Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Christina Lundsgaard Ottsen

Foredrag om Biasbevidst Ledelse.

Christina Lundsgaard Ottsen

Ph.d. (psykologi) i tværkulturel diversitet, hovedforfatter til bogen ”Biasbevidst Ledelse" , ekstern lektor på CBS.

Uforpligtende forespørgsel på Christina Lundsgaard Ottsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Christina

Lecture icon

Foredrag

Christina Lundsgaard Ottsen er forfatter til bogen ’Biasbevidst Ledelse – sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger’. Den er skrevet ud fra hendes baggrund som psykolog med ph.d. i tværkulturel diversitet. Siden 2015 har hun specialiseret sig i at gøre diversitet brugbar og værdifuld via inkluderende ledelse og psykologisk tryghed

Christina har en levende fortælleevne og udmærker sig især ved at kunne tage forskningsfagligt stof og gøre det interessant og nærværende for sine tilhører. Hun har skrevet en række forskningsartikler, kronikker, samt medvirket i podcasts med fokus på diversitet som et effektivt greb til at blokere bias og fremme ledelsesudvikling.

Hun inddrager gerne humoristiske anekdoter fra sin tid Mellemøsten, hvor hun arbejdede med tværkulturelle teams. Her blev hun selv udfordret af bias og lærte værdien af ​​at se en situation fra forskellige perspektiver for at reducere bias i beslutningsprocesser.

Cristina har arbejdet med at modvirke bias i vores hukommelse og handlinger i snart 15 år. Gennem sin forskning i har hun opnået indgående viden om de psykologiske mekanismer bag bias. Hun er ekstern lektor på CBS og arbejder til dagligt med strategisk ledelse af diversitet og beslutningsprocesser. Christina’s foredrag udspringer af hendes bog, der modtog 4 Stjerner i Børsen.

Se foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen
Foredrag Christina Lundsgaard Ottsen

Bryd din bias og træf bedre beslutninger

Bevidsthed om bias er en håbløs mission i en travl hverdag. Men med få greb kan du gøre forskellighed til en styrke. Det kræver bare et par nyttige nudge og et inkluderende mindset. Christina viser, hvordan diversitet kan få os til at træffe bedre og mere biasfri beslutninger gennem brug af adfærdsdesign og inklusionsnudge. Glæd dig til et interessant og udfordrende oplæg med optisk illusion og gåder der snyder din hjerne.

Diversitet er i stigende grad en del af den strategiske agenda på de fleste arbejdspladser. En af de vigtigste faktorer for at opnå større inklusion er at praktisere biasbevidst ledelse. Med øget opmærksomhed på de psykologiske mekanismer bag bias kan du undgå de gængse faldgruber, bryde vanemønstre og skabe plads til innovativ fremdrift. Christina gør jer klogere på, hvordan diversitet fungerer som en grundsten i ledelsesudvikling ved at reducere bias, og skabe et bedre og dybere beslutningsgrundlag.

Christina fortæller om i de psykologisk mekanismer bag de bias, der snyder vores hjerne i en travl hverdag. Hun udfordrer dine bias og viser, hvordan målrettet adfærdsdesign kan gøre forskellige perspektiver til dit bedste ledelsesværktøj. Foredraget tager udgangspunkt i den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kollektiv intelligens og I får indblik i konkrete erfaringer fra organisationer, som har arbejdet målrettet med at øge diversiteten. Afslutningsvis stilles der skarpt på, hvordan du som inkluderende biasbevidst leder sætter diversitet i spil og træffer bedre beslutninger.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Foredrag Christina Lundsgaard Ottsen

Når mennesket og maskinen danser mambo

Med udgangspunkt i arbejdsmarkedets stigende krav om robuste medarbejdere, giver Christina et forskningsbaseret bud på hvorfor robusthed intet er værd uden menneskelig sensitivitet. Hun stiller skarpt på værdien af samspillet mellem menneske og maskine og viser hvordan du kan bruge teknologi til at blokere ubevidst bias.

I takt med at bias sniger sig ind i vores hverdag via teknologi bliver det nødvendigt for os at fokusere mere på digital ledelse. Bias i algoritmer påvirker moderne produktdesign. Men også god gammeldags design af eksempelvis musikinstrumenter er påvirket af bias, normer og vaner. Normer er praktiske i en travl hverdag, men de skaber også en rigid måde at se verden på, som kan stå i vejen for nytænkning. Det er her samspillet mellem menneske og maskine bliver relevant.

Mennesket og maskinen skal ikke ses som konkurrenter. Kunstig intelligens er hurtig og nøjagtig, mens vi mennesker har en styrke i vores intuition, der kommer på baggrund af kulturel og emotionel sensitivitet. Vi bringer altså noget forskelligt med ind i samarbejdet, og der bliver allerede refereret til menneske-maskine-relationen som en ny form for diversitet. Succesen ligger i interaktionen og i processen.

Organisationer bliver mere effektive og nøjagtige, mens de bevarer en innovativ og proaktiv tilgang. I samarbejdet mellem menneske og maskine skabes der en udvidet form for intelligens, som vi alle kan få gavn af. Christina slå takten an med fokus på den robust sensitivitet og viser hvad det skal til for at digitalisering hjælper os videre. Foredraget læner sig op ad den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kunstig intelligens og lægger op til en snak om fordomme, fremtiden og bias i teknologi.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Foredrag Christina Lundsgaard Ottsen

Fra tavshed til tryghed, tillid og tale

Hver gang vi undrer os over en anden person, har vi mulighed for at blive klogere. Den mulighed går vi glip af, når vi håndterer diversitet med ensretning. Men ved at vedligeholde en nysgerrig åbenhed over for diversitet træner du præcis den ledelsesstil, der afspejler de mest succesfulde ledere. Derfor er diversitet den stærkeste muskel i moderne ledelsesudvikling, og inkluderende beslutningsprocesser er din mulighed for daglig styrketræning.

I arbejdet med at skabe psykologisk tryghed og god kommunikation er det helt centralt at opnå forståelse for hvordan verden ser ud fra andres perspektiv. Derfor er det godt at få indblik i de bias, der der knytter sig til magt og slører vores forståelse for hinanden. Det vigtigt at skabe bevidsthed om hvilken form for magt du har i hvilke relationer. Hvem har mandat til at sige fra hvornår?

Viden om magt i relationer er paradoksalt nok nødvendig for at fremme trivsel og sammenhængskraft i organisationen. Der skal fokus på både formel og uformel magt, for at bevare dialogen konstruktiv i pressede situationer. Oplevelsen af ulighed kan gøre os tavse og magtesløse, og det starter en usund kultur, hvor tavshed trives og grænser nemt brydes.

Christina konkretiserer tanken om moderne ledelse af relationer og viser hvorfor psykologisk tryghed er nøglen. Hun inddrager personlige oplevelser fra de år hun boede i Mellemøsten og viser hvordan tillid vokser, når vi træner et inkluderende mindset. Foredraget er inspireret af den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kulturel intelligens. Det lægger kimen til et fælles sprog og når du går derfra, er diversitet dit nye favoritværktøj til daglig lederudvikling.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Referencer

Forespørg på Christina Lundsgaard Ottsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99