Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Mikkel Anthonisen

Foredrag om sejlads, identitet og sundhed

Mikkel Anthonisen

Læge, sømand og iværksætter, der bruger sejlads som metafor for lederskab og samarbejde. Inspirerer med historier fra havet til effektivt teamwork og styring.

5 ud af 5 stjerner

Mikkels fortælling om jordomsejlingen var utrolig spændende, og det er svært ikke at blive inspireret af de personlige fortællinger og oplevelser fra skibets besætning. Den vilje, der har drevet hele projekt Oceans of Hope, er unik, og hvis man blot kan overføre en brøkdel af Mikkels engagement til ens egne projekter, er man allerede nået et godt stykke. Udover at fortælle en god historie formåede Mikkel også at fremhæve vigtigheden af at værdsætte sig selv og sine medarbejdere, og skabe en dynamik i et projektteam, hvor ingen opgaver er for små, og ingen deltagere ubetydelige.

Tobias Brejnrod - Novozymes Se alle referencer

Et foredrag med Mikkel Anthonisen giver jer:

  • Inspiration til lederskab og samarbejde gennem metaforen om sejlads
  • Indsigter i at overvinde udfordringer og skabe fællesskab og håb
  • Perspektiver på arbejdspladsens og individets bidrag til en bedre verden
Uforpligtende forespørgsel på Mikkel Anthonisen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Mikkel

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Mikkel Anthonisens foredrag om sejllads, ledelse, og sklerose er både spændende og lærerige. Gennem sit arbejde som læge på Rigshospitalets Skleroseklinik fik Mikkel idéen til at sejle jorden med mennesker ramt af sygdommen multipel sklerose (i daglig tale MS eller sklerose) og i 2013 stiftede han organisationen Sailing Sclerosis. 

Et foredrag med Mikkel Anthonisen giver jer:

  • Inspiration til lederskab og samarbejde gennem metaforen om sejlads
  • Indsigter i at overvinde udfordringer og skabe fællesskab og håb
  • Perspektiver på arbejdspladsens og individets bidrag til en bedre verden

En sejlads der ændrer liv og udfordrer sygdom

Idé blev til virkelighed, og fra juni 2014 til november 2015 gennemførte Mikkel og hans team jordomsejlingen Oceans of Hope med en aktiv besætning af skleroseramte.

Oceans of Hope har ændret opfattelsen af, hvad det vil sige at leve med en kronisk og invaliderende sygdom. Når vi møder fortvivlelsen skal vi skabe muligheder. Projektet handler om empowerment og self-efficacy: Vores identitet og selvopfattelse af, hvad vi kan, og hvad vi er værd – selvtillid og selvværd. Projektet Oceans of Hope illustrerer vigtigheden af fortællingen om, hvem vi er, hvordan vi er sammen og hvad vi gør – vores saga. Oceans of Hope, og det at sejle generelt, bringer mennesker i kontakt med sig selv, andre mennesker og naturen. Det skaber rammen for menneskelig udfoldelse, hvor den enkeltes potentiale og ressourcer udnyttes til gavn for fællesskabet. At være del af et så stærkt fællesskab opleves meget meningsfuldt her og nu og skaber både håb for fremtiden og retning for vores handlekraft – et gennemgående tema i Mikkels foredrag.

Mikkel har de seneste år holdt foredrag verden over på blandt andet lægekongresser, patientkonferencer og universiteter (herunder Columbia University i New York), i sejlklubber og patientorganisationer. Mikkel er forfatter til bogen “Oceans of Hope, Jorden Rundt – tilbage til Livet” og medforfatter til bogen “Det Ubevidstes Potentiale”.

Book Mikkel Anthonisen spændende foredrag om sejlads, identitet og sundhed. Foredragene afholdes på dansk eller engelsk efter behov.

Se foredrag med Mikkel Anthonisen
Mikkel Anthonisen foredrag

Vi er i samme båd - På samme planet

Om sejlads, ledelse og samarbejde – mening og håb.

