Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Tine Nyholm

Foredrag om væredygtig ledelse

Tine Nyholm

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, direktør og forfatter

5 ud af 5 stjerner

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Tine Nyholm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Tine

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Tine Nyholm er foredragsholder og forfatter med en klar agenda: der er behov for fællesskaber og et samfund og organisationer, der er kendetegnet ved væredygtighed, som handler om at praktisere menneskelighed på en måde, der fremmer psykologisk tryghed, diversitet, frivillighed og samskabelse. Det er udslagsgivende for medarbejdernes trivsel, tilhørsforhold og jobloyalitet, at de erfarer, føler og oplever, at virksomheden vægter og væredygtigt værner om andet end blot økonomisk gevinst.

I 2011 stiftede Tine Commitment Lab sammen med en stærk gruppe af erfarne professionelle praktikere, for at styrke praksisrettede kompetencegivende uddannelsesmuligheder for dansk erhvervsliv. Og for at udbrede kompetencer til – at opbygge organisationer, der er lige så være- og levedygtige, kreative og lidenskabelige, som de mennesker, der arbejder i dem, har talent til – gennem foredrag, workshops og kurser.

Tine er specialiseret i at konkretisere virksomheders udviklingsbehov og gøre selv de mest ambitiøse forandringsvisioner til virkelighed. Alt sammen med mennesket i centrum.

Med afsæt i solid og forskningsbaseret viden om trivsel og forandringsprocesser i virksomheder er Tine Nyholm en inspirerende proceskonsulent, kursus- og workshopleder. Sammen med deltagerne skaber hun læring og resultater, der kan måles og mærkes. På bundlinjen – og på humøret.

Som professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner, har Tine Nyholm siden 2009 uddannet tusindvis af studerende og kursister til styrket mental mestring og kompetence i praksis.

Forfatter til bogen ’Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis’, om hvilken bibliotekernes lektør vurderer ”Nyholm skriver entusiastisk om, hvordan man kan nytænke og gøre ledelse til et meningsfuldt fag, både personligt og organisatorisk. Et friskt pust indenfor ledelseslitteratur.”

I denne tid er Væredygtig ledelse® mere vedkommende end nogensinde før. I takt med teknologiseringen og moderniseringen af samfundet er vi over en kam blevet bedre, hurtigere og mere effektive, end vi har været tidligere. Men samtidig må vi også sande, at denne fremgang kommer med en pris.

Arbejdsrelateret mistrivsel og stress er blevet et almindeligt problem blandt medarbejdere. Det synes, som om vi er kommet til – uforvarende – at ofre menneskets ve og vel på rationalitetens forkromede alter. Mistrivsel og stress går hånd i hånd og har store konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder.

Se foredrag med Tine Nyholm
Foredrag Tine Nyholm

Væredygtige ledere og organisationer

Dette inddragende foredrag henvender sig til organisationer, ledergrupper, ledere og medarbejdere, som ønsker praksisnær viden og metoder til, hvordan det er muligt at praktisere Væredygtig ledelse® og at arbejde lærende med organisationens grundlæggende antagelser – dem, der er afgørende for, at vi kan forvalte og navigere i nye arbejdsmønstre. Væredygtig ledelse®, som hylder, at samhørighed, solidaritet og mental sundhed vokser ud af det dialogbaserede samarbejde, der tilgår forskellighed, konflikt, diskussion og debat – på samme tid menneskeligt anerkendende og formålsorienteret forpligtende. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner:

 • Væredygtigt opgør med bureaukratiet
 • Rollemodellen må forene hoved, hjerte og ben
 • At have hjertet med er ikke at slå forstanden fra
 • Energivampyrer dræner tilliden og kvæler talent
 • Fra vanetænkning til væredygtige samarbejdsmiljøer
 • Det betydningsbærende formål – skab en medledende grobund
 • Favn modet i sårbarheden – stress, konflikt og forskellighed, lærende
 • Frivillighed til passion og ejerskab – metode til dialogisk samskabelse
 • Meningsskabelse i strategiarbejdet – metode til at løfte forandringer og fællesskaber

 

Uanset hvilken rolle vi har på en arbejdsplads, må vi væredygtigt minde os selv og hinanden om:

At værne om det menneskelige er fundamentet for at have det bedst, udvikle sig og samskabe størst.

Foredrag Tine Nyholm

Vi kan ikke lære nogen noget!

