Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Troels Gottlieb

Evidensbaserede ledelsesværktøjer fra sportens og psykologiens verden

Troels Gottlieb

Erhvervspsykolog og forfatter. Vidende foredrag om samarbejde, ledelse og sociale aspekter.

Uforpligtende forespørgsel på Troels Gottlieb

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Troels

Lecture icon

Foredrag

Troels Gottliebs foredrag er en dybdegående udforskning af ledelse og ledelsesværktøjer, der trækker på hans rige erfaring og solide forskningsbaggrund. Gennem en spændende fortælling tager han os med på en rejse gennem menneskets evolutionære historie, og udfordrer os til at se magtspil og sociale hierarkier med nye øjne.

Et foredrag med Troels Gottlieb giver jer:

  • Evidensbaserede ledelsesværktøjer fra sportens og psykologiens verden
  • Foredrag der kobler den akademiske forskning med praktisk anvendelse
  • En erfaren formidler der kan gøre det komplekse enkelt

Specialiseret i arbejds- og organisationspsykologi

Troels Gottlieb er partner hos Gottlieb & Klewe – Erhvervspsykologisk Rådgivning og har en omfattende karriere, hvor hans hovedfokus har været på områder som samarbejde, ledelse og sociale aspekter.  En central del af Troels’ virke gennem årene har været at bygge bro mellem akademisk forskning og praktisk anvendelse samt at levere ledelses- og HR-rådgivning baseret på solid evidens. Troels har tidligere arbejdet hos organisationer som Right Management, Region Hovedstaden og senest som seniorrådgiver hos CfL, hvor han havde specifikt ansvar for udvikling af ledere med fokus på Det Personlige Lederskab og Ledelse som Stresshåndtering.

Udover sin erhvervserfaring har Troels også en baggrund som leder på flere fronter, herunder som semiprofessionel håndboldtræner, mellemleder, bestyrelsesformand og i øjeblikket som censorformand for psykologi ved universiteterne.

Troels er specialiseret og autoriseret inden for arbejds- og organisationspsykologi og har en Ph.d. inden for emnet Personlighed og Ledelseseffektivitet. Han fungerer også som ekstern lektor ved CBS og har forfattet et omfattende udvalg af bøger, kronikker, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige publikationer.

Book Troels Gottlieb til et oplysende foredrag, og gør jeres organisation klogere på ledelse og ledelsesværktøjer.

Se foredrag med Troels Gottlieb
Troels Gottlieb foredrag

Begær og magthierarkier i menneskets psykologi - en dybdegående betragtning

Menneskets eksistens har dybe rødder i millioner af års evolution, fra primitiv primat til jæger-samler og endelig til de komplekse væsener, vi er i dag. Skjult under vores Homo sapiens skrud af tøj og gode manerer ligger mere end 96% af vores DNA, som vi deler med vores store aberelaterede forfædre. Vi er ikke skabt i Guds billede, men er biologiske væsner, bestående af kød, blod og neurokemi, der stammer fra vores evolutionære fortid, hvor hierarkier og begær var centrale elementer, som vi stadig bærer med os.

I dette foredrag sætter Troels Gottlieb fokus på emner, som traditionelt er blevet undgået i psykologiske lærebøger og konventionel ledelsesteori. Disse emner berører ofte vores dybere psykologiske træk, som vi helst undgår at erkende i os selv, men som vi alligevel instinktivt registrerer hos andre.

Magtspil og opbyggelsen af sociale hierarkier er emner, der sjældent diskuteres åbent og kan være vanskelige at identificere med det blotte øje. Ikke desto mindre er de centrale elementer i den menneskelige natur, der kan ses i handling i hele verden, fra sportens verden som Tour de France til fiktive dramaserier som Game of Thrones. Dette foredrag giver os mulighed for at udforske disse dybt forankrede temaer, som vi ofte holder på afstand. Det kan dreje sig om erfaringer fra barndommens søskendekonflikter, skolegårdens dynamik, eller endda de komplekse relationer i arbejdslivet, hvor magt og hierarkier spiller en væsentlig rolle, men hvor vi ofte mangler det nødvendige sprog og forståelse for at håndtere dem.

Troels Gottlieb foredrag

Forståelse af personlighedens rolle på arbejdspladsen

I disse år er der øgede forventninger til, at ledere aktivt engagerer sig i deres personlige ledelsesstil – at de opnår selvindsigt. Men hvad indebærer det egentlig? Med udgangspunkt i Robert Hogans teorier og forskning retter Gottlieb & Klewe opmærksomheden mod betydningen af at forstå og håndtere ens eget omdømme. Dette inkluderer ikke mindst evnen til at se ens personlige sårbarheder i øjnene og anvende ens sociale intelligens i praksis.

Som forberedelse til denne workshop kan det være en god idé for deltagerne at indhente feedback ved hjælp af et feedbackskema, som de sender ud til fem medarbejdere og/eller kollegaer. Dette vil give dem en dybere indsigt i deres personlige ledelsesstil og hjælpe dem med at arbejde med deres egne personlige udfordringer på arbejdspladsen.

Troels Gottlieb foredrag

Effektiv ledelse og optimering af gruppedynamik

En afgørende faktor for en organisations succes er ofte stærke teams. I dag er det i højere grad grupper, snarere end individuelle personer, der spiller en afgørende rolle i at skabe en positiv forskel. Men hvordan opnår man effektive teams? Effektive teams kræver, at alle er klar over deres roller og ansvarsområder. Dette adskiller sig markant fra den tiltalende idé om selvstyrende teams. Tværtimod spiller lederen en central rolle i at sikre, at hierarkiet i grupper og teams er baseret på kompetencer og ikke på dominans, anciennitet eller endda manipulation. Samtidig er det afgørende, at teammedlemmerne opnår den rette balance mellem at “komme godt ud af det med hinanden” og “gøre fremskridt.”

