplever at gode medarbejdere skifter job og at de har svært ved at rekruttere nye medarbejdere. Derfor er fastholdelse og rekruttering blevet et varmt og prekært tema, og ikke sjældent skuer man mod de yngre generationer og undrer sig over, hvordan man rekrutterer og fastholder dem.

I dette foredrag vil filosof Anders Fogh Jensen give jer nye begreber til at forstå problematikken og til at forstå, hvilke præferencer, der får både unge og midaldrende til at komme, skifte eller blive.
Ofte udråber selvbestaltede fremtidsforskere ungdommen til at være radikalt anderledes og stille meget store krav om mening, værdi og fleksibilitet. Anders Fogh Jensen mener ikke, at mennesket ændrer sig så hurtigt, men at det i stedet er en anden social kontekst, der er blevet etableret gradvist i løbet af de sidste 40 år, som unge og en del midaldrende navigerer ganske rationelt efter.

Nøgleord er her ubestemthed og midlertidighed, og svarene på disse er ganske rationelle: overbooking, bevægelsesbekymringer og frygten for at gå glip af noget givende (FOMO). På mange måder ser vi genkomsten af libertineren i en ny form.
Med baggrund i sin forskning, sin Ph.D.afhandling og sine bøger om Projektmennesket og Projektsamfundet vil Anders Fogh Jensen i dette foredrag give sine bud på, hvad der er på spil, og hvordan man kan imødekomme disse bekymringer, så man både kan tiltrække nye medarbejdere og give dem lyst til at blive.

Anders Fogh Jensen foredrag

Pseudoarbejde

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge filosof Anders Fogh Jensen der sammen med antropolog Dennis Nørmark i 2018 udgiver bogen Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.

Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Fogh Jensen skarpt på alle de overflødige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan indføre for at blive fri af administrative overflødigheder. Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

Foredraget baserer sig på bogen Pseudoarbejde, som er en undersøgelse af det moderne arbejdsliv.

Anders Fogh Jensen foredrag

Hvad gør os syge i dag?

Hvad gør os stressede og syge i dag? Forstå dit liv, dit arbejde og dit samfund. Tilsyneladende bliver vi stressede og syge af ting, der kommer udefra, som inficerer os eller som presser os. Filosof Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, at det er lige omvendt: Vi presser os selv og lider af indre overbelastninger. Det betyder ikke, at det er vores egen skyld, men vi sidder selv med nøglen til at ændre situationen.

I et let tilgængeligt sprog forklarer Fogh Jensen, hvordan vi lider af opslidninger snarere end nedslidninger, og hvordan de i højere og højere grad skyldes tilgængelighed, ubestemthed og konstante pirringer. Vi lever i en kultur, hvor nej’et er forsvundet og hvor ja’et er blevet det belastende.

I dette foredrag får I igennem en samtidsdiagnose hjælp til at forstå, hvordan vores arbejdsliv og privatliv hænger sammen, og hvorfor de ord, vi bruger om vores stress er misvisende. For vi har alle for lidt tid og gør det aldrig godt nok, men hvordan hænger det sammen, og hvad kan vi gøre?

Anders Fogh Jensen foredrag

Projektsamfundet

Projekter er alle vegne. I skolen, på arbejdet, i forvaltningen og i det, der engang hed privatlivet. Der er vanskeligt ikke at have projekter.

Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Ifølge filosoffen Anders Fogh Jensen, forfatter til bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket, hænger det sammen med en forandring af samfundet og de menneskelige relationer, som inden for de sidste 40 år, har udviklet sig hen imod, hvad han kalder et projektsamfund. Fogh Jensen vil vise, hvordan midlertidige engagementer, ad hoc-løsninger, forbindelser, receptioner, fleksible organisationer, fremkomsten af projektansættelser og singlernes indtræden på banen alt sammen hænger sammen med en transformation af hele den vestlige kultur.

Det stiller nye krav til det enkelte menneske at leve i dette projektsamfund, hvor man tænker og forstår sig igennem midlertidige projekter, og hvor man hele tiden forventes at svare ’ja’ til alt. Det er noget andet, man skal kunne end førhen. Og det er andre farer der lurer og andre glæder og lidelser, der byder sig til.

Foredraget kan holdes fra en time til en hel dag eller afholdes som et kursus over flere dage.

Anders Fogh Jensen foredrag

Ledelse og styring i dag – 3 styresystemer

Hvordan organiserer vi os i dag? Filosoffen Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, hvordan vores organiseringsformer kan koges ned til tre måder at tænke styring og rammesætning af ledelse på, som han kalder styresystemer.

Ved eksempler fra både epidemibekæmpelsens historie, velfærdsstaten og den moderne liberale styring viser Fogh Jensen, hvordan disse styresystemer går på tværs af, arbejder sammen og er virksomme som skabeloner og tænkemåder i enhver organisation og virksomhed. Ikke mindst der, hvor vi ikke lægger mærke til dem.

Anders Fogh Jensen foredrag

Forandring – og mening i en tid i forandring

Vi har længe vidst, at vi ikke kunne slå søm i en solnedgang, men solnedgangen har dog det over sig, at den kommer igen på en ny måde hver morgen, og at vi på den måde godt kan give slip på den og alligevel få den tilbage.

At vores tid er i forandring betyder ikke bare, at verden er ved at blive en anden og derfor ikke kan holdes fast med søm. Det betyder også mere radikalt, at vi ikke kan belave os på gentagelsen, som vi kan med solnedgangen. Derfor bliver forsøget på at finde stabil plads i vores tid også et håbløst forehavende. Og denne håbløshed kan let følges af en meningsløshed, hvis ikke man forstår sig på forandringerne.

