Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Christina Lundsgaard Ottsen

Styrk jeres ledelse: Bliv bevidst om bias.

Christina Lundsgaard Ottsen

Passioneret forsker i tværkulturel psykologi, ekspert i biasbevidst ledelse. Forfatter og inspirerende lektor med en dyb forståelse for menneskers forskelligheder.

5 ud af 5 stjerner

Christina var rigtig god til at tilpasse sit foredrag til vores ønsker og mål for dagen. Hun brændte igennem med sine budskaber gennem en blanding af oplæg og små øvelser. Oplæggene var en blanding af teori og handlingsanvisende pointer og vi fik dermed konkrete bud på, hvordan man kan styrke inklusionen i det daglige.

Amila Zekovic Sheikh - Lægemiddelstyrelsen Se alle referencer

Et foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen giver jer:

  • Praktiske værktøjer og strategier til at fremme inklusion og diversitet i jeres organisation, baseret på adfærdsdesign og inklusionsnudge
  • Indsigt i, hvordan bias og fordomme kan påvirke beslutningsprocesser, og hvordan man aktivt kan arbejde for at reducere bias og fremme kollektiv intelligens
  • Forståelse for, hvordan interaktionen mellem menneske og maskine kan skabe en ny form for diversitet og bidrage til en mere effektiv og innovativ organisatorisk tilgang
Uforpligtende forespørgsel på Christina Lundsgaard Ottsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Christina

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Oplev et inspirerende foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen, eksperten i biasbevidst ledelse og diversitet. Få indsigter og værktøjer til at træffe bedre beslutninger og skabe inkluderende arbejdsmiljøer.

Et foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen giver jer:

  • Praktiske værktøjer og strategier til at fremme inklusion og diversitet i jeres organisation, baseret på adfærdsdesign og inklusionsnudge
  • Indsigt i, hvordan bias og fordomme kan påvirke beslutningsprocesser, og hvordan man aktivt kan arbejde for at reducere bias og fremme kollektiv intelligens
  • Forståelse for, hvordan interaktionen mellem menneske og maskine kan skabe en ny form for diversitet og bidrage til en mere effektiv og innovativ organisatorisk tilgang

Overvind bias, omfavn diversitet

Book et foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen, en dygtig psykolog med en ph.d. i tværkulturel diversitet. Hun har dedikeret mere end 15 år til at gøre diversitet til en værdifuld ressource gennem inkluderende ledelse og psykologisk tryghed. Christina har en unik evne til at formidle kompleks forskning på en engagerende og letforståelig måde. Hun har skrevet talrige forskningsartikler, kronikker og deltaget i podcasts, hvor hun fokuserer på diversitet som et effektivt redskab til at bekæmpe bias og fremme udviklingen af ledere.

Under hendes foredrag kan du forvente at blive beriget med humoristiske anekdoter fra hendes tid i Mellemøsten, hvor hun arbejdede med tværkulturelle teams og selv oplevede udfordringer med bias. Disse oplevelser har lært hende vigtigheden af at se situationer fra forskellige perspektiver for at minimere bias i beslutningsprocesser.

Christina har en dybdegående viden om de psykologiske mekanismer bag bias og fungerer også som ekstern lektor på CBS. Hun arbejder dagligt med strategisk ledelse af diversitet og beslutningsprocesser. Hendes foredrag er baseret på hendes anmelderroste bog, der modtog 4 stjerner i Børsen.

Book et foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen og træd ind i en verden af biasbevidst ledelse.

Se foredrag med Christina Lundsgaard Ottsen
Christina Lundsgaard Ottsen foredrag

Bryd din bias og træf bedre beslutninger

Bevidsthed om bias er en håbløs mission i en travl hverdag. Men med få greb kan I gøre forskellighed til en styrke. Det kræver bare et par nyttige nudge og et inkluderende mindset. Christina viser, hvordan diversitet kan få os til at træffe bedre og mere biasfri beslutninger gennem brug af adfærdsdesign og inklusionsnudge. Glæd dig til et interessant og udfordrende oplæg med optisk illusion og gåder der snyder din hjerne.