Denne tilgang til ledelse og gruppedynamik er afgørende for at fremme en sund og effektiv arbejdspladskultur, hvor alle bidrager til succesen ved at forstå deres roller og arbejde sammen mod fælles mål.

Troels Gottlieb foredrag

Mentalisering: Udviklingen af social intelligens i lederskab

En nylig undersøgelse fra Djøf har konkluderet, at virksomheder i stigende grad søger sociale kompetencer og empati hos deres ledere. Evnen til at samarbejde, koordinere, forhandle og generelt håndtere relationer er utvivlsomt afgørende lederegenskaber. Men er det altid tilstrækkeligt at løse udfordringer med empati alene?

Med udgangspunkt i en nyere gren inden for psykologien, som kombinerer psykodynamisk teori med moderne neuro- og evolutionspsykologisk evidens, introducerer Gottlieb & Klewe deltagerne til betydningen af at udvikle mentaliseringsevner – evnen til at “forstå klart” og “betrage sig selv udefra og andre indefra.” Dette er noget ganske anderledes end blot at udvise empati, da empati i mange sammenhænge faktisk kan hindre lederen i at træde frem som en autoritet, som både medarbejdere og organisationer har tillid til.

Denne tilgang til mentalisering og social intelligens i ledelse kan hjælpe ledere med at navigere i komplekse situationer og opbygge troværdighed som myndige autoriteter. Det handler om at forstå dybere aspekter af menneskelig interaktion og adfærd, hvilket er afgørende for effektivt lederskab.

Troels Gottlieb foredrag

Ledelse som stresshåndtering: At møde udfordringerne i arbejdsrelateret stress

Uanset en leders personlige syn på stress er det uundgåeligt at forholde sig til følgende kendsgerninger, som ansvarlige virksomheder må tage højde for:

– I 2020 blev stress og depression identificeret som en af de mest betydningsfulde sundhedsproblemer globalt (Verdenssundhedsorganisationen – WHO).

– Andelen af beskæftigede, der oplever betydelig psykisk belastning og de relaterede symptomer, er stigende (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – NFA, 2017).

– 15 % af den erhvervsaktive danske befolkning føler sig “hele tiden” eller “ofte” stressede, hvor arbejdet er den primære årsag (NFA, 2014).

– Andelen af personer, der oplever stress, er fire gange højere for dem, der har en lav vurdering af ledelseskvaliteten, og deres sygefravær er næsten dobbelt så højt (COWI, 2018).

Formålet med denne workshop er at give ledere den nødvendige viden og konkrete værktøjer til at håndtere medarbejdere, der lider af stress. Dette kan medvirke til at mindske omkostningerne ved stress, såsom nedsat produktivitet, stigende konflikter, mistrivsel, øget sygefravær og medarbejderopsigelser.

Troels Gottlieb foredrag

Effektiv ledelse af fagprofessionelle med fokus på resultater

I den skandinaviske kultur, især inden for den offentlige sektor, er det ofte en tabuiseret udfordring at anerkende, at visse medarbejdere bidrager markant mere værdi til borgere, kunder og virksomhedsejere end andre. I Danmark, med vores stærke lighedsidealer, fokuserer vi oftere på trivslen på arbejdspladsen end på individuel præstation. Denne workshop er dedikeret til at udforske, hvorfor det faktisk giver god mening at have en fokus på individuel performance – både med henblik på øget produktivitet og for at sikre trivsel, arbejdsglæde og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Samtidig vil deltagerne blive introduceret til Gottlieb & Klewes performancemodel, som kan fungere som et praktisk værktøj til at analysere deres egen medarbejdergruppe. Modellen hjælper med at identificere, hvor ledelsesressourcerne bør investeres mest hensigtsmæssigt og retfærdigt for at optimere præstationerne.

Troels Gottlieb foredrag

Ledelse på tværs af generationer

At Forstå og Tilpasse sig Tidsalderens Tendenser

Allerede i 2020 udgjorde millennial-generationen – dem født mellem 1980 og 2000 – mere end en tredjedel af arbejdsstyrken. De er vokset op midt i en tidsalder præget af eksplosiv velstand og vækst, og mange af dem bærer deres egne smartphones og har adgang til nye kommunikationsmidler og videnskilder i lommen. Millennials bringer derfor en helt anden baggrund og en unik forventningshorisont med sig til arbejdsmarkedet, som stadig i stor udstrækning ledes af personer med en anden tankegang og en anden værdibaseret tilgang. Dette rejser vigtige spørgsmål: Hvad kræver det af vores organisationer (og af os selv), når vi skal tiltrække, udvikle og fastholde denne nye generation på et arbejdsmarked, hvor udbuddet af arbejdskraft er begrænset, og efterspørgslen er høj?

I denne workshop vil deltagerne få mulighed for at dykke ned i ledelse på tværs af generationer. De vil blive præsenteret for forskningsbaseret viden om de aktuelle tendenser og få mulighed for at reflektere over og diskutere centrale udfordringer i forhold til deres egen ledelsespraksis i denne sammenhæng. Det handler om at forstå og tilpasse sig de skiftende dynamikker på arbejdspladsen og finde veje til at skabe en inkluderende og produktiv arbejdskultur på tværs af generationer.

 

Referencer

Forespørg på Troels Gottlieb

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99