Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Marianne Børch

Middelalder- og renæssancelitteraturens indflydelse på nutiden

Marianne Børch

Marianne Børch er Dr. phil. og Professor Emeritus fra SDU i engelsk litteratur.

Uforpligtende forespørgsel på Marianne Børch

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Marianne

Lecture icon

Foredrag

Marianne Børch er Dr. Phil. og Professor Emeritus fra SDU. Hendes speciale, og gode internationale rygte, hviler på forskning i engelsk middelalder- og renæssancelitteratur. Hun har i stigende grad fokuseret på de kræfter, der førte til det store paradigmeskift, vi kalder Oplysningstiden, ligesom hun interesserer sig efterdønningerne af det store skift i vor egen tid, som bl.a. giver sig udslag i den moderne fantasy-bølge.

Et foredrag med Marianne Børch giver jer:

  • En dyb forståelse for litteraturhistorie
  • Perspektiver på oplysningstiden, og hvordan historiske ændringer stadig påvirker vores samfund
  • Et blik på fantasy som moderne filosofi

En litterær tur gennem middelalderen og til moderne fantasy

Ud over sin akademiske forskning er Marianne Børch også en engageret foredragsholder, der er kendt for sin evne til at gøre komplekse emner tilgængelige og relevante for et bredere publikum. Hendes foredrag dækker et bredt spektrum af emner, herunder oplysningstidens indflydelse på nutidens samfund, moderne fantasy-litteratur som en fortsættelse af historiske litterære traditioner, og de filosofiske spørgsmål omkring menneskelig erkendelse og virkelighedsopfattelse.

I sine foredrag trækker Marianne Børch på en rig baggrund af litterære eksempler og filosofiske diskussioner. Hun undersøger, hvordan fundamentale præmisser i vores verdensbillede – såsom sandheden, viden, sprog og virkelighed – er blevet udfordret og genfortolket gennem historien.

Book Marianne Børch til jeres næste event, og bliv klogere på de komplekse sammenhænge mellem fortidens litterære arv og nutidens kulturelle dynamikker.

Se foredrag med Marianne Børch
Marianne Børch foredrag

Oplysningstidens krise: Hvad lyset har lagt i mørke

Vi lever i en krisetid, der stiller spørgsmålstegn ved alle traditionelt ’selvsagte’ sandheder – dvs. ved selve de præmisser, vores verdensbillede hviler på.

Præmisser kan ikke efterprøves. Men hvem siger egentlig, at den bedste linje mellem to punkter er en lige linje? Hvem kan påvise, at alle mennesker er lige eller frie, eller at fornuften eller empirisk tilgang er den rette kilde til viden? Det vi ser i dag er, at selve præmisserne betvivles og at det, der strider imod præmisserne, ikke længe tankeløst forkastes. Heraf krisen.

Foredraget gennemgår fire præmisser, der nu er kommet til debat: Det drejer sig om (1) Hvordan mennesket ved/erkender sandheder; (2) Hvad det er for en virkelighed, det er vigtigt at erkende; (3) Hvilken relation, der er mellem den ydre virkelighed og menneskets sprog; og (4) Ideen om, at tanken er kernen i erkendelse, mens kroppen nærmest er en beholder uden kognitiv indflydelse.

Marianne Børch foredrag

Fantasy - filosofi for hvermand

Den voldsomme eksplosion i interessen for fantasy, nu også blandt læsere, der tidligere foragtede den slags som barnligt og primitivt, er symptom på et verdensbillede i forandring. Fantasy har ned gennem historien fungeret som en form for ”filosofi for hvermand.” Dens udvidede virkelighed nedbryder vanetænkning og baner således vejen for nye muligheder at opfatte og tilgå verden på. Fantasys fabuleren kan således være den form for ’dreaming forward’, som George Steiner hævder at være menneskets særkende og selve forudsætningen for enhver planlægning og ideudvikling i forhold til den modstand, det møder i den ydre verden.

Marianne Børch foredrag

Kærlighed

Kærlighed fylder meget i vores fortællinger om, hvad der giver livet mening. Den er dog også en besværlig størrelse, fordi den rammer på tværs af sociale normer og værdier og blæser på fornuft og rimelighed. Endelig er kærligheden et fænomen, vi gerne vil udtrykke, men det kan vi ikke. Jeg kan sige: Jeg elsker dig. Men det som for mig siger alt, siger intet for andre: for dem er udsagnet banalt, en kliché.

Foredraget forsøger at indkredse kærlighedens væsen gennem udsagn, der kæmper for at indkredse oplevelser, der ligger hinsides sproglig forståelse. De hentes fra forfattere fra Homer over Dante til Shakespeare med Romeo & Juliet som en tekst, der momentvis giver os adgang til kærlighedens ordløse rum.

Marianne Børch foredrag

Fremtiden – i fortid og nutid

Mennesket former sin samtid ud fra erfaringer fra fortid såvel som udfordringer i nutid. Men vigtige er også drømme, forventninger og forestillinger om, hvor vi er på vej hen. Konsekvenser af fortid og nutid fremskrives i fantasy,  i videnskabelige modeller  og i sociale eksperimenter .

I den forbindelse spiller katastrofescenarier og ideer om verdens ende/dommedag en central rolle.

Sådan har det altid været: kriser bearbejdes gennem imaginære krisefortællinger. Foredraget trækker tråde fra nutiden til tidligere tiders dommedagsscenarier, en sammenligning der afdækker ligheder såvel som forskelle.

Marianne Børch foredrag

Er det sandt, at Kong Frederik den 10. er Jesus' efterkommer?

Foredraget består af tre dele: to gennemgår de to grundteorier omkring den Hellige Gral. (1) Middelalderens religiøse fortælling lever stadig som fx grundlag for Spielbergs Indiana Jones III. (2) Dan Browns Da Vinci Code bygger på en nyere, men indflydelsesrig teori om Jesu partnerskab med Maria Magdalene, som trækker tråde til det danske kongehus. (3) En analyse af, hvordan – og hvor let – man ganske troværdigt kan forfalske historiske data (analysen har relevans i forbindelse med de kolossale løgne, der har understøttet f.eks. Donald Trumps lederskab, og som synes at trives med den nye digitale virkelighed).

Referencer

Forespørg på Marianne Børch

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99