35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Mogens Lykketoft

Politiker og formand for FN’s 70. generalforsamling i New York
Mogens Lykketoft, født 1946, uddannet cand.polit. 1971 og blev i 1981 valgt ind som socialdemokratisk folketingsmedlem. Mogens har været både skatteminister, finansminister og udenrigsminister samt formand for Folketinget.

I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten for FN’s 70. generalforsamling i New York. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon sagde, at Lykketofts formandskab var det bedst forberedte i hans tid. Det blev et enestående år, hvor Verdensmålene om bæredygtig udvikling blev vedtaget, klimaftalen i Paris blev indgået, og hvor Lykketoft satte sig i spidsen for en helt ny, åben proces om valget af ny generalsekretær.

Et Mogens Lykketoft foredrag tager jer med ind i det politiske maskinrum, hvor han fortæller om alt fra egne oplevelser, og hvordan det står til nationalt såvel som internationalt.

Forespørg på Mogens Lykketoft og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Mogens Lykketoft

Erindringer - holdning og handling

Få et enestående indblik i Mogens Lykketofts virke som politiker og privatlivets sfære, og hvordan han fik tid til begge dele.

Mogens Lykketoft er igennem tiden blevet kaldt Danmarks mest magtfulde mand, Den Røde Eminence og højrefløjs-socialdemokrat. Han er en statsminister, som Danmark aldrig fik. Men hvorfor blev det sådan? Her kommer hans eget perspektiv på begivenhederne.

I dette personlige og ærlige foredrag beskriver Mogens Lykketoft, hvad der har formet og inspireret ham. Han fortæller, hvordan det var at kæmpe for sine værdier og at balancere mellem idealisme og realisme. I får et indblik i hans ufordringer ved at vinde frem i kampen om samfundets udvikling, og hvordan han samtidig bevarede sine stærke bånd til dem, han holder allermest af.

I dette Mogens Lykketoft foredrag giver han publikum fortællingen om fejltagelser, de hårde nederlag og de overvældende sejre, som hans politiske karriere har medført. Desuden fortæller han, hvad disse oplevelser har lært ham om livet. Han beskriver detaljeret, ærligt og humoristisk sit om arbejde med politik. I får et unikt indblik i maskinrummet fra en mand, der mestrer det politiske håndværk til fulde, og I kommer tæt på mennesket bag politikken.
Forespørg på dette foredrag

I verdens tjeneste

I dette Mogens Lykketoft foredrag fortæller han engageret om sin tid i New York under sit formandskab for den 70. generalforsamling i FN, 2015-2016. Vi hører om arbejdet og hans hverdag som formand. Foredraget er også en kort introduktion til FN som organisation, og de udfordringer verdenssamfundet står over for - ikke mindst set i lyset af de seneste års terrorhandlinger, miljøudfordringer og chokerende valgresultater. Verden står over for en lang række udfordringer f.eks. klimaforandringer, miljøkatastrofer, rystende fattigdom og ulighed, krige og terror, der simpelthen ikke kan overkommes medmindre nationerne arbejder sammen og i den sammenhæng er FN uundværlig. I dette foredrag giver Mogens Lykketoft et enestående og topaktuelt indblik i FN´s vigtige arbejde for de 17. verdensmål og sætter dem i et historisk perspektiv.
Forespørg på dette foredrag

FN’s rolle i en bæredygtig udvikling og klimaindsats

I dette foredrag gør Mogens Lykketoft deltagerne klogere på FN’s nuværende rolle set i henhold til en bæredygtig udvikling og klimaindsatsen - to områder, der er højst aktuelle globalt set. Mogens Lykketoft var formand for FN’s 70. generalforsamling i New York i 2015-2016 og tager i foredraget afsæt i Mogens’ arbejde der.
Forespørg på dette foredrag

International politik

I dette Mogens Lykketoft foredrag fortæller han om sine mange år i international politik, hvordan partier arbejder sammen og mod hinanden, hvordan demokrati og velfærd bliver formidlet internationalt og han giver tilhørerne et sjældent indblik i livet som toppolitiker.
Forespørg på dette foredrag

Økonomi, kriser og velfærd - erfaring fra tiden som skatte- og finansminister

Mogens Lykketoft var skatte- og finansminster fra 1993-2000 og forklarer i dette foredrag de politiske beslutninger, der ligger bag økonomien, kriserne og velfærden i Danmark dengang som nu.
Forespørg på dette foredrag

Mit politiske liv gennem mere end 50 år

I dette autentiske og personlige Mogens Lykketoft foredrag lukker han sine tilhører helt ind i maskinrummet og fortæller om sit lange politiske liv gennem mere end 50 år, der har budt på flere minister- og formandsposter, store beslutninger og krisehåndteringer. Et foredrag der kommer helt tæt på mennesket og politikeren Mogens Lykketoft.
Forespørg på dette foredrag

Dobbeltforedrag med Mette Holm

I Verdens tjeneste – om FN og verdensmålene med udgangspunkt i parrets fælles bog om tilværelsen i FN under Mogens Lykketofts formandskab for FN’s 70. Generalforsamling. Parret holder også fælles foredrag om Kina og Myanmar, som de også har skrevet fælles bøger om.
Forespørg på dette foredrag

Øvrige foredragsmuligheder.

Mogens Lykketoft holder lejlighedsvis foredrag om centrale temaer i international politik, såsom:

- Kinas tigerspring som ny verdensmagt.
- USA under Trump – en verdensmagt i forfald?
- Putin og den nye kolde krig.
- Europa ved en korsvej efter finanskrise, Brexit, flygtningekrise og ny nationalisme.
- Syriens grusomme borgerkrig mellem Vesten, Golfen, Tyrkiet, Iran og Rusland.
- Palæstina og Israel efter 70 års krig og 50 års besættelse.
- Nødvendigheden af et opgør med neoliberal økonomisk politik.
- Kan velfærdssamfundet overleve globaliseringen og teknologispringene?
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Mogens Lykketoft

Referencer:

"Meget velforberedt Mogens Lykketoft foredrag. Mogens er god til at disponere. Ingen manus. 3 power points, resten ud af hovedet."
- Søren Hansen, Slogs Herreds Hus


"Mogens Lykketoft formår at løfte os alle op på et højere niveau inden to dags spændende konference. Hans overblik og klar måde at sige tingene på var til inspiration for de over 1000 deltager på Vejforum 2018."
- Carsten Bredahl Nielsen, VEJ-EU

 - 310 KB

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere