35 12 12 99
  • Få nemt info om foredragsholdere
  • Danmarks professionelle foredrag
  • Kontakt os nemt for information

Kirsten Dal Wellendorph

Medieforsker, forfatter og kommunikations- og pædagogisk rådgiver.
Kirsten Dal Wellendorph er medieforsker og kommunikations- og pædagogisk rådgiver. Hun har været ansat på Institut for Informations og Medievidenskab ved Aarhus Universitet. I dag arbejder Kirsten som kommunikations- og pædagogiske rådgiver, hvor hun benytter en mere praktisk tilgang i sit arbejde med børne- og ungdomskultur, kommunikation, de digitale medier som et livsvilkår og kulturelt fænomen, læring, inklusion og digital dannelse ud fra hendes forskningsmæssige og videnskabelige baggrund.

Kirsten har stor erfaring som foredragsholder i organisationer, foreninger, bestyrelser samt gennem sit tidligere arbejde som underviser på universitet.

Kirstens foredrag belyser bl.a. børne- og ungdomslivet, de digitale mediers centrale rolle, sprogets udvikling, iscenesættelse, identitetsdannelse og selvforståelse, digital dannelse, digital læring og inklusion gennem digitale medier.

Forespørg på Kirsten Dal Wellendorph og få hurtigt svar

Ja tak - jeg vil gerne modtage forfatterforedrags nyhedsbrev om nye foredragsholdere, m.m.

Foredrag af Kirsten Dal Wellendorph

Det perfekte børne- og ungdomsliv

Børn og unge vokser op under forhold, som vi ikke har set før. De digitale medier har en meget central placering, og er i stor udstrækning med til at sætte rammerne for børn og unges sociale liv. Kirsten sætter fokus på, hvordan mediernes påvirkning og indflydelse kommer til udtryk, samt hvilken karakter denne indflydelse har. Kirsten vil i foredraget komme ind på følgende:

* Sprogets udvikling og medierne
* Iscenesættelse af sig selv gennem sociale fora
* Identitetsdannelsen og forestillingen om det gode liv
* Hvad betyder det for børn og unge, at de får mange erfaringer i den virtuelle verden, som ikke er bundet til en fysisk erfaring?
* Hvorfor er det et mål i sig selv at blive kendt?
* Hvad kan man stille op som et modstykke til mediernes glamour billede af det perfekte liv?
* Hvorfor kan man sætte lighedstegn mellem unge og stress?
Forespørg på dette foredrag

Det moralske tomrum - Etik og moral på de sociale medier

De sociale medier har i dag en meget central placering i både unge og voksnes liv. De fylder i vores private liv, men også i vores arbejdsliv. I dette foredrag sætter jeg fokus på, hvordan etikken og moralen har ændret sig i forhold til vores måde at tale sammen, den tone vi anvender og den måde, vi er sammen på. Følgende er nogle af de emner, jeg kommer ind på.

* Digital dannelse – hvad er det?
* Ændring af vores etik, moral i det offentlige rum.
* Kraftige verbale udtalelser mod andre.
* Koncentration og fordybelse versus overflade og hurtighed.
* Straks og refleksreaktioner versus refleksion og tøven.
* Stor erfaring i den virtuelle verden – mindre erfaring i den fysiske verden.
* Stor åbenhed om alt i den digitale verden versus blufærdighed i den fysiske verden.
Forespørg på dette foredrag

Forstå din Tween eller Teenager bedre

Hvordan håndterer man mobberi på internettet? Hvad er sker der på Facebook? Hvorfor er mobiltelefonen altid inden for rækkevidde? Hvorfor kan man sætter lighedstegn mellem unge og stress?

Dette foredrag sætter fokus på at øge forståelsen og kommunikationen mellem forældre og tweens/teenager gennem anerkendende kommunikation. De elektroniske medier har en meget central placering, og er med til at påvirke de kommunikationsformer, som børn og unge bruger. Foredraget sætter fokus på, hvordan forældre, gennem en anerkendende tilgang, kan mindske kommunikationskløften. Når man som forældre er fortrolig med de rammer, ens børn og unge lever under, letter det forståelsen og kommunikationen, og man bliver desuden klar over ens eget ansvar og rolle.
Forespørg på dette foredrag

Tal så du bliver forstået; opnå det du gerne vil

Trods digitale hjælpemidler er der stadig brug for den personlige dialog. Men i hvor høj grad er vi klædt på til at forstå hinanden? Mange problemer opstår, fordi vi ikke får formidlet vores budskab, så det bliver forstået. Dette foredrag er en præsentation af forskellige redskaber og metoder, der styrker os i vores ønske om at tale klart og tydeligt.

Jeg sætter fokus på følgende områder:

* Anerkende kommunikation
* Den resultatskabende dialog
* Den non-verbale kommunikation
* Mennesketyper, positioner og kommunikation
* Små praktiske øvelser fra hverdagen
Forespørg på dette foredrag

Digital dannelse for børn i alderen 0-6 år

Selv i helt små børns liv er det digitale univers tilstede. Udfordringen for alle voksen er i disse år at finde en balance for små børns brug af de digitale medier. I dette foredrag giver Kirsten et bud på, hvordan man kan finde balancen mellem leg, ro og fordybelse på den ene side, og det digitale univers højhastighed på den anden side. Følgende områder får særligt opmærksomhed:

* Digital dannelse af små børn.
* Hvordan holder man fast i legen for de mindste børn i en digital verden?
* Digital legekultur og arbejdet med det.
* Digital dialogisk læsning og sprogstimulering.
* Inklusion gennem digitale medier.
Forespørg på dette foredrag

Digital kultur, inklusion og børn med særlige behov

Inklusion er et ord, der ikke er til at komme uden om i dagtilbuddet og indskolingen. Udbredelsen af Ipads, tablets og smartphones har vist sig, at være ganske nyttige i inklusionsarbejdet. Dette foredrag giver ideer og håndgribelige redskaber til inklusion gennem digital medier.

* Digitale medier som læringsredskab.
* Digital literacy og multimodalitet.
* Inklusion gennem særlige digitale kompetencer.
* Inklusion gennem digital æstetisk produktion.
* Digitale medier og børn uden verbalt sprog.
Forespørg på dette foredrag

Her bor vi

Forfatterforedrag
Vestergade 63, 2. sal
5000 Odense

Kontakt os

Telefon: 35 12 12 99
info@forfatterforedrag.dk

Forfatterforedrag  ・  Vestergade 63, 3. sal  ・  5000 Odense  ・  tlf: 35 12 12 99  ・  info@forfatterforedrag.dk

Book foredrag og foredragsholdere