Foredraget vil gennemgå, hvad forandringer betyder og på hvilke måder forandringerne er accelereret, uden at det egentlig er teknologien, der er den udvirkende årsag.

For os, ledere som medarbejdere og medmennesker, kan det synes nyt det hele, men for filosofien er det gamle, velkendte problemstillinger. Filosof Anders Fogh Jensen vil hjælpe os med at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, og særligt hvilke udfordringer konstante forandringer skaber for ledere som medarbejdere i dagens arbejdsliv.

Anders Fogh Jensen foredrag

Virkelighedens firfoldighed

Man siger ofte, at virkeligheden kan beskrives på mange måder, at den er flertydig. I dette foredrag viser filosoffen Anders Fogh Jensen, hvordan virkeligheden altid kan beskrives på præcis fire måder. Ethvert fænomen opleves af mennesker, indgår i en kultur, spiller en rolle i samfundsmæssige struktur og har en objektiv form. F.eks. en hjerne, et spil, en pille, en fusion.

Foredraget udnytter filosofiens overblik. Det hjælper jer til at forstå de forskellige tilgange, der ind i mellem støder sammen i jeres virksomhed eller organisation. Og det hjælper til at forstå jeres virksomheds plads i den samfundsmæssige helhed. Foredraget kan også hjælpe jer mellem at skelne forståelse fra forklaring, sandhed fra oplevelse, virkning fra betydning og tilsvarende fænomener.

Anders Fogh Jensen foredrag

Aktivitetsregimet

Et aktivt liv er et bedre liv end et passivt liv. Og alt andet lige et sundere liv. Det er svært at betvivle. Men er aktivitet godt i sig selv? Filosoffen Anders Fogh Jensen ser på den aktivitetstrend, der går igennem en lang række forskellige felter nu. Psykiatri, sundhed, ældresektor og pædagogik er blot nogle af dem – men det spiller sig også ud i virksomheder, hvor de mest aktive skaber mere synlighed og dermed træder frem. Kommunerne vil også have os alle til at være aktive medborgere, tage del, tage initiativ og gøre noget aktivt.

Det viser sig, hævder Anders Fogh Jensen, at aktivitet bliver mere relevant for overhovedet at melde sig ind i fællesskaber, for at forblive medlem og for at blive berettiget til hjælp. Til aktiviteten knytter sig en række nye normer. Og selv om aktivitet for det meste er at foretrække, så har aktivitetsregimet også sine virkninger og bagsider: det skaber nye hierarkier mellem mennesker, nye vanskeligheder for nogle grupper, nye skrøbeligheder, nye patologier og måske også en frygt for det inaktive og for det gode, der pågår i inaktive perioder som f.eks. fordøjelse, modning, samvær eller ro.

Anders Fogh Jensen foredrag

Alle tiders myter

Det er almindeligt kendt at myter er løgn, og at beskæftigelsen med myter derfor burde gå ud på at afsløre løgne. Men det er synd, for myter er af langt vigtigere karakter; de indeholder visdom om, hvordan et menneske er skruet sammen, hvordan verden ser ud, og nogle opsparede råd til, hvordan man skal leve sit liv. Beskæftigelsen med myter handler derfor ikke om at afsløre løgne, men om at udtrække den livsvisdom, som generationer af mennesker har formidlet på fortællingens form.

Anders Fogh Jensen reetablerer mytens status for at lede efter sandheden i løgnen uden at lytte til alt, hvad myterne siger. Foredraget viser, hvordan myter hele tiden er til stede i vores liv og i de organisationer, vi fungerer i, og hvordan en viden om og et blik på myterne kan gøre os klogere på vores liv. Og måske endda få os til at handle klogere.
Alle tiders myter kan arrangeres som en temadag eller som et enkelt foredrag.

Referencer

Anders Fogh Jensen talte med "mytens virkeligheder" lige ind i Animated Learning Konferencens tema "forestillinger skaber virkeligheder". Vi takker mange gange for et godt foredrag og kan varmt anbefale Jensen som foredragsholder.

Laura Isaksen

VIA UC

Anders var velforberedt, lyttende til spørgsmål og bemærkninger. Han formidler på en meget rolig og alligevel kraftfuld måde

Ulrik Bollerup Thomsen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Meget stor tilfredshed fra kollegerne i salen. Der blev virkelig masseret og flyttet rundt på de små grå. Tak for det! Og så doseret med både humor og alvor. Jeg er personligt meget, meget glad for at du fandt tid til at adressere en lille, men som jeg ser det, enorm relevant og super samfundsansvarlig del af uddannelses-Danmark: De private gymnasier.

Jimmy B. Nielsen

Danske Private Skoler

Tak for et meget gennemført oplæg, hvor fortællinger om fortiden, nutiden og fremtiden blev flettet sammen til en spændende snak om mening i en foranderlig tid, hvor udvikling og innovation er på alles læber. Anders er en vidende, underholdende og dragende oplægsholder, der spænder bredt i sin appel. Vi vil uden tvivl anbefale ham som foredragsholder!

EUC Nordvest

Pseudoarbejde - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ikke vi skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid og begå århundredets største dumhed. Men det kræver et opgør med et af vor tids største tabuer: Pseudoarbejdet.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Forespørg på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Anders Fogh Jensen
Anders Fogh Jensen

4.75 ud af 5 stjerner

Anders var velforberedt, lyttende til spørgsmål og bemærkninger. Han formidler på en meget rolig og alligevel kraftfuld måde

Ulrik Bollerup Thomsen - UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Se alle referencer