Vi har brug for lederskab, og vi har brug for stærke og tillidsfulde fællesskaber for at lykkes med de store udfordringer, verden står overfor – øget splittelse folk imellem, klimakrisen, der truer. Det er vi alle klar over. Og heldigvis er der rigtig mange gode initiativer og tiltag i gang.

Læge og kaptajn Mikkel Anthonisen giver, med udgangspunkt i at føre et skib og gennemføre en længere sørejse, en meget personlig og samlende fortælling om, hvordan vi kan skabe en fælles vision og lykkes med at gøre visionen til virkelig – udføre vores mission. Vi ønsker alle at være en del af fællesskabet og bidrage. Det ligger i vores natur.

At føre et skib kan ses som en metafor for livet. Ombord er vi dybt afhængige af hinanden og af de forberedelser, vi har gjort os til rejsen. Vi sætter en kurs, men må til stadighed være klar til at afvige fra ruten og sætte en ny kurs, når vind og vejr byder det. Men det ændrer ikke på vores mål. Vi må være i stand til at samarbejde og kommunikere klart og tydeligt med hinanden – og det er bydende nødvendigt, at vi gør os umage.

Det er kaptajnens opgave at sørge for, at besætningen trives, og at der altid er overskud og kompetencer til at føre skibet sikkert. Det, vi gør, har en synlig konsekvens – her og nu. Målet er, at føre skibet sikkert i havn. Men målet er også rejsen i sig selv. At føle sig i live, at bruge sig selv i fællesskabets tjeneste, at opleve mening, at skabe håb.

I foredraget udfordrer Mikkel Anthonisen ledere og medarbejdere på enhver arbejdsplads til hver dag at stille sig selv spørgsmålet: Hvilken berettigelse for verden har netop min arbejdsplads og mit bidrag?

Under foredraget tages vi med ud på de store have, vi oplever både storme og guddommelig stilhed ved koralrev i Stillehavet. Vi hører om mennesker, der genvinder troen på sig selv og livet – og vi mærker et dybtfølt ønske om og stærkt engagement for at vi lykkes med at løse de udfordringer, vi som mennesker står overfor på vores smukke blågrønne planet.

Mikkel Anthonisen foredrag

Sejlads, synlighed og identitet

I 2014-2015 rejste læge og sømand Mikkel Anthonisen jorden rundt med projektet Oceans of Hope jorden, der består af en besætning bestående af mennesker med sygdommen sklerose. Jordomsejlingens formål var, at mennesker, der var ramt hårdt i livet kunne genopbygge deres identitet og troen på sig selv og fremtiden som en værdig del af et fællesskab med en stærk fortælling og en meningsfuld tilværelse.

I dette tankevækkende foredrag perspektiverer Mikkel Anthonisen jordomsejlingen ind i vores fælles historie som søfartsnation og til en fælles bevidsthed om, hvordan vores relation til havet altid har været identitetsskabende for os søfolk. Det at sejle kan noget helt specielt. Der er mange overførbare færdigheder fra det at føre et skib og til det at fungere i vores samfund.

Som sømand skal man have en stor viden og samtidig kunne besidde praktiske egenskaber. Man skal kunne samarbejde, opføre sig ordentligt og have tillid til hinanden. Alt sammen dyder og færdigheder, der måske er vigtigere at mestre i dag end nogensinde før i en verden med disruption, en rivende teknologisk og kulturel udvikling og en dermed uforudsigelig fremtid.Som danskere og som søfolk har vi til alle tider været klar over vores afhængighed af omverdenen – og vi har i tillid til hinanden turdet begive os ud i det uforudsigelige, ud på havet. Som sejlere bærer vi denne identitet med os i alt, hvad vi gør og siger. I foredraget, der henvender sig til sejlklubber og foreninger, opfordrer Mikkel Anthonisen til, at vi bliver mere synlige med dette budskab, og ikke blot tiltrækker flere unge til klubberne, men også målrettet bidrager til at sætte kursen for vores samfund.

