Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Anders Holst Bodin

Foredrag om viden, håb og handlekraft

Anders Holst Bodin

Ph.d. i ingeniørvidenskab, dedikeret til bæredygtige løsninger og klimaforandringernes pennefører. Visionær i videnskab og ord.

5 ud af 5 stjerner

Anders har en meget levende og veloplagt måde at holde foredrag på. Vi var rigtig glade for hans besøg i Merkur Andelskasse, hvor han på en ligefrem og enkel måde anskueliggjorde udfordringerne vi står overfor i klimakrisens tidsalder.

Kirsten Arup, projektmedarbejder og værdikoordinator - Merkur Andelskasse Se alle referencer

Et foredrag med Anders Holst Bodin giver jer:

  • Konkrete handlingsplaner og strategier for klimaindsats i kommuner
  • Inspirerende indblik i klimaundervisning og dannelse inden for uddannelsesinstitutioner
  • Dybere refleksioner om klimakampens eksistentielle aspekter for forskellige samfundsgrupper
Uforpligtende forespørgsel på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Anders Holst Bodin er foredragsholder og forfatter med en klar agenda: At komme et spadestik dybere i forståelsen af klimakrisen og inspirere til løsninger, som er mere end overfladisk symptombehandling. Anders er efterspurgt som foredragsholder indenfor emner som klima, FN’s verdensmål og bæredygtige fremtidsvisioner. 

Et foredrag med Anders Holst Bodin giver jer:

  • Konkrete handlingsplaner og strategier for klimaindsats i kommuner
  • Inspirerende indblik i klimaundervisning og dannelse inden for uddannelsesinstitutioner
  • Dybere refleksioner om klimakampens eksistentielle aspekter for forskellige samfundsgrupper

Mere end bare symptombehandling til klimakrisen

Anders Holst Bodin er ingeniør og ph.d. i fysik og bæredygtig energiteknologi med en forskningsbaggrund fra DTU og Stanford Universitys partikelaccelerator SLAC i USA. Han er desuden beskikket censor på Københavns Universitets kandidatuddannelse i klimaforandringer.

Som forfatter til bogen “Klimakrisens Rødder” har han modtaget anerkendelse for sin dybdegående og tværfaglige tilgang til klimaproblematikken, som blev betegnet af bibliotekernes lektør som “den bedste bog, jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.”

Ud over sin akademiske karriere er Anders også en talentfuld klarinettist, der har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos musikeren og forfatteren Peter Bastian.

I 2020 tog Anders initiativ til at stifte Klimaakademiet sammen med tænketanken CONCITO med målet om at fremme klimakompetencer gennem foredrag, workshops og kurser.

Book Anders Holst Bodin til et foredrag, og få indblik i klimakrisens komplekse udfordringer samt inspirerende løsningsmodeller fra en af landets førende eksperter inden for feltet.

Se foredrag med Anders Holst Bodin
Anders Holst Bodin foredrag

Bæredygtige byer

Dette foredrag henvender sig til kommuner og andre, som ønsker at udvikle klimavenlige byer og lokalsamfund. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner: Kommunernes rolle i Danmarks klimaindsats, DK 2020-klimaplaner og vejen fra klimastrategi til konkret handling, aktørinddragelse og partnerskaber i kommunens klimaindsats, forankring af klimastrategien på tværs af forvaltninger og fagligheder

 

Anders Holst Bodin foredrag

Ung i en klimatid

Dette foredrag henvender sig til uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med klima i temauger, projekter eller større satsninger på området. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner: En motiverende fortælling om klimakrisen og mulige løsninger. Klimakrisen som tværfaglig problemstilling. Forholdet mellem individuelt og fælles ansvar for klimahandling. Håb for unge i klimakrisens tidsalder

Foredraget kan enten vinkles til studerede/elever eller lærere, som vil arbejde med uddannelse og dannelse i klima og bæredygtighed.

 

Anders Holst Bodin foredrag

Keynote om klimaet

Dette foredrag er målrettet konferencer og seminarer, som sætter fokus på klima og bæredygtighed. Foredraget er oplagt som en del af rammesætningen, for at binde dagens program sammen og etablere et fælles vidensfundament. Foredraget tilpasses, så det passer til konferencens tema, men kan fx fokusere på: en motiverende fortælling, der udfolder de store linjer i klimakrisen, uddyber betydningen af “bæredygtighed”, tilbyder pejlemærker for at navigere i klimadagsordenen, og understreger den specifikke sektors rolle i skabelsen af effektiv klimahandling.

 

 

Anders Holst Bodin foredrag

Håb i klimakrisens tidsalder

Dette foredrag dykker ned i de eksistentielle dimensioner af klimakampen. Det er egnet til at skabe dybere refleksioner over grøn omstilling på fx højskoler, festivaler eller kirker. Foredraget kan vinkles til arrangement med udgangspunkt i følgende emner: Et videnskabeligt overblik over, hvor galt det egentlig står til med klimasituationen, kulturen og kunstens rolle i at skabe dybere klimahandling, eksistentielle refleksioner over håb og håbløshed i relation til klimakrisen

 

Referencer

Anders Holst Bodin havde sat sig godt ind i målgruppen. Han var tydelig og let at forstå. Puplikum var meget begejstret, og det var bestemt en fordel, at han havde forståelse for det vigtige ved fællessang! Jeg kan stærkt anbefale Anders Holst Bodin til andre.

Bente Voorma

Aktivitetscenter Fredenshjem

Alle gik hjem fra foredraget med fornyet håb og inspiration til handling.

