Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Anders Holst Bodin

Foredrag om viden, håb og handlekraft

Anders Holst Bodin

Ph.d., ingeniør og klimaforfatter

Uforpligtende forespørgsel på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Anders Holst Bodin (f. 1988) er foredragsholder og forfatter med en klar agenda: At komme et spadestik dybere i forståelsen af klimakrisen og inspirere til løsninger, som er mere end overfladisk symptombehandling.

Anders er efterspurgt som foredragsholder indenfor emner som klima, FN’s verdensmål og bæredygtige fremtidsvisioner. Booking gennem forfatterforedrag.dk

I 2020 stiftede Anders Klimaakademiet sammen med tænketanken CONCITO for at udbrede kompetencer til klimahandling gennem foredrag, workshops og kurser.

Mere om Anders:
Ingeniør og ph.d. i fysik og bæredygtig energiteknologi med forskningserfaring fra DTU & Stanford University’s partikelaccelerator SLAC i USA.

Beskikket censor på Københavns Universitets kandidatuddannelse i klimaforandringer.

Forfatter til bogen Klimakrisens Rødder, som af bibliotekernes lektør blev betegnet som “Den bedste bog jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.”

Klarinettist og har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos musiker og forfatter Peter Bastian.

Se foredrag med Anders Holst Bodin
Anders Holst Bodin foredrag

BÆREDYGTIGE BYER

Dette foredrag henvender sig til kommuner og andre, som ønsker at udvikle klimavenlige byer og lokalsamfund. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner:

– Kommunernes rolle i Danmarks klimaindsats

– DK2020-klimaplaner og vejen fra klimastrategi til konkret handling

– Aktørinddragelse og partnerskaber i kommunens klimaindsats

– Forankring af klimastrategien på tværs af forvaltninger og fagligheder

Det siger kunderne…

”Vi har brugt Anders Holst Bodin til en strategidag om klimaledelse i Teknik & Miljø. Anders er en meget vidende og engagerende oplægsholder, der på tværs af ledelsesniveauer og for såvel udviklingsorienterede ledere som driftsorienterede ledere gav os godt fælles ståsted for vores diskussioner om og gennemførsel af klimahandlinger. En stor anbefaling af Anders fra os!”

Michael Sloth, Teknik & Miljø-direktør i Vejle Kommune

Anders Holst Bodin foredrag

UNG I EN KLIMATID

Dette foredrag henvender sig til uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med klima i temauger, projekter eller større satsninger på området. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner:

– En motiverende fortælling om klimakrisen og mulige løsninger

– Klimakrisen som tværfaglig problemstilling

– Forholdet mellem individuelt og fælles ansvar for klimahandling

– Håb for unge i klimakrisens tidsalder

Foredraget kan enten vinkles til studerede/elever eller lærere, som vil arbejde med uddannelse og dannelse i klima og bæredygtighed.

Det siger kunderne…

“Fremragende foredrag om mange aspekter af klimakrisen fremført med stor professionalisme. “Spot on” til målgruppen på Efterslægten!”
– Anne Frausing, rektor på HF Efterslægten

Anders Holst Bodin foredrag

KEYNOTE OM KLIMAET

Dette foredrag er målrettet konferencer og seminarer, som sætter fokus på klima og bæredygtighed. Foredraget er oplagt som en del af rammesætningen, for at binde dagens program sammen og etablere et fælles vidensfundament. Foredraget tilpasses, så det passer til konferencens tema, men kan fx fokusere på:

– En motiverende fortælling om de store linjer i klimakrisen

– Hvad vi mener, når vi bruger ordet “bæredygtighed”

– Pejlemærker til at navigere i klimadagsordenen

– Den specifikke sektors rolle i skabelsen af klimahandling

Det siger kunderne…
“Alle gik hjem fra foredraget med fornyet håb og inspiration til handling.”
– Arrangørudtalelse fra Hvidovre Kommune

Anders Holst Bodin foredrag

HÅB I KLIMAKRISENS TIDSALDER

Dette foredrag dykker ned i de eksistentielle dimensioner af klimakampen. Det er egnet til at skabe dybere refleksioner over grøn omstilling på fx højskoler, festivaler eller kirker. Foredraget kan vinkles til arrangement med udgangspunkt i følgende emner:

– Et videnskabeligt overblik over, hvor galt det egentlig står til med klimasituationen

– Kulturen og kunstens rolle i at skabe dybere klimahandling

– Eksistentielle refleksioner over håb og håbløshed i relation til klimakrisen

Det siger kunderne…
“Anders Holst Bodin er fantastisk god til at sætte simple ord på komplekse ting, der ellers tit kan være vanskelige at forklare. Han er en levende fortæller, og han er godt inde i sit stof. Anders’ foredrag er derfor fulde af gode pointer og meget tankevækkende. Desuden formår han at sprede godt humør, selvom emnet er gravalvorligt.”
– Lene Andersen, forfatter, fremtidsforsker og folkeoplyser

Referencer

Anders Holst Bodin havde sat sig godt ind i målgruppen. Han var tydelig og let at forstå. Puplikum var meget begejstret, og det var bestemt en fordel, at han havde forståelse for det vigtige ved fællessang! Jeg kan stærkt anbefale Anders Holst Bodin til andre.

