Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Leon Lerborg

Naviger i kompleksiteten: Offentlig ledelse i fokus

Leon Lerborg

Magister i filosofi og statskundskab. Tilbyder dyb indsigt i visdommens betydning for ledelse, effektive styringsdesign og implementering af teorier i arbejdslivet.

4.75 ud af 5 stjerner

Leon Lerborg leverer en god model til at forstå begrebet styring, som ellers fremstår som et kompliceret felt på en underholdende måde. Hans realistiske argumenter og perspektiver virker overbevisende og hans historiske fortællinger om udviklingen af styring fra startfirserne til et fremtidsperpektiv åbner mulighed for et fælles grundlag for at tale om styring blandt chefer.

Hans Lundsgaard - Forsvarsakademiet Se alle referencer

Et foredrag med Leon Lerborg giver jer:

  • Indblik i visdommens rolle i arbejdsliv og ledelse
  • Forståelse for styringsdesign og implementering af teorier
  • Strategier og overvejelser i effektiviseringsprocesser
Uforpligtende forespørgsel på Leon Lerborg

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Leon

Lecture icon

Foredrag

Leon Lerborg har gennem tre årtier arbejdet med ledelse og styring af den offentlige sektor; I Finansministeriet, som direktør i en innovationsenhed og som konsulent. Som foredragsholder er Leon tankevækkende, underholdende og mange mener også provokerende – på den gode måde. Først og fremmest er han konkret og anvendelsesorienteret.

Et foredrag med Leon Lerborg giver jer:

  • Indblik i visdommens rolle i arbejdsliv og ledelse
  • Forståelse for styringsdesign og implementering af teorier
  • Strategier og overvejelser i effektiviseringsprocesser

Offentlig ledelse og filosofisk perspektiv

Leon Lerborg forsker ved CBS og direktør for Institut for Offentlig Ledelse. Leon er magister i filosofi og statskundskab, og filosofien spiller ofte en central rolle i hans foredrag.

Han er forfatter til flere bøger, herunder ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor” og “Kommunikation på tværs”. Derudover har han skrevet talrige artikler i antologier og tidsskrifter samt udgivet flere rapporter.

Selvom Leon normalt ikke fortryder sine udtalelser og handlinger, har han i en kronik i Politikken med titlen ”Undskyld – vi vidste ikke, hvad vi gjorde” sagt undskyld for sine fejltagelser i Finansministeriet. Leon tilpasser gerne sine foredrag, så længe de har en tydelig rød tråd inden for offentlig ledelse og styring i den offentlige sektor eller specifikke styringskoncepter. Han har blandt andet holdt foredrag om ytringsfrihed, tilsynsbaseret ledelse og samarbejde i MED-udvalg.

Book Leon Lerborg til et inspirerende foredrag og få indblik i hans ekspertise.

 

Se foredrag med Leon Lerborg
Leon Lerborg foredrag

Den vise organisation

De fleste mennesker vil gerne være lidt vise. Men de færreste mener, at de er lige så vise som fx Sokrates eller Dalai Lama. Men hvad vil det egentlig sige at være vis? Er der forskel på at være en vis medarbejder eller en vis leder? Kan en organisation være vis? Kan visdom gradbøjes? Er der flere forskellige former for visdom? Leon Lerborg har som filosof og forsker en del meninger om dette – herunder at visdom gør en pokker til forskel! De fleste kan blive mere vise, end de allerede er, og det får alting til at glide og fungere bedre på arbejdet. Dette foredrag handler om visdom – og om hvordan man bliver visere, end man allerede er.

Leon Lerborg foredrag

Styringsdesign

Styring er i stigende grad kommet på dagsordenen. Det handler ikke om ledelse ELLER styring, men ledelse OG styring. Men hvad er det egentlig, man bør styre på? Og hvordan? Hvordan får man de mange styringssystemer, styringskoncepter, principper, modeller og teorier til at hænge sammen? Det får man et bud på i dette foredrag. Det baserer sig på Leon Lerborgs seneste forskning, som netop handler om styringsdesign. Foredraget er fyldt med nyttige modeller, aktuelle eksempler og konkrete råd.

Leon Lerborg foredrag

Effektivisering i den offentlige sektor

Hvad enten man kan lide det eller ej er effektivisering for alvor kommet på dagsordnen i den offentlige sektor de senere år. Riget fattes penge – og det nemmeste er at skære ned på serviceydelserne. Det svære er at få de samme ydelser for færre penge eller flere ydelser for de samme penge. Hvordan gør man?! Der er ingen nemme løsninger! Men foredraget tager fat i centrale strategiske, organisatoriske og psyko-sociale forhold, som man skal overveje i effektiviseringsprocesser. Undervejs bliver der sagt flere politisk ukorrekte ting og slagtet et par hellige køer. Måske er det dét, der skal til, hvis man vil effektivisere?