Mie Holbech Gustavsen og Iris Kring-Olin

Hvidovre Kommune

Anders Holst Bodin er fantastisk god til at sætte simple ord på komplekse ting, der ellers tit kan være vanskelige at forklare. Han er en levende fortæller, og han er godt inde i sit stof. Anders’ foredrag er derfor fulde af gode pointer og meget tankevækkende. Desuden formår han at sprede godt humør, selvom emnet er gravalvorligt.

Lene Andersen

Fremtidsforsker Lene Andersen

Anders har en meget levende og veloplagt måde at holde foredrag på. Vi var rigtig glade for hans besøg i Merkur Andelskasse, hvor han på en ligefrem og enkel måde anskueliggjorde udfordringerne vi står overfor i klimakrisens tidsalder.

Kirsten Arup, projektmedarbejder og værdikoordinator

Merkur Andelskasse

Fremragende foredrag om mange aspekter af klimakrisen fremført med stor professionalisme. “Spot on” til målgruppen på Efterslægten!

Anne Frausing, Rektor

HF-centret Efterslægten

Foredragsholder Anders Bodin var faglig uden at være nørdet, underholdende uden at være fjollet og nærværende uden at være omklamrende. Foredraget var tilpasset vores behov og var en rigtig god oplevelse. Vi kan varmt anbefale Anders Bodin til oplæg om klima og bæredygtighed.

Niels Vinther

Egedal Gymnasium

Foredraget var i den grad vellykket på alle måder og som vi havde ønsket.

Marianne Elisabeth Reiche

Onsdagsklubben i Sorø

Interessant og vedkommende foredrag.

Lilian Bjelke

Titibo

Det var super.

Janus Kofoed

Køge Gymnasium

Vi bestilte Anders Bodin til at give en hurtig indflyvning i, hvordan humanister kan engagere sig i klimakampen. Han lykkedes med at formidle det komplicerede stof effektivt, og gik elegant fra det meget faglige om CO2 og biodiversitet, til humanisternes rolle i at påvirke kulturen, inddrage borgerne, inspirere til handling m.m. Hele vejen igennem med en god involvering af publikum. Hvis jeg skulle beskrive hans stil med ét ord, ville det være: Overskudsagtig.

Nicholas Woollhead

DM

Anders Holst Bodin gav et levende og medrivende oplæg om det menneskelige element i den grønne omstilling, som i energisektoren tit bliver overset i diskussioner om sektorer, teknologier og systemer. Et unikt perspektiv med sjove og tankevækkende pointer, der fungerede perfekt som optakt og grundlag for vores efterfølgende workshop.

Morten Lund Kristensen

Intelligent Energi

Klimakrisens rødder - Et spadestik dybere i kampen for klimaet

Den bedste bog jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.” – Dansk Bibliotekscenter
“I den sympatisk motiverede ambition om at forene naturvidenskabens og humanismens sprog mærker man tydeligt åndsfællesskabet med Bodins afdøde læremester, Peter Bastian” – Information

Klimakrisen truer. Alle ved det. Hvorfor handler vi ikke?

Videnskabsfolk advarer om smeltende poler, medierne er fulde af klimadebat, og bekymringen vokser overalt i samfundet. Alligevel går den grønne omstilling alt for langsomt. Klimaet er blevet en folkesag, men reelt bevæger vi os med sneglefart.

Problemet er fundamentalt: Klimakrisen har rod i selve vores måde at leve og tænke på. Den kan ikke afværges med overfladisk symptombehandling – elbiler, vindmøller og genbrugskaffekopper – men må føre til dybere samfundsforandringer. Klimakampen kan kun vindes, hvis moderne teknologi kobles med nye idealer for det lykkelige og meningsfulde menneskeliv.

Klimakrisens rødder er på én gang et videnskabeligt overblik over klimakrisen, en filosofisk analyse af vores kultur, et manifest for et mere meningsfuldt samfund og en guide til, hvad du kan gøre for at komme ind i klimakampen.

Anders Holst Bodin (f. 1988) er ph.d. i fysik og har forsket i bæredygtig energiteknologi i Danmark og USA. Desuden spiller han klarinet, har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos forfatter og musiker Peter Bastian.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Væredygtighed - Indersiden af bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden.  Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Men hvad med den menneskelige udvikling? Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling.

VÆREDYGTIGHED peger indad og kan beskrives som indersiden af bæredygtighed.  Begrebet væredygtighed åbner for nye perspektiver, nye tilgange til menneskers væren i verden og ikke mindst vores bidrag til den nødvendige omstilling til en bæredygtig verden.  Væredygtighed er et nyt begreb og er som sådan ikke fasttømret eller fastlåst. I denne bog giver en række indsigtsfulde personer netop deres bud på væredygtighed ud fra deres faglige og personlige ståsted. Og vi kommer vidt omkring – fra meditation og natursyn, til digital dannelse og kvantefysik.  Bogen kan læses fra ende til anden, eller du kan gå til den som et puslespil af emner, du selv sammensætter. Håbet er, at du finder netop de emner og perspektiver, som inspirerer dig til at skabe din egen forståelse og brug af begrebet væredygtighed.

Bogens tekster er skrevet af: Jacob Aremark, P.C. Asmussen, Anders Holst Bodin, Stine Clasen, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Jeppe D. Graugaard, Camilla Gregersen, Finn Thorbjørn Hansen, Nina Tofte Hansen, Steen Hildebrandt, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja La Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Katherine Richardson, Shadman Salih, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Laura Storm

Forespørg på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Anders Holst Bodin
Anders Holst Bodin

5 ud af 5 stjerner

Anders har en meget levende og veloplagt måde at holde foredrag på. Vi var rigtig glade for hans besøg i Merkur Andelskasse, hvor han på en ligefrem og enkel måde anskueliggjorde udfordringerne vi står overfor i klimakrisens tidsalder.

Kirsten Arup, projektmedarbejder og værdikoordinator - Merkur Andelskasse Se alle referencer