Mikkel Anthonisen foredrag

Sejlads, samarbejde og ledelse – om at skabe perspektiv og engagement i hverdagen og i livet.

Med udgangspunkt i jordomsejlingen Oceans of Hope, hvor læge og sømand Mikkel Anthonisen sejlede jorden rundt i en sejlbåd med mennesker med sygdommen sklerose som besætning, fortæller Mikkel om erfaringerne med samarbejde og ledelse, og hvordan det at skulle føre et skib sammen over de store have er en unik læreplads for netop samarbejde og ledelse i en organisation, hvor målet er at skabe resultater og menneskelig trivsel og udvikling som to sider af samme sag.

Ombord på en båd er der umiddelbar adgang til forståelse for de nødvendige processer i såvel målsætning som driften – fra alt lige fra navigation, vedligehold, madlavning og ikke mindst sikkerhed giver det hele tiden indlysende mening, hvorfor vi gør, som vi gør. At bringe en gruppe af mennesker med forskellige ressourcer og kompetencer ud at sejle giver derfor anledning til en bevidstgørelse og en perspektivering af en arbejdsplads eller organisation, hvor udfaldet og betydningen af den enkeltes indsats måske ikke altid er lige så synlig, som ombord på en båd.

Foredraget vil indeholde fortællinger fra både forberedelserne og fra jordomsejlingen til motivering og aktivering af frivillige og naturligvis stærke fortællinger om stormvejr, frygt, glæde, sejr og menneskelig udvikling. For det bedste udbytte anbefales foredraget planlagt i samarbejde med din organisation eller virksomhed med henblik på at perspektivere fortællingen ind i netop jeres hverdag. Kom til et foredrag, der både underholder, bevæger og perspektiverer ved at berøre de vigtigste ting: kærligheden til livet og vores smukke blå planet og vores behov for at være en del af stærke fællesskaber, hvor vi kan udfolde os i tryghed til gavn for både os selv, hinanden og samfundet.

Mikkel Anthonisen foredrag

Oceans of Hope, Jorden Rundt – Tilbage til Livet

I dette foredrag fortæller Mikkel Anthonisen om, hvordan idéen til en verdensomsejling med mennesker ramt at sygdommen sklerose opstod, og hvordan forberedelserne og gennemførelsen forløb. Foredraget indeholder historier om både stormvejr og dykning ved koralrev i Stillehavet – menneskelig modgang og medgang. Vigtigheden af, at nogen tror på dig, og at du altid er værdig til at være en del af fælleskabet – lige meget hvad, skæbnen må byde dig på. Det er historien om almindelige mennesker med en alvorlig og invaliderende sygdommen, der har modet til at tage kampen op og insistere på at udleve deres drømme. Det handler om meningsfuldhed og håb. Empowerment, selvtillid og tro på egne evner. Udholdenhed, vedholdenhed og sammenhold. Det er historien om de nødvendige rejser, vi som mennesker ind imellem må begive os ud på – af kærlighed til livet. Foredraget vil uden tvivl vække de store følelser til live. Der vil blive grinet og grædt, og du vil gå derfra med følelsen af: Ja! Livet er stort, og vi kan udleve vores drømme, hvis vi står sammen – og hvis vi tør!