Bente Voorma

Aktivitetscenter Fredenshjem

Alle gik hjem fra foredraget med fornyet håb og inspiration til handling.

Mie Holbech Gustavsen og Iris Kring-Olin

Hvidovre Kommune

Anders Holst Bodin er fantastisk god til at sætte simple ord på komplekse ting, der ellers tit kan være vanskelige at forklare. Han er en levende fortæller, og han er godt inde i sit stof. Anders’ foredrag er derfor fulde af gode pointer og meget tankevækkende. Desuden formår han at sprede godt humør, selvom emnet er gravalvorligt.

Lene Andersen

Fremtidsforsker Lene Andersen

Anders har en meget levende og veloplagt måde at holde foredrag på. Vi var rigtig glade for hans besøg i Merkur Andelskasse, hvor han på en ligefrem og enkel måde anskueliggjorde udfordringerne vi står overfor i klimakrisens tidsalder.

Kirsten Arup, projektmedarbejder og værdikoordinator

Merkur Andelskasse

Fremragende foredrag om mange aspekter af klimakrisen fremført med stor professionalisme. “Spot on” til målgruppen på Efterslægten!

Anne Frausing, Rektor

HF-centret Efterslægten

Klimakrisens rødder - Et spadestik dybere i kampen for klimaet

Den bedste bog jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.” – Dansk Bibliotekscenter
“I den sympatisk motiverede ambition om at forene naturvidenskabens og humanismens sprog mærker man tydeligt åndsfællesskabet med Bodins afdøde læremester, Peter Bastian” – Information

Klimakrisen truer. Alle ved det. Hvorfor handler vi ikke?

Videnskabsfolk advarer om smeltende poler, medierne er fulde af klimadebat, og bekymringen vokser overalt i samfundet. Alligevel går den grønne omstilling alt for langsomt. Klimaet er blevet en folkesag, men reelt bevæger vi os med sneglefart.

Problemet er fundamentalt: Klimakrisen har rod i selve vores måde at leve og tænke på. Den kan ikke afværges med overfladisk symptombehandling – elbiler, vindmøller og genbrugskaffekopper – men må føre til dybere samfundsforandringer. Klimakampen kan kun vindes, hvis moderne teknologi kobles med nye idealer for det lykkelige og meningsfulde menneskeliv.

Klimakrisens rødder er på én gang et videnskabeligt overblik over klimakrisen, en filosofisk analyse af vores kultur, et manifest for et mere meningsfuldt samfund og en guide til, hvad du kan gøre for at komme ind i klimakampen.

Anders Holst Bodin (f. 1988) er ph.d. i fysik og har forsket i bæredygtig energiteknologi i Danmark og USA. Desuden spiller han klarinet, har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos forfatter og musiker Peter Bastian.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Væredygtighed - Indersiden af bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden.  Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Men hvad med den menneskelige udvikling? Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling.

VÆREDYGTIGHED peger indad og kan beskrives som indersiden af bæredygtighed.  Begrebet væredygtighed åbner for nye perspektiver, nye tilgange til menneskers væren i verden og ikke mindst vores bidrag til den nødvendige omstilling til en bæredygtig verden.  Væredygtighed er et nyt begreb og er som sådan ikke fasttømret eller fastlåst. I denne bog giver en række indsigtsfulde personer netop deres bud på væredygtighed ud fra deres faglige og personlige ståsted. Og vi kommer vidt omkring – fra meditation og natursyn, til digital dannelse og kvantefysik.  Bogen kan læses fra ende til anden, eller du kan gå til den som et puslespil af emner, du selv sammensætter. Håbet er, at du finder netop de emner og perspektiver, som inspirerer dig til at skabe din egen forståelse og brug af begrebet væredygtighed.

Bogens tekster er skrevet af: Jacob Aremark, P.C. Asmussen, Anders Holst Bodin, Stine Clasen, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Jeppe D. Graugaard, Camilla Gregersen, Finn Thorbjørn Hansen, Nina Tofte Hansen, Steen Hildebrandt, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja La Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Katherine Richardson, Shadman Salih, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Laura Storm

Forespørg på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99