Dette inddragende foredrag henvender sig til uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med at skabe overensstemmelse i læringsdesign, undervisning og praksiskompetencer. Foredraget er relevant for jer, der er uddannelsesansvarlige og hvis undervisning tilsigter at skabe og støtte op om trygge lærings- og undervisningsmiljøer, der giver mod til at navigere i transformativ læring, integrerende læringsfællesskaber og ikke mindst til, at de studerende kan formidle og i praksis transformere deres læring erhvervsrettet og værdiskabende i tråd med erhvervslivets efterspørgsel og behov.

Jer som er lærende forpligtet til, hvordan al forandring og udvikling, individuelt som i samarbejdet, starter med erkendelse. Og er sig som professionel praktiker bevidst, at det at gøre sig fortjent til at guide erkendelse og inspirere, tankevække og praktisk forpligte afgøres ved kvaliteten af det menneskelige nærvær, vi byder ind med og til. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner:

 • Vores lærende fællesnævner
 • Vi får mening indefra-og-ud
 • Tankefælder kan sendes til tælling
 • Konflikter er udgangspunkt for læring
 • Samtaler, der åbner for helt nye erkendelser
 • Bevæg hjerter, og forpligt hjerner og adfærd
 • Motivation kan hverken dirigeres eller dikteres
 • Vi begriber med begreber – brug frugtbare begreber
 • Den mentale tilstand, samtaleformer og læring hænger sammen

 

Den væredygtige leder – og den væredygtige underviser – vægter meningsskabelse som afgørende for relationer baseret på gensidig ansvarlighed. Og vægter supervision, vejledning og dialog, der fremmer indsigt i tankeprocesser og deres natur og frisætter vores særegent menneskelige behov for at reflektere, lære, deltage og skabe.

Foredrag Tine Nyholm

Frivillighed i væredygtige samarbejdsmiljøer

Dette inddragende foredrag henvender sig til foreninger, sportsklubber og den frivillige sektor, som gør uvurderlig forskel for blandt andet lokalsamfund og ungdomsmiljøer. Foredraget er ligeledes egnet til erhvervsklubber. Foredraget vinkles til jeres behov med udgangspunkt i følgende emner:

 • Ejerskab og passion må være frivilligt
 • Fuldbyrdet motivation er at have hjertet med
 • Rollemodel eller energivampyr – hvilken energi skaber du?
 • Udskift underskud til underskud – med overskud til overskud
 • Værn om de menneskelige talenter, og byg bro – vejen til ekstraordinære resultater
 • Samtaler, der åbner for helt nye erkendelser – anerkend den enkelte og forpligt samskabende
 • Guidet nærvær har ingen aldersgrænse – skabelon for tid til refleksion, lærende erkendelse og fælles fodfæste

 

Når vi frigør den menneskelige ånd på en væredygtig, humanokratisk måde, så medlemmerne oplever, at de hører til i fællesskabet og er forpligtet i deres rolle, åbner vi op for, at medlemmerne / vores foreningsfæller føler ejerskab og passion og tør fejle og lære. Med andre ord, guider vi nærvær i en samarbejdskultur, hvor man både tager ansvar for sig selv og for hinanden.

Referencer

”For alle arbejdsmiljørepræsentanter der deltog, er der kommet fornyet opmærksomhed på vigtigheden af meningsskabelsen i forandringsprocesser. Drøftelserne i forlængelse af foredraget gav indsigt i behovet for at drøfte overensstemmelsen i samarbejdet afdelinger imellem, hvorfor dette er vigtigt, og hvordan denne vigtighed tydeliggøres for medarbejderne. De tillidsvalgte er blevet reflekteret over, hvordan de med den kasket kan bidrage til at understøtte meningsskabelsen af forandringer – også når en forandring er et vilkår.”

– Thomas Søndergaard, AC-Fuldmægtig,

Psykiatrien, Region Nordjylland

”På fantastisk måde formåede Tine Nyholm at forstyrre os på hvordan vi skaber løsninger på en måde, hvor vi bliver bedre til at gå i dialog.”