Mikkel Anthonisen foredrag

Sejlads som metafor for livet - Corporate Social Action

Med udgangspunkt i erfaringerne fra verdensomsejlingen Oceans of Hope og med historier her fra, kommer Mikkel Anthonisen med et bud på Corporate Social Responsibility (CSR) med et twist: Corporate Social Action (CSA). CSA sætter fokus på empowerment fremfor velgørenhed med aktivering af mennesker og samfund, lokalt såvel som globalt, som grundstenen. Verdens største uudnyttede ressource er den gode intention, der ikke bliver ført ud i livet. Dette gælder på individniveau såvel som på organisations- og samfundsniveau. CSA sætter handlekraft i centrum ved at skabe rammerne for at mennesker kan udfolde deres fulde potentiale til gavn for meningsfulde værdier og fællesskaber. Med CSA italesættes vores gensidige afhængighed af hinanden. At sejle kan ses som en metafor for livet, og Oceans of Hope projektet repræsenterer et let forståeligt og synligt billede på en organisation i en global verden, med en værdibaseret ledelse. Oceans of Hope skabte ikke kun et empowering fællesskab. Det satte også en vision og en mission. Vi skulle et sted hen: Rundt om jorden fra havn til havn. Det er den kurs, vi satte for skibet Oceans of Hope og hendes besætningsmedlemmer: At kombinere en frugtbar måde at være sammen på med ambitiøse resultater.

Mikkel Anthonisen foredrag

Havets Helende Kraft - Et helhedsorienteret sundhedssyn

Mikkel Anthonisen giver i dette foredrag sit bud på, hvorfor et helhedsorienteret syn på helbred er nødvendigt. Sundhed er meget mere, end hvorvidt man er syg eller rask. Vores sundhedssystem skal være med til at skabe sammenhængskraft i vores liv. Vi skal knytte den sundhedsfaglige ekspertviden sammen med den enkeltes situation, livsanskuelse og ressourcer og – meget vigtigt – skabe rammerne for, at mennesker kan udfolde sig, trods sygdom. Dette til gavn for den enkeltes livskvalitet såvel som for samfundsøkonomien. Ansvaret ligger derfor både på hos det enkelte individ og hos samfundet som fællesskab. Mikkel kommer i foredraget ligeledes ind på vandets helende kraft. Ikke kun i forhold til sygdom og menneskelig lidelse, men i lige så høj grad i forhold til kreativitet og til at styrke vores forbundenhed med os selv, andre mennesker og naturen. Hvordan det, at være nær, i, på eller under vand kan gøre os gladere, sundere, mere nærværende og bedre til det, vi laver.

Referencer

Aftenens foredragsholder, overlæge Mikkel Anthonisen,gav et rigtig godt og fyldestgørende foredrag om, hvordan man kan gøre hårdt sygdoms ramte menneskers triste hverdag en hel del lysere, ved at give disse mennesker en oplevelse udover det sædvanlige. I dette tilfælde ved at give dem lejlighed dem føle den frihed som livet til søs kan byde på. Mikkel Anthonisen kom rigtig godt rundt sejlturen - mening, op- og nedture på turen, oplevelserne i det hele taget. Ved foredragets afslutning var spørgelysten fra tilhørerne stor og Mikkel gav beredvilligt svar. En rigtig god aften med Mikkel i centrum. Det vil være rigtig fint, hvis Mikkel besøger Hvide Sande i OCEANS OF HOPE. Det vil vi se frem til

Kresten Gjødsen Larsen

Maritim-Viden

Alle ledere vil have godt af at lytte til Mikkel og høre om hans rejse - ikke blot på et sejlskib rundt om jorden, men også som leder og som menneske. Om hvordan man som højtuddannet og som leder har en forpligtelse både over for sig selv og over for samfundet til at gøre noget, der skaber mening for sig selv OG for andre. Mikkel har gjort det, og hans ord giver stof til eftertanke og åbner for nye samtaler - ikke kun med andre, men også med dig selv.

Anders Dahlstrup

Energimuseet

Mikkel har stor indlevelsesevne og indsigt, så det var en både givende og behagelig seance med ham. Kan varmt anbefales.

Tone Madsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Jeg har ved flere lejligheder haft fornøjelsen af at opleve Mikkel som foredragsholder. Hver gang har jeg følt mig både beriget og berørt. Jeg er blevet motiveret- og inspireret til, at fokusere på de muligheder jeg for at være herre over mit eget liv, og er gået fra foredragene med energi og optimisme.

