Vores foredragsholdere kan også bookes til online events. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Tina Monberg

Advokat, exam. psykoterapeut samt mediator fra Harvard Law School.
Tina Monberg er én af de personer, der ved mest om konfliktområdet og skabelsen af nye samarbejdsformer i et innovativt uenighedsfelt. Hun har en baggrund som advokat, exam. psykoterapeut samt mediator fra Harvard Law School, og har gennem de sidste mange år arbejdet med Danmarks største virksomheder for at skabe en god konfliktkultur.

I 2000 etablerede hun et af Danmarks førende selskaber med speciale i konflikter og nye samarbejdsformer ved brug af mediationsmetoden og med fokus på de menneskelige relationer. I forlængelse har hun bl.a. udgivet bøgerne "Den bedst tjenende virksomhed" og "Serve to Profit - Butterfly leadership", som ligeledes har fokus på relationer og samarbejde mennesker imellem.

Alle Tina Monbergs foredrag er båret af ønsket om at fremme varige og sunde relationer mellem mennesker i et ligeværdigt samarbejde og af en filosofi om, at samarbejde og konflikt er sammenhængende størrelser. Foredragene bliver krydret med historier fra eget liv, fra virksomheder og fra verdenshistorien.

Forespørg på Tina Monberg og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Tina Monberg

Fra konflikt til samarbejde – kan man få samarbejde uden at have konflikt?

Konflikt og samarbejde er ikke adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele. Når mennesker deler viden, deler de deres opfattelse af verden med hinanden, men da den er forskellig, kan konflikter ofte opstå. Du vil i dette foredrag høre, hvad vi kan gøre for at fastholde samarbejdet og få konflikter til at bevæge sig ned ad konflikttrappen for at genfinde samarbejdet.
Forespørg på dette foredrag

Forskellen mellem mænd og kvinder i konflikt – er de fra hver sin planet?

Kvinder har igennem mange år kæmpet for ligestilling mellem de to køn. En kamp, som har gjort, at kvinder har opnået ligestilling ved at agere og opføre sig som mænd. Men den egentlige ligestilling kommer først, når man har lige respekt for de forskellige måder, kvinder og mænd agerer på. I konflikt har kvinder og mænd forskellig adfærd, der både gør, at konflikter udvikler sig forskelligt, og at konflikterne skal løses på forskellig måde. Mænd trækker sig i konflikten, mens kvinder bliver i konflikten.

Forespørg på dette foredrag

Fremme af samarbejdsrelationen og partnering i erhvervslivet

Partnerskaber ender ofte i skilsmisse, når den første forelskelse mellem virksomhederne er væk, og hvedebrødsdagene er forbi. Forskelle i kultur, parterne, der taler forbi hinanden og ikke har samme forventninger, er blot nogle af årsagerne til, at partnerskabet ikke fungerer. Det behøver ikke være sådan. Virksomheden kan klæde sig på til en partnering situation, afholde workshops og lave et konfliktkoncept for de samarbejdsproblemer, som en partnering nødvendigvis vil løbe ind i.

Forespørg på dette foredrag

Mediation – en konflikt to vindere

En konflikt to vindere – kortere kan mediation ikke beskrives. Det er en proces, hvor parterne blive hjulpet til at finde en løsning, som varetager behov og interesser. Da processen er en parallelproces, vil den opleves som et samarbejde og ikke en konkurrence om at få ret. Og når begge kommer i mål samtidig, er der to vindere. Hør mere om mediation, og om hvordan denne proces og tankegang kan bruges i din organisation, hvor man kun ønsker vindere.

Forespørg på dette foredrag

Mobning på arbejdspladsen – hvordan kommer vi det til livs?

Mellem 3-5 % af arbejdsstyrken i Danmark menes at være ramt af mobning. Dette svarer til ca. 100.000 mennesker. Disse mobbeofre har gener og traumer og har svært ved at komme videre i deres liv. De, der ser at andre mobbes, bliver også ramt og påvirket af mobning, der ødelægger arbejdsglæden og giver højere sygefravær. Men det glædelige er, at der kan gøres noget for at komme mobning til livs og finde løsninger på mobningen.
Forespørg på dette foredrag

Den fuldendte fusion – når blækket er blevet tørt på kontrakten

”Hvad skal være vores fremtidige kultur, og hvilke visioner og værdier skal bære denne kultur?” Hvor mange virksomheder har taget stilling til dette spørgsmål inden en fusion? 66% af alle fusioner mislykkes til trods for, at parterne inden fusionen kunne se mange strategiske og markedsmæssige muligheder ved fusionen. Foredraget vil vise vejen til, hvordan virksomheder kan arbejde på at skabe en fælles, ny kultur.

Forespørg på dette foredrag

The Butterfly Effect

– Skab virksomheden i balance, der sikrer økonomisk, bæredygtig og social vækst."Virksomheden kan først forudsige sin bundlinie, når den ved, hvordan det går med dens forretningsmæssigerelationer og omverden. Denne helhedsorienterede tankegang præger fremtiden og forudsætter nye organisationsformer, som bygger på samarbejde, tillid og ansvarlighed. Lederen bliver udfordret til at vise vejen for resten af sin organisation. The Butterfly Effect er den model, som gør det muligt for fremtidens ledere at arbejde systematisk med disse temaer og for mange vil The Butterfly Effect være det vingesus, som giver virksomhederne et kvantespring i konkurrencen om at være den mest succesfulde, miljøansvarlige og bæredygtige virksomhed."
Forespørg på dette foredrag

Mere information om Tina Monberg

Tina Monberg - 30,2 KB

Relaterede foredragsholdere

Disse foredragsholdere tilbyder foredrag, som minder om de foredrag, som Tina Monberg holder.

Foredrag med Jens Arentzen

Jens Arentzen

Jens Arentzen underviser på samtlige elevskoler i Danmark, på Filmskolen og på DR. Jens er mest kend...
Foredrag med Rune Strøm

Rune Strøm

Rune Strøm er en rutineret og kompetent formidler inden for konflikthåndtering og kommunikation. Han...
Foredrag med Mikkel Anthonisen

Mikkel Anthonisen

Gennem sit arbejde som læge på Rigshospitalets Skleroseklinik fik Mikkel idéen til at sejle jorden m...
Foredrag med Michael Juul Eriksen

Michael Juul Eriksen

Michael Juul Eriksen er forsvarsadvokat og særligt kendt for sine mange vundne sager, og de spektaku...

Her bor vi

Forfatterforedrag
Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
[email protected]

Forfatterforedrag  ・  Flakhaven 1, 1. sal  ・  DK-5000 Odense C  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  [email protected]

Book foredrag og foredragsholdere