– Carsten Møller Beck,

Psykiatrien, Region Nordjylland

”Tine er en elskelig terrier, der med sin egen åbenhed fordrer åbenhed – og udfordrer ALLE deltagere til at opdage det, hun tydeligvis selv praktiserer med høj succesrate. En autentisk underviser, som på forfriskende vis bringer begreber som OMP, energi vampyrer og væredygtighed ind i ens bevidsthed. Begreber bliver begribelige, og dialog går fra at være et finere ord for samtale, til at blive nøgleordet til forandring og forankring! En forandring, man aldrig vil glemme, at man selv sidder inde med nøglen til låsen til. Tine kan noget med mennesker og dialog. Man kan ganske enkelt ikke undgå at blive draget og inddraget af hende i det stof, som hun brænder SÅ levende for. Hun er forberedt til mindste detalje på de mennesker, hun skal arbejde med – og man oplever en genuin interesse for, at deltagerne får et optimalt udbytte og bedre arbejdsliv – og liv ! Det var en sjælden oplevelse – Tine sætter et aftryk i din hjerne og i dit hjerte.”

– Rie Warrer, Settlement specialist

Sparinvest

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS. Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder

Sundhedsdatastyrelsen

”Tine har formået at samle gruppen omkring en fælles forståelse af opgaven. Der er nu fælles fodslag i forhold til retningen for afdelingens udvikling. Gruppen er præget af engagement og mod på den opgave vi har fået. Det er i skrivende stund 1½ måned siden temadagene blev afholdt og jeg kan bekræfte, at temadagene blev en ny start med fælles fokus og positive forventninger. Jeg er imponeret over effekten af 2 temadage. På baggrund af min erfaring, kan jeg varmt anbefale Tine Nyholm til afdelinger, der arbejder med forandringsprocesser.”

– Ulla Stensberg, Teamleder

Herlev kommune

”Kronborg Knights, Amerikansk fodbold i Nordsjælland, Lederseminar for trænere, holdledere og bestyrelse: Sparring og udvikling om at få mennesker og organisationer til at yde deres bedste. Holdånd og vinderkultur. Vendt og debatteret…. til glæde for alle i klubben, fra U10 over hele ungdomsprogrammet og til Seniorholdet og vores ambitiøse planer. ️ Lærerigt, inspirerende, vedkommende og motiverende fremlagt af Tine Nyholm, Commitment Lab. Tak for dit kæmpestore stykke arbejde og gavmilde sponsorering af tid og talent med spørgeskemaer, behovsafklaring, gennemlæsning, tolkning, fremlægning og undervisning. Imponerende mental styrketræning.” ️

– Anders Christian Von Essen-Leise, Formand

Kronborg Knights

”Det kan kun blive en god dag, når man begynder i selskab med DreistStorgaard Erhvervsklub og en sprudlende Tine Nyholm. (…) vi holder i efteråret en række foredrag for klienter og samarbejdspartnere, som alle handler om ledelse. I dag var overskriften "Leder: Sådan skaber du energi omkring dig" - og der er ingen tvivl om, at vi alle gik fra mødet med brugbare værktøjer og ikke mindst masser af energi. En fantastisk dag med et fantastisk oplæg af Tine Nyholm.”

– Gitte Reymann

1000Dots

Boganmeldelse - Væredygtig ledelse

”Jeg har gennem min tid inden for HR og ledelse læst mange brancherelevante fagbøger, og efter at have læst Tine Nyholms bog bliver jeg nødt til at sige, at denne bog bør du læse.

Hvorfor nævner jeg det? Jo det er ganske enkelt fordi, at her er en fagbog, som man har lyst til at læse færdig, når man er begyndt. Du føler, du bliver beriget på din faglige viden, og så kan du ikke lade være at læse videre.

Tine Nyholm som er uddannet cand.pæd. kombineret med høj grad af praktisk viden, udfordrer læseren både på vores teoretiske og pragmatiske viden på et højt og ikke mindst erhvervsmæssigt niveau inden for ledelsesoptimering og ledelsesmotivering.

Bogen vender mange tænkelige udfordringer for ledere, herunder både at tackle kritiske ledelsessituationer samt også i en stor grad udvikle organisationens og medarbejdernes mentale sundhed og mestring af medledende meningsskabelse, som i den sidste ende både giver større involvering, teamudvikling og ikke mindst et mere tilfredsstillende økonomisk resultat.

Det er altid en fornøjelse at blive beriget, når man læser en fagbog, og det gør bogen Væredygtig ledelse af Tine Nyholm.”

– Kim Staack Nielsen, Chairman, DANSK HR, magasinet ’HRchefen’ 2/23

Forespørg på Tine Nyholm

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Tine Nyholm
Tine Nyholm

5 ud af 5 stjerner

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen Se alle referencer