Diversitet er i stigende grad en del af den strategiske agenda på de fleste arbejdspladser. En af de vigtigste faktorer for at opnå større inklusion er at praktisere biasbevidst ledelse. Med øget opmærksomhed på de psykologiske mekanismer bag bias kan I undgå de gængse faldgruber, bryde vanemønstre og skabe plads til innovativ fremdrift. Christina gør jer klogere på, hvordan diversitet fungerer som en grundsten i ledelsesudvikling ved at reducere bias, og skabe et bedre og dybere beslutningsgrundlag.

Christina fortæller om i de psykologisk mekanismer bag de bias, der snyder vores hjerne i en travl hverdag. Hun udfordrer jeres bias og viser, hvordan målrettet adfærdsdesign kan gøre forskellige perspektiver til jeres bedste ledelsesværktøj. Foredraget tager udgangspunkt i den del af “Biasbevidst Ledelse” der handler om kollektiv intelligens og I får indblik i konkrete erfaringer fra organisationer, som har arbejdet målrettet med at øge diversiteten. Afslutningsvis stilles der skarpt på, hvordan I som inkluderende biasbevidst leder sætter diversitet i spil og træffer bedre beslutninger.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Mette V. Ponty og Christina L. Ottsen foredrag

Hvis bare alle var som jeg

Et foredrag om udvikling gennem forskellighed og fællesskab

Et foredrag om inklusionens anatomi. Hvad er bias, hvem har dem? Find ud af hvad vi kan gøre ved dem og få input til at se din egen rolle, samt små tips til at komme i mål med ægte inklusion. Vi giver dig muligheden for at bringe det bedste frem i dig selv og i andre. Fællesskab på tværs af forskellighed øger trivsel og fremmer bundlinjen i din organisation.

Gennem mange års erfaring med relationer i organisationer sætter Mette Villemoes Ponty ’Vi’ i ledelse og Christina Ottsen bruger sin baggrund som psykolog til at bringe bevidsthed om bias og sætte diversitet i spil. Foredraget er en introduktion til metoder og inspiration til jeres videre arbejde med en sund kultur. Formålet er at inspirere til at arbejde med at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor vi alle bliver bedre til at håndtere og sætte pris på den friktion, der er så værdifuld når forskellige perspektiver mødes. Christina og Mette udgør et supert godt mix af teori, forskning og praksis. Foredraget er krydret med humor, videos og små øvelser så deltagerne bliver involveret undervejs.

Dette foredrag er en omfattende dykkelse ind i emnet bias på arbejdspladser. Vi begynder med at etablere, at bias er en realitet på danske arbejdspladser. Derfra udforsker vi, hvordan bias påvirker den menneskelige hjerne og kroppen. Vi undersøger forskellen mellem indstilling og adfærd som veje til at løsne op og blive mere opmærksomme på vores egne bias.

Vi vil også se på de blinde vinkler, hvor vi ubevidst fastholder hinanden i bias og uden at vide det ekskluderer andre. For at styrke vores biasbevidsthed vil der blive introduceret reflektionsøvelser og inklusionsnudge, som er praktiske redskaber, der kan hjælpe med at øge vores bevidsthed om bias.

Endelig vil vi afrunde med små øvelser, som I kan tage med jer og praktisere derhjemme eller på arbejdspladsen. Disse øvelser vil hjælpe jer med aktivt at udfordre bias og skabe en mere inkluderende kultur og arbejdsplads.

Materialet kan leveres som et foredrag på 75 minutter eller som en miniworkshop på 2 ½ time. Det kan foregå på dansk eller engelsk.

Christina Lundsgaard Ottsen foredrag

Når mennesket og maskinen danser mambo

Med udgangspunkt i arbejdsmarkedets stigende krav om robuste medarbejdere, giver Christina et forskningsbaseret bud på hvorfor robusthed intet er værd uden menneskelig sensitivitet. Hun stiller skarpt på værdien af samspillet mellem menneske og maskine og viser hvordan I kan bruge teknologi til at blokere ubevidst bias.

I takt med at bias sniger sig ind i vores hverdag via teknologi bliver det nødvendigt for os at fokusere mere på digital ledelse. Bias i algoritmer påvirker moderne produktdesign. Men også god gammeldags design af eksempelvis musikinstrumenter er påvirket af bias, normer og vaner. Normer er praktiske i en travl hverdag, men de skaber også en rigid måde at se verden på, som kan stå i vejen for nytænkning. Det er her samspillet mellem menneske og maskine bliver relevant.

Mennesket og maskinen skal ikke ses som konkurrenter. Kunstig intelligens er hurtig og nøjagtig, mens vi mennesker har en styrke i vores intuition, der kommer på baggrund af kulturel og emotionel sensitivitet. Vi bringer altså noget forskelligt med ind i samarbejdet, og der bliver allerede refereret til menneske-maskine-relationen som en ny form for diversitet. Succesen ligger i interaktionen og i processen.

Organisationer bliver mere effektive og nøjagtige, mens de bevarer en innovativ og proaktiv tilgang. I samarbejdet mellem menneske og maskine skabes der en udvidet form for intelligens, som vi alle kan få gavn af. Christina slå takten an med fokus på den robust sensitivitet og viser hvad det skal til for at digitalisering hjælper os videre. Foredraget læner sig op ad den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kunstig intelligens og lægger op til en snak om fordomme, fremtiden og bias i teknologi.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Christina Lundsgaard Ottsen foredrag

Fra tavshed til tryghed, tillid og tale

Hver gang vi undrer os over en anden person, har vi mulighed for at blive klogere. Den mulighed går vi glip af, når vi håndterer diversitet med ensretning. Men ved at vedligeholde en nysgerrig åbenhed over for diversitet træner I præcis den ledelsesstil, der afspejler de mest succesfulde ledere. Derfor er diversitet den stærkeste muskel i moderne ledelsesudvikling, og inkluderende beslutningsprocesser er jeres mulighed for daglig styrketræning.

I arbejdet med at skabe psykologisk tryghed og god kommunikation er det helt centralt at opnå forståelse for hvordan verden ser ud fra andres perspektiv. Derfor er det godt at få indblik i de bias, der der knytter sig til magt og slører vores forståelse for hinanden. Det vigtigt at skabe bevidsthed om hvilken form for magt I har i hvilke relationer. Hvem har mandat til at sige fra hvornår?

Viden om magt i relationer er paradoksalt nok nødvendig for at fremme trivsel og sammenhængskraft i organisationen. Der skal fokus på både formel og uformel magt, for at bevare dialogen konstruktiv i pressede situationer. Oplevelsen af ulighed kan gøre os tavse og magtesløse, og det starter en usund kultur, hvor tavshed trives og grænser nemt brydes.

Christina konkretiserer tanken om moderne ledelse af relationer og viser hvorfor psykologisk tryghed er nøglen. Hun inddrager personlige oplevelser fra de år hun boede i Mellemøsten og viser hvordan tillid vokser, når vi træner et inkluderende mindset. Foredraget er inspireret af den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kulturel intelligens. Det lægger kimen til et fælles sprog og når I går derfra, er diversitet jeres nye favoritværktøj til daglig lederudvikling.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Referencer

Christina var rigtig god til at tilpasse sit foredrag til vores ønsker og mål for dagen. Hun brændte igennem med sine budskaber gennem en blanding af oplæg og små øvelser. Oplæggene var en blanding af teori og handlingsanvisende pointer og vi fik dermed konkrete bud på, hvordan man kan styrke inklusionen i det daglige.

Amila Zekovic Sheikh

Lægemiddelstyrelsen
Forespørg på Christina Lundsgaard Ottsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Christina Lundsgaard Ottsen
Christina Lundsgaard Ottsen

5 ud af 5 stjerner

Christina var rigtig god til at tilpasse sit foredrag til vores ønsker og mål for dagen. Hun brændte igennem med sine budskaber gennem en blanding af oplæg og små øvelser. Oplæggene var en blanding af teori og handlingsanvisende pointer og vi fik dermed konkrete bud på, hvordan man kan styrke inklusionen i det daglige.

Amila Zekovic Sheikh - Lægemiddelstyrelsen Se alle referencer