Iben Skydt

Besætningmedlem med sklerose

Mikkels fortælling om jordomsejlingen var utrolig spændende, og det er svært ikke at blive inspireret af de personlige fortællinger og oplevelser fra skibets besætning. Den vilje, der har drevet hele projekt Oceans of Hope, er unik, og hvis man blot kan overføre en brøkdel af Mikkels engagement til ens egne projekter, er man allerede nået et godt stykke. Udover at fortælle en god historie formåede Mikkel også at fremhæve vigtigheden af at værdsætte sig selv og sine medarbejdere, og skabe en dynamik i et projektteam, hvor ingen opgaver er for små, og ingen deltagere ubetydelige.

Tobias Brejnrod

Novozymes

Mikkel er en af de mest oprigtige og passionerede personer, jeg har mødt. At høre mikkel fortælle om sine opleverser, erfaringer og betragtninger omkring livet og havets kraft er både lærerigt, medrivende og rørende. En enestående og stærk foredragsoplevelse, som både motionerer tårekanalerne og får hårene til at rejse sig. Samtidig sidder man tilbage med en rigtig sund og god portion eftertænksomhed i forhold til hvad meningen er med det hele. Kan bestemt anbefales. Simon Hertz, direktør og partner i reklamebureauet Sunrise i forbindelse med foredrag om Oceans of Hope og corporate identity.

Simon Hertz

Sunrise

Du kunne i den grad sætte ord på alle de følelser, som ramte lige netop mig (og nok ikke kun mig) lige i panden, da jeg fik min diagnose for 3 år siden. BUM ! Jeg formåede ikke selv at formulere min mentale tilstand - mit nye univers - dengang, så rammende og præcist, som du gjorde det denne aften. Vildt! Jeg føler næsten, at du selv må havde været i en lignende situation, med den forståelse og empati som du udviste. Vi – min mand og jeg – samt alle dem, som vi sad sammen med, var enige om, at du er en fantastisk iværksætter og coach, som ser mulighederne i det enkelte menneske og giver dem troen på, at de kan mere end de aner, og så er du en uforlignelig formidler. Det var et rørende, oplysende, humoristisk og særdeles livsbekræftende, healende foredrag. Vi var mange der gik helt “høje” derfra.

Carmen Lambæk

IT-systemkonstruktør, sklerosepatient

"Spændende foredrag af en super god foredragsholder! Det er svært at finde ord, som samler hele foredraget, men dette er, hvad jeg sagde til foredragsholderen om foredraget ved afslutningen af aftenen: - Glæde, optimisme, håb og om at turde - Fællesskab - Alene er vi så lidt, sammen kan vi så meget - Kronborg om bagbord - og senere om styrbord - Om at stå op for fællesskabet - Og som Grundtvig sagde: ""Mennesket først - troen så"" (...eller diagnosen, eller titlen osv. - Det handler om at sætte mennesket, fællesskabet og kærligheden først som livets grundstene, for man ""er"" jo ikke sin sygdom - man er først og fremmest et menneske) - Fællesskabets styrke - og styrke forpligter Sidst, men ikke mindst: I HAR SÅ SANDELIG SAT JERES FODAFTRYK MED ""OCEAN OF HOPE"" "

Sonja Lund

Sorø og omegns højskoleforening
Forespørg på Mikkel Anthonisen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Mikkel Anthonisen
Mikkel Anthonisen

5 ud af 5 stjerner

Mikkels fortælling om jordomsejlingen var utrolig spændende, og det er svært ikke at blive inspireret af de personlige fortællinger og oplevelser fra skibets besætning. Den vilje, der har drevet hele projekt Oceans of Hope, er unik, og hvis man blot kan overføre en brøkdel af Mikkels engagement til ens egne projekter, er man allerede nået et godt stykke. Udover at fortælle en god historie formåede Mikkel også at fremhæve vigtigheden af at værdsætte sig selv og sine medarbejdere, og skabe en dynamik i et projektteam, hvor ingen opgaver er for små, og ingen deltagere ubetydelige.

Tobias Brejnrod - Novozymes Se alle referencer