Leon Lerborg foredrag

Ledelse i den offentlige sektor

Foredraget tager afsæt i de forskellige ledelsesopfattelser, der hersker i den offentlige sektor. Hvorfor opstår de? Hvad er deres fordele og ulemper? Kan de sameksistere? Hvad skal en leder i det hele taget lave? Beslutte, reflektere, prioritere, organisere, styre – og hvad mere? Slipper man fri for ledelse, hvis alle leder sig selv? Skal medarbejderne holde af deres chef?

Leon Lerborg foredrag

Fremtidens styring af den offentlige sektor

Dette foredrag diskuterer forskellige bud på fremtidens offentlige styring. Kommer der noget efter New Public Management og bureaukratiet? Der vil blive tegnet fire moderniseringsstrategier for fremtiden, som alle indrammer de eksisterende styringsteknologier på en ny måde.

Leon Lerborg foredrag

Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Udgangspunktet er seks forskellige styringsopfattelser, der eksisterer i den offentlige sektor og de forskellige værktøjskasser, der hører til. Hvori består deres fordele og mulige ulemper? Hvorfor bekriger de ofte hinanden? Hvordan kan de kombineres? De seks styringsparadigmer er: Det bureaukratiske styringsparadigme, det professionelle paradigme, New Public Management i en markeds- og en kontraktversion, det humanistiske paradigme og det relationelle styringsparadigme. Foredraget baserer sig på bogen ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor”.

Leon Lerborg foredrag

Innovation

Innovation har været på dagsordnen i den offentlige sektor i et stykke tid. Men er der sket noget? Hvad er innovation i det hele taget? Hvad skal der til for at skabe innovationer og har den offentlige sektor det, der skal til? Der tages afsæt i Edisons diktum: Innovation består i 10 pct. inspiration og 90 pct. perspiration! Innovation er altså hårdt arbejde – men hvordan skal man arbejde for at innovere?

Leon Lerborg foredrag

Skal vi lede med hjernen eller hjertet?

Hvilke egenskaber er de vigtigste eller de grundlæggende hos en leder? Er det vigtigste menneskesynet? Intelligensen? Empatien? Den politiske næse? Fagligheden? En blanding af det hele? Varierer det med ledelsesniveau eller de opgaver, man er leder for? Mange spørgsmål – og i foredraget nogle mulige svar!

Leon Lerborg foredrag

Værdier og ledelse – er det noget?

Betyder værdier noget for styring af en organisation? Helt sikkert! Men hvad? Kan man styre eller skabe værdier? Måske! Og hvordan gør man så det? Er nogle værdier bedre end andre? Kan der siges andet om værdier end det, vi kender fra Værdibaseret ledelse? Helst sikkert!

Leon Lerborg foredrag

New Public Management – skal det dø?

Der er mange, der kritiserer Public Management. Ikke mindst for målemani og bureaukratisk dokumentation. Men hvad er Public Management egentlig? Er det en entydig størrelse? Hvorfor opstod den? Hvori består retningens styringsprincipper? Har de slet ikke ført noget godt med sig? Er tiden løbet fra retningen? Hvad skal afløse New Public Management? Forfatteren har været med til at indføre New Public Management som embedsmand i Finansministeriet – og har en del meninger om ovenstående spørgsmål!

Leon Lerborg foredrag

Anerkendelse og inklusion

Systemisk teori, anerkendelse, socialkonstruktionisme, autopoiese – og dén slags ting har været på mode gennem et stykke tid. Hvorfor har de det? Er det ren mode eller virker det? Er det banebrydende ideer, sund fornuft, banaliteter eller ny religion? Foredraget sætter fænomenerne ind i en samfundsmæssig og filosofisk ramme – kritisk, filosofisk og anerkendende!

Referencer

Forespørg på Leon Lerborg

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99
Leon Lerborg
Leon Lerborg

4.75 ud af 5 stjerner

Leon Lerborg leverer en god model til at forstå begrebet styring, som ellers fremstår som et kompliceret felt på en underholdende måde. Hans realistiske argumenter og perspektiver virker overbevisende og hans historiske fortællinger om udviklingen af styring fra startfirserne til et fremtidsperpektiv åbner mulighed for et fælles grundlag for at tale om styring blandt chefer.

Hans Lundsgaard - Forsvarsakademiet Se alle referencer